Skip to content (Press Enter)

Så skapar du tillväxt i småföretag

Tillväxt är en viktig prioritering i alla företag, men om du hanterar flera mål samtidigt kan det vara svårt att hitta rätt balans.

Någon på en frisörsalong använder en mobil pekskärmsenhet för att skapa tillväxt i sitt småföretag

Är företagets tillväxt viktigare än vinsten?

Tillväxt är viktigt för alla företags långsiktiga hälsa. Det är därför solida strategier för affärsutveckling måste identifieras och implementeras i ett tidigt skede. Tillväxt visar inte bara att ditt företag fungerar framgångsrikt, det lockar också investerare, hjälper till att säkra finansiering och suger in kompetens.

Vinst och tillväxt går hand i hand när det gäller avgörande områden på alla företag. När det gäller småföretag kan vinsten vara låg men tillväxttakten hög. Det kanske inte kommer så mycket pengar ut ur verksamheten, men en sund tillväxttakt visar att företaget är på väg att bli lönsamt. Detta kan göra företaget mycket attraktivt för investerare, vilket i sin tur ökar tillväxten och snabbar på resan mot lönsamhet. Återigen belyser detta hur tillväxt bör vara högprioriterat för småföretag och uppstartsföretag.

Vilka är de bästa strategierna för företagstillväxt?

Det finns ingen enskild strategi för affärstillväxt, och hur ett företag på bästa sätt kan utvecklas beror på de individuella omständigheterna. Här är bara några av de tillväxtstrategier för småföretag som du kanske vill fundera på:

Marknadspenetration

Marknadspenetration är när du siktar på att öka marknadsandelen. Det finns flera sätt att göra detta, inklusive rabatt på dina produkter eller tjänster, stärkt annonsering eller paketlösningar. Detta kan ge konkurrensfördelar och locka nya kunder utan att du behöver skapa en ny produkt.

Marknadsexpansion

Detta är när du tar dig in på nya marknader. Om ett bageri till exempel lägger till företagscatering till sina tjänster går det in som ett nytt företag på detta område. Detta är en vanlig strategi för många företag, även sådana som blivit mycket väletablerade. Alla framgångsrika företag är alltid ute efter att utvecklas och växa, så även om du är ganska bekväm på din nuvarande marknad bör du alltid vara på jakt efter nya möjligheter och metoder att öka kassaflödet.

Gå in i nya kanaler 

”Omnikanal” beskriver det moderna sättet att marknadsföra och sälja. Om du förlitar dig på enbart en fysisk plats för försäljningen kan det bli svårt att nå tillväxt på samma nivå som dina omnikanalskonkurrenter. Se till att du har så många kanaler öppna som möjligt så att kunder kan upptäcka och få kontakt med dig. Ett modernt företag bör ha en webbutik, sociala mediekanaler, e-postkanaler och i förekommande fall detaljhandelsbutiker. Dessutom måste din fysiska plats vara mer än bara en butik, den ska vara en förlängning av alla de andra kanalerna. Det betyder att du inte kan erbjuda en upplevelse i din onlinebutik och inte också upprätthålla den offline. Om du enbart arbetar online och är osäker på var du ska ta vägen därifrån ska du fundera på exempelvis en popuplösning eller försäljning via lokala butiker.

Segmentera din marknad

Titta på dina befintliga kunder och satsa hårt på den demografi du helst vill engagera. Du kan basera detta på kundens plats, ålder, vanor eller de branschtyper du betjänar. Detta är ett område där analys och mätvärden är avgörande. Kunskapsdelning och lättillgängliga data är nyckeln här, och de ger dig en verklig överblick över hela din verksamhet så att du vet vart du ska rikta energin. Om du till exempel vet att du befinner dig i en studentstad men inte lockar så många studenter som du borde kunna, kan du prova att erbjuda studentrabatt. Om du vet att mycket pendlare rör dig på din plats kan du på liknande vis fundera på till exempel ett lojalitetskort för att locka potentiella kunder och uppmuntra till långvariga relationer.

De bästa tipsen för företagstillväxt

Företagsägare måste närma sig tillväxtmöjligheter på rätt sätt om ambitionen ska lyckas. Här är några tips att hålla i åtanke:

Använd en tillväxtstrategimall

Planera alltid ditt nästa drag. Ett litet företag måste alltid sikta på tillväxt, men om du kastar dig in utan ordentlig planering är vägen utstakad mot misslyckande. Brainstorma med alla viktiga beslutsfattare i ditt företag. Dina nästa steg kommer att påverka alla, så du ska inte ignorera eller åsidosätta andras idéer. En delad tillväxtplansmall kan ge alla en tydlig överblick över de kommande steg som företaget planerar att ta, och den ger alla möjlighet att lämna sin egen feedback på dessa. Teamsamarbete är det som gör ett företag bra och hjälper det att växa.

Ställ upp SMART-mål

Alla har mål, men SMARTA mål hjälper ditt team att förverkliga drömmarna. SMART är en akronym för man ska ta sig en an ett mål:

  • Specifikt: Säg exakt vad du vill uppnå, inte bara vaga tankar om vad man kan göra.
  • Mätbart: Ditt mål måste vara mätbart, så att du kan se om du gör framsteg.
  • Accepterat: Naturligtvis är det inte bra att sätta omöjliga mål.
  • Relevant: Är målet vettigt för ditt företag, just nu, med ditt nuvarande team?
  • Tidsbestämt: Sätt ett datum och ange vad som behöver göras för att klara denna deadline. 

Genom att använda SMART-mål skapar du ett helt ramverk som teamet kan arbeta inom för att nå målen.

Se till att du använder rätt verktyg

Tillväxt betyder inte nödvändigtvis att göra något helt nytt. Istället kan det betyda att du optimerar de processer du redan har. Därför är uppgraderingar och förbättringar av nuvarande verktyg och arbetsflöden avgörande. 

Småföretag som Doberman använder Dropbox för att förbättra sina arbetsflöden och öka produktiviteten, som designchef Klas Thorsén förklarar: ”Med Dropbox Business kan du använda din dator offline eller på resan, och du har fortfarande dina filer där med dig. Förut var det svårt att arbeta i olika tidszoner, men nu hålls alla våra filer synkade och tillgängliga för alla som behöver dem.”

Vare sig det handlar om att implementera en smart arbetsplats, introducera flexibelt arbete eller öka samarbetsmöjligheterna med innovativa verktyg som Dropbox Capture är investeringar i produktivitet är en egen väg till tillväxt.

Överväg externa investerare

Du kanske når en punkt där du inser att ett tillskott av ekonomiska medel kan hjälpa ditt företag att växa. Detta externa kapital kan vara till hjälp för att få igång idéer, eller för att skala upp din verksamhet till nästa tillväxtnivå. Om detta låter relevant för ditt företag men du är osäker på var du ska börja ger DocSend Startup Index insikter om hur ett uppstartsföretag framgångsrikt kan skaffa kapital i olika skeden i livscykeln. Och när du är redo att pitcha affärsidén för investerare kan DocSend spåra när din presentation visas, laddas ner eller vidarebefordras, vilket hjälper dig att alltid fatta rätt beslut i din investerarstrategi. Läs mer om hur DocSend fungerar och hur denna lösning kan hjälpa dig att skapa tillväxt i din verksamhet.

Nöj dig inte

Det finns alltid ett behov av att växa, hur framgångsrikt ditt lilla företag än blir. Affärsmisslyckanden är ett mycket verkligt hot för småföretag också ett decennium in i verksamheten, så du kan inte vila på lagrarna. På samma vis ska du inte tänka tio steg framåt. Förvisso säger ingenting ”tillväxt” som ett nytt, större kontor och fler anställda, men är du i rätt tillväxtstadium för att ha råd med detta? Tänk förnuftigt och logiskt, och tänk alltid på din egen verksamhet – härma inte bara det du ser andra göra. 

Kraven är höga på det moderna, framgångsrika företaget, och du måste växa för att uppfylla dem.

Upptäck det mest effektiva sättet att få jobbet gjort.

Upptäck Dropbox för ditt företag