Skip to content (Press Enter)

Konkurrencepræget vs. samarbejdsorienteret teamadfærd: Derfor har I brug for begge dele

Konkurrence og samarbejde – det er to begreber, der ofte behandles som om, de udelukker hinanden i forbindelse med kulturen på arbejdspladser. Men er det virkelig tilfældet? 

Øg produktiviteten med Dropbox
Et team samarbejder om et projekt omkring et konferencebord.

Det kan være svært at stimulere dit team til at udføre deres bedste arbejde. Hvert teammedlem har forskellige evner og motivationsfaktorer, hvilket betyder, at der sjældent findes en tilgang, der passer til alle.

I mange tilfælde afhænger teamets præstation og produktivitet helt og holdent af kulturen på arbejdspladsen. Tidligere var indsatsen f.eks. i reklamebranchen drevet af konkurrence – man skulle være hurtig, aggressiv og konstant stræbe efter mere.

Men det er ved at ændre sig. Efterhånden som der udvikles ny teknologi, der giver mulighed for mere strømlinede og innovative arbejdsmetoder, indser mange virksomheder, at de ikke udelukkende kan inspirere deres medarbejdere gennem konkurrenceånd. 

Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at anerkende styrken ved teamwork og samarbejde – at arbejde sammen og dele værdier for at få det bedste frem i alle på dit team. Faktisk viser en undersøgelse fra McKinsey, at forbedring af kommunikation og samarbejde kan øge produktiviteten med 20‑25 %.

Det væsentlige er, at det høje tempo i moderne virksomheder betyder, at der er brug for både konkurrence og samarbejde på arbejdspladsen – og ikke kun en af delene. Inden vi kigger nærmere på, hvorfor dit team har brug for begge dele, og hvordan du kan implementere det, vil vi forklare nogle fælles træk ved adfærden hos konkurrenceorienterede og samarbejdsorienterede teams.

Hvad er "konkurrenceorienteret" teamadfærd?

Vi ser eksempler på konkurrence omkring os hver eneste dag – uanset om det er inden for sport, mellem søskende eller på arbejdspladsen, når der er chance for forfremmelse.

Konkurrenceevne handler lige så meget om din holdning som din adfærd. Visse personlighedstyper er mere tilbøjelige til at konkurrere end andre. Men de handlinger, du foretager for at konkurrere om ressourcer eller succes på arbejdet, vil ikke kun være et resultat af dine personlige egenskaber – de kan også være påvirket af dit team.

Det konkurrenceorienterede teams adfærd er dynamisk. Den er variabel og foranderlig, og det vigtigste er måske, at den kan kultiveres.

Konkurrenceevne behøver ikke at være synonym med den alles kamp mod alle-tankegang, vi muligvis forbinder med visse karriereveje såsom salg og marketing. I stedet kan den plejes og opmuntres, så alle teammedlemmer motiveres til at nå deres mål uafhængigt af deres konkurrencemæssige indstilling.

Anspor dit team til at se konkurrence som en måde at være risikovillig og bidrage til hele virksomhedens succes på. Præsenter mere "køreklare" projekter, og brug Dropbox Capture til at dele dine idéer. Opret en Slack-kanal til at fejre teamets resultater og øge motivationen.

Fordele og ulemper ved konkurrence

Fordele

Ulemper

Konkurrence kan være en vigtig motivationsfaktor til at opnå resultater og mål.

Konkurrence kan skabe frygt, stress og angst, når den implementeres på en unfair måde eller nemt kan manipuleres.

Når der er problemer, der skal løses, kan konkurrence fremme innovation, effektivitet og kreativitet. 

 

Det kan skyldes en alt for kompliceret arbejdsgang, et uudnyttet produktmarked eller et andet almindeligt problem på arbejdspladsen.

Der er risiko for, at konkurrence kan udnyttes eller fremkalder ulovlig adfærd.

konkurrence kan fremme selvforbedring. 

 

Det kan f.eks. opmuntre teammedlemmer til at fokusere på at være bedre end i går, sidste måned, kvartal eller år. 

 

Det er langt mere sandsynligt, at dette vil hjælpe den enkelte med at forbedre sig, end hvis de fokuserer på at være bedre end andre på teamet.

Fokus på at opnå hurtige resultater kan gå ud over kvaliteten og produktiviteten.

Konkurrence giver en vigtig mulighed for at observere og lære af kolleger. Og det handler ikke kun om deres succeshistorier – det er også vigtigt at høre om, hvordan de har overvundet forhindringer og tilbageslag.

Teammedlemmer kan blive utilfredse med det konkurrenceorienterede miljø, hvis det bliver for udfordrende eller overtager andre arbejdsprioriteter.

Konkurrencepræget adfærd handler om balance – hvis teammedlemmer sættes op imod hinanden for at opfylde kvoter eller nå salgsmål, er det på tide at træde et skridt tilbage og genoverveje din tilgang.

Hvis konkurrence kun handler om at konkurrere mod hinanden og ikke om forbedring eller innovation, kan det hæmme produktiviteten og samarbejdet. For at undgå at teammedlemmer føler sig isolerede på grund af et konkurrencepræget arbejdsklima, er det vigtigt at sætte individuelle ønsker til side. 

Overvej følgende: Hvordan kan vi forandre vores konkurrenceevne, så den bliver til fordel for alle?

I stedet for at konkurrere med dine kolleger – som har unikke styrker og færdigheder, der er til gavn for hele teamet – kan du implementere konkurrenceevne via Key Performance Indicators (KPI'er) eller en lignende ramme for dine mål. Disse målinger kan være en mindre ting som jeres indholdsoutput pr. måned eller et større mål som kundeanskaffelse og -fastholdelse.

Når din konkurrenceorienterede adfærd har fokus på succes via løbende forbedringer, er der ingen tabere – kun vindere.

Kolleger, der arbejder sammen omkring et bord på et kontor.

Hvad er "samarbejdsorienteret" teamadfærd?

På mange måder kan det virke som om, samarbejde er det stik modsatte af konkurrence. Samarbejdsorienteret adfærd omfatter en række handlinger, som ofte mangler i rent konkurrenceorienterede miljøer. De inkluderer:

  • At man arbejder sammen med i stedet for imod andre
  • Deling af viden og ressourcer gennem hyppig og effektiv kommunikation
  • En kollektiv og fælles indsats for at opnå projektmål – og overvinde de forhindringer, der måtte opstå undervejs
  • Aktiv opmuntring af hvert enkelt medlem af teamet til at bidrage til projekter, herunder at træde til for at hjælpe med at færdiggøre opgaver, som de ikke oprindeligt er blevet tildelt.

Effektivt samarbejde på et team betyder ofte, at man sætter sit ego til side. I stedet for at hamstre potentielt frugtbare oplysninger til din egen fordel videregiver du dem til teamet, så de også får gavn af dem.

Fordele og ulemper ved samarbejde

Fordele

Ulemper

Samarbejde kan medvirke til at opbygge stærke relationer og skabe en følelse af kammeratskab på dit team.

Samarbejde kan føre til sammenstød på teamet, hvis teammedlemmer har forskellige arbejdsmetoder og -stile. 

 

Der er større risiko for, at dette sker, hvis der er flere personer, der vil være ledere af et projekt.

Samarbejde kan forbedre arbejdsfordelingen, når rollerne er klart defineret.

Et samarbejdsorienteret miljø kan udnyttes.

 

Nogle teammedlemmer kan være uvillige til eller nægte at yde den forventede indsats, fordi de ved, at deres kolleger vil kompensere for deres dovenskab.

Kvaliteten af arbejdet forbedres, når hvert enkelt teammedlem opmuntres til at bidrage på en kreativ måde i overensstemmelse med vedkommendes individuelle styrker.

 

Sammenlignet med konkurrenceorienteret adfærd giver samarbejde mulighed for en mere gennemsigtig udveksling af idéer og praktisk uddannelse på arbejdspladsen.

 

Samarbejde fremmer mere personlig ansvarlighed. 

 

Teamets og jeres projekters succes afhænger af, at hvert teammedlem trækker sin del af læsset.

 

Lad os sige, at du er indholdsskaber, og dit team producerer en række medier, fra artikler og hvidbøger til videoer og webinarer. Dit talent er inden for skrivning og sprog, men ikke så meget inden for det visuelle område.

I et samarbejdsorienteret miljø vil dine kolleger sandsynligvis henvende sig til dig for at få hjælp til at færdiggøre tekster eller justere tonen – og de har tillid til, at din indsigt kan forbedre arbejdet. Det kan betyde, at de beder dig om input ved at tildele opgaver til dig eller anmode om billedspecifik feedback på videoprojekter.

Det er meget nemmere at samarbejde med dine kolleger på denne måde, når I har en centraliseret platform. Det er med til at holde alle opdaterede, forbedre arbejdsgange og sikre, at alle teammedlemmer kan bidrage til projekterne.

To kolleger arbejder sammen ved at bord med en bærbar computer.

Derfor har dit team brug for både konkurrence OG samarbejde

Hemmeligheden bag højtydende teams er, at de skaber et arbejdsmiljø, der fremmer en samarbejdsorienteret kultur. Men ikke nok med det – som vi har set, er konkurrence også værdifuldt, særligt når det fungerer som brændstof til opnåelse af et fælles mål som f.eks. problemløsning.

På det individuelle niveau kan det være godt at "konkurrere" med dig selv. Stil følgende spørgsmål: Hvordan kan jeg blive bedre end i går, eller hvilke ressourcer er der til rådighed, der kan hjælpe mig med at forbedre mig? Svaret på dette kan ligge i dit team.

Hvis dine kolleger inspirerer dig til at få nye idéer, eller du beder om hjælp, kan det have en lang række fordele ud over teambuilding. Det kan vise muligheder for mersalg eller helt nye salgsmuligheder, forbedre kommunikationen med kunderne og skabe mere kreative marketingidéer, der giver virksomheden en fordel i forhold til eksterne konkurrenter.

Samarbejde handler om at hjælpe hvert enkelt teammedlem til at være den bedste version af sig selv. Når I samarbejder om at styre projekter effektivt og støtter hinanden, fjerner det noget af den frygt, du kan have for at skuffe dine kolleger. Hvis du nogensinde har oplevet det såkaldte "imposter-syndrom", ved du, hvor vigtigt dette kan være.

Lad os se på det overordnede perspektiv. Hvis I indfører samarbejdsorienteret teamadfærd, kan det hjælpe dig og dine kolleger med at opnå en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Hvordan? Ved at fjerne presset til at arbejde i siloer, sætte klare mål og prioriteter og sørge for, at alle er opdateret.

Det giver jeg plads til at udforske konkurrencemuligheder, der kan hjælpe dig, dit team og virksomheden med at udvikle sig.

To kolleger samarbejder om et videoprojekt i Dropbox Replay.

Udnyt styrken ved konkurrence og samarbejde

Med Dropbox' pakke med produkter og funktioner kan du nemt samarbejde, redigere og dele indhold med teammedlemmer. Samtidig med at der også er plads til at skabe et centralt sted til sund konkurrence.

Tildel opgaver i Dropbox Paper. Samarbejd om videoprojekter i Dropbox Replay. Del indsigt med Dropbox Capture…og meget mere. Dropbox er udviklet til at hjælpe dig med at interagere med dine teammedlemmer og holde hinanden motiverede til at opnå jeres fælles mål.