Skip to content (Press Enter)

Säkerhetskopiering online eller offline: vilken är skillnaden?

Har du upplevt skräcken när du av misstag tagit bort en viktig fil? Om det har hänt har garanterat någon påpekat att du borde haft säkerhetskopior online och offline. Men vad betyder det? Vi utforskar skillnaderna mellan säkerhetskopiering online och offline i denna guide.

Upptäck Dropbox Backup
En person som arbetar på en bärbar dator och samtidigt håller en mobiltelefon

Du kanske är extremt försiktig med att spara och lagra dina filer, men det går inte att alltid förutspå när problem ska uppstå. Att ha en säkerhetskopieringsprocess på plats är därför ett av de mest effektiva sätten att skydda dina data från oväntade händelser.

Försök helst att följa ”3-2-1-regeln”:

 • Skapa åtminstone tre kopior av dina primära data
 • Lagra två av dessa kopior offline på olika lokala enheter
 • Säkerhetskopiera en kopia till en avlägsen plats, till exempel molnet

Men varför är det över huvud taget viktigt att säkerhetskopiera dina data? Räcker det inte att ha molnlagring och ”auto-spara” inställt för dina dokument?

Innan vi går in på i skillnaderna mellan säkerhetskopieringsstrategier online och offline ska vi börja med att förklara vad ”säkerhetskopiering” är och varför det är viktigt.

En illustration av ett rum med skrivbord, soffbord och tre elektroniska enheter markerade i blått

Så låt oss börja med grunderna: vad betyder egentligen ”säkerhetskopiering”?

Enkelt uttryckt är en säkerhetskopia en kopia av fysiska eller virtuella data som lagras på en sekundär plats. Målet med säkerhetskopieringen är att bevara data så att de kan återställas om den ursprungliga filen, mappen eller dokumentet går förlorat eller inte längre kan användas.

Hur ofta du ska säkerhetskopiera dina data beror på flera faktorer. Dessa är till exempel hur ofta dina data ändras, deras värde och den tid eller de resurser som krävs för att utföra säkerhetskopieringen.

Den sortens information du bör säkerhetskopiera regelbundet är till exempel:

 • Bilder, videor och musikfiler
 • E-postmeddelanden och annan kommunikation
 • Dokument (hemliga, personliga och kommersiella)
 • Kalkylblad
 • Databaser (till exempel bokföring eller transaktionsregister)

I princip ska du säkerhetskopiera allt som skulle vara omöjligt att ersätta om det gick förlorat eller skadades.

Varför är säkerhetskopiering viktigt?

Du har lagt hela dagen på ett viktigt dokument som måste levereras till kund imorgon. Det har redigerats och finjusterats och är nu äntligen perfekt.

Du ska precis trycka på ”Spara” – men så kraschar din dator.

Detta är ett skräckfyllt ögonblick som ingen vill uppleva – i synnerhet eftersom du vet att du inte har säkerhetskopierat din fil. Och nu är ditt arbete kanske förlorat.

Vare sig du väljer en online- eller offlinemetod ger säkerhetskopiering dig trygghet på flera sätt:

 • Katastrofåterställning – eliminera risken för oåterkalleliga dataförluster
 • Trygghet – kom igång snabbt om något går fel
 • Flexibilitet – flera datakopior innebär att du har flera alternativ om en kopia råkar vara skadad eller inte kan användas
 • Databevarande – arkivera filer som du kan behöva i framtiden men inte behöver regelbunden åtkomst till
 • Affärskontinuitet – med säkerhetskopior blir det enklare att återställa information som används för att hantera relationer med samarbetspartner, övervaka projektfeedback och ändringar, och mycket annat

För att stärka din IT-säkerhetsstrategi bör du skicka säkerhetskopior av dina data till platser både online och offline. Men vad menar vi med ”online” och ”offline” när vi pratar om säkerhetskopiering? Vad har de gemensamt, och i vilka avseenden skiljer de sig åt?

En illustration av en person som bär en röd skjorta och tittar på en mobiltelefon bredvid ett skrivbord med en bildskärm och tangentbord

Vad är säkerhetskopiering online?

Säkerhetskopiering online är ett system i vilket kopior av data skickas till avlägsna platser med hjälp av en internetanslutning. Dessa platser är ofta molnbaserade servrar som drivs av tredjepartsleverantörer.

Du kan antingen skicka specifika filer till molnet för säkerhetskopiering eller säkerhetskopiera hela datorsystemet. Allt du säkerhetskopierar med en onlinetjänstleverantör kommer att vara tillgängligt via tjänstens instrumentpanel eller programvara.

Användare av säkerhetskopieringstjänster i molnet debiteras en prenumerationsavgift som täcker flera saker. Faktorer som den kapacitet som behövs, skalbarheten, bandbredden och antal användare bidrar alla till det belopp du betalar för din säkerhetskopieringstjänst i molnet.

Filer som valts för säkerhetskopiering online krypteras innan de skickas till din leverantörs onlineservrar. Detta håller inte bara dina data så säkra som möjligt utan sker också automatiskt.

Säkerhetskopiering online kan också kallas ”fjärrbackup” eller ”offsitebackup”. Den här processen kanske också kallas ”het backup”, vilket innebär att säkerhetskopieringen sker medan informationen fortfarande är tillgänglig för användarna.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med säkerhetskopiering online?

Onlinetjänster för säkerhetskopiering säkerställer att data är tillgängliga och skyddade mot IT-säkerhetshot. Du kan komma åt filerna du har säkerhetskopierat när och var du än behöver dem – också på olika enheter, inklusive mobiler och surfplattor.

Tänk dig att du är en innehållsskapare och gör mycket arbete på resande fot. Du kan inte riskera att tappa rytmen bara för att du måste avbryta och säkerhetskopiera dina filer till en extern hårddisk varje gång du gör en redigering.

Du behöver en säkerhetskopieringstjänst som håller jämna steg och arbetar i bakgrunden så att du kan fokusera på att göra ditt arbete perfekt. Den ständigt aktiva naturen hos onlinelösningar som Dropbox Backup ger dig denna bekvämlighet.

Säkerhetskopiering online är inte bara flexibelt och skalbart utan också otroligt enkelt att använda. En sak att tänka på är dock att säkerhetskopieringshastigheten beror på hur stark och snabb din internetanslutning är.

En extern hårddisk ansluten till en bärbar dator som används vid säkerhetskopiering offline

Vad är säkerhetskopiering offline?

Till skillnad från säkerhetskopiering online använder offlinelösningar inte programvaror eller molnet. I stället flyttas informationen vid denna typ av säkerhetskopiering till en plats som är tillgänglig när en dator saknar internetanslutning.

En offlinemålplats kan vara en fysisk enhet som en extern hårddisk, ett USB-minne eller till och med en DVD-skiva. Alternativt kan informationen finnas på samma enhet som källinformationen men i ett separat utrymme som är tillgängligt när enheten inte är ansluten till internet.

Säkerhetskopiering offline kan också kallas ”lokal backup” eller ”flyttbar backup”. I likhet med säkerhetskopiering online kan offlinesäkerhetskopian beskrivas med temperatur: ”kall backup”. Detta beror på att denna typ av säkerhetskopiering utförs när systemet är offline och informationen inte kan nås för uppdatering.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med säkerhetskopiering offline?

Dessbättre är de flesta olika medietyperna inom offlinesäkerhetskopiering i dag ganska smidiga att transportera. USB-minnen och minneskort är särskilt smidiga att bära med sig och lägga åt sidan – perfekt om du gillar att ta med din bärbara dator och arbeta på ett kafé eller bibliotek.

Du kan inte komma åt dina data medan de säkerhetskopieras till ett offlinemedium, så de kan inte ändras. Detta kan vara fördelaktigt, men det kan också orsaka problem om du upptäcker ett stavfel i ett dokument medan säkerhetskopieringen pågår.

Metoder för offlinesäkerhetskopiering påverkas inte av strömavbrott och kräver ingen internetanslutning. Det betyder emellertid också att dina data inte är tillgängliga var och när som helst – du kan bara komma åt dem när du har enheten med offlinesäkerhetskopian med dig.

Eftersom det rör sig om fysiska enheter och inte internetbaserade lösningar som molnkopior kräver enheter för offlinesäkerhetskopiering sin egen säkra förvaringsplats. De är också sårbara för skador på grund av den omgivande miljön, olyckor, stöld och att bara tappas bort i största allmänhet (det har hänt oss alla!)

Dessutom innebär den nödvändiga stilleståndstiden vid offlinesäkerhetskopiering att detta inte är en optimal lösning för system som alltid måste vara tillgängliga. I sådana fall är automatisk säkerhetskopiering till molnet, som till exempel Dropbox Backup, bättre.

Även de mest avancerade medierna för säkerhetskopiering offline riskerar att gå sönder på grund av något så enkelt som en utspilld kopp kaffe. Med det sagt ska offlinemetoder fortfarande spela en roll i din säkerhetskopieringsstrategi om du vill ha det mest robusta möjliga skyddet mot dataförluster.

En animering av säkerhetskopieringsprocessen i Dropbox Backup

Vänta inte tills något går fel

Dropbox Backup gör det enkelt att säkerhetskopiera dina filer automatiskt till molnet så att du snabbt och smidigt kan hantera allt som kan hända i livet.

Fortsätt precis där du slutade.

Läs mer om Dropbox Backup