Skip to content (Press Enter)

วิธีเขียนสรุปความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน

สรุปที่ดีสามารถกำหนดเส้นทางของโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ได้

ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะอธิบายว่าสรุปความคิดสร้างสรรค์ทำงานอย่างไร และเปิดเผย 9 สิ่งที่ควรรวมไว้ในสรุปถัดไปของคุณเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันแม่แบบสรุปความคิดสร้างสรรค์ฟรีเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นทำโปรเจ็กต์ถัดไปอีกด้วย

ลองใช้ Dropbox
มุมมองภาพจากด้านหลังผ่านหัวไหล่ของบุคคลหนึ่งที่ถือโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบฟุตเทจ ขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังเขียนสคริปต์

สรุปความคิดสร้างสรรค์คือเอกสารที่ระบุข้อกำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์ของโปรเจ็กต์ สรุปเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วไปในการโฆษณาหรือการตลาด อีกทั้งในการผลิตวิดีโอและการออกแบบกราฟิกด้วย

การจัดเตรียมสรุปความคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีสรุปที่ชัดเจนก็อาจส่งผลให้พลาดกำหนดเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลัก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการใช้งบประมาณเกิน กำหนดกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด หรือไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ 

ยังคิดว่าไม่น่ากังวลใช่ไหมการวิจัยจาก Deloitte แสดงให้เห็นว่าการล่าช้า การใช้งบประมาณเกิน หรือการไม่ส่งมอบงานตามข้อกำหนดเกิดขึ้นถึง 42% จากกรณีทั้งหมด!

สรุปความคิดสร้างสรรค์ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

สรุปความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้

1. ชื่อโปรเจ็กต์และคำอธิบาย

ส่วนนี้เป็นเหมือนข้อมูลสรุปที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะดำเนินการในโปรเจ็กต์ เนื้อหาต้องมีความกระชับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง และชื่อโปรเจ็กต์ต้องสื่อถึงพลังและจูงใจให้คนอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

เช่น ลองนึกภาพโรงแรมที่เปิดตัวห้องพักราคาประหยัด พวกเขาอาจใช้ชื่ออย่างเช่น “แคมเปญจองที่พักในราคาดีกว่า” ปล่อยใจได้ตามต้องการ

2. วัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญ

ส่วนนี้จะเพิ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมลงในสรุปของคุณ และตอบคำถามต่อไปนี้

 • ทำไมโปรเจ็กต์นี้ถึงสำคัญ
 • โปรเจ็กต์นี้จะช่วยแก้ปัญหาอะไร
 • ลำดับเวลาของโปรเจ็กต์นี้เป็นอย่างไร
 • เหตุการณ์สำคัญของโปรเจ็กต์คืออะไร
 • งบประมาณของโปรเจ็กต์อยู่ที่เท่าไร
 • ความสำเร็จที่มุ่งหวังคืออะไร

หากมีวัตถุประสงค์หลายข้อ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในสรุปได้โดยจัดอันดับตามความสำคัญหรือความเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นถึงลำดับความสำคัญสูงสุดอย่างชัดเจน

สิ่งกระตุ้นทางสายตา เช่น การไฮไลท์ การกำหนดหมายเลข หรือรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับวัตถุประสงค์หลักเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้น 

คำอธิบายการจัดลำดับความสำคัญสามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังลำดับความสำคัญที่เลือกเช่นกัน

ใช้คำตอบเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายบางประการ จากตัวอย่างโรงแรมของเรา คุณอาจกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ “ดึงดูดผู้ชม 10,000 คนภายในระยะเวลา 3 เดือนและรับการจองห้องพัก 500 ห้องต่อเดือน”

หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน

ลองใช้แม่แบบ GET / WHO / TO / BY เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลง แม่แบบนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมในการเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เรียนรู้เพิ่มเติมในโพสต์นี้บน LinkedIn โดย Julian Cole ผู้ฝึกสอนด้านกลยุทธ์

3. กลุ่มเป้าหมาย

คุณได้ระบุกลุ่มเป้าหมายของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว แต่โปรเจ็กต์ของคุณอาจมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่านั้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณในสรุปความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจวิธีปรับเปลี่ยนการส่งมอบงานให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ชมต้องการหรือจำเป็นต่อผู้ชม

ผู้ชมที่แตกต่างกันล้วนมีลำดับความสำคัญและความจำเป็นที่แตกต่างกัน เช่น พ่อแม่วัยกลางคนย่อมมีความจำเป็นที่แตกต่างจากคนโสดวัยหนุ่มสาวต่อไปนี้คือภาพประกอบที่แสดงความแตกต่างในค่านิยม:

  พ่อแม่วัยกลางคน คนโสดวัยหนุ่มสาว
ลำดับความสำคัญ พ่อแม่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและการเลี้ยงดูลูกของตน ขณะที่คนหนุ่มสาวมักให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนา
ความต้องการ/ความจำเป็น

พ่อแม่ต้องการบ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวและสามารถเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สถานพยาบาล และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อลูก

คนหนุ่มสาวต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและราคาไม่แพง โดยสามารถเข้าถึงตลาดแรงงาน กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ได้

เป้าหมายทางการเงิน

การเงินของพ่อแม่มุ่งเน้นไปที่อนาคตของลูก การวางแผนเกษียณอายุ และความคุ้มครองการประกันภัยสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในความดูแล

คนโสดวัยหนุ่มสาวมักจะใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป้าหมายการออมระยะสั้น และโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า

การใช้เวลา

เวลาของพ่อแม่มีไว้สำหรับการทำงาน การเลี้ยงดูลูก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการออกไปเที่ยวกับครอบครัว

เวลาของคนหนุ่มสาวมักมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอาชีพ งานอดิเรกส่วนตัว การเข้าสังคม และการทำในสิ่งที่ตนสนใจ

ภาพประกอบนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อมูลลักษณะตัวตนของผู้ชม ซึ่งจะใช้เป็นภาพแทนของกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับสรุปความคิดสร้างสรรค์ การปรับแต่งข้อความให้เข้ากับลักษณะตัวตนของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ข้อความน่าดึงดูดใจมากขึ้น

ข้อมูลข้างต้นเป็นลักษณะเหมารวม แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีความจำเป็นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังชี้ให้เห็นอีกว่าสรุปความคิดสร้างสรรค์หรือโปรเจ็กต์ของคุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้คน ไม่เช่นนั้นจะไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณ

ลองนึกถึงสิ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยกำหนดผู้ชมของคุณ:

 • อายุ เพศ รายได้ อาชีพ และตัวระบุทางประชากรศาสตร์อื่นๆ
 • แนวโน้มการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคนเหล่านี้ เช่น ซื้อตามแรงจูงใจหรือวางแผนก่อนซื้อ
 • ลำดับขั้นของพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจซื้อ เช่น พร้อมที่จะซื้อแล้วหรือกำลังพิจารณาที่จะซื้อ
 • แพลตฟอร์มที่ผู้ชมใช้ เช่น สื่อทางกายภาพ/ดิจิทัล หรือทั้งสองอย่าง

คุณจำเป็นต้องมีลักษณะตัวตนที่ถูกต้องซึ่งตรงกับลูกค้าที่คาดหวัง เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแต่ละด้านของโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ให้เหมาะกับพวกเขาได้

4. การวิเคราะห์คู่แข่ง

ดูตัวอย่างที่น่าอิจฉาของแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จในภาคส่วนของคุณ

หากคุณวางตำแหน่งตัวเองเป็นโรงแรมหรู คุณอาจมองหาแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น Ritz-Carlton หรือ Four Seasons แต่หากคุณไม่ใช่โรงแรมหรู คุณอาจเลือกพิจารณาแบรนด์ราคาประหยัด เช่น Holiday Inn หรือ Best Western

เมื่อวิเคราะห์คู่แข่ง ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • สิ่งใดที่พวกเขาทำได้ดี
 • พวกเขาสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง
 • ส่วนใดของแคมเปญพวกเขาที่คล้ายคลึงกับแคมเปญของคุณ
 • แคมเปญของคุณแตกต่างจากแคมเปญของพวกเขาอย่างไร

ประเด็นของการวิเคราะห์คู่แข่งคือการค้นหาพื้นที่ที่คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ตัวอย่างง่ายๆ คือการเปรียบเทียบโลโก้ของบริษัทในระหว่างการสรุปงานออกแบบกราฟิก

5. การส่งสารสำคัญและน้ำเสียง

น้ำเสียงและการส่งสารที่ชัดเจนสามารถช่วยสร้างความโดดเด่นจากคู่แข่งของคุณได้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงความรู้สึกส่วนลึกของผู้ชม เพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงอารมณ์นั้นและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง

แล้วต้องทำอย่างไร วิธีพัฒนาน้ำเสียงให้เหมาะสมมีดังนี้

 • ทำความเข้าใจรูปแบบ/ภาษาในการสื่อสาร ความสนใจ และสิ่งที่ดึงดูดใจผู้ชม
 • มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะของแบรนด์ที่สอดคล้องกับบุคลิกของผู้ชม เช่น ขี้เล่น/กระตือรือร้น กับ มีอำนาจ/เป็นมืออาชีพ
 • เลือกคำศัพท์ โครงสร้างประโยค หรือน้ำเสียงที่สอดรับกับผู้ฟังของคุณ ผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นอาจชื่นชอบภาษาที่เป็นกันเอง ในขณะที่ผู้ชมที่มีอายุมากกว่าอาจชอบน้ำเสียงที่เป็นทางการ

การเลือกน้ำเสียงอาจใช้เวลาและกระบวนการต่างๆ มากกว่า แต่การส่งสารจะเกี่ยวกับแค่การนำเสนอข้อเท็จจริง หากคุณต้องการให้ผู้คนจองห้องพัก ซื้อตั๋ว หรืออื่นๆ การส่งสารจะเป็นเพียงการบอกวิธีดำเนินการเท่านั้น

โปรดจำไว้ว่าแผนกต่างๆ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับรองว่าน้ำเสียงและสารสำคัญมีความสอดคล้องกันและสื่อถึงตัวแบรนด์ในระหว่างดำเนินงานโปรเจ็กต์

6. งานที่ส่งมอบสำหรับสรุป

คุณต้องระบุรายการงานที่ส่งมอบให้ชัดเจน รวมถึงขนาดของโฆษณาดิจิทัลและโฆษณาทางกายภาพ หรือรูปแบบอื่นๆดูตัวอย่างงานที่ส่งมอบนี้ในสรุปความคิดสร้างสรรค์:

“โฆษณา 5 รายการสำหรับโซเชียลมีเดีย ใช้เนื้อหาจากคลังรูปภาพ/วิดีโอของเรา และสารสำคัญที่กำหนดเองสำหรับภูมิภาคต่างๆ ด้วยความละเอียด 250x250 500x500, 1000x1000, 1200x1200, 1500x1500”

จากนั้นคุณก็สามารถมอบหมายงานที่ส่งมอบได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสรุปความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้

 • ทีมงานสร้างสรรค์และนักเขียนคำโฆษณา สำหรับข้อความโฆษณา และคำโปรยที่กำหนดสำหรับแต่ละภูมิภาค
 • ทีมออกแบบ สำหรับการออกแบบกราฟิก การสร้างไฟล์ และการควบคุมเวอร์ชัน
 • หัวหน้าฝ่ายการตลาด สำหรับการเผยแพร่โฆษณาและการควบคุมคุณภาพ (QA)

ส่วนงานที่ส่งมอบจะรับประกันความรับผิดชอบและลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด ยิ่งงานที่ส่งมอบของคุณแม่นยำมากเท่าใด การสร้างสรรค์ก็จะราบรื่นยิ่งขึ้นเท่านั้น!

7. คำกระตุ้นการตอบสนอง

กำหนดคำกระตุ้นการตอบสนอง (CTA) ของคุณสรุปความคิดสร้างสรรค์พยายามดึงดูดผู้คนให้ทำอะไรบ้าง อาจเป็นการคลิกเข้าไปในหน้าเว็บ การกรอกแบบฟอร์ม หรืออื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คุณต้องดึงดูดผู้ชมให้อยู่หมัด

CTA ของคุณอาจมีได้หลายรายการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญ CTA หลักไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดในสรุปของคุณ

8. การเปิดตัวและช่องทางการเผยแพร่

เมื่อถึงขั้นตอนนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดช่องทางสำหรับสรุปความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นแพลตฟอร์ม เช่น Twitter หรือ LinkedIn อีกทั้งยังรวมถึงแคมเปญอีเมลหรือโฆษณาทางโทรทัศน์ด้วย

เลือกแพลตฟอร์มตามกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสม เช่น ผู้ชมจำนวนมากที่มีอายุมากกว่ามักจะใช้งาน Facebook ในขณะที่ TikTok ได้รับความนิยมในกลุ่มคนอายุน้อยกว่า (เป็นส่วนใหญ่)

9. การแบ่งปันสรุปที่เสร็จแล้ว

ขั้นตอนสุดท้ายคือการแบ่งปันสรุปและแก้ไขข้อสงสัยใดๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินงาน เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม

การใช้เครื่องมือ เช่น Dropbox Capture ช่วยให้คุณสามารถจับภาพหน้าจอ, GIF และบันทึกหน้าจอของคุณ ตลอดจนเพิ่มบันทึกและหมายเหตุประกอบเพื่อทำงานร่วมกันในสรุปได้ง่ายดายขึ้น

แบ่งปัน ทำงานร่วมกัน และสร้างสรุปความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยมด้วย Dropbox

บุคคลลากหน้าต่างแล้วคลิกปุ่มเพื่อบันทึก แก้ไข และแบ่งปันการบันทึกหน้าจอโดยใช้ Dropbox Capture

สรุปความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะอย่างไร ใช้แม่แบบ Dropbox Paper ได้ฟรี

หากต้องการดูสรุปและเริ่มต้นทำงาน ลองใช้แม่แบบสรุปความคิดสร้างสรรค์ฟรีใน Dropbox Paper แล้วแบ่งปันกับทีมของคุณ คุณจะได้รับประสบการณ์การเขียนที่วางใจได้ ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

มีโปรเจ็กต์อื่นๆ อยู่ในแผนใช่หรือไม่ เลือกดูแม่แบบของเราเพื่อรับการสนับสนุนเกี่ยวกับงานหลากหลายประเภท คุณสามารถทดลองใช้ Dropbox Paper ได้ฟรี แล้วเริ่มสร้างสรุปความคิดสร้างสรรค์ครั้งถัดไปได้ภายในไม่กี่คลิก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสรุปความคิดสร้างสรรค์

ประเภทของสรุปความคิดสร้างสรรค์มีอะไรบ้าง

สรุปความคิดสร้างสรรค์สามารถพบได้ในทุกอุตสาหกรรม แต่ที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ การโฆษณา การออกแบบกราฟิก การผลิตวิดีโอ หรือการถ่ายภาพ

สรุปความคิดสร้างสรรค์จำเป็นหรือไม่ และเหตุใดคุณจึงควรใช้

สรุปความคิดสร้างสรรค์ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ เพื่อช่วยป้องกันความล่าช้า การสื่อสารที่ผิดพลาด และความยุ่งยากอื่นๆ

สรุปความคิดสร้างสรรค์มีเวอร์ชันที่สั้นกว่านี้หรือไม่

สรุปความคิดสร้างสรรค์มีความยาวเพียง 1 หรือ 2 หน้า แต่คุณสามารถใช้แม่แบบ GET / WHO / TO / BY หรือชื่อโปรเจ็กต์และคำอธิบายของคุณเป็นข้อมูลสรุปได้เช่นกัน

คุณจะจัดเก็บสรุปความคิดสร้างสรรค์ให้ปลอดภัยได้อย่างไร

การแบ่งปันโดยใช้ Dropbox เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บสรุปความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นๆ ให้ปลอดภัย ดูหน้าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หากยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเขียนสรุปความคิดสร้างสรรค์จากตรงไหน หรือหากยังคิดไอเดียไม่ออกลองดู ‘วิธีปรับปรุงขั้นตอนการสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและประหยัดเวลา’ เพื่อรับแรงบันดาลใจ

วิธีเขียนสรุปความคิดสร้างสรรค์ด้วย Dropbox

สรุปความคิดสร้างสรรค์จะกำหนดแผนงานของโปรเจ็กต์ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง แผนดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปจนถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง โดยนำเสนอมุมมองจากบนลงล่างของกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคู่มือในการทำงาน

การเขียนสรุปความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญในการส่งมอบงานตามกำหนดเวลาและควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนตอนนี้ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเขียน รวมถึงแม่แบบฟรีและคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญของเราแล้ว

Dropbox Paper เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน แบ่งปัน และนำเสนอสรุปของคุณ คุณสามารถลงทะเบียนและทดลองใช้ Dropbox Paper ได้ฟรี พร้อมกับผลิตภัณฑ์ Dropbox ชั้นยอดอื่นๆ ได้แล้ววันนี้!