Skip to content (Press Enter)

Jak profesjonalnie wykonywać, edytować i wysyłać zrzuty ekranu w systemie Windows lub na komputerze Mac

Dowiedz się, jak wykonać zrzut ekranu na komputerze PC z systemem Windows lub komputerze Mac zarówno za pomocą wbudowanych w urządzenie narzędzi, jak i specjalnie stworzonych aplikacji do przechwytywania ekranu takich jak Dropbox Capture, które oferują dodatkowe funkcje.

Wypróbuj bezpłatnie Dropbox Capture
Zdjęcie pracownika branży kreatywnej wykonującego i udostępniającego zrzut ekranu za pomocą laptopa.

Kiedy próbujesz coś wyjaśnić, nie ma lepszego sposobu niż dołączenie obrazu. Mówi się, że jeden obraz wystarczy za tysiąc słów – to samo można powiedzieć o zrzutach ekranu, które są szczególnie pomocne, gdy trzeba pokazać coś, co robimy na komputerze.

Ale jak wykonać zrzut ekranu?

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak wykonać zrzut ekranu za pomocą narzędzi wbudowanych w komputer PC z systemem Windows lub komputer Mac. Przedstawimy również, w jaki sposób specjalnie stworzona aplikacja – taka jak Dropbox Capture – rozszerza możliwości w zakresie zrzutów ekranu.

Przejdź do sekcji

Co to jest zrzut ekranu?

Zrzut ekranu, czasami określany jako screengrab lub snip, to obraz przedstawiający zawartość ekranu komputera, telefonu lub dowolnego urządzenia z wyświetlaczem. Zrzuty ekranu często obejmują cały ekran, wiele ekranów, pojedyncze okno lub wybraną część ekranu.

Funkcja przechwytywania obrazu wyświetlanego na ekranie jest stosowana w różnych formach niemal tak długo, jak korzystamy z komputerów, a większość klawiatur ma klawisz „print screen”.

Obecnie liczba opcji i metod wykonywania zrzutów ekranu jest ogromna i może się różnić w zależności od używanego urządzenia i tego, co chcesz zrobić ze zrzutem ekranu.

Do czego służą zrzuty ekranu?

Zrzuty ekranu służą zazwyczaj do udostępniania lub zapisywania wszystkiego, co może znajdować się na ekranie komputera.

Może to być coś tak prostego jak zrobienie zrzutu ekranu rozmowy w komunikatorze w celu udostępnienia go znajomemu lub współpracownikowi. Zrzuty ekranu sprawdzają się również w bardziej zaawansowanych zastosowaniach, takich jak rejestrowanie szczegółowego przepływu pracy obejmującego wiele okien otwartych na ekranie.

W zależności od rodzaju informacji widocznych na ekranie można zdecydować się na edycję lub pominięcie niektórych elementów. Załóżmy na przykład, że wykonujesz zrzut ekranu swojego konta bankowego online – prawdopodobnie zechcesz go edytować, aby ze względów bezpieczeństwa usunąć wszelkie dane osobowe. 

Jak wykonać zrzut ekranu przy użyciu podstawowych wbudowanych narzędzi

Jeśli potrzebujesz tylko podstawowego rozwiązania, możesz skorzystać z funkcji wbudowanych w komputer bez używania dodatkowych narzędzi.

Wykonywanie zrzutu ekranu w systemie Windows

Aby wykonać zrzut ekranu na urządzeniu z systemem Windows 10 lub 11, wystarczy nacisnąć klawisze Windows + Shift + S, co spowoduje otwarcie narzędzia do wykonywania zrzutów ekranu.

Po jego otwarciu można wybrać jedną z następujących metod przechwytywania w górnej części ekranu:

 • Wycinek prostokątny
 • Wycinek o dowolnym kształcie
 • Wycinek okna
 • Wycinek pełnoekranowy

Po wybraniu opcji kliknij – i przeciągnij, jeśli to konieczne – żądany obszar, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie automatycznie dodany do schowka i będzie można go wkleić do wybranej aplikacji, naciskając klawisze Ctrl + V.

Jeśli chcesz zapisać zrzut ekranu jako obraz, wklej go do aplikacji do edycji obrazu takiej jak Paint3D lub MS Paint, a następnie zapisz. Możesz także użyć starszego wbudowanego narzędzia takiego jak Wycinanie lub nowszej aplikacji o nazwie Snip & Sketch.

Wykonywanie zrzutu ekranu na komputerze Mac

Skrót klawiaturowy, z którego należy skorzystać w celu wykonania zrzutu ekranu na komputerze Mac, zależy od jego typu:

 • Aby wykonać zrzut całego ekranu – naciśnij Command + Shift + 3.
 • Aby wykonać zrzut fragmentu ekranu – naciśnij Command + Shift + 4.
 • Aby wykonać zrzut okna lub menu – naciśnij Command + Shift + 4, a następnie spację.
 • Aby nagrać ekran – naciśnij Command + Shift + 5.

Po wykonaniu tego kroku zrzut ekranu zostanie przechwycony automatycznie lub będzie można kliknąć – albo kliknąć i przeciągnąć – żądany fragment ekranu.

Wykonany zrzut pojawi się następnie w rogu ekranu jako miniatura, którą można kliknąć w celu edycji lub pozostawić bez podejmowania dalszych czynności, po czym domyślnie zostanie on automatycznie zapisany na pulpicie.

Ograniczenia wbudowanych narzędzi do wykonywania zrzutów ekranu

Chociaż zarówno urządzenia z systemem Windows, jak i komputery Mac oferują wbudowane funkcje wykonywania zrzutów ekranu, wiążą się one z pewnymi ograniczeniami.

Przykładowo dostępne opcje są ograniczone do kilku podstawowych metod przechwytywania ekranu – a co, gdy trzeba zarejestrować wiele kroków w krótkich odstępach czasu? Jeśli natomiast chcesz edytować lub udostępniać zrzuty ekranu, konieczne będzie korzystanie z wielu aplikacji lub wprowadzenie mniej przyjaznego przepływu pracy.

Na szczęście istnieje lepszy sposób na tworzenie zrzutów ekranu – a także nagrań ekranu, GIF-ów i innych treści – to Dropbox Capture.

Przedstawiamy Dropbox Capture – lepszy sposób wykonywania zrzutów ekranu

Dzięki Dropbox Capture możesz z łatwością przedstawić swój punkt widzenia w dowolny sposób, korzystając z funkcji wykonywania zrzutów lub nagrań ekranu i GIF-ów oraz natychmiastowego udostępniania ich za pomocą łącza.

Bogate w funkcje narzędzia do edycji wbudowane w Dropbox Capture ułatwiają szybkie opatrywanie zrzutów ekranu adnotacjami przez rysowanie na nich, dodawanie kształtów, rozmywanie fragmentów, a nawet dodawanie tekstu.

Jeśli zrzut ekranu nie jest wystarczająco jasny, możesz nagrać ekran lub utworzyć animowany plik GIF. Możesz nawet nagrać dźwięk z mikrofonu i obraz z kamery internetowej, jeśli chcesz dodać głos lektora lub uśmiechniętą twarz.

Animowany GIF przedstawiający podstawowe funkcje Dropbox Capture

Jak wykonać zrzut ekranu za pomocą Dropbox Capture

Zacznij od pobrania aplikacji Dropbox Capture na komputer z systemem Windows lub komputer Mac.

Następnie ją zainstaluj. Przed rozpoczęciem pracy przyjrzyjmy się, co Dropbox Capture ma do zaoferowania.

Jak wykonać zrzut ekranu w systemie Windows lub na komputerze Mac

Aby wykonać zrzut ekranu, otwórz na komputerze aplikację Dropbox Capture.

Jeśli korzystasz z systemu Windows, możesz to zrobić, klikając ikonę Dropbox Capture w zasobniku systemowym – zwykle znajduje się on w prawym dolnym rogu paska zadań – lub otwierając aplikację z poziomu menu Start.

Na komputerze Mac możesz otworzyć Dropbox Capture w Docku za pomocą ikony Launchpad lub otwierając Findera, przechodząc do folderu Aplikacje i korzystając z ikony Dropbox Capture.

Po otwarciu aplikacji kliknij opcję Zrzut ekranu na liście opcji; otworzy się okno dialogowe zrzutu ekranu.

Animowany GIF przedstawiający zasobnik menu Dropbox Capture i dostępne opcje przechwytywania ekranu

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać zrzut całego ekranu, jego części lub określonego okna.

Po wykonaniu zrzutu ekranu w rogu ekranu pojawi się jego miniatura. Możesz wówczas kliknąć miniaturę lub ikonę ołówka, aby edytować zrzut ekranu, lub kliknąć ikonę łącza, aby skopiować łącze do schowka w celu udostępnienia.

Jak wykonać zrzut całego ekranu?

Aby wykonać zrzut całego ekranu, otwórz Dropbox Capture i wybierz z menu opcję Zrzut ekranu.

Po wyświetleniu okna dialogowego zrzutu ekranu możesz kliknąć dowolne miejsce na ekranie lub nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać zrzut całego ekranu.

Jak wykonać zrzut ekranu przedstawiający okno

Aby wykonać zrzut ekranu przedstawiający konkretne okno, otwórz Dropbox Capture i wybierz z menu opcję Zrzut ekranu.

Gdy pojawi się okno dialogowe zrzutu ekranu, naciśnij spacjękliknij okno, które chcesz zarejestrować.

Jak wykonać zrzut części ekranu

Aby wykonać zrzut całego ekranu, otwórz Dropbox Capture i wybierz z menu opcję Zrzut ekranu.

Po wyświetleniu okna dialogowego zrzutu ekranu kliknij i przeciągnij, aby wybrać obszar ekranu, a następnie zwolnij kliknięcie, aby wykonać zrzut ekranu wybranego obszaru.

Jak edytować zrzut ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu kliknij ikonę ołówka w wyświetlonym oknie, aby przejść do ekranu edycji.

Tutaj możesz edytować zrzut ekranu na wiele sposobów, korzystając z opcji znajdujących się w górnej części okna:

 • Tekst: umożliwia dodanie adnotacji tekstowych do zrzutu ekranu.
 • Rysowanie: umożliwia rysowanie na zrzucie ekranu.
 • Wyróżnienie: umożliwia rysowanie w przezroczystym kolorze na zrzucie ekranu. 
 • Linia: umożliwia dodanie linii do zrzutu ekranu.
 • Strzałka: umożliwia dodanie strzałki do zrzutu ekranu.
 • Okrąg: umożliwia dodanie okręgu do zrzutu ekranu.
 • Kwadrat: umożliwia dodanie kwadratu do zrzutu ekranu.
 • Rozmycie: umożliwia pokrycie części obrazu rozmytym filtrem, który doskonale nadaje się do ukrywania poufnych informacji.
 • Przycięcie: umożliwia usunięcie niechcianych obszarów z krawędzi.
 • Emoji: umożliwia dodanie emoji z możliwością zmiany rozmiaru w celu nadania zrzutowi ekranu odrobiny osobowości.
 • Kolor: umożliwia wybranie koloru bieżącego narzędzia edycji.
 • Szerokość obrysu: w stosownych przypadkach umożliwia dostosowanie szerokości linii bieżącego narzędzia.

Jeśli chcesz coś zmienić, możesz w dowolnym momencie kliknąć dodany element, aby dostosować jego rozmiar, przesunąć go, obrócić, zmienić jego kolor lub szerokość obrysu albo całkowicie usunąć.

Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.

Chcesz natychmiast użyć obrazu? Możesz wybrać opcję Zapisz i skopiuj obraz lub Zapisz i skopiuj łącze z rozwijanego menu opcji.

Jak skopiować zrzut ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu za pomocą Dropbox Capture zostanie on automatycznie zapisany w dedykowanym folderze w chmurze.

Aby uzyskać dostęp do tego folderu, przejdź na stronę capture.dropbox.com.

W tym miejscu można znaleźć swój zrzut ekranu i najechać kursorem na miniaturę, aby wybrać opcję kopiowania spośród wyświetlanych ikon:

 • Kopiuj obraz – umożliwia skopiowanie samego obrazu do schowka; ta opcja idealnie sprawdza się w przypadku wklejania obrazu do prezentacji.
 • Kopiuj łącze – umożliwia skopiowanie łącza do obrazu; ta opcja idealnie sprawdza się, gdy chcesz wysłać komuś plik obrazu.

Jak wysłać zrzut ekranu z komputera

Jeśli chcesz wysłać zrzut ekranu wykonany za pomocą Dropbox Capture na komputerze, masz do dyspozycji kilka prostych opcji:

Animowany GIF przedstawiający, jak udostępnić łącze do zrzutu lub nagrania ekranu za pomocą Dropbox Capture

Jeśli zamiast zrzutu ekranu zdecydujesz się nagrać film lub GIF, możesz sprawdzić, ile razy został on wyświetlony podczas udostępniania go za pomocą łącza.

Uchwyć to lepiej dzięki Dropbox Capture

Szukasz zaawansowanych funkcji dostosowywania? Potrzebujesz łatwego sposobu udostępniania? A może po prostu chcesz zaoszczędzić czas? Nie ma lepszego sposobu na wykonywanie zrzutów ekranu niż użycie aplikacji Dropbox Capture.

Oszczędzaj czas i jasno przekazuj informacje.

Oszczędzaj czas i jasno przekazuj informacje.