Skip to content (Press Enter)

Slik effektiviserer du e-underskriftsprosessen med Dropbox og Dropbox Sign

Effektiviserer du arbeidsflyten og godkjennelsesprosessen, sparer du tid, penger og frustrasjoner. Med Dropbox og Dropbox Sign kan du få underskrift på dokumenter raskere, med sikker e-underskrift og lagring.

En person skriver under på et dokument med en e-underskrift

Det er på tide å slutte å gjøre jobben mer vanskelig enn nødvendig. Effektiviser arbeidsflytene med elektroniske underskrifter som er enkle å spore, dele og lagre

Det trenger ikke være omfattende og kjedelig å skrive ut, lagre og følge opp juridisk bindende papirarbeid, og du trenger ikke kaste bort ett sekund av den verdifulle tiden din på å lete etter det. Og det trenger heller ikke være utfordrende og tidkrevende å få kunder til kontoret for å skrive under på juridisk bindende dokumenter. I tillegg er papiravfall et miljøproblem.

Løsningen? Å ta i bruk en arbeidsflyt for e-underskrifter som Dropbox Sign. E-underskrifter kan forbedre prosessene i bedriften betraktelig. Dropbox og Dropbox Sign er spesielt utformet for å fungere sammen for å gjøre prosesser enda mer effektive.

Sørg for at ting flyter og er sikre og samlet

Med Dropbox og Dropbox Sign kan du få underskrift på viktige dokumenter raskt, med revisjonssporing som bonus, det vil si bevis på når og hvor dokumentet ble undertegnet. Det viser seg at revisjonssporing fører til færre uenigheter og krangler om kontrakter, og det gir  e-underskrifter et overtak på den håndskrevne varianten.

Vil du signere en PDF uten å skrive ut? Nå er det enda enklere med e-signaturer i Dropbox, levert av Dropbox Sign.

Bruker du Dropbox og Dropbox Sign sammen som en alt i ett-løsning, tar du raskt en kontrakt fra første utkast til en ferdig PDF med juridisk bindende underskrift. I mellomtiden blir underskrevne kopier automatisk lagret i mappene dine i Dropbox.

Du kan samarbeide med andre teammedlemmer i Dropbox for å fullføre dokumentet før det blir sendt ut for underskrift via Dropbox Sign.

Noen skriver under på et dokument i Dropbox Sign med skrivebord og mobilapp

Slik gjør du det

Når du er klar til å legge til en elektronisk underskrift på et viktig dokument i Dropbox, kan du bare velge det PDF- eller Word-dokumentet du vil ha underskrift på, så vil du se en åpne-meny hvor du kan velge Dropbox Sign.

Dokumentet blir da åpnet i Dropbox Sign, slik at du kan sende det ut for underskrift med et par klikk. Dokumentet med elektronisk underskrift blir automatisk lagret i den opprinnelige Dropbox-mappen, som en undertegnet kopi.

Tre ikoner angir hvordan et dokument blir åpnet, underskrevet og lagret med Dropbox

Dropbox og Dropbox Sign jobber sammen for å få en effektiv, sikker og organisert underskriftsprosessen.

Alle dokumenter som er relevante for prosjektet blir organisert i Dropbox og sikkert lagret i nettskyen. Så kan du bruke tillatelser fra Dropbox for å styre hvem som har tilgang til de undertegnede dokumentene.

Produser mindre avfall, og spar tid og penger

Ikke bare sørger elektroniske underskrifter for flyt i arbeidet, de reduser karbonfotavtrykket også. Digitale underskrifter bidrar til mindre papiravfall og redusert utslipp av klimagasser fordi dokumentene ikke må fraktes mellom destinasjonene. Og selvsagt reduserer e-underskrifter kostnader til papir og porto og tidsbruk knyttet til fysisk papirarbeid.

Dropbox og Dropbox Sign kan hjelpe team med å få mer effektive arbeidsflyter gjennom å organisere, spore og lagre viktige dokumenter på ett sted. Er du klar for å få mer effektive arbeidsflyter med e-underskrift med Dropbox?

Prøv Dropbox Sign

Utvidet automatisering og integrering av arbeidsflyter

Klar for å opprette effektive arbeidsflyter for e-underskrifter?

Finn ut mer om Dropbox Sign