Skip to content (Press Enter)

Så involverar du ditt team i projektplaneringsprocessen

Transformera projektplaneringen genom att involvera teammedlemmarna i processen redan dag ett.

Skaffa Dropbox för ditt team
Ett team som arbetar tillsammans med ett projekt

Projektplaneringsprocessens betydelsen

Tiden innan ett projekt påbörjas är planeringsfasen – processen då du avgränsar, upprättar tidslinjer, planerar resurser och allt annat du behöver göra för att projektet ska bli framgångsrikt. Vissa projekt kan förvisso vara snabba och effektiva, men den som planerat ett långsiktigt och stort arbete vet hur viktig planeringsprocessen är. Därför är detta ofta ett arbete som är förbehållet mer seniora projektledare och beslutsfattare i en organisation, men detta tillvägagångssätt kan snabbt bli ohållbart.

När en chef själv bestämmer hela projektets omfattning och vidarebefordrar detta till sina teammedlemmar kan det skapa problem i deras förståelse av projektmålen. Även om man arbetar nära teamet varje dag är det inte alltid möjligt att hålla kontrollen över flera projekt med olika teammedlemmar när arbetet väl tar fart. Ännu värre är om du är begränsad till kontinuerlig planering och kontroller ovanifrån medan teamet följer separata underlag utan förmåga att se vart arbetet är på väg eller var de befinner sig i projektets tidslinje.

Om du vill att teamen ska förstå målen i ett projekt och hur de kan uppnås är den bästa metoden att involvera teamet redan i början av projektplaneringsprocessen.

Varför involvera teamet i projektplaneringen?

Att släppa in teammedlemmarna i rummet som ett första steg i den strategiska planeringen har en mängd fördelar, inte bara under projektets livscykel utan också för dig och ditt projektteam in i framtiden:

Motivation och ansvar

Om teammedlemmar får enkla, individuella underlag och uppgifter kan det vara svårt för dem att förstå de övergripande projektmålen. Det kan göra att de saknar förståelse för hur deras arbete påverkar andras arbete i projektgruppen och eventuella produkter eller projektleveranser som de producerar. Se till att teamet drar och samma håll med ett styrdokumentsom fastställer ett gemensamt mål. Genom att ge teamet utrymme att samarbeta och definiera sina egna roller redan i projektplaneringsprocessen kan du hjälpa dem att se helheten. Detta kommer inte bara att hjälpa dem förstå syftet och därmed kvalitetsbehoven i arbetet, utan hjälper dem också att engagera sig i projektet som helhet, vilket gör dem till verkliga intressenter i projektet. Genom att uppmuntra dem att ta på sig den här typen av ansvar för projektets framgångar kan du få ett mycket mer drivet och motiverat team.

Förbättra teammedlemmarnas kompetens

Ditt team hittar alltid nya sätt att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de dagliga arbetsuppgifterna. Vissa teammedlemmar kanske aktivt söker nya möjligheter att engagera sig, medan andra måste uppmuntras för att bredda sina horisonter i yrkeslivet. Att involvera teamet i projektplaneringsprocessen kan ge medlemmarna nya möjligheter att experimentera och lära sig nya färdigheter. På så vis kan du utföra viktiga planeringsuppgifter samtidigt som du stärker teamet och hjälper medarbetarna att växa som människor. Med sina nya färdigheter blir de inte bara viktiga i projektplaneringsprocessen – de kommer så småningom också kunna leda och vägleda andra teammedlemmar i planeringsarbetet. Och naturligtvis är det hälsosamt för kulturen i alla slags organisationer att skapa en miljö som bygger på gemensamma erfarenheter och ömsesidigt ansvar.

Effektivitet genom delegering

När ett projekt väl startar delas arbetet upp mellan de olika medlemmarna i teamet baserat på deras färdigheter⁠ – så varför inte delegera uppgifter under planeringsfasen? När ditt team förstår arbetsstegen i en strategisk projektplanering kan du börja delegera ut planeringsarbetet mellan dem. Detta kommer inte bara att frigöra tid för dig när du slipper tunga projektplaneringsuppgifter, utan kan också verkligen öka effektiviteten i processen och låta arbetet kommer igång snabbare. Om teammedlemmarna är lika skickliga på projektplaneringsprocesserna som de är i sina vanliga roller kommer projektets utkast- och omfattningsarbete gå mycket snabbare. Se bara till att detta inte skapar  barriärer i teamet på grund av att varje kollega bara utför sina enskilda planeringsuppgifter – detta ska fortfarande vara en samarbetsprocess.

Så skapar du en projektplaneringsprocess för teamet

Naturligtvis krävs det rätt metoder och strategier för att bygga en samarbetsinriktad projektplaneringsprocess för teamet. Här följer några av de saker som är viktiga för att teamet ska kunna planera framgångsrika projekt tillsammans:

Brainstorma som ett team

Det vanligaste första steget vid strategisk planering är brainstorming- och idéfasen. Om du är projektledare räcker det inte att bara hålla dörren öppen för dina teammedlemmar utan du måste också bjuda in dem till den här processen. När du har informerat dem om det kommande projektet ska du boka in ett brainstormingmöte med teamet kring de inledande planerna. Fundera på att genomföra en så kallad premortemanalys under mötet så att gruppmedlemmarna kan visualisera projektet och förväntade resultat. Se till att skicka ut en dagordning och bestämma syftet i förväg för att säkerställa att mötet ni genomför blir effektivt. Om det är första gången teamet genomför den här typen av möte kan du testa att använda en mötesprotokollsmall eller brainstormingmall – en strukturerad metod kan göra det lättare att sätta bollen i rullning.

Skapa ett delat projektplansdokument

När du och teamet har kommit igång med projektplaneringsprocessen ska du skapa en delad och centraliserad projektledningsplan och ett projektplaneringsdokument. Dessa dokument ska fungera som en referens för varje enskild teammedlem så att alla vet var i processen ni befinner er och vad som har beslutats. Detta kan göras på en whiteboard, men projektledningsprogram och teamsamarbetsprogram som Dropbox Paper kan automatisera och förenkla processen. Hela teamet kan samarbeta i samma Paper-dokument, med inbyggd filåterställning, versionshistorik och registerhantering över alla ändringar. Därifrån kan ni vid behov länka till andra Paper-planeringsdokument eller dela dem med andra team i organisationen som behöver insyn i er planering.

Använd en planerings- eller projektledningsstrategi

Om du har svårt att definiera en strategimetod som fungerar i ditt teams i projektplaneringsarbete finns det gott om specialbyggda projektplanerings- och ledningsmetoder som du kan prova. Den agila planeringsmetoden bygger på ett projektschema med korta sprintar under vilka ditt team arbetar med avgränsade kraftsamlingar, och strategin ger också möjligheter till feedback och versionsarbete. Som jämförelse erbjuder PERT, eller Program Evaluation and Review Technique, en omfattande metod för att avgränsa kraven i ett projekt med inbyggda milstolpar och riskhanteringsöverväganden. Alternativt kan projektplaneringsverktyg som Gantt-diagrammet eller Eisenhower-matrisen hjälpa er att organisera uppgifter och processer med beprövade metoder.

Varje strategi har sina egna styrkor och komplexitetsnivåer. På sikt kanske teamet modifierar eller växer ur strategin, men en bra metod kan i inledningsskedet få alla engagerade i projektplaneringen som en process.

Säkerställ ständig kommunikation

Stark kommunikation är av yttersta vikt när teamet samarbetar nära i ett projekt. Att ha delade dokument underlättar, men du ska också se till att rätt kanaler finns på plats för att kommunicera med hela teamet. Kommunikationsverktyg som Slack låter dig skapa dedikerade servrar för dig och teamet – och i kombination med Dropbox kan du till och med starta konversationer direkt från dina Paper-dokument eller andra filer. Naturligtvis behövs också en bra teammötesmetod. Dropbox i kombination med videokonferenser via Zoom hjälper dig och teamet att samarbeta och samtidigt granska planerna. Om tidszoner hindrar det övergripande teamet från att delta i ett möte kan du spara tid åt alla med Dropbox Capture för att spela in dig själv och din skärm och dela uppdateringar med kollegerna.

Planera tillsammans som ett team

Projektplaneringen måste inte vara ett inledande slitgöra som projektledare tacklar ensamma. Arbeta tillsammans genom att genomföra ett projektretrospektiv med teamet och tillämpa deras feedback på den nya projektplanen. Med ett helt team i ryggen under processen och det efterföljande projektet kan du inte bara göra processen mer effektiv utan också mer givande för dig och teamet. Genom att sprida ut ansvar och skapa engagemang bland kollegorna för projektets mål kan du främja teamet och deras arbete på ett övergripande plan. Vilken metod du och ditt team än bestämmer er för i projektplaneringen kommer samarbetet i denna process att leda till bättre resultat i enskilda projekt och bättre resultat för teamet, organisationen och dig själv på längre sikt.

Upptäck ett bättre sätt att arbeta tillsammans.

Utforska Dropbox för ditt team