Skip to content (Press Enter)

Så upptäcker du tecken på utbrändhet och undviker den

Upptäck hur du identifierar, hanterar och undviker utbrändhet i arbetet för att både öka produktiviteten i teamet och dina kollegers välbefinnande.

true

Vad är utbrändhet?

Är arbetet är inte lika tillfredsställande som det brukade vara? Får du inte så mycket gjort, och även när du gör det märker du att du inte kan prestera efter bästa förmåga? Är du jämt trött, och känner dig lite isolerad? Om svaret på dessa frågor är ja, är chansen stor att du håller på att bli utbränd.

Att förstå vad utbrändhet är, hur man identifierar det och hur man kan hantera det är avgörande för alla arbetsplatser, och naturligtvis också avgörande för din egen psykiska hälsa. Utbrändhet kanske inte är en officiell psykiatrisk DSM-5-diagnos (ännu), men det är inte heller bara ett modeord. Utbrändhet finns på riktigt. Alla som har upplevt det kan vittna om att detta är ett äkta tillstånd med tydliga orsaker och effekter, och det är något som kan hända vem som helst.

Utbrändhet är inte bara ett modernt ord för ”utmattad” eller ”stressad” – det är något mycket större. Ordet är i sig självt faktiskt en ganska bra beskrivning, för när någon upplever utbrändhet är det nästan som om personens ljus tappat sin låga.

Utbrändhet beskriver en fullständig förlust av motivation och drivkraft, en ökning av cynismen och en minskning av självkänslan. Den påverkar både den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet och kan få negativa effekter på både ditt personliga och professionella liv, eftersom vardagliga uppgifter blir svåra och nedslående.

Begreppet myntades först på 1970-talet av psykologen Herbert Freudenberger, som definierade utbrändhet som ett ”tillstånd av mental och fysisk utmattning orsakad av yrkeslivet”. Världshälsoorganisationen sammanfattar utbrändhet som ”ett syndrom som kan beskrivas som en följd av kronisk stress på arbetsplatsen som inte har hanterats på ett bra sätt”, och den ansedda Mayo Clinic beskriver utbrändhet som ”ett tillstånd av fysisk eller känslomässig utmattning som också innebär en känsla av minskad prestationsförmåga och en förlust av den personliga identiteten”.

Det kan vara svårt att skilja utbrändhet från känslor som kronisk stress och känslomässig utmattning eftersom dessa olika faktorer kan bidra till varandra, och många av symptomen på utbrändhet är kopplade till dessa psykiska åkommor, särskilt depression.

En sak som skiljer ut utbrändhet är att utbrändheten för det mesta specifikt avser eller orsakas av arbetsrelaterade problem. Naturligtvis påverkar utbrändheten ditt privatliv, men det är i arbetslivet den vanligtvis utvecklas.

De goda nyheterna? Utbrändhet är inte nödvändigtvis kronisk och kan snabbt behandlas och förebyggas. För att kunna komma igång måste du förstå vad som orsakar den.

Vad orsakar utbrändhet?

Utbrändhet är en produkt av stress, utmattning och missnöje på jobbet.  

Till skillnad från stress har utbrändhet förmågan att smyga sig på. Du kanske inte vet att den kommer förrän den redan har tagit dig i besittning. Allmän frustration på jobbet kan leda till utmattning eller tvärtom, men i kombination med kronisk stress på arbetsplatsen kan utbrändhet uppstå. 

När det gäller vilken typ av stress på arbetsplatsen som kan orsaka utbrändheten finns det ett antal möjliga orsaker. Det kan vara så att du känner att du inte har kontroll över ditt jobb eller din arbetsbelastning. Eller så kanske du känner att du är detaljstyrd och inte har någon makt att hantera din egen vardag. Detta kan leda till en känsla av hjälplöshet. Detta kan också hända om du känner dig osäker på vad som förväntas av dig från din arbetsledare eller chef. När du inte är helt klar över ditt ansvar eller känner att du inte kan bidra till eller kontrollera ditt yrkesliv riskerar du utbrändhet.

Utbrändheten kan också vara ett resultat av själva arbetets karaktär. Vissa människor föredrar en hel del repetition i sitt arbete, medan andra strävar efter variation. Om du märker att ditt jobb inte infriar de förväntningar du har kan din tillfredsställelse sjunka snabbt. Det kan vara så att du tycker att ditt arbete är tråkigt, monotont eller otillfredsställande, eller omvänt, att du tycker att det är för osystematiskt eller kaotiskt.

Ständiga aviseringar kanske bryter ditt fokus när nya förfrågningar hela tiden kommer in från alla håll och kanter. Du kanske måste ägna så mycket tid åt allmän administration att detta distraherar från din faktiska yrkesroll. Många tycker att de lägger ner så mycket tid på enkla rutinuppgifter att det blir svårt att få det viktiga arbetet gjort utan att jobba över. Att jobba för hårt och för många timmar kan snabbt få konsekvenser.

Du kanske vanligtvis tycker om ditt arbete, men om din balans mellan arbete och fritid är ojämn är det mycket mer sannolikt att du tappar energin för arbetet. Det är alltid viktigt att ta dig tid för nära och kära och dig själv, och inte låta jobbet överväldiga dig.

En annan möjlig orsak till utbrändhet i jobbet är att du upptäcker att ditt arbete helt enkelt är för enkelt eller rutinmässigt. Om du inte känner dig utmanad på jobbet kommer du att bli uttråkad och rastlös – och tristess kan faktiskt också bli utmattande.

Risken för utbrändhet är mycket större om du redan hanterar psykiska sjukdomar som depression och ångest. Detta kommer att förstärka de negativa känslor du redan upplever, både på jobbet och hemma. 

Utan rätt vård kan utbrändhet leda till större psykiska problem, så det är mycket viktigt att vidta åtgärder omedelbart om du tror att du eller någon du känner lider detta problem.

Hur vet jag om jag är utbränd?

Om du känner dig ovanligt dränerad på energi och ditt humör har försämrats kan detta bero på utbrändhet. Vad gäller fysiska symptom kanske du känner dig slö och svag, som om du helt saknar energi för att få någonting gjort. Ditt immunförsvar kan också försämras, så om du upptäcker att du blir sjuk oftare kan du mycket väl vara utbränd. Du kan också upptäcka att din aptit eller dina sömnmönster förändras, och huvudvärk och allmän muskelsmärta kan också vara utbrändhetssymtom.

Mentalt kan du bli överväldigad av pessimistiska tankar. Allt kan kännas hjälplöst och hopplöst och du kan uppleva en känsla av isolering från omvärlden. Att tappa motivationen är ett framträdande symptom på utbrändhet.

Du kommer också att märka en beteendeförändring, till exempel att du undviker att ta på dig mer ansträngande uppgifter, håller dig borta från sociala aktiviteter eller märker hur du ständigt skjuter upp och prokrastinerar. Du kan också märka att utbrändheten inte bara ger upphov till nedstämdhet eller förtvivlan utan också ilska och frustration, och du kanske märker hur du hanterar denna frustration på negativa sätt. Eller så kanske du märker att du är helt tom på känslor – avdomnad och apatisk i både yrkeslivet och det privata livet.

Allt detta är allvarliga symptom som kan ha en enorm inverkan på din produktivitet och ditt övergripande välbefinnande. Detta är dåligt för teamet och dåligt för dig, men det finns hopp: utbrändhet kan definitivt undvikas.

Hur kan jag upptäcka tecken på utbrändhet på jobbet?

Du kanske inte omedelbart kan känna igen några av de inre symptomen på utbrändhet hos kolleger, men om du märker av ett förändrat beteende kan utbrändhet vara orsaken. Och om det är en medlem i ditt team du är orolig för kanske du märker att hen tappar farten på jobbet, kommer för sent eller till och med stannar hemma från jobbet helt och hållet.

Ett tapp i kvaliteten eller prestationen hos en kollega kan vara ett tecken på utbrändhet. Om en medlem i ditt team är irriterad och disträ och verkar ha tappat sin drivkraft kan detta mycket väl vara tecken utbrändhet. Om det finns en risk att hen är överväldigad av sin arbetsbelastning och du också har märkt en attitydförändring är utbrändhet ingen omöjlighet.

Hur kan utbrändhet behandlas?

Eftersom symptomen på utbrändhet påminner starkt med symtomen på depression är det viktigt att ha en gedigen uppfattning om vad du upplever och diskutera detta med en läkare. Självdiagnos är ofta den första lösningen för många, men det ska aldrig vara den sista.

Trots likheterna varierar till exempel behandlingsmetoderna för utbrändhet och depression mycket, så om du är rädd att du lider av någon av dessa åkommor är det bäst att konsultera en psykolog som kan använda metoder som Maslach Burnout Inventory för att identifiera specifikt vad du lider av och hur du bäst kan hantera situationen.

Att vara öppen om dina känslor inför din chef är oerhört viktigt. Det enda sättet att få det stöd du behöver från omgivningen är se till att omgivningen vet att du behöver det. Tveka aldrig med att be om hjälp och berätta om dina problem, eftersom detta i slutändan inte bara är det bästa för dig, utan också det bästa för teamet och företaget.

Om utbrändheten påverkar kvaliteten på ditt arbete ligger det i ditt företags intresse att hjälpa dig, så att säga till sin chef att man känner sig utbränd ska aldrig ses som ett nederlag eller ett tecken på svaghet. Det är helt enkelt ett problem som måste åtgärdas för att säkerställa att både ditt välbefinnande och företagets mål beaktas.

Vare sig det handlar om överansträngning, brist på utmaningar eller bara allmänt missnöje med arbetslivet kan utbrändhet bara hanteras om du tar upp situationen med din arbetsledare eller chef. Det kan kännas pinsamt eller skrämmande att göra detta, men en bra chef och ett bra företag kommer att vara öppna och villiga och ha förmågan hjälpa dig genom dessa problem.

Din arbetsplats bör vara en plats där du kan känna dig trygg, uppbackad och uppskattad – om du inte tycker att detta stämmer för ditt kontor bör du agera och uttrycka dina känslor.

Framför allt måste du hantera din energi och tid, och detta innebär att du ska äta bra, dricka tillräckligt med vatten, träna regelbundet och få tillräckligt med sömn. Att justera dina vanor för att se till att du kryssar i alla dessa rutor kan vara allt som krävs för att du ska komma tillbaka på rätt spår.

Om du tror att en medlem i ditt team lider av utbrändhet ska du inte vara rädd för att kontakta personen. Prata med hen om vad hen går igenom, vad som ligger bakom och vad som behöver göras för att komma ur situationen. I många fall kan lite ledighet för vila och återhämtning räcka, men i andra fall måste du arbeta för att din teammedlem ska bli bekväm och tillfredsställd i sin position. Om du inte är öppen för att göra positiva förändringar för att hålla teamet nöjt kommer detta bara att leda till större problem.

Så undviker du utbrändhet

Om tanken på att komma till jobbet ger dig ångest och obehag kan detta bero på att du lider av utbrändhet.

En mycket vanlig orsak till utbrändhet är att arbetet blivit för kaotiskt och oorganiserat, eller att dynamiken på arbetsplatsen gör det svårt att koncentrera sig. Ett av de enklaste sätten att förhindra utbrändhet är att se till att systemen och infrastrukturen ni har på plats hjälper till att skapa den mest effektiva och organiserade arbetsmiljön för dig och teamet.

En rörig organisation i ett team eller på ett företag kan göra att saker blir förvirrade och svåra att kontrollera i ditt huvud. Det finns många rörliga delar i alla företag, och det är viktigt att se till att de alla arbetar smidigt tillsammans. En logisk och organiserad arbetsyta både online och offline kan hjälpa till att skapa en mer effektiv och hanterbar arbetsmiljö. Att begränsa bruset från ditt digitala utrymme kan vara avgörande för att du ska ha den energi som krävs för att kunna fokusera på de viktiga uppgifterna.

Dropbox kan fungera som en heltäckande lösning för att hålla allt under kontroll och minska potentiell arbetsrelaterad stress och oordning genom organisatoriska verktyg, intuitiva filsynkroniseringssystem och praktiska molnlagringslösningar. Med en smart arbetsyta som låter dig hitta rätt appar, plattformar och innehåll på ett och samma ställe blir det mycket enklare att få översikt över arbetet.

Som chef bör du se till att medlemmarna i ditt team känner sig trygga och bekväma med att uttrycka eventuella besvär de kan ha i förhållande till sin roll och teamet i allmänhet. Många kan bli utbrända eftersom det är lättare att ignorera ett problem än att konfrontera det. Chefer bör alltid sträva efter att skapa en miljö där medarbetare kan vara öppna och ärliga utan att känna sig skrämda eller hotade. Att öppna upp detta samtal mellan dig och ditt team kommer i sin tur att leda till ökad produktivitet och ett lyckligare team som känner att de kan höja sin röst och förmedla sina personliga målsättningar.

Att förebygga utbrändhet för dig själv kräver att du hanterar din tid klokt – vilket inbegriper ett antal mycket grundläggande men ändå mest viktiga faktorer för hälsan, som att se till att du alltid får tillräckligt med sömn och har en hälsosam livsstil, och att du alltid är öppen och ärlig kring eventuella problem som kan uppstå på jobbet. Tänk alltid på att egenvård är en grundläggande faktor för dina egna och ditt teams framgångar. 

Om du känner att saker och ting börjar gå nedåt ska du byta växel, men inte omedelbart ställa dig på bromsen. Om du tillåter dig att sakta ner för mycket kan detta göra saken värre. Så om du känner att utbrändheten kanske finns runt hörnet ska du vidta åtgärder och vara försiktig, men inte omedelbart bryta det momentum du har. Att ta ledigt kan vara en bra lösning, men detta är inte alltid möjligt, och du bör alltid först prata med din arbetsledare eller chef om problemet och se om det går att göra några omedelbara justeringar för att förbättra din arbetsmiljö och psykiska hälsa.

Du kan är ett ljus som tillfälligt har tappat sin låga, men om du är medveten om ditt problem och är villig att prata om det och sedan arbeta för förändring kommer du att lysa upp rummet igen på nolltid.  

Undvik utbrändhet och fortsätt gnistra

Kom igång