Skip to content (Press Enter)

วิธีการลงนามในเอกสาร PDF และขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์

คุณไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษจริงเพื่อขอลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอีกต่อไป โดย Dropbox Sign จะปรับปรุงขั้นตอนการลงนามสัญญาของคุณและลูกค้าให้คล่องตัวมากขึ้นโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เปรียบเทียบแผนบริการ
บุคคลลงนามในเอกสารบนแท็บเล็ต

วิธีการลงนามเอกสารแบบออนไลน์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความหมายตรงตามชื่อเรียก กล่าวคือเป็นเวอร์ชันดิจิทัลของลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของคุณ เมื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการลงนาม คุณจะเห็นช่องลายเซ็นที่ไฮไลท์เป็น "fill & sign (กรอกและเซ็น)" ที่คุณสามารถแก้ไขได้ คุณอาจเห็นว่ามีการใช้คำว่า "ลายเซ็นดิจิทัล" และ "ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์" แทนกันได้ แต่จริงๆ แล้วสองคำนี้ไม่เหมือนกัน การลงนามในเอกสาร PDF แบบดิจิทัลจะมีสองวิธีดังต่อไปนี้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับ E-Sign ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลผูกพันเทียบเท่ากับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของคุณ ซึ่งถือว่าคุณยินยอมตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารที่คุณกำลังลงนาม หรือเรียกอีกอย่างว่า eSignature ซึ่งเป็นภาพลายเซ็นของคุณที่อยู่บนเอกสารแบบดิจิทัล นอกจากนี้จะไม่สามารถระบุได้ว่าลายเซ็นดังกล่าวไม่ถูกต้องโดยใช้เหตุผลที่ว่าไม่ใช่ลายเซ็นจริง     

ลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลได้รับการเข้ารหัสและออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสที่จะมีการแก้ไขดัดแปลง เมื่อลงนามในเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัล อัลกอริทึมจะทำงานเพื่อสร้าง "แฮช" หากเอกสารที่ลงนามถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขดัดแปลงหลังจากลงนามไปแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้คุณทราบ และหากเกิดขึ้น แสดงว่าความสมบูรณ์ของเอกสารนั้นเป็นที่น่าสงสัย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัลมีผลผูกพันหรือไม่

มี ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัลมีผลผูกพัน แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและแต่ละประเทศ ลายเซ็นทั้งสองประเภทเป็นส่วนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของเอกสารใดๆ ที่คุณลงนาม

ฉันต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นดิจิทัล

ขึ้นอยู่กับเอกสารของคุณ ลายเซ็นดิจิทัลนั้นมีการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมกว่า เนื่องจากลายเซ็นดิจิทัลได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการรักษาความปลอดภัยระดับที่มีการรับรองทางกฎหมายเมื่อคุณไม่สามารถเห็นผู้ลงนามได้ แต่กระนั้นก็ตาม สถานการณ์ส่วนใหญ่ที่คุณและทีมต้องเผชิญไม่จำเป็นต้องมีการรับรองทางกฎหมาย ดังนั้น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงถือว่าเหมาะสมเพียงพอแล้ว

ฉันต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใด

ในหลายประเทศทั่วโลก คุณสามารถใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามใน PDF และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น สัญญา ข้อตกลง และใบแจ้งหนี้ได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ คุณควรตรวจสอบข้อกฎหมายในเขตอำนาจศาลของตนเองว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานนั้นๆ หรือไม่ ประโยชน์เพิ่มเติมคือคุณสามารถรวบรวมเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้ ซึ่งคุณจะไม่ต้องลงนามในใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับด้วยตนเองอีกครั้ง หรือไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บเอกสารไว้ที่ใด

วิธีการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร PDF ทางออนไลน์โดยไม่มีภาพลายเซ็นของคุณ

ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีไฟล์ภาพดิจิทัลของลายเซ็นที่ถูกต้องแม่นยำ เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องจำเป็น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความเป็นวิธีการลงนามหรือสร้างลายเซ็นที่ "เขียนด้วยลายมือ" จากชื่อของคุณได้ แม้ว่าเครื่องมือสไตลัสของ iPad และแทร็กแพดของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณใส่ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้จำเป็นมากสำหรับการสร้างลายเซ็นแบบออนไลน์

คำจำกัดสิทธิ์: ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย หากคุณมีข้อสงสัยทางกฎหมาย โปรดปรึกษาตัวแทนทางกฎหมายของคุณ

โปรแกรมใดบ้างที่จะยอมให้ฉันลงชื่อในเอกสาร PDF

การผสานการทำงานในแอป Dropbox หลายแบบจะช่วยให้สามารถลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึง Microsoft Word, Adobe Acrobat และ Dropbox Sign ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ eSignature ที่ดีที่สุด ตราบใดที่อุปกรณ์ของคุณสามารถรองรับเครื่องมือเหล่านี้ได้ คุณก็สามารถลงนามในเอกสารได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้พีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Android หรือ iPhone คุณก็สามารถลงนามและรับรองสัญญาได้ทั้งนั้น

วิธีการลงนามในเอกสาร PDF ด้วย Dropbox

Dropbox Sign ช่วยให้กำหนดเส้นทางไฟล์เพื่อขอ eSignature ภายในบัญชี Dropbox ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างสัญญาได้ตั้งแต่ฉบับร่างไปจนถึงฉบับเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงส่งออกเพื่อขอลายเซ็น โดยทั้งหมดทำได้ใน Dropbox คุณไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารสำคัญใดๆ ลงในพีซีของคุณเลย ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงกรณีที่คุณเผลอลบเอกสารทิ้งโดยไม่ตั้งใจหรือเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ไม่ปลอดภัย หากคุณเป็นผู้ลงนาม คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณจากภายใน Dropbox ได้ เพียงเลือกเอกสาร PDF หรือ Word ที่คุณต้องการลงนาม แล้วเลือก Dropbox Sign

ต้องการลงนามเอกสาร PDF โดยไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหม ตอนนี้ยิ่งง่ายกว่าที่เคยด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Dropbox ซึ่งขับเคลื่อนโดย Dropbox Sign

ไฟล์จะได้รับจัดเก็บอย่างปลอดภัยแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล และได้รับการป้องกันหลายชั้นรวมถึงการเข้ารหัสที่รัดกุมของเรา Dropbox เป็นบริการครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ตั้งแต่การทำงานร่วมกันในข้อเสนอเบื้องต้น การส่งร่างสัญญา และการจัดเก็บเอกสาร PDF ที่มีการลงนามของคุณในขั้นตอนสุดท้าย

ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Dropbox เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังรอการอนุมัติใบแจ้งหนี้หรือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานให้พนักงานใหม่ การพิมพ์ การลงนาม การยืนยัน และการเข้าแฟ้มเอกสารก็อาจต้องใช้เวลาอันมีค่า แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เมื่อใช้ Dropbox Sign เป็นโซลูชัน eSignature คุณจะสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของตนเองราบรื่นขึ้นในหลายๆ ด้านได้ดังต่อไปนี้

  • ส่งงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถึง 80%
  • การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
  • งานธุรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ
  • ประหยัดเงินในการส่งแฟกซ์และไปรษณีย์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานอิสระ)
  • ทำทุกอย่างได้ทันทีในพื้นที่ทำงาน Dropbox ของคุณ

ในขณะที่คนทั่วโลกอาจกำลังปรับตัวไปใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การขอลายเซ็นจากน้ำหมึกที่เคยใช้กันในสมัยก่อนจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้า

ค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกัน

ทดลองใช้ Dropbox สำหรับทีมของคุณ