Skip to content (Press Enter)

Så hittar du en perfekt balans mellan arbete och fritid

Vare sig du pendlar, jobbar hemifrån eller arbetar deltid, är det viktigt att du vet hur du kan hitta en balans mellan arbete och fritid. Detta är inte bara viktigt för din hälsa och ditt välbefinnande, utan också för din totala produktivitet.

En person som arbetar på en telefon på tunnelbanan

Vad menas med balansen mellan arbete och fritid?

Att arbeta renodlat 9–5 blir alltmer sällsynt. Tidigare generationer kanske såg arbetet som det viktigaste i livet, men vi förstår numera bättre förhållandet mellan arbete och hälsa. Det finns en växande medvetenhet om var fritiden passar in i allt detta. Uttrycket ”balans mellan arbete och fritid” förklarar sig själv i ganska hög grad, och avser den känsla av harmoni du kan få mellan ditt yrkesliv och det privata när dessa inte står i konflikt med varandra. Om du till exempel måste jobba över kanske du hamnar i konflikt med familjen eftersom du inte kan fullgöra dina skyldigheter gentemot dina nära och kära. I en sådan situation saknar du alltså balans mellan arbete och fritid.

När människor i allmänhet pratar om balans i livet pratar de ofta om ett arbetsschema som inte kräver att de offrar sin fritid till förmån för längre arbetstid. Att få till den här balansen ses ofta som viktigt för medarbetarnas välbefinnande och är ett tecken på en lyckad organisationskultur.

Varför är balansen mellan arbete och fritid viktig?

Alla vill väl ha mer tid under dagen för saker de gillar att göra, så är inte en bättre balans mellan arbete och fritid bara önsketänkande? Nej, det är faktiskt mycket mer än så. Att uppnå en balans i arbetslivet har visat sig vara avgörande för den mentala och faktiskt också den fysiska hälsan, både för tjänstemän och frilansare . Avsaknad av balans kan leda till det som kallas ”utbrändhet” som av Världshälsoorganisationen definieras som:

“... ett syndrom som begreppsmässigt är ett resultat av kronisk stress på arbetsplatsen som inte hanterats på rätt sätt ... känslan av tömda energidepåer eller utmattning; ökat mentalt avstånd till ens jobb, eller känslor av negativitet eller cynism relaterat till ens jobb; och minskad yrkesmässig effektivitet.”

Utbrändhet blir allt vanligare och gör att arbetskraften tappar motivation och produktivitet, och har också koppling till hjärtsjukdomar, högt blodtryck och olika typer av diabetes. Enkelt uttryckt är det inte hälsosamt för någon människa eller något företag att befinna sig i ett konstant tillstånd av stress.

Tips för en balans mellan arbete och fritid

Att få till en hälsosam balans mellan arbete och fritid handlar lika mycket om attityd som om handling. Så här ser du till du att du är på rätt väg mot harmoni för dig och ditt team:

Förstå dess värde

Du kanske blir förvånad när du får höra att balans mellan arbete och fritid hör till de saker som människor vill ha mest av allt. En undersökning nyligen visade att personal skulle vara villig att gå ner i lön om det innebar att de kunde arbeta för ett företag med större empati . Detta är en ganska stor kompromiss, oavsett de personliga omständigheterna. Det är också helt klart en tydlig indikator på att människor inte längre ser på jobbet som det viktigaste i livet, utan ett medel för att kunna leva livet. Vad betyder detta för dig och ditt team? Medarbetarna måste veta att du vill ta hand om dem och deras intressen och välbefinnande, både på kontoret och hemma.

Sluta kalla det balans

En alltmer populär syn på tanken om en konflikt mellan arbetsliv och fritid är att sluta se det som en känslig balans och istället se livet som helhet. Till exempel måste kanske några jobbmejl du skickar under helgen inte automatiskt beröva din helg dess status som ”ledig tid”. På liknande vis måste kanske inte en paus under arbetsdagen innebära att du latar dig.

Hantera tiden och energin

Arbetsdagen handlar om mer än antalet timmar du tillbringar vid ett skrivbord. Försök att närma dig dina arbetsuppgifter på ett nytt sätt, kanske genom att skapa en att göra-lista eller med tidshanteringstekniker som Pomodoro . Om du är chef eller ledare bör du ge ditt team friheten att utforska olika arbetssätt och hantera sina uppgifter. Våra energinivåer går naturligtvis upp och ner under arbetsdagen⁠ – ha förståelse för att alla inte kan ligga på topp alltid. Detta kan göra att du känner dig mindre stressad och mer energisk och på så vis kan få ut maximalt av din arbetstid. Dropbox Capture är ett perfekt sätt att uppmuntra detta.

Dropbox Capture är ett verktyg som låter dig spela in video och skärmdumpar för att presentera idéer. Teammedlemmar kan använda lösningen för att spela in sitt arbete i lugn och ro och sedan dela det med kollegor som kan titta när det passar.

Planera och hantera förväntningar

Att planera arbetsveckan i förväg kan göra det lättare att bestämma den tid du faktiskt kan ägna åt privatlivet. Om du till exempel planerar att satsa allt på jobbet varje vecka bygger du upp för misslyckanden, besvikelser och utbrändhet. Skapa mer realistiska förväntningar på dig själv så att du får en mer balanserad energi för både arbetet och privatlivet.

Boka ledig tid så tidigt som möjligt, även om du inte tycker att du behöver det. Gör det regelbundet och inte knutet till en händelse som semestern eller en högtid. Välj datum och frekvens godtyckligt, till exempel den andra tisdagen i varje månad i sex månader. På så vis vet teamet vad de ska förvänta sig, och du vet att du har avsatt tid att ladda om.

Om du leder ett team ska du inte kräva det omöjliga från dina teammedlemmar. Försök att närma dig ett projekt med vetskap om allt som kan gå fel, och ta hänsyn till detta – till och med PERT-planeringstekniken som har sitt ursprung i amerikanska flottan bygger på att saker och ting inte alltid går som tänkt.

Tänk på din omgivning

Vare sig du arbetar hemifrån eller från ett kontor bör du vara medveten om vad du väljer att omge dig med. Du kanske inte har så stor kontroll över kontorets layout, men gör ditt bästa för att hålla din arbetsyta ren och snygg⁠ – det gamla ordspråket ”ordning på skrivbordet, ordning i sinnet” har en poäng. På samma vis ska du när du kommer hem se till att du befinner dig i ett utrymme som är utformat för att du ska kunna slappna av utan stress. Låt inte jobbdokument ligga framme, ha inte jobbmejl uppe på telefonen jämt och ständigt. Om du arbetar hemifrån som frilansare ska du försöka begränsa ditt kontorsutrymme till ett rum eller skrivbord som du kan resa dig från vid arbetsdagens slut.

Ignorera inte den mentala hälsan

Detta gäller både dig och ditt team. Allt fler företag förstår vikten av ”mentala hälsodagar”, alltså dagar då medarbetarna kan ta ledigt för att ladda om på det vis de själva väljer. Att vara fysiskt ”sjuk” är inte den enda anledningen att vila upp sig. Prata i teamet om vikten av mentalt välbefinnande, se till att teamet inte har en kultur där det är pinsamt att erkänna att man inte känner dig på topp hela tiden⁠ – ingen gör det. En attityd kanske inte löser problemet, men den kan hjälpa till att minska bördan.55 % av medarbetarna tycker att det känns jobbigt att be om semester för att hantera problem med den mentala hälsan. Genom att skapa ett öppet och ärligt forum och genom att inte dölja de inre känslorna, kan du få ditt team att lägga mindre energi på att stressa och förhoppningsvis minska pressen som dessa problem kan utöva i medarbetarnas liv.

Stå inte ensam

Många moderna arbetsplatser ser sina team som mer än bara namn eller siffror – de är som en utökad familj. Kollegor uppmuntras att tillbringa tid tillsammans på sociala evenemang och efter jobbet, och teamchattar genom Slack eller Zoom är ofta normen. I praktiken uppmuntras kollegor att se varandra som vänner, människor de kan lära känna på djupet och lita på. Denna känsla av kamratskap kan göra en enorm skillnad för balansen en mellan arbete och fritid – i själva verket upptäckte man att isoleringen hade negativ inverkan på motivationen hos dem som började distansarbete utan ett distansteam som gav dem stöd.

Med detta sagt ska inte avstånd kunna hindra ditt team från att samarbeta – i synnerhet i dag med så många effektiva distansarbetsverktyg till ert förfogande. Se bara till att alla har tillgång till och kunskap om alla samarbetsverktyg de behöver för att skapa en användarvänlig och enhetlig arbetsyta.

Det kan också se annorlunda ut med avseende på hur du håller kontakten med din familj. Med ett Dropbox Family-abonnemang ger en delad familjerumsmapp dig en chans att få uppdateringar med bilder, videor eller annat du vill dela.

De viktigaste budskapen

Kärnan i en bra balans mellan arbete och fritid är att du och ditt team får möjlighet att lägga energi på privat- och familjelivet. Detta betyder inte att man ska bagatellisera sitt yrkesliv, men alla måste komma ihåg att arbetet och livet utanför arbetet är lika viktiga. Din medarbetare är inte bara en person som dyker upp med en bärbar dator i åtta timmar om dagen. Hen är också en människa – med hundratals viktiga skyldigheter utanför arbetet. När ni alla kan integrera detta synsätt kommer ni att märka att ni verkligen kan nå en bra balans mellan arbetsliv och fritid tillsammans.

Upptäck ett bättre sätt att arbeta tillsammans.

Kom igång med Dropbox Business