Sådan effektiviseres processen for e-Signatures med Dropbox og HelloSign

En person underskriver et dokument med en elektronisk underskrift

Det er på tide at holde op med at gøre arbejde hårdere end det burde være. Effektiviser dine arbejdsgange med elektroniske underskrifter, der er nemme at spore, dele og gemme

Udskrivning, arkivering og overvågning af juridisk bindende papirer behøver ikke at være omfangsrigt og kedeligt, og du behøver heller ikke at spilde et sekund af din værdifulde tid på at søge efter det. At få kunder ind på kontoret for at underskrive juridisk bindende dokumenter behøver heller ikke være udfordrende og tidskrævende. Og så er der miljøproblemet med spild af papir.

Løsningen? Implementering af en arbejdsgang for elektroniske underskrifter som HelloSign. Elektroniske underskrifter kan i høj grad forbedre din virksomheds overordnede processer. Og brugt sammen er Dropbox og HelloSign unikt designet til at effektivisere processen yderligere.

Hold tingene i gang – og beskyttede – alt på ét sted

Dropbox og HelloSign kan hjælpe dig med at få underskrevet vigtige dokumenter hurtigt, alt sammen med den ekstra fordel i et revisionsspor – beviset for, hvor og hvornår dokumentet blev underskrevet. Revisionsspor har vist sig at reducere kontraktlige uenigheder og tvister, hvilket sandsynligvis gør en elektroniske underskrift endnu mere effektiv end dens håndskrevne modstykke.

Når du bruger Dropbox og HelloSign sammen som en komplet løsning får du hurtigt omdannet en kontrakt fra et første udkast til en endelig, lovligt underskrevet PDF. I mellemtiden gemmes dine underskrevne kopier automatisk i dine mapper i Dropbox.

Illustration viser afsnittet Send til underskrift i Dropbox Åbn med menu, med HelloSign vist

Du kan samarbejde i Dropbox med dine teammedlemmer om at færdiggøre dokumentet, før du sender det til underskrift via HelloSign.

Illustration, der viser Dropbox og HelloSign grænseflader

Sådan gør du det

Når du er klar til at tilføje en elektronisk underskrift til et vigtigt dokument i Dropbox, skal du bare vælge den PDF eller det Word-dokument, du vil have underskrevet, og du vil se en Åbn-menu, hvor du med det samme kan vælge HelloSign.

Dit dokument åbnes derefter i HelloSign, så du kan sende det til underskrift med blot et par hurtige klik. Dine elektronisk underskrevne dokumenter gemmes automatisk i den samme originale Dropbox-projektmappe som en underskrevet kopi.

Animeret skærmbillede, der viser en kontrakt, der åbnes i Dropbox, underskrives i HelloSign og gemt i Dropbox

Dropbox og HelloSign fungerer sammen og gør underskriftsprocessen problemfri, sikker og organiseret.

Alle de dokumenter, der er relevante for dette projekt, er nu organiseret i Dropbox og gemt sikkert i skyen. Du kan derefter bruge Dropbox-tilladelser til at kontrollere, hvem der har adgang til de underskrevne dokumenter.

Mindre affald, mere tid og flere penge sparet

Elektroniske underskrifter holder ikke kun arbejdet i gang, det reducerer også dit CO2-aftryk. En online underskrift hjælper med at reducere papirspild og drivhusgasser ved at eliminere behovet for at transportere dokumenter mellem destinationer. Og naturligvis reducerer brug af en arbejdsgang med elektronisk underskrift papir- og postomkostninger – og også den tid, der bruges på at administrere fysiske papirer.

Som HelloSigns medstifter og administrerende direktør Joseph Walla sagde efter overtagelsen af Dropbox i 2019: "Dropbox mere end 500 millioner brugere vil hjælpe os med at skalere vores rækkevidde mere, end vi nogensinde kunne have forestillet os. Sammen med Dropbox kan vi give flere problemfri dokumentarbejdsgange til endnu flere kunder."

Vi er så glade for, at Dropbox og HelloSign kan hjælpe teams med at få mere effektive arbejdsgange ved at organisere, spore og gemme deres vigtige dokumenter på ét sted. Er du klar til at effektivisere din arbejdsgang for elektroniske underskrifter med Dropbox? Kom i gang ved at forbinde dine Dropbox- og HelloSign-konti i dag.

Er du klar til problemfrie arbejdsgange for elektroniske underskrifter?

Få mere at vide om HelloSign