Skip to content (Press Enter)

Vad är en hårddisk?

Här är allt du behöver veta om hårddiskar, hur de fungerar, deras begränsningar och hur du sparar utrymme på dem.

Olika typer av filer som kan sparas på en hårddisk

Att förstå hårddiskar

En hårddisk är en maskinvara som används för att lagra digitalt innehåll och data på datorer. Varje dator har en intern hårddisk, men du kan också skaffa externa hårddiskar som kan användas för att utöka lagringen av en dator. Här kommer vi att utforska de olika typerna av hårddiskar och deras fördelar och nackdelar.

Typer av sekundär lagring

Alla datorer kräver att enheter lagrar data på lång sikt. Detta kallas också sekundär lagring, och RAM -minnet (Random Access Memory) för en dator är dess primära lagring.

Generellt finns sekundär lagring i två former: hårddiskar (HDD) och SSD-enheter (SSD). Även om du kanske betraktar SSD-enheter som typer av hårddiskar, är detta inte helt exakt, och det är viktigt att förstå skillnaden mellan en hårddisk och en SSD.

Vad är HDD?

HDD är den mer ”traditionella” typen av hårddisk.

Hårddiskar består av magnetiserade diskar – så kallade skivor – som snurrar snabbt, vanligen någonstans mellan 5 400 och 15 000 varv/min. Ju snabbare magnetskivan roterar, desto snabbare kan din dator komma åt information från den.

Alla digitala data kommer i form av binär kod – en serie ettor och nollor som kan representera vilken information som helst. Läs/skrivhuvudena på en hårddisk används för att mata in dessa ettor och nollor genom att magnetisera delar av skivan. Varje liten del av skivan rymmer en bit, vilket kommer att vara lika med antingen 1 eller 0. Huvudet kan detektera magnetismen i varje del och därmed ”läsa” information från den. Samma huvud som kan ”läsa” data kan också ”skriva” det genom att ändra magnetiseringen av bitar på en skiva.

Varje gång en ändring görs – till exempel att en ny fil sparas eller en fil raderas – kommer hårddiskens huvud att justera skivans magnetism i enlighet med detta. Du kan se det som en skivspelare, där vinylskivan är skivan som innehåller informationen och armen är huvudet som skannar denna information.

Eftersom data lagras magnetiskt är hårddiskar icke-flyktiga enheter, vilket innebär att de behåller data även när datorn är avstängd.

Idag kan interna hårddiskar ha en maximal kapacitet på 20 TB. Efter lanseringen av SSD används hårddiskar sällan som en dators sekundära lagring, men är fortfarande tillförlitliga som ett externt lagringsalternativ.

Vad är en SSD?

SSD-enheter (solid state-enheter) är en nyare typ av hårddisk. De har blivit det föredragna formatet för avancerade, bärbara datorers interna hårddiskar, och alla smartphones och surfplattor använder också en form av SSD.

SSD-enheter använder flashminne, vilket också används i USB-minnen och minneskort för digitalkameror. I en SSD-enhet lagrar halvledare information genom att ändra den elektriska strömmen hos kretsarna i enheten. Eftersom de inte har några rörliga delar, fungerar de inte bara snabbare (eftersom du inte behöver vänta på att skivorna ska snurra och huvudena samla in information) utan tenderar också att hålla längre än hårddiskar.

SSD-enheter är mycket dyrare att tillverka, så även om de blir allt vanligare som primär hårddisk för avancerade, bärbara datorer och datorer, föredras hårddiskar fortfarande av många som ett billigare, externt alternativ.

En kort historik av hårddisken

Efter experiment med magnetband som datalagring, konstruerades den första kommersiella hårddisken 1956 av ett team på IBM under ledning av Reynold B. Johnson.

Teamet på IBM upptäckte att de kunde lagra data på magnetiserade metallskivor som kan skrivas över med ny information, vilket ledde till konstruktionen av det första hårddisksystemet, kallat RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control).

Den ursprungliga hårddisken var ungefär lika stor som två kylskåp, med totalt 50 st 24-tums-skivor som snurrade med 1200 varv per minut. Trots sin storlek hade RAMAC en lagringskapacitet på bara 5 MB – ungefär lika stor som en bild, och trots sin kapacitet kostade den cirka 10 000 dollar per megabyte.

RAMAC fanns i IBMs datacenter tills IBM introducerade flyttbar lagring på 1960-talet. IBM 1311 Disk Storage Drive från 1962 rymde 2,6 MB på sex 14-tums-skivor. Dessa var ungefär lika stora som en diskmaskin.

Stationära persondatorer växte fram på 70-talet, och samtidigt utvecklade IBM de första disketterna. Disketten släpptes första gången 1971 och var den första enkelt bärbara magnetdisken. Den kan betraktas som den första externa hårddisken. Disketter blev standarden för hårddisklagring tills skrivbara CD-skivor och USB-minnen blev vanliga vid millenieskiftet. Den första läs-/skrivhårddisken för persondatorer släpptes 1972 av Memorex.

År 1980 hade många stora företag anslutit sig till HDD-spelet och Shugart Technologys ST-506-enhet blev den mest kompakta hårddisken som fanns på den tiden, på 5,25 tum med en kapacitet på 5 MB. IBM släppte under tiden IBM 3380, som var den första hårddisken som erbjöd 1 GB lagringsutrymme.

År 1983 presenterade Rodime RO352, den första 3,5-tums hårddisken, med två plattor och en kapacitet på 10 MB. 3,5-tums hårddiskar skulle snart bli standarden för stationära datorer och används än idag (med bärbara hårddiskar på 2,5 tum).

På 80-talet började de externa hårddiskar som vi känner till idag att ta form, och med tiden, när den fysiska storleken på externa hårddiskar krympt, ökade hårddiskens kapacitet.

Vad gör en hårddisk?

Enkelt uttryckt lagrar en hårddisk data. På en dator inkluderar detta alla dina foton, videor, musik, dokument och program, och utöver det lagras också koden för datorns operativsystem, ramar och drivrutiner på hårddiskar. Digital lagring mäts i megabyte (MB), gigabyte (GB) och nuförtiden i terabyte (TB).

Detta skiljer sig från RAM (Random Access Memory), som är tillfällig datorlagring vilken kräver elektricitet för att lagra data, vilket gör det till ett flyktigt minne – det lagrar bara data när datorn slås på. RAM används inte för personuppgifter, utan bara datorns data. Din dator behöver minne för att fungera smidigt och låta dig hoppa från uppgift till uppgift eller program till program utan att tappa bort var du var. RAM är känt som primär lagring, medan hårddiskar och SSD räknas som sekundär lagring.

En hårddisk är en lagringsenhet som krävs för att spara dina filer och data på lång sikt. Alla filer du skapar eller sparar på din dator, läggs på datorns lagringsenhet. En hårddisk är som ett arkivskåp för dina digitala filer.

Vad är en extern hårddisk?

En extern hårddisk är en hårddisk som inte är inbyggd i en dator. Detta är bärbara enheter som du kan ansluta till vilken dator som helst för att komma åt de data som den lagrar. Medan interna hårddiskar är direkt anslutna till datorns moderkort och lagrar operativsystemdata, ramverk, drivrutiner och programvara utöver dina filer, används externa hårddiskar mest för att lagra personliga filer.

En dators hårddisk kan vanligtvis tas bort och uppgraderas, men detta är en mödosam uppgift så många väljer externa hårddiskar när datorn börjar få slut på utrymme.

Idag kan externa hårddiskar rymma upp till 20 TB data, mer än en miljon gånger mer än den allra första hårddisken hade att erbjuda 1956. Dessa kapaciteter, i kombination med portabilitet och prisvärdhet för externa hårddiskar, gjorde dem till den bästa lösningen för att öka datorns kapacitet innan molnlagring .

Nackdelar med att använda externa hårddiskar för lagring

Jämfört med att helt enkelt använda datorns interna lagringskapacitet är externa hårddiskar en fördelaktig lösning, men de har några risker och begränsningar som är viktiga att tänka på.

Precis som med en intern hårddisk medför externa hårddiskar risken för dataförlust. Detta kan orsakas av attacker som skadlig kod eller virus, eller också kan det bero på naturlig skada och försämring som för mycket solljus eller värme, exponering för vätskor, damm eller störningar från andra magnetfält.

Med de många invecklade rörliga delarna som får en hårddisk att fungera är de ganska sårbara för skador, särskilt om du bär dem med dig vart du än går. Om en hårddisk är skadad kan du fortfarande hämta data som lagras på skivorna, men detta blir en komplicerad och sannolikt kostsam process. I en dator är en hårddisk en av de mest ömtåliga maskinvarorna på grund av dess rörliga delar.

Dessutom är den genomsnittliga hårddisken inte lösenordsskyddad eller krypterad, så om den någonsin hamnar på fel ställe eller blir stulen kan din personliga information lätt äventyras.

Många externa hårddiskar stödjer också bara vissa operativsystem, eller kan bara stödja ett operativsystem åt gången. Du har kanske en MacBook och en Windows-dator och upptäcker att din hårddisk inte kan läsa och skriva på båda enheterna, vilket kan vara besvärligt om du vill använda hårddisken för att överföra filer från den ena till den andra. Många hårddiskar måste formateras – och i och med detta förloras all data – innan du kan konfigurera den för att skriva på ett annat operativsystem.

Att använda molnlagring istället för hårddiskar

Molnlagringen erbjöd en lösning på hårddiskarnas begränsningar och risker, och erbjuder ett säkrare och mer tillgängligt datalagringsalternativ. Att spara en fil i molnet innebär att du lagrar den online, där den inte tar någon plats på din enhet.

Med Dropbox kan du ha upp till 3 TB lagringsutrymme på ett personligt konto som kan användas för nästan vilken filtyp som helst och så mycket lagringsutrymme som du behöver med Dropbox Business Advanced- och Enterprise-konton.

Istället för att behöva köpa fler externa enheter när alla är fulla kan du bara fortsätta att expandera din molnlagring utan att använda något fysiskt utrymme. När du har sparat filer på externa hårddiskar kan det vara jobbigt att hitta filen du letar efter. Att använda en molnlagringstjänst som Dropbox betyder att du kan spara alla dina filer online och komma åt dem från vilken enhet som helst med en internetanslutning. Externa hårddiskar brukar anslutas till datorer via USB, så att de bara kan anslutas till vissa enheter, medan molnlagring kan nås från inte bara datorer och bärbara datorer, utan även surfplattor och smartphones. Och om du vill överföra innehåll som är lagrat på externa enheter till molnet kan du använda säkerhetskopiering av en extern enhet – du kan till och med komma åt dem när du är på språng.

Dropbox använder servrar som finns i datacentra över hela världen. Du kan inte släppa molnet av misstag och skada filerna på samma sätt som en extern hårddisk – allt är digiterat och allt är säkert. När du sparar filer i Dropbox sparar du dem i ett krypterat, skyddat utrymme som är mycket mindre utsatt för stöldrisk än den traditionella hårddisken.

Dropbox är en säker, mångsidig lösning för säkerhetskopiering och lagring av filer, vilket sparar lagringsutrymme på din dator och befriar dig från besväret och risken vid att behålla dina viktiga data på externa hårddiskar.

Undvik riskerna vid hårddisklagring

Jämför abonnemang