Så effektiviserar du e-signaturprocessen med Dropbox och HelloSign

En person signerar ett dokument med en e-signatur

Det är dags att sluta göra arbetet svårare än det måste vara. Effektivisera arbetsflödena med elektroniska signaturer som är enkla att spåra, dela och lagra

Att skriva ut, arkivera och övervaka juridiskt bindande pappersarbete behöver inte vara ett skrymmande och tröttsamt arbete, och du bör inte slösa en sekund av din värdefulla tid att leta efter rätt signaturer. Att få kunderna till kontoret för att underteckna juridiskt bindande dokument behöver inte heller vara ett krångligt och tidskrävande arbete du måste acceptera. För att inte tala om alla fysiska papper och relaterade miljöproblem.

Lösningen? Att implementera ett e-signaturarbetsflöde som HelloSign. E-signaturer kan förbättra företagets övergripande processer avsevärt. Och tillsammans är Dropbox och HelloSign unikt utformade för att effektivisera processen ytterligare.

Håller saker och ting igång – på ett säkert sätt – från ett och samma ställe

Dropbox och HelloSign kan hjälpa dig att snabbt få viktiga dokument signerade, och som bonus får du en granskningslogg – ett bevis på var och när dokumentet signerades. Granskningsloggar har visat sig minska mängden avtalsbråk och tvister, vilket förmodligen gör e-signaturen ännu mer kraftfull än dess handskrivna motsvarighet.

Att använda Dropbox och HelloSign tillsammans som en enda heltäckande lösning hjälper dig att snabbt skapa ett avtal från ett första utkast till en färdig, juridisk bindande signerad PDF-fil. Samtidigt sparas dina signerade kopior automatiskt tillbaka till dina mappar i Dropbox.

Du kan samarbeta i Dropbox med dina kolleger för att färdigställa ett dokument innan du skickar det för signatur via HelloSign.

Illustration som visar Dropbox- och HelloSign-gränssnitt

Så här gör du

När du är redo att lägga till en elektronisk signatur till ett viktigt dokument i Dropbox väljer du bara PDF- eller Word-dokumentet du vill signera så ser du en Öppna-meny där du direkt kan välja HelloSign.

Ditt dokument öppnas då i HelloSign, så du kan skicka ut det för signatur med bara några snabba klick. Dina elektroniskt signerade dokument lagras automatiskt i samma ursprungliga Dropbox-projektmapp som en signerad kopia.

Animerad skärmbild som visar ett avtal som öppnas i Dropbox, signeras i HelloSign och sparas tillbaka till Dropbox

Dropbox och HelloSign arbetar tillsammans för att göra signeringsprocessen supersmidig, säker och organiserad.

Alla dokument som är relevanta för projektet är nu organiserade i Dropbox och säkert lagrade i molnet. Du kan sedan använda Dropbox-behörigheter för att styra vem som får åtkomst till de signerade dokumenten.

Producera mindre avfall, spara mer tid och pengar

Elektroniska signaturer bidrar inte bara till smidigare arbetsflöden utan minskar även koldioxidavtrycket. Att hämta en signatur online hjälper till att minska mängden pappersavfall och växthusgaser genom att eliminera behovet av att transportera dokument mellan olika destinationer. Och genom att använda ett e-signaturarbetsflöde minskar du självklart också pappers- och portokostnaderna – och också den tid det tar att hantera det fysiska pappersarbetet.

Så här sade HelloSigns grundare och VD Joseph Walla sa efter Dropbox-förvärvet 2019: ”De mer än 500 miljoner Dropbox-användarna hjälper oss att skala upp vår räckvidd mer än vi någonsin kunnat föreställa oss. Tillsammans med Dropbox kan vi ge ännu smidigare dokumentarbetsflöden till ännu fler kunder.”

Vi är jätteglada över att Dropbox och HelloSign kan hjälpa team skapa ännu mer effektiva arbetsflöden genom att organisera, spåra och spara viktiga dokument på ett och samma ställe. Är ni redo att effektivisera era e-signaturarbetsflöden med Dropbox? Kom igång genom att ansluta era Dropbox- och HelloSign-konton i dag.

Redo att skapa supersmidiga e-signaturarbetsflöden?

Läs mer om HelloSign