Skip to content (Press Enter)

Що таке DMAIC?

Дізнайтеся, що таке DMAIC, і навчіться використовувати дані для оптимізації процесів у вашій організації.

true

Що таке DMAIC?

DMAIC — це підхід до розв’язання проблем, заснований на даних, який допомагає поступово покращувати й оптимізувати продукти, проєкти й бізнеспроцеси. Його розробив у 1980-х роках інженер компанії Motorola Білл Сміт у межах методики «Шість сигм». Підхід «Шість сигм» було розроблено для безперервного вдосконалення виробничих процесів за допомогою даних і статистики.

З яких етапів складається процес DMAIC?

Процес DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) складається з 5 взаємопов’язаних етапів: визначення, вимірювання, аналіз, удосконалення та контроль. Кожен етап має кумулятивний ефект — спирається на інформацію та дані, отримані на попередніх етапах, і повторюється протягом декількох ітерацій.

  • Визначення. На цьому етапі необхідно визначити суть проблеми й заходи для її розв’язання. Тут ви чітко викладаєте свою проблему, кінцеву ціль і обсяг дій, необхідних для досягнення результату. Цей етап допомагає зрозуміти процес загалом і те, які елементи мають вирішальне значення для якості. Вхідні та вихідні дані зазвичай позначаються за допомогою діаграми SIPOC. SIPOC — це абревіатура, що складається зі слів Supplier (постачальник), Input (вхід), Process (процес), Output (вихід) і Customer (замовник). Ця інформація зазвичай записується у статуті проєкту, що визначає характер процесу DMAIC.

  • Вимірювання. Зрозумівши, у чому полягає проблема, необхідно окреслити, як ви будете стежити за змінами, які вносяться до процесу. Звичайно, у разі підходу на основі даних наявність якісних даних має важливе значення для процесу DMAIC. Отже, мета етапу «Вимірювання» — визначити поточну продуктивність процесу й дані, які ви аналізуватимете. З огляду на це ви можете використовувати план збирання даних, щоб відстежувати продуктивність у міру внесення змін і проводити порівняння наприкінці проєкту.

  • Аналіз. Тепер ви маєте базові дані, які можна використовувати для ухвалення рішень щодо процесу. Як ви можете здогадатися, етап «Аналіз» — це ідеальний час для перегляду цих даних. На цьому етапі ви й учасники команди за допомогою даних створюєте карту поточного процесу, щоб зрозуміти, де починаються проблеми. Хоча в деяких проєктах за методикою «Шість сигм» використовуються для цього більш складні інструменти, діаграми причинно-наслідкових зв’язків і діаграми Парето є достатніми та широко використовуваними методами для аналізу першопричин. Щойно ви визначили кілька основних причин, настав час залучити команду. Попросіть учасників проголосувати, щоб вирішити, в якому напрямку має рухатися процес DMAIC.

  • Удосконалення. Зрештою, настав час дійсно покращувати процес. На етапі «Удосконалення» ви з командою маєте знайти креативні рішення, які можна впровадити й виміряти у процесі DMAIC. На цьому етапі мозкові штурми й ефективні наради дуже важливі для вашої команди. Щойно у вас з’являться рішення, необхідно протестувати їх, забезпечити безвідмовність, а потім упровадити. Для цього зазвичай використовують цикл «планування-виконання-перевірка-дія» (PDCA), який поєднують з аналізом видів і наслідків відмов (FMEA), щоб передбачити можливі проблеми. Цю інформацію необхідно викласти в докладному плані впровадження, який потім ви зможете використовувати як посібник для застосування рішень у своїх процесах.

  • Контроль. Останній етап методики DMAIC може допомогти перевіряти та підтримувати успішність рішень у майбутньому. На етапі «Контроль» ваша команда має створити план моніторингу й контролю, щоб безперервно переглядати наслідки будь‑яких змін, упроваджених у процес. Водночас ви маєте створити план реагування на випадок, якщо продуктивність знову почне падати та з’явиться нова проблема. Можливість озирнутися назад на те, як було проведено поліпшення та які рішення було ухвалено, може стати безцінною перевагою. У ці моменти надзвичайно важливо мати належну документацію та систему контролю версій для процесу вдосконалення.

Якщо ви вже знаєте про DMAIC, можливо, ви чули про інший початковий етап, відомий як «Розпізнавання». Цей етап включає вибір проєкту або проблеми, з якими необхідно працювати в першу чергу, оскільки не всі проєкти потребують такого суворого підходу, як DMAIC.

У чому полягають переваги DMAIC?

У промисловості привабливість підходів «Шість сигм» і DMAIC полягала в тому, що через них можна було впроваджувати підхід ощадливого виробництва. Мета полягала в тому, щоб максимально усунути відходи, дефекти та надвиробництво. Власне, назва «Шість сигм» отримана зі статистичної моделі. У статистиці стандартне відхилення також називається «сигма», або σ. Виробники виявили: що більше стандартних відхилень між середнім і прийнятним рівнями якості, то менша ймовірність того, що вони вийдуть за ці рівні. Тому підхід «Шість сигм» (або «шість стандартних відхилень») став золотим стандартом для визначення рівнів виробничої якості, зменшення кількості дефектів і вдосконалення процесів.

З погляду статистики якість шести сигм означає, що у ваших процесах частота появи дефектів становить 3,4 на мільйон операцій. У деяких галузях, як‑от фармацевтика й виробництво літаків, може використовуватися ще більш високий сигма-рівень процесу через можливі наслідки дефектів.

Цей статистичний підхід до вдосконалення процесів (поряд з іншими методиками, як‑от «Кайдзен») був життєво важливим для стимулювання вдосконалення виробництва в 1990-х і 2000-х роках. Але як DMAIC застосовується до інших галузей сьогодні?

Основною перевагою DMAIC є те, що це надзвичайно чіткий підхід до розв’язання проблем. Експерименти з новими процесами або змінами в робочих процесах часто можуть не дати однозначних відповідей щодо того, що змінилося, незалежно від вашої діяльності. Але, застосовуючи DMAIC — підхід, заснований на даних, з визначеними цілями та етапами, призначеними для об’єктивного оцінювання того, чи були зміни у процесі позитивними, — ви матимете більше можливостей для оцінювання вимірюваного прогресу. Чи йдеться про виявлення реальних коренів проблем чи фактичних наслідків експериментів, DMAIC надає дані для цього.

DMAIC надає стандартизовану, структуровану базу для змін, і завдяки чіткому 5‑етапному підходу кожен учасник буде в курсі того, що відбувається на кожному етапі процесу. Ви можете створити документацію, в якій узагальнюються всі рішення та досягнутий прогрес, щоб безпроблемно переходити від етапу до етапу. А маючи точно визначений процес, ви зможете допомогти командам зрозуміти їхні поточні цілі та напрямок роботи.

Одна з найкращих особливостей DMAIC полягає в тому, що це процес, розрахований на безперервність, який багато разів повторюється. Етап «Контроль» вимагає, щоб власники процесу продовжували стежити за наслідками оптимізації. За наявності плану моніторингу даних нові дані процесу природним чином формують базу для нового етапу «Вимірювання». Ваш план реагування також можна пов’язати з новим процесом DMAIC, якщо початкові покращення не сприяють підвищенню продуктивності. Методика DMAIC допомагає безперервно виявляти проблеми та вплив на продуктивність, надаючи спосіб негайного розв’язання цих проблем.

Як ви можете бачити, DMAIC — це структурований підхід, який може допомогти покращити роботу організації через повторювані, поступові оптимізації бізнеспроцесів. Незалежно від галузі та розміру команди або організації, це перевірений метод для безперервного підвищення продуктивності.

Коли треба використовувати DMAIC?

Як згадувалося раніше, поширеним коригуванням DMAIC є додатковий етап «Розпізнавання» — період визначення того, чи підходить DMAIC для розв’язання конкретної проблеми. Причина використання цього етапу полягає в тому, що DMAIC — це процес, який потребує високого ступеня узгодженості та зусиль, а також часу для розуміння. Організація має впровадити та практикувати DMAIC, щоб побачити, за яких умов цей підхід принесе найбільшу користь її командам, галузі та корпоративній культурі. Водночас організація має продумати, як найкраще розподілити ресурси: який процес або яка команда матиме найбільшу користь від DMAIC?

DMAIC — необов’язково найкращий варіант для розв’язання питання або проблеми. Якщо проблему з робочим процесом можна ідентифікувати та є просте рішення, підкріплене переконливими даними, тоді повний процес DMAIC може не знадобитися.

Однак, якщо проблема з робочим процесом є складною або пов’язана з високим ризиком (наприклад, там, де не можна допустити зниження продуктивності), DMAIC є кращим підходом. Навіть якщо вартість ресурсів буде вищою, DMAIC гарантує дотримання процедури й виконання всіх важливих кроків, що збільшує шанси на успішну реалізацію проєкту.

Удосконалення процесів за допомогою DMAIC

Спроба вперше запустити проєкт DMAIC може виявитися непростим завданням, особливо якщо вашій організації необхідно розв’язати серйозні проблеми. Важливо зрозуміти, що DMAIC — це не готове найкраще рішення для вашої організації або вашого бізнесу. Це процес дослідження, який дає змогу знаходити найкращі методи роботи для ваших команд і організації через повторення та поступове вдосконалення. Хоча не всі проблеми, з якими стикається ваша організація, потребують використання DMAIC, впровадження цього методу може сприяти реальним змінам і вдосконаленням у процесах, що зрештою може призвести до відчутного успіху.

Відкрийте для себе кращий спосіб співпраці.

Початок роботи з Dropbox Business