Skip to content (Press Enter)

Konkurrens eller samarbete i teamet: därför behöver du både och

Konkurrens och samarbete — detta är två termer som ofta betraktas som oförenliga i en fungerande arbetsplatskultur. Men är det verkligen så? 

Öka produktiviteten med Dropbox
Ett team samarbetar i ett projekt runt ett konferensbord.

Att stimulera teamet för att uppmuntra bästa möjliga arbete kan vara svårt. Alla teammedlemmar har olika färdigheter och drivkrafter, vilket innebär att det sällan finns en strategi som passar alla.

I många fall beror teamets prestationer och produktivitet på arbetsplatskulturen. Förr drevs resultatindikatorer i exempelvis reklambranschen av konkurrens – du var tvungen att vara snabb, aggressiv, och ständigt sträva efter mer.

Men detta börjar förändras. När ny teknik dyker upp som presenterar mer strömlinjeformade och innovativa arbetssätt förstår många företag att de inte kan inspirera sina anställda genom att bara uppmuntra till konkurrens. 

Därför är det viktigare än någonsin att förstå kraften i teamwork och samarbete – att arbeta tillsammans med gemensamma värderingar för att få ut maximalt av alla i teamet. Faktum är att forskning från McKinsey visar att bättre kommunikation och samarbete kan öka produktiviteten med 20–25 %.

Sanningen är att du i dagens snabba klimat behöver både konkurrens och samarbete på arbetsplatsen – inte det ena eller det andra. Men innan vi går in på varför ditt team behöver båda och hur du kan göra detta till verklighet, ska vi titta närmare på några vanliga förutsättningar för ett konkurrensinriktat och samarbetsvilligt teambeteende.

Vad är ett ”konkurrensinriktat” teambeteende?

Vi ser exempel på konkurrens runt omkring oss varje dag – vare sig handlar om idrottstävlingar, bland syskon eller på arbetsplatsen när det finns möjlighet till en befordran.

Konkurrens handlar lika mycket om din attityd som om ditt beteende. Vissa personlighetstyper gillar konkurrens mer än andra. Men dina handlingar när du konkurrerar om resurser eller framgångar på jobbet kommer inte bara att vara ett resultat av dina personliga egenskaper – de kan också påverkas av ditt team.

Konkurrensinriktade teambeteenden är dynamiska. De är variabla, föränderliga och kan – vilket kanske är viktigast av allt – odlas.

Konkurrens behöver inte vara den kamp om överlevnad vi kopplar till vissa typer av yrkeslivskulturer inom sälj och marknadsföring. Istället kan den vårdas och uppmuntras så att varje teammedlem drivs av att nå sina mål, oavsett eventuell konkurrensattityd.

Uppmuntra ditt team att se konkurrens som ett sätt att ta risker och bidra till företagets framgångar på ett övergripande plan. Presentera fler färdiga projekt med Dropbox Capture för att dela dina idéer. Skapa en Slack-kanal för att fira fina resultat i teamet och öka motivationen.

Fördelar och nackdelar med konkurrens

Fördelar

Nackdelar

Konkurrens kan vara en viktig drivkraft för att nå resultat och mål.

Konkurrens kan framkalla rädsla, stress och ångest när den manipuleras eller implementeras på ett orättvist sätt.

När ett problem måste lösas kan konkurrens uppmuntra till innovation, effektivitet och kreativitet. 

 

Detta kan vara relaterat till ett alltför komplicerat arbetsflöde, en outnyttjad produktmarknad eller något annat vanligt arbetsplatsproblem.

Konkurrens riskerar att utnyttjas eller locka fram otillåtet beteende.

Konkurrens kan fungera till stöd för självförbättring. 

 

Den kan till exempel uppmuntra teammedlemmar att fokusera på att prestera bättre än i går eller förra månaden, kvartalet eller året. 

 

Detta har mycket större potential att hjälpa varje individ att bli bättre än om de fokuserar på att prestera bättre än andra personer i teamet.

Fokus på snabba resultat kan äventyra kvaliteten och produktiviteten.

Konkurrens ger en viktig möjlighet att iaktta och lära sig av kolleger. Och inte bara sådant som gått bra – det viktiga är ofta hur de klarat av motgångar.

Teammedlemmar kan komma att ogilla konkurrens om den blir för hård eller tar över andra prioriteringar i arbetet.

Konkurrensinriktat beteende handlar om balans – om teammedlemmar ställs mot varandra för att klara produktions- eller säljmål har det blivit dags att ta ett steg tillbaka och ompröva strategin.

När konkurrensen bara handlar om att vinna över kollegan och inte förbättring och innovation kan detta vara direkt skadligt för produktiviteten och samarbetet. För att undvika att teammedlemmar känner sig isolerade på grund av ett konkurrensinriktat arbetsklimat är det viktigt att lägga individuella önskemål åt sidan. 

Tänk såhär: hur kan vi positionera om vår konkurrensmetod så att den blir ömsesidigt fördelaktig?

Istället för att konkurrera med kollegerna – som har unika styrkor och färdigheter som gynnar det större teamet – kan ni implementera konkurrensen genom nyckeltal (KPI) eller ett liknande ramverk med avseende på era mål. Det kan handla om små mätvärden, till exempel innehållsproduktionen per månad, eller något större som nya kunder och kundbortfall.

När er konkurrens fokuserar på framgångar genom ständig förbättring finns inga förlorare – bara vinnare.

Kolleger som arbetar tillsammans runt ett skrivbord på ett kontor.

Vad är ett ”samarbetsinriktat” teambeteende?

På många sätt kan det kännas som om samarbete är raka motsatsen till konkurrens. Ett samarbetsinriktat beteende innehåller ett antal parametrar som ofta saknas i utpräglat konkurrensinriktade miljöer. Exempel på dessa är:

  • Arbeta med istället för mot andra
  • Att dela kunskap och resurser genom frekvent och effektiv kommunikation
  • En kollektiv och enhetlig insats för att nå projektmål – och hantera eventuella hinder som uppstår på vägen
  • Att uppmuntra alla medlemmar i teamet att bidra i projektet, inklusive att aktivt bidra till arbetsuppgifter som inte ingår i den egna arbetsbeskrivningen

Effektivt samarbete i ett team innebär ofta att du lägger ditt ego åt sidan. Istället för att hålla på potentiellt användbar information för din egen vinnings skull kan du vidarebefordra den till teamet så att det också gynnar dem.

Fördelar och nackdelar med samarbete

Fördelar

Nackdelar

Samarbete kan hjälpa till att bygga starka relationer och en känsla av kamratskap i teamet.

Samarbete kan leda till konflikter i teamet om teammedlemmarna har olika metoder och arbetsstilar. 

 

Det kan vara mer sannolikt om flera personer vill vara ledande i ett projekt.

Samarbete kan förbättra arbetsfördelningen när rollerna är tydligt definierade.

Ett samarbetsinriktat klimat kan komma att utnyttjas.

 

Vissa teammedlemmar kan vara ovilliga eller vägra att arbeta på den nivå som krävs eftersom de vet att deras kolleger kommer att täcka upp.

Kvaliteten på arbetet förbättras när varje teammedlem uppmuntras att vara mer kreativ och anpassa arbetet efter de individuella styrkorna.

 

Jämfört med ett konkurrensinriktat beteende möjliggör samarbete ett mer öppet utbyte av idéer och praktiskt lärande under arbetet.

 

Samarbete uppmuntrar till större personligt ansvarstagande. 

 

Framgången för teamet och era projekt är beroende av att varje teammedlem bidrar.

 

Vi säger att du är innehållsskapare och ditt team producerar en rad olika medier, från artiklar och informationssammanställningar till videor och webbseminarier. Din kompetens ligger mer åt det skrivna och språkliga, och inte så mycket det visuella.

I en samarbetsmiljö kommer dina kollegor förmodligen att vända sig till dig för att få hjälp med texten eller tonen, och de räknar med att dina insikter kommer att göra arbetet bättre. Det kan handla om att de ber om dina åsikter genom att tilldela uppgifter till dig eller begära bildrutespecifik feedback i videoprojekt.

Att samarbeta med dina kollegor på detta sätt är mycket enklare om du har en central plattform. På så vis kan alla hållas uppdaterade, arbetsflödena blir bättre och plattformen säkerställer att varje teammedlem kan bidra till projektet.

Två kollegor arbetar tillsammans vid ett bord med bärbar dator.

Därför behöver ditt team konkurrens OCH samarbete

Hemligheten med högpresterande team är att de odlar en arbetsmiljö som främjar en samarbetsinriktad kultur. Men det stannar inte där – som vi kunnat se är konkurrensen fortfarande värdefull, särskilt när den fungerar som bränsle för att nå gemensamma mål, till exempel kring problemlösning.

På individnivå kan det vara bra att ”tävla” mot dig själv. Fråga dig själv hur du kan bli bättre än i går, eller vilka resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig bli bättre? Svaret kan finnas i teamet.

Att bolla idéer med kolleger eller be om hjälp kan ha en mängd fördelar utöver att det stärker teamet. Det bidra till att identifiera möjligheter till merförsäljning eller helt ny försäljning, förbättra kommunikationen med kunderna och generera mer kreativa marknadsföringsidéer som ger ditt företag konkurrensfördelar mot externa aktörer.

Samarbete handlar om att hjälpa varje teammedlem bli den bästa versionen av sig själva. När ni arbetar tillsammans för att hantera projekt effektivt och stötta varandra försvinner en del av den rädsla du kanske känner att du inte ska infria dina kollegers förväntningar. Om du någonsin har upplevt ”bluffsyndromet” vet du hur viktigt detta kan vara!

Låt oss titta på ett större perspektiv. Att implementera ett samarbetsinriktat teambeteende kan hjälpa dig och dina kolleger uppnå bättre balans mellan arbete och privatliv. Hur? Genom att skapa tydliga mål och prioriteringar, säkerställa att alla är uppdaterade och ta bort trycket att arbeta i avgränsat.

Detta ger i sin tur dig utrymme att utforska konkurrensmöjligheter som kan hjälpa dig, ditt team, och ditt företag att utvecklas.

Två kollegor samarbetar i ett videoprojekt i Dropbox Replay.

Utnyttja kraften i konkurrens och samarbete

Med Dropbox-sortimentet av produkter och funktioner kan du enkelt samarbeta, redigera och dela innehåll med teamkolleger. Samtidigt skapar du ett centraliserat utrymme som kan ge en sund konkurrenssituation.

Tilldela uppgifter i Dropbox Paper. Samarbeta i videoprojekt med Dropbox Replay. Dela insikter med Dropbox Capture...och mycket mer. Dropbox har utformats för att hjälpa teamkolleger samarbeta och hålla varandra motiverade för att nå gemensamma mål.