Skip to content (Press Enter)

Apakah DMAIC?

Ketahui metodologi DMAIC agar anda boleh menggunakan data untuk mencipta penambahbaikan proses yang nyata dalam organisasi anda.

true

Apakah DMAIC?

DMAIC merupakan pendekatan yang didorong data dan menyelesaikan masalah data yang membantu membuat penghalusan dan pengoptimuman tambahan kepada produk, reka bentuk dan proses perniagaan. DMAIC dicipta pada tahun 1980-an sebagai sebahagian daripada metodologi Enam Sigma oleh jurutera Motorola, Bill Smith. Pendekatan Enam Sigma direka untuk mendorong penambahbaikan berterusan dalam proses pengeluaran menggunakan data dan statistik.

Apakah langkah yang berbeza dalam proses DMAIC?

DMAIC mempunyai 5 langkah yang saling berkaitan: Penentuan, Ukuran, Analisis, Tambah Baik dan Kawalan. Setiap fasa direka untuk memberikan kesan kumulatif: untuk membina berdasarkan maklumat dan data yang dijana dalam peringkat sebelumnya dan diulangi selama beberapa lelaran.

  • Penentuan: Fasa penentuan menetapkan masalah dan perkara yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. Bahagian proses ini ialah fasa anda menyatakan masalah anda, matlamat akhir dan skop yang diperlukan untuk mencapainya dengan jelas. Fasa ini membantu anda memahami proses secara keseluruhan dan elemen yang penting terhadap kualiti, yang sebaliknya dirujuk sebagai "CTQ." Input dan output biasanya digariskan dengan diagram SIPOC. SIPOC ialah akronim untuk pembekal, input, proses, output dan pelanggan. Maklumat ini lazimnya dicatat pada dokumen piagam projek, yang menetapkan bentuk proses DMAIC anda.

  • Ukuran: Sebaik sahaja anda memahami masalah proses anda, anda perlu menggariskan cara anda akan memerhatikan perubahan yang anda buat terhadapnya. Sudah tentulah dengan pendekatan didorong data, memiliki data yang bagus adalah penting bagi proses DMAIC. Oleh itu, tujuan fasa Ukuran adalah untuk menentukan prestasi proses semasa anda dan data yang akan dianalisis. Daripada situ, anda boleh menggunakan pelan koleksi data untuk memantau prestasi anda apabila anda membuat perubahan dan membandingkannya pada penghujung projek.

  • Analisis: Sekarang, anda sepatutnya memiliki garis asas data yang boleh anda gunakan untuk mula membuat keputusan tentang proses anda. Seperti yang anda jangkakan, fasa analisis ialah waktu yang tepat untuk meneliti data tersebut. Pada fasa ini, anda dan ahli pasukan anda akan membina peta proses semasa menggunakan data anda untuk memahami lokasi masalah dalam proses anda bermula. Walaupun sesetengah projek Enam Sigma menggunakan alat yang lebih rumit untuk tujuan ini, diagram tulang ikan dan carta Pareto ialah kaedah yang cukup sempurna dan sering digunakan untuk menjalankan analisis punca. Sebaik sahaja anda mengenal pasti beberapa punca, sudah tiba masanya untuk melibatkan pasukan anda. Minta mereka mengundi untuk menentukan lokasi fokus proses DMAIC anda yang harus maju.

  • Tambah Baik: Akhir sekali, inilah masanya untuk mula membuat penambahbaikan sebenar pada proses anda. Dalam fasa Tambah Baik, sila bekerjasama dengan pasukan anda untuk mencari penyelesaian kreatif yang boleh dilaksanakan dan diukur dalam proses DMAIC. Pada ketika ini, sumbang saran dan mengadakan mesyuarat berkesan adalah penting buat pasukan anda. Sebaik sahaja anda mempunyai jalan penyelesaian, anda perlu menguji, menghapuskan kegagalan dan melaksanakannya. Kitaran Rancang, Buat, Semak, Bertindak atau "PDCA" ialah kaedah yang lazim digunakan untuk ini, digabungkan dengan Analisis Mod dan Kesan Kegagalan atau "FMEA", untuk meramalkan masalah yang mungkin berlaku. Maklumat ini seharusnya disusun dalam pelan pelaksanaan yang terperinci dan boleh anda gunakan untuk membimbing pelaksanaan penyelesaian dalam proses anda.

  • Kawalan: Langkah terakhir dalam metodologi DMAIC boleh membantu anda mengesahkan dan mengekalkan kejayaan penyelesaian anda pada masa akan datang. Dalam fasa Kawalan, pasukan anda harus mencipta pelan pemantauan dan kawalan untuk menilai semula impak sebarang perubahan proses yang dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, anda harus mencipta pelan tindak balas untuk ditindaklanjuti sekiranya prestasi mula menurun semula dan masalah baharu muncul. Mampu melihat semula cara penambahbaikan dijalankan dan penyelesaian yang telah dibuat, boleh menjadi aset yang tidak ternilai. Pada saat-saat ini, memiliki dokumentasi dan kawalan versi yang betul pada proses penambahbaikan adalah penting.

Jika anda sudah mengetahui sedikit tentang DMAIC, anda mungkin pernah terdengar tentang langkah awal yang berbeza, yang dikenali sebagai fasa Pengecaman. Langkah ini melibatkan pemilihan projek atau masalah yang betul untuk ditangani terlebih dahulu, kerana bukan semua projek memerlukan pendekatan yang rapi seperti DMAIC.

Apakah kelebihan DMAIC?

Dalam industri, daya tarikan Enam Sigma dan DMAIC ialah kebolehannya mendorong pendekatan pengeluaran yang menjimatkan. Matlamatnya adalah menghapuskan pembaziran, kecacatan dan pengeluaran berlebihan sebanyak mungkin. Nama Enam Sigma ini sebenarnya berasal daripada model statistik yang digunakan. Dalam statistik, sisihan piawai juga dirujuk sebagai "Sigma" atau σ. Pengeluar mendapati bahawa lebih banyak sisihan piawai yang ada antara purata had kualiti dan had kualiti boleh diterima mereka, semakin kecil kemungkinan kedua-duanya akan melampaui had tersebut. Oleh itu, Enam Sigma atau enam sisihan piawai menjadi standard utama dalam menentukan had pengeluaran, mengurangkan bilangan kecacatan dan menambah baik proses.

Dari segi istilah statistik yang sebenar, memiliki Kualiti Enam Sigma bermakna mempunyai kadar kecacatan sebanyak 3.4 bagi setiap juta peluang dalam proses anda. Sesetengah industri seperti farmaseutikal atau pengeluar kapal terbang, mungkin menggunakan tahap sigma yang lebih tinggi dalam pengeluaran disebabkan kesan berkemungkinan akibat kecacatan.

Pendekatan statistik ini terhadap penambahbaikan proses bersama dengan metodologi lain seperti Kaizen, adalah penting untuk mendorong peningkatan dalam pengeluaran pada tahun 90-an dan 2000-an. Namun, bagaimanakah DMAIC diguna pakai dalam industri lain kini?

Manfaat utama DMAIC adalah DMAIC merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang sangat rapi. Uji kaji dengan proses atau perubahan baharu terhadap aliran kerja sering berakhir dengan tidak menghasilkan jawapan yang pasti tentang perkara yang berubah, tanpa mengira perniagaan anda. Namun, dengan penggunaan DMAIC, pendekatan didorong data dengan objektif dan peringkat ditentukan yang direka untuk menilai secara objektif sama ada perubahan terhadap proses adalah positif, maka anda berada pada kedudukan yang lebih baik untuk menilai kemajuan yang dapat diukur. Sama ada mengenal pasti punca sebenar masalah anda atau impak sebenar uji kaji anda, DMAIC melengkapi anda dengan data untuk berbuat begini.

DMAIC menyediakan rangka kerja yang standard dan berstruktur untuk membuat perubahan serta pendekatan 5 langkah yang jelas agar memastikan semua orang mengikuti setiap peringkat proses. Ini membolehkan anda untuk menghasilkan dokumentasi bagi merumuskan semua keputusan dan kemajuan yang telah dibuat, agar anda boleh bergerak dengan lancar daripada satu langkah ke langkah yang lain. Dengan memiliki proses yang tetap, anda boleh membantu membimbing pasukan anda dari segi objektif semasa mereka dan hala tuju kerja mereka.

Salah satu perkara terbaik mengenai DMAIC ialah DMAIC merupakan proses sangat boleh diulang yang dirancang untuk berterusan. Fasa Kawalan proses ini memerlukan pemilik proses untuk terus memantau impak pengoptimuman. Dengan pelan pemantauan data yang sudah diadakan, data proses baharu anda membentuk garis dasar secara semula jadi daripada fasa Ukuran yang baharu. Pelan tindak balas anda juga boleh disesuaikan dalam proses DMAIC yang baharu sekiranya penambahbaikan awal gagal untuk mengekalkan prestasi. Oleh itu, metodologi DMAIC dapat mengenal pasti masalah atau impak terhadap prestasi secara berterusan, dengan kaedah untuk menyasarkan masalah tersebut dengan segera.

Dengan cara ini, rangka kerja DMAIC menyediakan pendekatan berstruktur yang boleh membimbing organisasi anda melalui pengoptimuman tambahan proses perniagaan yang berulang. Tanpa mengira sektor anda berada atau saiz pasukan mahupun organisasi anda, ini merupakan kaedah yang telah diuji untuk mendorong penambahbaikan secara berterusan dalam prestasi.

Bilakah anda harus menggunakan DMAIC?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, penyelarasan lazim terhadap DMAIC ialah fasa Pengecaman tambahan: tempoh mengenal pasti sama ada sesuatu masalah sesuai untuk DMAIC. Sebab langkah ini diwujudkan ialah DMAIC merupakan proses yang memerlukan kesejajaran dan usaha yang tinggi serta masa untuk memahaminya. Organisasi perlu melaksanakan dan mengamalkan DMAIC untuk melihat kaedah DMAIC berfungsi dengan baik bagi pasukan, industri mereka dan budaya organisasi mereka. Pada masa yang sama, organisasi perlu mempertimbangkan tempat untuk memperuntukkan sumber mereka sebaik mungkin: proses atau pasukan yang manakah paling banyak mendapat manfaat daripada DMAIC?

Oleh itu, ini bukanlah pilihan utama untuk sebarang isu atau masalah. Jika masalah proses boleh dikenal pasti dan penyelesaian mudah yang disandarkan dengan data yang meyakinkan tersedia, maka proses DMAIC yang penuh mungkin tidak diperlukan.

Walau bagaimanapun, apabila masalah proses adalah rumit atau melibatkan risiko tinggi dan mungkin penurunan prestasi tidak dapat ditanggung, maka DMAIC ialah pendekatan yang diutamakan. Walaupun kos sumber adalah lebih tinggi, tetapi DMAIC memastikan bahawa prosedur diikuti dan langkah penting tidak dilangkau, lantas meningkatkan peluang pelaksanaan yang berjaya.

Meningkatkan proses dengan DMAIC

Agak menakutkan untuk mencuba projek DMAIC buat pertama kalinya, terutamanya jika terdapat masalah besar yang perlu diselesaikan oleh organisasi anda. Perkara penting yang perlu difahami tentang DMAIC ialah DMAIC bukanlah pendekatan amalan terbaik luar daripada kotak untuk organisasi atau perniagaan anda. Sebaliknya, DMAIC merupakan proses penemuan yang membolehkan anda mencari amalan terbaik untuk pasukan dan organisasi anda melalui penambahbaikan lelaran dan tambahan. Walaupun bukan semua masalah yang dihadapi oleh organisasi anda memerlukan DMAIC, namun memperkenalkannya boleh memulakan galakan perubahan dan penambahbaikan yang nyata terhadap proses anda yang akhir sekali, dapat menghasilkan kejayaan yang dapat diukur buat syarikat anda.

Terokai cara yang lebih baik untuk bekerja bersama.

Mari bermula dengan Dropbox Business