Skip to content (Press Enter)

Varför småföretag misslyckas och hur man kan undvika det

Om du driver eller planerar att starta ett litet företag kanske du undrar vilka fallgropar du ska undvika. Här presenterar vi några vanliga orsaker till att företag misslyckas och strategier du kan använda för att undvika dem.

Misslyckande är ett tveeggat svärd

Att misslyckas är ett ovärderligt sätt att lära sig och få de erfarenheter som krävs för att fatta klokare beslut. Att veta vad du eller andra gjort fel tidigare är till stor hjälp när du ska gå samma väg i framtiden. Givetvis startar ingen ett företag med målsättningen att det inte ska bli framgångsrikt. Att misslyckas så lite som möjligt är alltid att föredra. Tyvärr är detta lättare sagt än gjort och 90 % av alla startup-företag misslyckas. Att misslyckas är ett konstant hot för småföretag under de första åren efter starten. Överraskande nog försvinner inte hotet efter det första året och det minskar inte heller i takt med att åren går:

  • 20 % av alla företag går omkull under de första två åren
  • 45 % av alla företag går omkull under de första fem åren
  • 65 % av alla företag går omkull under de första tio åren

Faktum är att endast en fjärdedel av startup-företag beräknas undvika att misslyckas och klara sig till år 15. Det kan låta alarmerande, men du kommer säkert också att märka att det inte har hindrat ambitiösa entreprenörer från att försöka. Under 2019 fanns det mer än 770 000 startup-företag i USA som var mindre än ett år gamla, vilket var en ökning jämfört med de 733 490 som registrerades 2017. För den som lyckas kan framgången bli stor. Men även för de mer blygsamma satsningarna kommer det att vara en välförtjänt källa till stolthet och glädje att ha startat ett företag . Att göra en konkret affärsenhet av något som en gång bara var en idé kräver en djärvhet och ett engagemang som i sig själv signalerar framgång. Det ska man inte bortse ifrån.

Året 2020 förde med sig en ekonomisk katastrof som ingen kunde ha förutsett. Även om framtiden fortfarande är osäker tyder uppskattningar för nästa år på att det kan bli tuffa tider för nästan hälften av småföretagen om de ekonomiska förhållandena inte förbättras. Men småföretag har också visat sig vara mer lyhörda för förändringar än sina större motsvarigheter. Entreprenörer hoppade på de möjligheter som pandemin erbjöd för att skapa nya affärer – vilket visar på de viktigaste egenskaperna som ett verkligt ihärdigt småföretag behöver

Vad orsakar att ett småföretag misslyckas?

Så varför misslyckas vissa småföretag medan andra lyckas? Vad kan du göra för att se till att ödet är snällt mot ditt företag? Här presenterar vi några faror som kan hindra att startup-företag klarar sig efter de första åren:

Dåligt genomförande

Om du ska göra något så gör det bra. Innan du ens funderar på att dra igång ditt nya företag måste du se till att ha allt du behöver för att göra det till en livskraftig verksamhet. Det innebär att hålla sig uppdaterad om förändringar i småföretagsadministrationen. Det finns en viss standard som förväntas av uppstartsföretag, att de ska vara fullt uppdaterade om de bästa och mest effektiva arbetssätten. Det innebär att du måste ha de smidigaste arbetsflödena och de bästa verktygen till förfogande, för när så mycket står på spel behöver du dem. Se till att Dropbox finns i din arsenal och gör som småföretag som Valiant som har ökat sin produktivitet och säger: ”tack vare Dropbox Business har vi lyckats leverera filer till tryckpressen varje vecka sedan vi startade publiceringen.”

Bristfällig marknadsundersökning

Det spelar ingen roll hur bra du tycker att din affärsidé är – vill inte folk ha den kommer den inte långt ändå. Och att inte veta vad folk vill ha är en vanlig orsak till att nya företag misslyckas. Framgångsrika företag hittar en lucka på marknaden och fyller den. Vi säger inte att alla dina idéer måste vara radikala, men du bör uppfylla en efterfrågan. Det är inte lätt att få ut en tjänst eller produkt på marknaden, så om du är villig att investera all tid, kraft och pengar som krävs måste du se till att du inte faller på det första hindret. Givetvis finns det undantag från regeln, men för de flesta unga företag är det mycket bättre att hitta något som efterfrågas och erbjuda det än att försöka skapa intresse på en mättad marknad.

Ingen affärsplan

Alla behöver en plan i livet och om du tänker starta ett företag är det viktigare än någonsin att ha en plan. Du behöver en stark affärsplan som fungerar som mer än bara en färdplan. Den kommer att hjälpa till att hitta investerare, säkra lån och locka topptalanger. Att börja göra affärer utan en stark, genomtänkt affärsplan innebär ofta ett misslyckande.

Det här bör du inkludera i en affärsplan:

Sammanfattning: Detta är i grunden din hisspresentation. Precisera vad ditt företag kommer att göra, hur du ska göra det, vilka som ingår i ledningsgruppen och varifrån du kommer att arbeta.

Företagsbeskrivning: Berätta vad ditt företag ska göra och vilket behov eller problem din produkt eller tjänst kommer att lösa. Beskriv tillverkningsprocessen eller de konsumenter som ska använda dina tjänster. Inkludera saker som juridisk struktur och kostnaderna för ditt företag här.

Forskning: En stark affärsplan backas upp av forskning, och det är här du måste beskriva allt. Presentera din marknadsanalys och din tänkta strategi inklusive prognoser och milstolpar. Jämför dig själv med konkurrenterna och beskriv hur du tror att ditt företag har en fördel. Du kan inkludera referenser från kunder om du vill.

Ledning: En bra ledning är nyckeln till alla företag Nämn här vilken typ av företag du tänker driva, din affärsmodell, om det är ett kommanditbolag eller om du planerar att vara enskild näringsidkare. Skapa ett organisationsschema för att visa vilka de viktigaste beslutsfattarna är. Du kanske också vill inkludera deras CV:n.

Marknadsföring: Beskriv hur du planerar att få och behålla kunder och hur du skapar och förvaltar ditt varumärke.

Ekonomi: Den stora biten. Här behöver du ha en ekonomisk prognos, kassaflödesanalys och balansräkning. Du bör sikta på långsiktiga prognoser på cirka fem år för att visa hur du tänker hålla företaget stabilt och på rätt väg mot framgång.

Din affärsplan bör heller inte vara en hemlighet. Ditt team ska alltid kunna hänvisa till den. Den ska vara hörnstenen i ditt företags sanningskälla, och delas med alla medlemmar i ditt team.

Inte tillräcklig laganda

Uppstarter är inte lätta. Du kommer ofta att se lediga jobb som varnar dig för ”startup-kulturen”. Det kan innebära att ingångslönerna är låga, arbetstimmarna är många och att du förväntas göra mycket mer än din yrkestitel antyder. Så är det helt enkelt i små företag, där strävan efter stordåd är en naturlig del av allt man gör som ett team. Och ni måste absolut vara ett team. Om någon tänker ”det där är inte mitt jobb” eller om till och med VD:n tänker att hen bara är där för att vara företagsägare och inte ta del i dagliga uppgifter, så kan man räkna med att misslyckas. Framgångsrikt entreprenörskap handlar inte om att sitta på ett hörnkontor och låta andra arbeta. Du måste främja en företagskultur där alla inte bara deltar utan där alla är viktiga.

En centraliserad arbetsyta försäkrar dig om att ni alla är på samma sida utan att jobbavgränsningar kommer i vägen. Du ser ofta startup-företag som inte leds av en VD utan av medgrundare, vilket visar på att behovet av att dela på bördan och bolla idéer med varandra är grundläggande för företaget.

Inte tillräckligt med pengar och för många drömmar

Den uppenbara biten. Det finns fantastiska berättelser om hur framgångsrika entreprenörer lyft sina företag ur knipan, men när det kommer till kritan är pengar A och O för alla företag. Småföretagsägare behöver vara förnuftiga och tänka på företagets överlevnad i första hand. Låt dig inte förledas av storhetsvansinne. Visst kan ett modernt kontor på ett centralt läge motivera ditt team, men behöver du det? Kanske kan du minska arbetsbördan för nuvarande personal genom att anställa fler, men har du verkligen råd med det? Att ett företag går omkull är inget någon önskar, men det bör vara ett slags ledstjärna för att hindra dig från att göra onödiga investeringar. Om du misslyckas behöver du fortfarande betala tillbaka alla pengar du lånat för att försöka förverkliga din (kanske orealistiska) vision.

Tänk istället på ett teams kärnvärden, som förmågan att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. Tänk på arbetet som en helhetsupplevelse så kommer du att hitta investeringar som är mycket mer värdefulla än saker som ett snyggare och dyrare kontor.

Bristfällig närvaro

Du kanske har världens bästa företag, med en produkt som du vet att folk behöver och en mängd marknadsanalyser som stöder det. Men det betyder ingenting om inte folk vet var de kan hitta dig. Även om den här frågan inte är lika skrämmande som att studera siffror och göra en finansiell prognos är det ett vanligt problem, kanske för att det är så lätt att förbise. Kanske har du letat efter en ny lokal, hittat en som ”känns rätt” och flyttat in ditt team direkt. Tyvärr är magkänslan inget särskilt exakt affärsmått. Ett dåligt läge kan leda till att företaget går i konkurs, men en dålig närvaro på internet kan göra i stort sett samma sak. Onlinekanaler får inte underskattas. Det handlar inte bara om att ha en online-butik, det handlar också om att interagera med kunder och att utöka din kundbas genom sociala medier och andra omnikanalstrategier. Tiden då det räckte att ha en adress i en företagskatalog är sedan länge förbi – idag måste ditt företag vara öppet dygnet runt, hela veckan, i en massa kanaler samtidigt.

Att inte följa med sin tid

Startup-företag behöver växa och för att göra det måste man anpassa sig. Ja, du må ha svarat på en välbehövlig efterfrågan, men risken är stor att din uppåtgående bana inte kommer att vara för evigt. Förr eller senare kommer du att nå en platå, och andra konkurrenter kommer hela tiden in på marknaden. Uber är ett bra exempel, som har utvecklat sin affärsmodell från den ursprungliga taxitjänsten till matleveranser, kurirer och cykeluthyrning. Det handlar inte bara om att veta hur man ska expandera och upptäcka nya möjligheter, men också om att förstå hur man återhämtar sig när det går dåligt. Ta bara Valiant, som övervann hindret med en naturkatastrof och fortsatte sträva mot framgång: ”Orkanen Sandy stängde hela staden men tack vare Dropbox fortsatte vår utgivning utan avbrott. Vi missade inte ett enda leveransdatum.” Detta återkopplar också till teamets betydelse. Kom ihåg att samarbete är A och O.

Det är viktigt att notera att ibland kan du göra allt rätt men ändå misslyckas på grund av skäl som ligger bortom din kontroll. Misslyckande är en beskrivning av ett resultat och inte en bedömning av karaktärsdrag. Det har funnits gott om startup-företag som har försökt, misslyckats, försökt igen och lärt sig längs vägen tills de slutligen lyckats. Hur motsägelsefullt det än kan verka är uthållighet, en vilja att anpassa sig och förmågan att acceptera och lära sig av misslyckanden alla viktiga delar för att uppnå dina mål.

Upptäck det mest effektiva sättet att få jobbet gjort.

Läs mer om Dropbox-produktivitetsverktyg