Skip to content (Press Enter)

Zachowania zespołu oparte na rywalizacji a współpracy: dlaczego potrzebujesz obu

Rywalizacja i współpraca — to dwa pojęcia, które często traktowane są jako wzajemnie wykluczające się w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Ale czy tak jest naprawdę? 

Zwiększ produktywność dzięki Dropbox
Zespół współpracujący nad projektem przy stole konferencyjnym.

Zachęcanie zespołu, aby dał z siebie jak najwięcej, może być trudne. Każdy członek zespołu ma inne umiejętności i co innego go motywuje. Rzadko więc można zastosować do wszystkich uniwersalne podejście.

W wielu przypadkach wydajność i produktywność zespołu sprowadzają się do kultury organizacyjnej. W przeszłości wskaźniki wydajności dla branż takich jak reklama były napędzane przez rywalizację — trzeba było być szybkim, agresywnym i niezwykle ambitnym.

Teraz zaczyna się to zmieniać. W miarę pojawiania się nowych technologii, które zapewniają sprawniejsze i bardziej innowacyjne metody pracy, wiele firm zdaje sobie sprawę, że nie da się motywować pracowników samym duchem rywalizacji. 

Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest dostrzeżenie potencjału pracy zespołowej i współdziałania. Wspólna praca i dzielenie się wartościami pozwala wydobyć to, co najlepsze z każdego członka zespołu. Z badania przeprowadzonego przez McKinsey wynika bowiem, że poprawa komunikacji i współpracy może zwiększyć produktywność o 20–25%.

Wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, jest taki, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku, w miejscu pracy potrzebna jest zarówno rywalizacja jak i współpraca, a nie jedno lub drugie. Zanim jednak przejdziemy do tego, dlaczego Twój zespół potrzebuje obu tych elementów i jak można je wdrożyć, wyjaśnijmy pewne wspólne cechy zachowań opartych na rywalizacji oraz współpracy w zespole.

Czym jest zachowanie zespołu oparte na rywalizacji?

Każdego dnia widzimy wokół siebie przykłady rywalizacji — czy to w sportach, czy pomiędzy rodzeństwem, czy też w miejscu pracy, gdy istnieje możliwość awansu.

Duch współzawodnictwa dotyczy w takim samym stopniu postawy ludzi, jak i ich zachowania. Osoby z pewnymi typami osobowości są bardziej skłonne do rywalizacji niż inne. Natomiast działania, które dana osoba podejmie w ramach rywalizacji o zasoby lub sukces w pracy, nie będą wynikiem wyłącznie jej cech charakteru — może na nie wpływać również zespół.

Zachowania zespołu oparte na rywalizacji są dynamiczne. Są zróżnicowane, zmienne i — co chyba najważniejsze — możliwe do kultywowania.

Rywalizacja nie musi być przejawem nastawienia na bezpardonową walkę, które może kojarzyć się z niektórymi ścieżkami kariery takimi jak sprzedaż czy marketing. Zamiast tego można ją pielęgnować i stymulować, aby każdy członek zespołu był zmotywowany do osiągania wyznaczonych celów, bez względu na jego podejście do współzawodnictwa.

Zachęcaj swój zespół do postrzegania rywalizacji jako sposobu na podjęcie ryzyka i przyczynienie się do sukcesu całej firmy. Promuj więcej nieszablonowych projektów, udostępniając swoje pomysły za pośrednictwem Dropbox Capture. Utwórz kanał Slack, na którym będziecie świętować osiągnięcia zespołu, co pomoże zwiększyć motywację.

Zalety i wady ducha współzawodnictwa

Zalety

Niedogodności

Rywalizacja może być kluczowym czynnikiem motywującym do osiągania wyników i celów.

Jeśli jest prowadzona w sposób niesprawiedliwy lub łatwy do zmanipulowania, może wywoływać strach, stres i niepokój.

W razie wystąpienia problemów, które wymagają rozwiązania, rywalizacja może zachęcać do innowacji, skuteczności i kreatywności. 

 

Może to być związane z nadmiernie skomplikowanym przepływem pracy, niewykorzystanym rynkiem produktowym lub innym często spotykanym w miejscu pracy problemem.

Istnieje ryzyko, że rywalizacja będzie nadużywana, może też wywoływać pewne zachowania.

Duch rywalizacji może wspierać proces samodoskonalenia. 

 

Może na przykład zachęcać członków zespołu do skupienia się na byciu lepszym niż wczoraj, w zeszłym miesiącu, kwartale lub roku. 

 

Może to pomóc poszczególnym osobom w doskonaleniu się, a nie skupianiu się na byciu lepszym od innych osób w zespole.

Koncentracja na uzyskiwaniu szybkich wyników może negatywnie wpłynąć na jakość i produktywność.

Współzawodnictwo stwarza doskonałą okazję do obserwacji i uczenia się od współpracowników. Nie chodzi tu tylko o ich sukcesy — kluczowe jest to, jak pokonywali przeszkody i niepowodzenia.

Członkowie zespołu mogą poczuć niechęć do rywalizacji, jeśli stanie się zbyt dużym wyzwaniem lub zdominuje inne priorytety pracy.

W zachowaniu rywalizacyjnym chodzi o równowagę — jeśli członkowie zespołu prześcigają się w realizacji założonych wskaźników lub celów sprzedażowych, czas zrobić krok do tyłu i przemyśleć dotychczasowe podejście.

Kiedy rywalizacja sprowadza się do pokazywania swojej wyższości, a nie do doskonalenia czy innowacji, może to być szkodliwe dla produktywności i pracy zespołowej. Aby członkowie zespołu nie czuli się odizolowani z powodu atmosfery rywalizacji w pracy, ważne jest, aby odłożyć na bok indywidualne ambicje. 

Zastanów się: jak możemy zmienić naszego ducha rywalizacji, aby stał się pożyteczny dla wszystkich?

Zamiast konkurować ze współpracownikami — z których każdy posiada unikatowe atuty i umiejętności przynoszące korzyści całemu zespołowi — wdrażaj współzawodnictwo poprzez kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) lub podobne ramy dla wyznaczonych celów. Te statystyki mogą dotyczyć czegoś niewielkiego, np. ilości publikowanych treści na miesiąc, lub takiego większego celu jak pozyskanie czy utrzymanie klienta.

Kiedy zachowania rywalizacyjne pomagają w dążeniu do sukcesu poprzez ciągłe doskonalenie, nie ma przegranych, są tylko zwycięzcy.

Współpracownicy pracujący razem wokół biurka w biurze.

Czym jest zachowanie zespołu oparte na współpracy?

Pod wieloma względami może się wydawać, że współpraca jest dokładnym przeciwieństwem konkurencji. Zachowanie oparte na współpracy obejmuje szereg działań, których często brakuje w środowiskach czysto rywalizacyjnych. Są to:

  • praca z innymi a nie przeciwko nim;
  • dzielenie się wiedzą i zasobami poprzez częstą i skuteczną komunikację;
  • zbiorowy i jednolity wysiłek na rzecz osiągnięcia celów projektu i pokonania przeszkód, które mogą pojawić się po drodze;
  • zachęcanie wszystkich członków zespołu do aktywnego udziału w projektach, w tym do pomocy w realizacji zadań, które nie były im pierwotnie przydzielone.

Efektywna współpraca w zespole często oznacza odłożenie na bok własnego ego. Zamiast zatrzymywać potencjalnie użyteczne informacje dla siebie, aby zyskać przewagę nad innymi, przekazujemy je zespołowi, tak aby wszyscy z nich skorzystali.

Zalety i wady współpracy

Zalety

Niedogodności

Współdziałanie może pomóc w budowaniu silnych relacji i poczucia koleżeństwa w zespole.

Może też jednak prowadzić do konfliktów, jeśli członkowie zespołu mają różne metody i style pracy. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest większe, jeśli wiele osób chce pełnić rolę lidera w danym projekcie.

Współpraca może poprawić podział pracy, jeśli poszczególne role są jasno określone.

Klimat współpracy jest narażony na nadużycia.

 

Niektórzy członkowie zespołu mogą nie chcieć dać z siebie tyle, ile się od nich oczekuje, wiedząc, że inni pracownicy nadrobią ich lenistwo.

Jakość pracy poprawia się, gdy każdy członek zespołu jest zachęcany do większej kreatywności i działania dostosowanego do jego indywidualnych atutów.

 

W porównaniu z zachowaniami opartymi na rywalizacji współpraca pozwala na bardziej przejrzystą wymianę pomysłów i bardziej praktyczne szkolenie w trakcie pracy.

 

Współpraca zachęca do większej odpowiedzialności osobistej. 

 

Sukces zespołu i projektów zależy od tego, czy każdy członek zespołu będzie się przykładał do pracy.

 

Powiedzmy, że jesteś twórcą treści i Twój zespół produkuje szereg materiałów, od artykułów i białych ksiąg po filmy i webinaria. Posiadasz talent do pisania i posługiwania się językiem, a w mniejszym stopniu do wizualnych aspektów pracy.

W środowisku współpracy Twoi współpracownicy prawdopodobnie zwrócą się do Ciebie z prośbą o pomoc w dopracowaniu danego tekstu lub zmianie tonu wypowiedzi i będą przekonani, że Twoje spostrzeżenia uczynią ich pracę lepszą. Może to przyjąć formę prośby o wniesienie wkładu poprzez przydzielanie Ci zadań lub o dokładną co do klatki opinię na temat projektów wideo.

Prowadzenie takiej współpracy z innymi pracownikami jest znacznie łatwiejsze, gdy mamy do dyspozycji scentralizowaną platformę. Dzięki niej wszyscy mają dostęp do informacji, przepływ pracy jest usprawniony, a każdy członek zespołu może wnosić wkład w projekty.

Dwóch współpracowników pracujących razem przy stole z laptopem.

Dlaczego Twój zespół potrzebuje rywalizacji ORAZ współpracy

Sekretem zespołów osiągających wysokie wyniki jest to, że kultywują środowisko, które sprzyja kulturze współpracy. Ale na tym nie koniec — jak widać, rywalizacja jest nadal wartościowa, zwłaszcza gdy napędza osiąganie wspólnego celu, jakim jest np. rozwiązywanie problemów.

Na poziomie jednostki dobrym podejściem może być „rywalizacja” z samym sobą. Zastanów się: jak mogę stać się lepszą osobą niż wczoraj, lub z jakich zasobów mogę skorzystać, aby osiągnąć poprawę? Odpowiedź na to pytanie może tkwić w Twoim zespole.

Omówienie pomysłów ze współpracownikami lub zwrócenie się do nich o pomoc może nie tylko przyczynić się do budowania zespołu, ale też przynieść wiele innych korzyści. Może to pomóc zidentyfikować możliwości zwiększenia sprzedaży lub wprowadzenia zupełnie nowego produktu, poprawić komunikację z klientami i wygenerować bardziej kreatywne pomysły marketingowe, które dadzą firmie przewagę nad konkurencją.

Współpraca polega na pomaganiu każdemu członkowi zespołu w stawaniu się lepszą wersją siebie. Pracując razem z innymi nad efektywnym zarządzaniem projektami i wspierając się nawzajem, możecie wyeliminować w pewnym stopniu obawy przed rozczarowaniem współpracowników. Jeśli wiesz, co to jest syndrom oszusta, z pewnością rozumiesz, jakie to może być ważne.

Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Wdrożenie zachowań zespołu opartych na współpracy może pomóc Tobie i Twoim współpracownikom osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jak? Poprzez wyeliminowanie nacisku na pracę w silosach, ustalenie jasnych celów i priorytetów oraz zapewnienie, że wszyscy grają w jednej drużynie.

To z kolei daje Ci przestrzeń do odkrywania możliwości rywalizacji, które mogą pomóc w rozwoju Twoim, Twojego zespołu i całej firmy.

Dwóch współpracowników pracuje wspólnie nad projektem wideo w Dropbox Replay.

Wykorzystaj potencjał rywalizacji i współpracy

Dzięki pakietowi produktów i funkcji Dropbox możesz łatwo prowadzić współpracę, edytować i udostępniać treści członkom zespołu. Wszystko to przy jednoczesnym stworzeniu scentralizowanej przestrzeni umożliwiającej prowadzenie zdrowej rywalizacji.

Przypisuj zadania w Dropbox Paper. Współpracuj nad projektami wideo w Dropbox Replay. Udostępniaj spostrzeżenia za pomocą Dropbox Capture... i wiele więcej. Dropbox zaprojektowano z myślą o ułatwianiu współpracy w ramach zespołu i wzajemnym motywowaniu się do osiągania wspólnych celów.