Skip to content (Press Enter)

Vi tar det kreativa arbetet till arbetarna för att samarbeta där vi finns

Figmas älskade designapp används av både UX-designers och copywriters och Figmas egna interna varumärkesteam förlitar sig på Dropbox för att dela tillgångar, organisera arbetet och effektivisera vardagen.

Fyra personer som arbetar runt en whiteboard och ett bord

Av Damien Correll, Creative Director på Figma

Jag har använd Dropbox i evigheter. Från första stund när jag hade en liten studio, till privat lagring, och nu på Figma. En av de bästa fördelarna med Dropbox under min karriär har varit den arkivlika strukturen: jag kan ha allt organiserat och på en enda plats. Det är lika enkelt att dela pågående arbeten som godkänt material från två år sedan. Här på Figma har vi infört enkla system med Dropbox så att vi enkelt kan föra samman kreativa material med teamen som behöver dem.

Enklare sökning med god organisation

Vi har en ganska okomplicerad mappstruktur. Vi separerar på pågående arbeten och färdiga tillgångar – och det är oerhört viktigt för att undvika versionsproblem. Nu kanske jag går in lite för mycket på detaljerna, men en sak är till stor hjälp: vi skapar staplade mappar, från brett till smalt. Ju mer organiserade och enhetliga vi är, desto enklare är det både för våra framtida jag och för andra att få en överblick och kunna hitta det som behövs när det behövs.

Ge folk det de behöver

Dropbox är också ett bra sätt att dela specifikt begärda tillgångar med personer i olika team på Figma. Ett exempel kan vara att någon på marknadsavdelningen ska på ett event i London och behöver videomaterial som kan visas på eventet. Vi kan snabbt söka efter och dela mapparna som har alla våra godkända videotillgångar. Den andra personen kan snabbt att välja ut det material som behövs för användningen. Jag tycker om det här tillvägagångssättet eftersom den andra personen själv kan välja det bästa materialet för eventet. Jag behöver inte skicka olika tillgångar tills vi hittar något som fungerar. Med vårt arkivsystem på plats är det här en sömlös process, särskilt när flera team samarbetar inom Figma. 

Damien Correll bär glasögon och sitter på en stol och tittar in i kameran

Enkel inbäddning med Paper 

Vi använder Dropbox Paper för kreativa genomgångar och produktteamet använder det för att dokumentera nya funktioner som de tar fram. En sak som jag verkligen gillar med Paper är hur enkelt det är att bädda in Figma-designfiler direkt i dokumentet. Det är viktigt eftersom det hjälper oss med versionshanteringen. Småsaker kan lätta glömmas bort när du närmar dig deadline och genom att bädda in Figma-filer direkt i Paper slipper vi ett steg – och detta är särskilt viktigt nu när hybridarbete och decentraliserade arbetsmiljöer är normen för så många kreativa team. 

En designer kan fortsätta göra ändringar i Figma-filen och dessa avspeglas automatiskt i Paper-dokumentet. Det kreativa teamet kan arbeta mer med iterationer på ett flexiblare sätt och skapa medvetenhet i ett format som alla personer på marknadsteamet, som inte är designers själva, kan förstå och arbeta med.

Möta partner där de finns

Vi är ett decentraliserat team och har ofta folk i olika tidszoner. Vi arbetar i ett högt tempo så det är avgörande att alla hänger med. På senare tid har vi experimenterat med olika slags asynkron kommunikation och har använt Dropbox Capture för att dela projektuppdateringar via inspelade presentationer. Det har gjort att teamet i Kalifornien kunnat dela uppdateringar med teamet i New York på tider som passar båda teamen. Nu kan vi ägna tiden tillsammans åt diskussioner istället för presentationer och det ger en mycket mer givande samarbetsprocess.

Två personer som sitter vid ett långt bord och pratar

Dropbox effektiviserar det kreativa arbetet 

Inget arbete sker i ett vakuum. På Figma anser vi att det krävs en teaminsats för att ta fram en vision och göra den till ett slutresultat som kan levereras till kunden. Med Dropbox i verktygslådan kan alla kreativa arbetare mötas på den plats där det är mest bekvämt för dem att dela sitt arbete och föra projektet framåt. 

Det får allt att gå snabbare. Det gör det enklare och snabbare att reagera och även att bjuda in andra att dela sina arbeten – och dela deras arbete vidare.