Skip to content (Press Enter)

Slik skriver du under på et PDF-dokument og får elektroniske e-underskrifter på nett

Du trenger ikke et fysisk papir for å få en juridisk bindende underskrift lenger. Dropbox Sign effektiviserer kontraktssigneringsprosessen for deg og kundene dine med elektroniske signaturer.

Sammenlign abonnementer
En person underskriver et dokument på et nettbrett

Slik skriver du under på noe på nett

En elektronisk signatur er egentlig det høres ut som – en digital versjon av den håndskrevne underskriften din. Når et elektronisk dokument trenger underskrift, vil du se et underskriftsfelt merket «fyll ut og skriv under» som du kan redigere. Det kan være at begrepene «digital signatur» og «elektronisk signatur» blir brukt om hverandre, men det dreier seg faktisk ikke om det samme. Du kan skrive under digitalt på et PDF-dokument på to måter:

Elektroniske signaturer

I henhold til E-sign Act er en elektronisk underskrift en juridisk bindende ekvivalent til en håndskreven underskrift. Dette utgjør ditt samtykke til vilkårene som står oppgitt i dokumentet du underskriver. Denne underskriften kalles også e-underskrift og er hovedsakelig et bilde av underskriften din som er satt inn i et digitalt dokument. I tillegg kan den ikke erklæres ugyldig kun fordi den ikke er en fysisk underskrift.     

Digitale signaturer

En digital underskrift er kryptert og utformet for å motvirke alle muligheter for manipulering. Når et dokument blir underskrevet med en digital underskrift, jobber en algoritme for å generere en «hash». Hvis dokumentet som er underskrevet blir endret eller manipulert etter underskrift, varsler programmet deg. Hvis det skjer, kan dokumentets integritet trekkes i tvil.

Er elektroniske og digitale underskrifter bindende?

Ja, elektroniske og digitale underskrifter er bindende, selv om dette kan variere fra land til land. Begge typer underskrifter er juridisk bindende elementer for ethvert dokument du underskriver.

Trenger jeg en elektronisk eller en digital underskrift?

Det avhenger av dokumentet ditt. Digitale signaturer er mer tungtveiende når det gjelder sikkerhet fordi de er utformet for å levere sikkerhet på notarnivå når du ikke kan se underskriveren. Når det er sagt, krever de fleste omstendigheter at du og teamet ditt sannsynligvis ikke trenger en notarius publicus, så en elektronisk signatur kan være mer enn tilstrekkelig.

Når trenger jeg en elektronisk underskrift?

I mange land rundt om i verden kan du bruke en elektronisk signatur til å signere PDF-er og andre e-dokumenter som kontrakter, avtaler og fakturaer, men det finnes unntak. Du bør sørge for å sjekke lovene i jurisdiksjonen din om hvorvidt elektroniske signaturer passer for den spesifikke brukssituasjonen din. En annen fordel er at du kan sortere dokumentene dine på en enda mer effektiv måte. Du trenger ikke tenke på å skrive under på hver enkelt faktura for hånd lenger, eller på hvor du skal lagre dem.

Slik skriver du under på et PDF-dokument på nett uten bilde av underskriften

Det er ikke noe problem hvis du ikke har en digital bildefil av underskriften din, det trenger du ikke. Med en elektronisk underskrift kan du legge til tekst som en måte å skrive under på, eller generere en «håndskreven» underskrift av navnet ditt. Selv om du kan legge inn en håndskreven underskrift med verktøy som skjermpenn for iPad og pekeplate for datamaskin, er det strengt tatt ikke nødvendig for å lage en  digital underskrift.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Opplysningene på dette nettstedet er kun ment som generelle opplysninger og har ikke til hensikt å tjene som juridiske råd. Hvis du har juridiske spørsmål, ta kontakt med advokaten din.

Hvilke programmer lar meg signere en PDF?

Flere Dropbox-appintegrasjoner tillater eSigning, inkludert Microsoft Word, Adobe Acrobat og klassens beste e-signatur-programvare Dropbox Sign. Så lenge enheten støtter et av disse verktøyene, kan du skrive under på dokumenter. Det betyr at ingenting hindrer deg fra å få underskrift på kontrakter og fullføre dem, enten du bruker PC eller en mobilenhet som Android eller iPhone.

Slik skriver du under på et PDF-dokument med Dropbox

Dropbox Sign gjør det enkelt å rute filer for eSignature i Dropbox-kontoen din. Du kan opprette en kontrakt fra utkast til sluttfase og sende den ut for underskrift rett fra Dropbox. Du trenger ikke laste ned sensitive dokumenter til en lokal PC der de kan bli slettet ved et uhell eller bli liggende i en usikret mappe. Hvis du er den som signerer, kan du også legge til signaturen din fra Dropbox: velg et PDF- eller Word-dokument du vil signere og velg Dropbox Sign.

Vil du signere en PDF uten å skrive ut? Nå er det enda enklere med e-signaturer i Dropbox, levert av Dropbox Sign.

Filer lagres sikkert på nett, er tilgjengelige eksternt og har beskyttelse med flere lag og streng kryptering. Dropbox dekker alle behov når det gjelder elektroniske underskrifter, fra å samarbeide om innledende forslag, sende utkast av kontrakter og til slutt lagre et PDF-dokument med underskrift.

Bruk e-underskrifter i Dropbox for å effektivisere arbeidet

Enten du venter på godkjennelse av en faktura eller skal gjennomføre et innføringsprogram for en nyansatt, kan du bruke mye verdifull tid på å skrive ut, underskrive, bekrefte og lagre dokumenter. Men det trenger ikke være slik. Med Dropbox Sign som din eSignature-løsning vil arbeidsflyten din forbedres på mange måter:

  • Opptil 80 % raskere behandlingstid
  • Sikker lagring.
  • Miljøvennlig papirarbeid.
  • Mindre tid på administrative oppgaver.
  • Reduserte faks- og portokostnader (spesielt for frilansere).
  • Alt er i Dropbox-arbeidsområdet ditt.

Selv om verden fortsatt er i ferd med å tilpasse seg e-underskrifter, hører penn og papir snart fortiden til.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Prøv Dropbox for teamet ditt