Skip to content (Press Enter)

Niezawodna łączność między współpracownikami

Z cieszącej się ogromną popularnością aplikacji do projektowania opracowanej przez firmę Figma korzystają zarówno projektanci UX, jak i copywriterzy – a wewnętrzny zespół marki Figma używa Dropbox do udostępniania zasobów, organizowania pracy i usprawniania swoich codziennych działań.

Cztery osoby pracujące przy tablicy i stole

Autor: Damien Correll, dyrektor kreatywny, Figma

Używam Dropbox od zawsze. Od czasów prowadzenia małego studia, poprzez użytek osobisty, aż po pracę w Figma. Jedną z największych zalet Dropbox, jakie odnotowałem w trakcie mojej kariery, jest jego archiwizacyjny charakter: wszystko jest uporządkowane i znajduje się w jednym miejscu. Mogę równie łatwo udostępniać prace w toku i zatwierdzone materiały sprzed dwóch lat. Korzystając z Dropbox, wprowadziliśmy w Figma proste systemy, dzięki czemu możemy łatwo przekazywać nasze materiały kreatywne potrzebującym ich zespołom.

Organizacja ułatwia wyszukiwanie

Mamy dość prostą strukturę folderów. Oddzielamy prace w toku od ukończonych zasobów – co jest bardzo ważne w przypadku kwestii związanych z wersjonowaniem. Zdaję sobie sprawę, że wchodzę teraz w szczegóły, ale uważam, że jest to bardzo pomocne: tworzymy zagnieżdżone foldery, które stopniowo się zawężają. Im bardziej jesteśmy zorganizowani i konsekwentni, tym łatwiej jest zarówno nam samym, jak i innym osobom analizować i znajdować to, czego potrzebują – dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują.

Zapewnij pracownikom to, czego potrzebują

Dropbox sprawdza się również w przypadku udostępniania zasobów, o które proszą członkowie różnych zespołów Figma. Przykładowo ktoś z zespołu marketingowego organizuje wydarzenie w Londynie i szuka materiałów wideo, które mógłby na nim wykorzystać. Możemy szybko wyszukać, a następnie udostępnić foldery ze wszystkimi zatwierdzonymi zasobami wideo, aby ta osoba mogła wybrać to, czego potrzebuje. Podejście to podoba mi się również dlatego, że pracownik może wybrać materiały, które uważa za najlepsze w kontekście danego wydarzenia – nie muszę udostępniać mu różnych zasobów tak długo, aż znajdziemy to, czego potrzebuje. Dzięki systemowi archiwizacji wszystko przebiega bezproblemowo, zwłaszcza podczas współpracy różnych zespołów w ramach Figma. 

Damien Correll siedzący na krześle w okularach i patrzący w kamerę

Paper ułatwia osadzanie treści 

Używamy Dropbox Paper do tworzenia briefów kreatywnych, a nasz zespół produktowy dokumentuje za jego pomocą nowe funkcje. Naprawdę cenię w Paper możliwość łatwego osadzania plików projektów Figma bezpośrednio w dokumentach. Jest to ważne, ponieważ pomaga w kontroli wersji. W miarę zbliżania się do finalizacji projektu pewne rzeczy mogą umknąć uwadze, a osadzenie pliku Figma bezpośrednio w Paper eliminuje ten problem – co ma szczególne znaczenie w przypadku hybrydowej i zdecentralizowanej pracy będącej obecnie normą dla tak wielu zespołów kreatywnych. 

Projektant może kontynuować wprowadzanie zmian w pliku Figma, co zostanie odzwierciedlone w dokumencie Paper. Pozwala to naszemu zespołowi kreatywnemu pracować bardziej iteracyjnie i płynnie oraz budować świadomość w sposób, który jest dobrze znany i wygodny dla niebędących projektantami członków zespołu marketingowego.

Elastyczna współpraca z partnerami

Ponieważ jesteśmy zdecentralizowanym zespołem, często pracujemy w różnych strefach czasowych. Działamy w zawrotnym tempie, dlatego tak ważne jest, by komunikacja była sprawna. Od niedawna eksperymentujemy z metodami komunikacji asynchronicznej i korzystamy z Dropbox Capture, aby wymieniać się informacjami o postępach w projektach za pośrednictwem nagranych prezentacji. Dzięki temu zespół w Kalifornii może przekazywać najnowsze informacje zespołowi w Nowym Jorku w czasie optymalnym dla obu z nich. Teraz wspólny czas spędzamy raczej na dyskusjach niż prezentacjach, co przekłada się na bardziej owocny proces współpracy.

Dwie osoby siedzące przy długim stole i rozmawiające

Dropbox usprawnia naszą pracę twórczą 

Praca nie odbywa się w próżni. W Figma wierzymy, że aby ustanowić wizję i stworzyć produkt, który można wysłać do klienta, potrzebny jest zespół. Dropbox sprawia, że wszystkie zespoły kreatywne mogą w wygodny sposób udostępniać efekty swojej pracy i posuwać projekt do przodu. 

Dzięki temu wszystko dzieje się szybciej. Możemy nie tylko reagować, ale także zapraszać innych do dzielenia się swoją pracą – szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.