Skip to content (Press Enter)

Hva er visuell kommunikasjon, og hvordan kan det revolusjonere arbeidsflyten din?

Fra emojier til GIF-er og videosamtaler til presentasjoner, visuelle elementer har sterk innflytelse på hverdagen vår. Men hvordan kan vi bruke visuell informasjon som en kommunikasjonsprosess – og kan dette øke produktiviteten? Finn svarene på disse spørsmålene i denne veiledningen for visuell kommunikasjon.

Oppdag Dropbox Capture
En profesjonell presenterer grafikk på en bærbar PC til kollegene sine.

I vårt moderne liv er vi omgitt av bilder – telefonsamtaler er byttet ut med FaceTime og Zoom, sosiale medier er for lengst forbi dagene med bare tekstinnlegg, og markedsføring har blitt stadig mer avhengig av bilder, videoer og illustrasjoner for å fange publikums oppmerksomhet.

Disse visuelle elementene blir også tatt i bruk i kommunikasjonsstrategier, spesielt på arbeidsplassen. Nye digitale teknologier, for eksempel skjerminnspillingsverktøy for asynkron deling av informasjon, utnytter kraften i visuell kommunikasjon for å hjelpe team med å jobbe på mer fleksible og produktive måter.

I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du kan bruke visuell kommunikasjon til å forbedre teamsamarbeid og effektivisere arbeidsflyter. Men la oss først dykke ned i de forskjellige typene av visuell kommunikasjon og hvorfor visuell informasjon er så viktig.

En ekstern medarbeider produserer visuell kommunikasjon på iPad-en sin.

Hva er visuell kommunikasjon?

Enkelt sagt er visuell kommunikasjon prosessen med å formidle ulike typer informasjon – det være seg ideer, instruksjoner, data eller annet – gjennom grafikk i stedet for tekst eller lyd. For mange er dette en mer effektiv og tilgjengelig måte å dele kunnskap og legge til kontekst på, enn skriftlig kommunikasjon.

Visuell kommunikasjon kan oppnås på en rekke forskjellige måter. Eksempler på visuell kommunikasjon:

 • Videoer og bilder
 • Grafer, diagrammer, infografikk og andre typer datavisualisering
 • Typografi
 • Kart (som tankekart og innholdskart)
 • Illustrasjoner og grafisk design
 • Lysbilder og presentasjoner
 • GIF-er
 • Skjermbilder og skjerminnspillinger

Disse typene visuelle elementer brukes ofte i sosiale medier og innholdsmarkedsføring for å kommunisere ideer og informasjon der mer teksttunge formater ikke er like virkningsfulle.

Hvorfor er visuell kommunikasjon viktig?

Ifølge forskning er 50 % av folk visuelle elever og lærer mer effektivt ved hjelp av visuelt innhold. Det betyr at visuell kommunikasjon ikke bare er viktig på arbeidsplassen – det er også fordelaktig for samfunnet for øvrig.

Ved å presentere informasjon visuelt kan du formidle budskapet ditt mer effektivt enn du kan oppnå med tekst. En strategi for visuell kommunikasjon bør være en viktig del av forretningsaktivitetene dine – spesielt innholdsmarkedsføringen din.

Visuelle elementer er avgjørende i prosessen med å skape innhold. På visse sosiale medieplattformer som Instagram og TikTok har tekstinnhold rett og slett ikke samme virkning som bilder og videoer.

Ifølge forskning blir vårt samlede oppmerksomhetsspenn stadig mer begrenset, og det digitale livets "alltid på"-natur gir oss alle slags distraksjoner. Visuell kommunikasjon hjelper deg med å trenge gjennom støyen og få frem budskapet ditt ved hjelp av minneverdig innhold av høy kvalitet.

Dette er ikke de eneste grunnene til at visuell kommunikasjon er viktig. Denne formen for kommunikasjon:

 • Tiltrekker seg oppmerksomhet og øker engasjementet
 • Fremkaller sterkere følelser fra målgruppen din
 • Forbedrer gjenkallingen av informasjon
 • Sparer tid siden informasjon videreformidles raskere og mer effektivt
 • Befester varemerkeidentitet og sikrer en felles opplevelse og et enhetlig budskap
En skjerminnspilling av visuell kommunikasjon ved hjelp av Dropbox Capture.

Hvordan visuell kommunikasjon kan forbedre arbeidsflyten din

Det kan være vanskelig å koble sammen team som jobber eksternt, og ofte virker det enklere å sette opp et raskt møte over en videosamtale for å samarbeide om ideer eller diskutere prosjekter. Men enhver virtual-first-medarbeider kan fortelle deg at videomøter noen ganger faktisk kan kaste bort tid i stedet for å forbedre produktiviteten.

Med en effektiv strategi for visuell kommunikasjon kan du redusere unødvendige møter. Bruken av visuelle elementer og visuelle hjelpemidler lar deg videreformidle kompleks informasjon – for eksempel instruksjoner for bruk av bestemte verktøy, eller spesifikasjonene til et nytt prosjekt – på en mer fokusert, engasjerende og forståelig måte. Dette bidrar i sin tur til å effektivisere arbeidsflytene og forenkler beslutningsprosessene.

Fordi det finnes så mange forskjellige typer visuell kommunikasjon, kan du være kreativ når det gjelder hvordan du deler informasjon og samarbeider med kunder og kolleger. Med nyskapende ny teknologi er du ikke lenger begrenset til kakediagrammer og presentasjoner når du skal opprette og dele et visuelt budskap. 

Faktisk kan visuell kommunikasjon være til nytte for virksomheten din på alle mulige måter:

 • Gjør innføringsprosessen for ansatte raskere og mer effektiv med beskrivende skjermbilder i Dropbox Capture
 • Bruk Capture for å lage GIF-er som forklarer organisasjonssystemer, programmer og opplæringsverktøy
 • Ta skjermbilder av ideer og inspirasjonskilder som du kan dele med teamet ditt og henvise til når det passer å bruke dem
 • Arranger asynkrone møter for å holde arbeidsflytene på rett spor og unngå å kaste bort tid på unødvendige eller ufokuserte møter!
 • Med verktøy som Dropbox Replay kan du gi klarere tilbakemeldinger siden du kan peke på spesifikke forbedringspunkter i videoer ved hjelp av markeringer på skjermen
Et skjermbilde av tegneverktøyet som brukes i Dropbox Capture for å lette visuell kommunikasjon.

Tips for implementering av visuell kommunikasjon på arbeidsplassen

Den beste strategien for visuell kommunikasjon for teamet ditt vil avhenge av noen få ting, inkludert teamets størrelse og mål. For å lette denne prosessen og få mest mulig ut av fordelene med visuell kommunikasjon, er det en rekke ting du kan gjøre.

Nøkkelen er å være konsekvent

For det første må du være konsekvent med stilen og merkevarebyggingen til de visuelle ressursene dine – og ikke bare når det gjelder eksterne ressurser som markedsføringsmateriell. Verdsett kvalitet fremfor kvantitet, slik at alt du produserer oppnår sin potensielle effekt. Opprett maler, videoopplæringer og varemerkeretningslinjer, og sørg for at alle i teamet ditt vet hvor disse er lagret og hvordan de skal bruke dem når de oppretter visuelle elementer. 

Ikke glem fortellingen

I tillegg bør du vurdere historiefortellingsstrategiene dine og hvordan du kan flette inn fortellinger i det visuelle materialet du skaper. For både intern og ekstern kommunikasjon betyr dette at du må kjenne ditt publikum. Det kan være fordelaktig å bygge publikumsidentiteter i samarbeidsverktøy som Dropbox Paper for å styre strategien din for kunderettet innhold.

Prioriter brukervennlighet og tilgjengelighet

Å introdusere programvare som er for komplisert å bruke, kan hindre teammedlemmene dine fra å ta i bruk visuell kommunikasjon i sitt daglige arbeid. Sørg for at du bare bruker samarbeidsverktøy som er tilgjengelige for alle – dette inkluderer hvordan du organiserer de visuelle ressursene dine. 

Med Dropbox Capture kan du opprette skjermbilder, GIF-er eller enkle videoer som du spiller inn direkte på skjermen. Elementene du oppretter, blir lagret i Dropbox-kontoen din, der du enkelt kan dele dem med kollegene dine slik at de kan se på dem når det passer. 

Opprett teammapper for maler, opplæringsvideoer, møtereferater og annen kommunikasjon, slik at alle i teamet ditt har tilgang til det visuelle materialet de trenger når de trenger det.

Utnytt kraften i visuell historiefortelling

Med Dropbox Capture kan du formidle tydelig hva du mener uten å planlegge et møte. Bytt ut lange e-poster og møter, effektiviser innførings- og støtteprosessene dine, og gå gjennom ideer, forslag, veiledninger og prosjekter på en måte som gir alle et komplett bilde.