Skip to content (Press Enter)

Hva er DMAIC?

Lær DMAIC-metoden slik at du kan bruke data til å skape reelle prosessforbedringer i organisasjonen din.

true

Hva er DMAIC?

DMAIC er en datadrevet, problemløsningsmetode som hjelper til med å gjøre trinnvise forbedringer og optimaliseringer av produkter, design og forretningsprosesser. Den ble utviklet på 1980-tallet som en del av Six Sigma-metoden av Motorola-ingeniøren, Bill Smith. Six Sigma-metoden er designet for å drive kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser ved hjelp av data og statistikk.

Hva er de forskjellige trinnene i DMAIC-prosessen?

DMAIC har 5 sammenkoblede trinn: Definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere. Hver fase er designet for å ha en akkumulerende effekt: Å bygge på informasjon og data generert i de forrige trinnene og å bli gjentatt gjennom flere iterasjoner.

  • Definere: Definisjonsfasen fastslår hva et problem er og hva som trengs for å oppnå en løsning. Denne delen av prosessen er der du tydelig angir problemet ditt, det endelige målet og omfanget som trengs for å oppnå det. Denne fasen hjelper deg med å forstå prosessen i sin helhet og hvilke elementer som er kritiske for kvalitet, ellers referert til som "CTQs." Innganger og utganger er vanligvis skissert med et SIPOC-diagram - SIPOC er et akronym for leverandører, innganger, prosesser, utganger og kunder. Denne informasjonen fanges vanligvis opp i et prosjektdefinisjonsdokument, som angir formen på DMAIC-prosessen.

  • Måle: Når du har forstått prosessproblemet ditt, må du skissere hvordan du skal observere endringene du gjør i det. Selvfølgelig, med en datadrevet metode, er det viktig å ha gode data for DMAIC-prosessen. Som sådan er formålet med målefasen å etablere din nåværende prosessytelse og hvilke data du skal analysere. Derfra kan du bruke en datainnsamlingsplan for å overvåke ytelsen din når du gjør endringer og sammenligne på slutten av prosjektet.

  • Analysere: Du skal nå ha en basislinje med data som du kan bruke til å begynne å ta beslutninger for prosessen. Som du kanskje forventer, er analysefasen det perfekte tidspunktet for å gå gjennom disse dataene. Her vil du og teammedlemmene dine utvikle et aktuelt prosesskart ved hjelp av dataene dine for å forstå hvor problemene i prosessen begynner. Mens noen Six Sigma-prosjekter bruker mer kompliserte verktøy for dette, er fiskebeindiagrammer og Pareto-diagrammer helt tilstrekkelige og ofte brukte metoder for å gjennomføre rotårsaksanalyse. Når du har identifisert flere rotårsaker, er det på tide å involvere teamet ditt. Be dem stemme for å beslutte hvor fokuset for DMAIC-prosessen skal være i fortsettelsen.

  • Forbedre: Til slutt er det på tide å begynne å gjøre faktiske forbedringer i prosessen din. Samarbeid med teamet ditt i forbedringsfasen for å finne kreative løsninger som kan implementeres og måles i DMAIC-prosessen. På dette punktet er idédugnad og effektive møter avgjørende for teamet ditt. Når du har løsninger i tankene, må du teste, feilsikre og implementere dem. Planlegge-Utføre-Kontrollere-Korrigere eller "PDCA",-sykluser er en vanlig metode for dette, kombinert med feilmodus og effektanalyse, eller "FMEA", for å forutse mulige problemer. Denne informasjonen bør tegnes opp i en detaljert implementeringsplan, som du deretter kan bruke til å veilede bruken av løsninger i prosessene dine.

  • Kontroll: Det siste trinnet i DMAIC-metoden kan hjelpe deg med å verifisere og opprettholde suksessen til løsningene dine for fremtiden. I kontrollfasen bør teamet ditt lage en overvåknings- og kontrollplan for å revurdere effekten av eventuelle implementerte prosessendringer kontinuerlig. Samtidig bør du lage en responsplan for å handle i tilfelle ytelsen begynner å falle igjen, og et nytt problem dukker opp. Å kunne se tilbake på hvordan forbedringer er gjennomført og hvilke løsninger som er laget, kan være en uvurderlig ressurs. I disse øyeblikkene er det viktig å ha riktig dokumentasjon og versjonskontroll av forbedringsprosessen.

Hvis du allerede vet litt om DMAIC, har du kanskje hørt om et annet innledende trinn, kjent som gjenkjenningsfasen. Dette trinnet innebærer å velge riktig prosjekt eller problem å takle i utgangspunktet, da ikke alle prosjekter vil kreve en så streng tilnærming som DMAIC.

Hva er fordelene med DMAIC?

I bransjen var det som appellerte ved Six Sigma og DMAIC dens evne til å drifte en lean produksjonsmetode. Målet var å eliminere avfall, mangler og overproduksjon så mye som mulig - navnet Six Sigma er faktisk hentet fra den statistiske modellen som ble brukt. I statistikk blir standardavvik også referert til som “sigma” eller σ. Produsenter oppdaget at jo flere standardavvik det var mellom deres gjennomsnittlige og akseptable kvalitetsgrenser, jo mindre sannsynlig var det at de beveget seg utover disse grensene. Dermed ble Six Sigma, eller seks standardavvik, gullstandarden ved å definere produksjonsgrenser, redusere antall feil og forbedre prosessene.

I faktiske statistiske termer betyr å ha Six Sigma-kvalitet å ha en mangelfrekvens på 3,4 per million muligheter i prosessene dine. Noen bransjer, som farmasøytisk eller flyprodusenter, kan bruke et enda høyere sigmanivå i produksjonen på grunn av mulige konsekvenser av mangler.

Denne statistiske tilnærmingen til prosessforbedring, sammen med andre metoder som Kaizen, var avgjørende for å få til forbedringer i produksjonen på 90- og 2000-tallet. Men hvordan er DMAIC relevant for andre bransjer i dag?

Kjernefordelen med DMAIC er at det er en uhyre streng problemløsningsmetode. Eksperimenter med nye prosesser eller endringer i arbeidsflyter kan ofte ende opp med å ikke gi endelige svar på hva som er endret, uansett hva slags virksomhet du har. Du er i en bedre posisjon til å vurdere målbar fremgang. ved å bruke DMAIC, en datadrevet tilnærmingsmåte med definerte mål og stadier designet for objektivt å vurdere om endringer i prosessen har vært positive. Enten det er for å identifisere de virkelige røttene til problemene dine eller den faktiske effekten av eksperimentene dine, utstyrer DMAIC deg med dataene til å gjøre dette.

DMAIC tilbyr et standardisert, strukturert rammeverk for å gjøre endringer, og den klare femtrinns tilnærmingen holder alle oppdatert på hvert trinn i prosessen. Dette lar deg produsere dokumentasjon for å oppsummere alle beslutninger og fremgang som er gjort, slik at du kan bevege deg sømløst fra trinn til trinn. Og ved å ha en endelig prosess, kan du hjelpe til med å veilede team med tanke på hva deres aktuelle mål er og hvor arbeidet deres er på vei.

En av de beste tingene med DMAIC er at det er en veldig repeterbar prosess designet for å være kontinuerlig. Kontrollfasen av prosessen nødvendiggjør at prosesseiere fortsetter å overvåke virkningene av optimalisering. Med en dataovervåkningsplan som allerede er på plass danner dine nye prosessdata naturligvis grunnlinjen for en ny målefase. Din responsplan kan også passe sammen med en ny DMAIC-prosess i tilfelle innledende forbedringer mislykkes i å opprettholde ytelsen. Som sådan er DMAIC-metoden i stand til kontinuerlig å identifisere problemer eller innvirkning på ytelsen, med en metode for straks å angripe disse problemene.

På denne måten tilbyr DMAIC-rammeverket en strukturert tilnærming som kan veilede organisasjonen din gjennom gjentatte, inkrementelle optimaliseringer av forretningsprosesser. Uansett hvilken sektor du er i eller størrelsen på teamet ditt eller organisasjonen, er det en testet metode for å få til kontinuerlige forbedringer i ytelsen.

Når skal du bruke DMAIC?

Som nevnt tidligere, er en vanlig endring av DMAIC den ekstra gjenkjennelsesfasen: En periode for å identifisere om et problem er egnet for DMAIC. Årsaken til dette trinnet er at DMAIC er en prosess som krever høy grad av tilpasning og innsats samt tid til å forstå. En organisasjon må implementere og praktisere DMAIC for å se hvordan det fungerer best for teamene deres, bransjen og med organisasjonskulturen. Samtidig må organisasjoner vurdere hvor de best kan allokere ressursene: hvilken prosess eller hvilket team som drar størst nytte av DMAIC?

Som sådan er det ikke nødvendigvis alternativet for noe tema eller problem. Hvis et prosessproblem kan identifiseres, og en enkel løsning støttet av overbevisende data er tilgjengelig, kan det hende at en fullstendig DMAIC-prosess ikke er nødvendig.

Imidlertid, når prosessproblemet er komplekst eller innebærer høy risiko - kanskje der man ikke har råd til at ytelsen avtar - er DMAIC å foretrekke. Selv om ressurskostnadene er høyere, sørger DMAIC for at prosedyren følges og viktige trinn ikke hoppes over, noe som øker sjansene for vellykket implementering.

Forbedre prosesser med DMAIC

Det kan være skremmende å prøve et DMAIC-prosjekt for første gang, spesielt hvis det er store problemer organisasjonen din må løse. Det som er viktig å forstå med DMAIC er at det ikke er beste praksis for organisasjonen eller virksomheten din. Snarere er det en oppdagelsesprosess som lar deg finne de beste metodene for teamene dine og organisasjonen gjennom iterasjon og inkrementell forbedring. Selv om ikke alle problemene organisasjonen din står overfor vil kreve DMAIC, kan innføring av det begynne å føre til reelle endringer og forbedringer av prosessene dine, noe som til slutt kan føre til målbar suksess for din bedrift.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Kom i gang med Dropbox Business