Skip to content (Press Enter)

Så förbättrar du lagandan hos medarbetarna

Bara några små förändringar i arbetsmiljön kan göra att du förbättrar dina medarbetares humör, resultat och arbetsglädje.

true

OK, så vad är egentligen arbetsmoralen på företaget?

Arbetsmoralen är måttet på ditt teams självförtroende, entusiasm och övergripande tillfredsställelse i yrkesrollen. Är dina kolleger glada över att få komma till jobbet på morgonen? Känns ni som ett lag? En bra arbetsmoral går hand i hand med företagskulturen. Om ditt kontor är fyllt med uttråkade ansikten och en definitiv känsla av att ”det här är bara ett jobb”, är arbetsmoralen troligen noll.

Det låter kanske fånigt, men moderna kontor kan faktiskt skapa en familjekänsla. Det innebär att kollegerna inte bara kan skapa äkta relationer med varandra, utan att alla också känner att de har stöd, inte blir dömda och kan utmana sig själva att prova nya saker utan rädsla för tillrättavisning. För den faktiska produktiviteten innebär detta ett större medarbetarengagemang, kolleger som vill samarbeta och strävar inte bara efter hårt arbete utan arbete med hög kvalitet när man sporrar varandra.

Varför är arbetsmoralen viktig?

Det är billigare att behålla en medarbetare än att utbildda ny personal. Om arbetsmoralen är hög är dina chanser att förlora kompetens mycket lägre. Ditt företag vet förmodligen redan att det är mer effektivt att vårda befintliga kunder än att locka nya, så det borde vara naturligt att utvidga denna strategi också till personalstyrkan. För att kunna behålla hög kompetens måste du erbjuda en fantastisk upplevelse. Förutsätt inte att detta automatiskt innebär att pumpa upp lönesiffrorna. Faktum är att över hälften av yrkesverksamma inte anger löner som deras högsta prioritet när det gäller yrkeslivet. För vad är egentligen meningen med att vara välbetald om du vantrivs?

Öka moralen på jobbet

Det finns många olika sätt att ingjuta en positiv arbetsmoral, och det handlar inte alltid om att till exempel lägga pengar på ett bordtennisbord. Ett fantastiskt företag och ett glatt team delar en övergripande uppfattning som är positiv och en känsla av arbetsglädje som är kopplad till det övergripande välbefinnandet. Kort sagt: att förbättra företagskulturen kan i mycket stor utsträckning förbättra inte bara ditt företags produktivitet och effektivitet, utan också dina medarbetares liv. Så här gör du:

Förbättra arbetsmiljön

Det här är inte nödvändigtvis så dyrt som det låter. Särskilt nu under pandemin arbetar många småföretag från små utrymmen, till och med garage, men dessa kan fortfarande vara fantastiska arbetsmiljöer. En av de viktigaste sakerna är naturligt ljus. Massor av undersökningar har bevisat kopplingen mellan dagsljus och välbefinnande, och 80 % av de yrkesverksamma säger att detta är viktigt för dem. Lägg till några växter, lägg lite pengar på en riktigt bra kaffemaskin, släng in en sackosäck eller två så kanske plötsligt det lilla kontoret blir mycket mer inbjudande. Att arbeta i dystra och tråkiga omgivningar påverkar inte bara koncentrationen och engagemanget på ett övergripande plan, det kan också få avgörande effekter på den mentala hälsan.

Ta hand om den mentala hälsan

När allt kommer omkring är medarbetarnas arbetsmoral lika viktig i arbetsmiljöer på distans som på det lokala kontoret, så det är jätteviktigt att erbjuda stöd inom områden som mental hälsa. Att ge medarbetare erkännande handlar inte bara om att uppmärksamma framgångar, utan lika mycket att se människan bakom det fantastiska arbetet. Du kanske inte kan ha en hel personalavdelning, men du bör ha en rättvis och opartisk HR-medarbetare som personalen kan vända sig till vid behov. På samma sätt bör du vara flexibel med vad teammedlemmarna behöver för att kunna prestera maximalt. Det betyder att du inte ska döma dålig närvaro på grund av psykiska problem annorlunda än när en kollega är hemma med förkylning.

Hitta en bra balans mellan arbete och fritid

Att erbjuda flexibelt arbete och låta teamet arbeta hemifrån är något ditt företag seriöst måste överväga på om ni inte redan erbjuder det. För en perfekt balans mellan arbete och fritid ska dina medarbetare inte behöva låta livskvaliteten hemma påverkas av arbetstiderna. Det kan vara så enkelt som att eliminera pendlingens kostnader och tidsåtgång genom att låta personalen arbeta hemifrån och tillbringa den värdefulla extratiden med familjen. Det kan innebära att du låter arbetsdagen börja och sluta vid tidpunkter som passar med andra åtaganden, så länge medarbetaren arbetar rätt antal timmar. Hur ditt företag än väljer att ta sig an dessa frågor är det viktigt att ni gör ert bästa för att tillgodose behoven i teamet, och inte bara i företaget.

En platt hierarki

En tydlig norm på ett modernt kontor är att företagare och chefer måste släppa prestigen. På många företag i dag kan du gå in på ett kontor och inte ens veta vem som är chefen, eftersom alla behandlas lika. Genom att platta ut stela hierarkier befriar du dina arbetare från gammaldags föreställningar om att ”bliva vid sin läst” eller ”veta var man hör hemma”. Detta uppmuntrar dem att dela nya idéer och hantera problem på kreativa sätt som inte begränsas av rangen. Chefen ska vara lika lättillgänglig som en nyanställd medarbetare, och den nyanställdes talanger och bidrag bör uppmärksammas lika mycket som avdelningschefens.

Det är tillåtet att ha roligt

Att uppmuntra skoj och tillåta avslappnade samtalsformer är nyckeln till att skapa verklig vänskap hos personalen. Med hjälp av meddelandeappar som Slack och några emojis kan även de tråkigaste projekten bli bättre om de drivs av ett team som alltid är redo att göra en grå dag ljusare – och dessutom blir arbetet bra om humöret är gott.

Låt ditt team veta att de gör bra ifrån sig

Återkoppling är ett område som många tycker den egna arbetsplatsen kan förbättra. Ja, teamet kanske har färgglada sackosäckar, kaffemaskiner i toppklass och ett biljardbord för lunchrasten, men om du inte ger feedback kommer dina kolleger aldrig att veta hur de kan bli bättre. Medarbetarutveckling och tillväxt är en enormt viktig faktor för många anställda, ingen vill känna att de stagnerar.

Se till att du har regelbundna möten med teamet och skapa handlingsplaner för hur de ska kunna utvecklas och bli bättre. Utvecklingssamtal bör ske minst en gång om året men ska inte vara något man bävar inför. De ska kännas som en öppen och ärlig dialog som fokuserar på vad som är bra, vad som kan bli bättre och vad du kan göra för att ge bästa möjliga förutsättningar. Att visa att du bryr dig om dina medarbetares yrkesmässiga utveckling är en av de tydligaste indikationerna på att du värdesätter dem.

Se till att teamet verkligen är ett team

Ditt företag bör bestå av en grupp begåvade människor som kan dela och dra nytta av varandras kompetenser för att skapa något fantastiskt. Man brukar säga att ingen människa är en ö. Se till att ditt team är sammankopplat i alla delar av arbetet genom att ge dem de bästa verktygen. Dropbox låter team dela filer och mappar och ge feedback och kommentarer, så att ingen någonsin hamnar utanför. Med realtidsuppdateringar av delade dokument kan arbetsprocesser löpa smidigt och helt online, så ingen behöver någonsin blir irriterad för att ett dokument försvunnit.

Det handlar inte om pengar, det handlar om värde

Du kan ha det vackraste kontoret, de mest fantastiska förmånerna och obegränsad semester, men ändå ha ett oinspirerat team framför dig. I slutändan är det personer som vet att de värdesätts som uppvisar arbetsmoral. Bonusar och roliga extraförmåner kan vara roliga nyheter, men vill du verkligen ha en ölkyl på kontoret hellre än individuellt erkännande? Antagligen inte. Sådana opersonliga fördelar återspeglar inte individens värde, men det gör verkligen en chef som uppmuntrar dig att göra ditt bästa.

Du behöver inte en enorm budget för att implementera några av dessa moralförstärkare, och det är inte troligt att ditt team kan ”mutas” av en ny spelkonsol i fikarummet när de egentligen vill ha flexibla arbetstider. Faktum är att fel förmåner lätt kan få motsatt verkan, och att teamet tänker ”vi har råd med ett lekrum, men jag får inte arbeta hemifrån?”. Tänk därför efter noga innan du fattar beslut i dessa frågor.

Uppmuntra ditt team att göra sitt bästa

Kom igång