Skip to content (Press Enter)

Strategier for fjernsalg 2022

Nå er det enklere å sørge for at salgsteamet kommer dit de vil – med bedre innsyn i potensielle kunder og øyeblikkelige godkjennelser kan du unngå plagsomme administrative oppgaver og nå målene raskt.

 

Husker du håndtrykk? Eller å ta en tur til kundens kontor? Dette er bare et vagt minne for de fleste salgsteam. Faktisk sier 68 % av beslutningstakere innen salg at teamene kommer til å jobbe i et hybrid miljø innen utgangen av 2021. Men ikke alt har endret seg – å lykkes innen salg vil alltid handle om å fortelle den riktige historien og formidle verdier. Å utføre den jobben i en hybrid verden krever en helt annen strategi. 

– De beste selgerne kombinerer grunnleggende salgsferdigheter med digitale ferdigheter. De bruker verktøy for å bli raskere, mer fokuserte og mer effektive, og dermed komme nærmere kundene og levere bedre resultater, sier Ray Makela, administrerende direktør for Sales Readiness Group. Som konsulent har han hjulpet mange organisasjoner, som Accenture og Walmart, med å gi salgsteamet økt innvirkning.

Så hva er digitale ferdigheter? Først og fremst handler det om å jobbe smidigere og enklere ved hjelp av synkroniserte verktøy. Dropbox har hjulpet salgsteam med å koble seg sammen og kommunisere i flere år, og nå kompletterer DocSend og HelloSign prosessen — støtte internt og eksternt samarbeid fra første innsalg til endelig underskrift.

Slik kan du effektivisere salgsprosessen og få fart på forhandlinger og avtaleinngåelser i en verden med fjernarbeid.

Før:

En ny salgspresentasjon er klar, men ingen vet hvor den er. Så du vet ikke helt hvordan du skal justere presentasjonen.

Med Dropbox kan du:

 • Organisere alle de nyeste presentasjonene, informasjonsarkene, tekniske detaljene og mer på ett sted
 • sørge for at alle salgsmedarbeidere har sikker tilgang, uansett hvor eller når de jobber
 • sørge for at alle oppfatter hovedbudskapet og er oppdaterte

Før:

Økonomiteamet justerte prisene, og juridiske rådgivere la til vilkår i forslaget. Så nå roter alle rundt etter den mest oppdaterte versjonen før salgssamtalen.  

Med Dropbox kan du:

 • Lagredele og samarbeide om alle interne og eksterne dokumenter
 • sørge for at alle er på samme side, uansett hvor mange gjennomganger eller oppdateringer det blir
 • Sørge for at den nyeste versjonen er tilgjengelig for alle for å unngå forvirring

Før:

Du sender ut et forslag (som regel som et e-postvedlegg) og holder pusten mens makten og de videre planene du har forsvinner i et svart hull.

Med DocSend kan du:

 • se hvem som bruker mye tid på forslaget (og hvem som ikke gjør det)
 • enkelt gjøre endringer i forslaget eller rette på en skrivefeil etter at du har delt det, uten å måtte tenke på versjoneringskontroll
 • Bruke side-for-side-analyse for å finne ut om de brukte mer tid på én side i forslaget enn andre
 • se om de ba andre interessenter bli med i beslutningsprosessen ved hjelp av e-post-innhenting eller passordbeskyttelse

Før:

Du håper at den potensielle kunden tar seg tid til å skrive ut, skanne, skrive under på og sende kontrakten på e-post.

Med HelloSign kan du:

 • opprettholde fremdriften ved å fjerne plagsomme oppgaver som utskrifter, skanning, underskrifter og e-poster
 • gjøre det enkelt for potensielle kunder å skrive under elektronisk og levere kontrakten med et par klikk
 • spore og svare på spørsmål fra kunden direkte i dokumentet
 • bruke innebygde påminnelser for å oppmuntre dem til å fullføre

 

Klar for å gjøre livet enklere for fjernsalgsteamet og sørge for nok salgsmuligheter? Ta en titt på den nye e-boken vår, «Closing from Anywhere», for å finne ut hvordan.