Skip to content (Press Enter)

Efektywna kontrola wersji dokumentów

Pomóż swoim zespołom stworzyć praktyczny system kontroli wersji, który sprawi, że wszyscy będą zawsze pracować z najnowszymi wersjami plików.

Porównaj taryfy
true

Czym więc dokładnie jest kontrola wersji?

W dzisiejszych organizacjach współpraca między zespołami odbywa się w ramach różnych działów, oddziałów, a nawet krajów i stref czasowych, a wszyscy zaangażowani korzystają z tych samych dokumentów. Pomimo powszechności takiego sposobu pracy zespoły te nadal mają trudności z zarządzaniem wieloma różnymi wersjami plików roboczych. Ile dokumentów oznaczonych jako „OSTATECZNY” po chwili otrzymuje wersję „OSTATECZNY WER. 2”? Jeśli Twój zespół traci czas na wyszukiwanie najnowszych plików i śledzenie dokonywanych w nich zmian, być może już czas wprowadzić system kontroli wersji.

Kontrola wersji to proces zarządzania różnymi wersjami plików powstającymi w miarę upływu czasu. Choć na początku systemy kontroli wersji pojawiły się przy tworzeniu oprogramowania, gdzie pomagały zarządzać zmianami w kodzie, w rzeczywistości nie są aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Może to być po prostu oprogramowanie, które śledzi zmiany i umożliwia dostęp do poprzednich wersji pliku w dowolnym momencie. System kontroli wersji może być również zbiorem zasad dotyczących pracy z plikami, na przykład takim jak architektura folderów opisująca, gdzie przechowywać każdą wersję pliku.

Zastosowania kontroli wersji wykraczają daleko poza tworzenie kodu: na przykład kontrola wersji dokumentów może pomóc pisarzowi zarządzać wstępnymi wersjami książki, a grafikowi rozpoznać, który plik to ostateczna wersja do przekazania klientowi.

Pięć powodów, dla których kontrola wersji jest niezbędna w zespołach

Podczas wspólnej pracy nad tym samym dokumentem korzystanie z jakiejś formy kontroli wersji jest konieczne, aby wszyscy byli na bieżąco. Aby zatwierdzić gotowy dokument, musisz wiedzieć, która wersja jest tą ostateczną – ale chodzi tu o znacznie więcej. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania i poprawne wersjonowanie plików może uchronić nas przed stratą czasu i przyspieszyć procesy w organizacjach różnej wielkości.

1. Przechowuj wszystkie wersje plików

Największą zaletą kontroli wersji jest możliwość przechowywania każdej wersji pliku na każdym etapie realizacji projektu. Możesz sprawdzić kilka wersji pod kątem różnic i upewnić się, że wszystkie zmiany zostały zatwierdzone. Dzięki dobremu systemowi kontroli wersji będziesz mieć pewność, że zawartość wersji ostatecznej faktycznie jest ostateczna i że nikt nie wprowadził w niej żadnych zmian po godzinach bez poinformowania o tym współpracowników.

Historia wersji może być również niezwykle istotna podczas oceny pracy zespołu po zakończeniu projektu. W tym przypadku kontrola wersji dokumentów może służyć jako narzędzie do sprawdzenia pracy zespołów w trakcie realizacji projektu i pozwala na przejrzenie szczegółów postępów na każdym etapie. Dzięki tym informacjom możesz trafniej diagnozować problemy związane z różnymi procesami, zwłaszcza na potrzeby opracowywania sposobów usprawniania pracy w przyszłości.

2. Bezpieczna obsługa i edycja plików

Nic nie opóźnia pracy w zespole bardziej niż nadpisywanie plików bez pozwolenia lub ich przypadkowe usuwanie. W takiej sytuacji możesz tylko przeszukiwać swoje e-maile w nadziei, że znajdziesz gdzieś kopię oryginalnego pliku. System kontroli wersji przechowuje wersje pliku na każdym etapie, więc zawsze masz pod ręką kopię zapasową. Dzięki odzyskiwaniu plików w Dropbox możesz zawsze przywrócić poprzednią wersję pliku, jeśli inny członek zespołu go zmieni lub przypadkiem usunie.

3. Śledź zmiany wprowadzane przez członków zespołu

Jeśli nad projektem pracuje duży zespół, trzeba wiedzieć, kto, kiedy i gdzie wprowadził zmiany. Udostępniane dokumenty zazwyczaj zawierają informacje o autorze najnowszej zmiany, ale nie zawsze uwzględniają innych członków zespołu poprzednio edytujących plik. W tym przypadku żmudna wysyłka e-maili z zapytaniami, który z członków zespołu sprawdzał plik i jakie wprowadził poprawki, to tylko kwestia czasu.

Jeśli w ramach swojej pracy musisz przypisywać zmiany w plikach i różne wersje dokumentów do konkretnych członków zespołu, potrzebujesz oprogramowania do kontroli wersji. Dzięki kontroli wersji w Dropbox wszystkie dokonane zmiany będą widoczne i bezpośrednio przypisane do adresu e-mail i konta konkretnego członka zespołu. Będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś edytuje plik (wraz z szczegółowymi informacjami na temat dokonanych zmian) lub gdy przeniesie bądź usunie plik z folderu udostępnionego.

Taki poziom kontroli wersji sprawia, że proces zarządzania plikami jest bardziej przejrzysty i wiadomo, kto jest odpowiedzialny za dany plik. Możesz zobaczyć, kiedy członkowie Twojego zespołu rozpoczynają pracę nad plikiem lub gdy wprowadzona zostanie błędna lub przypadkowa zmiana. Każdą zmianę w pliku możesz natychmiast omówić z odpowiednią osobą bez wysyłania niezręcznych e-maili do całego zespołu w aplikacji Slack.

4. Stwórz źródło informacji w swojej organizacji

Aby zrealizować projekt we współpracy z zespołami rozproszonymi lub pracującymi w lokalizacjach ze strefami ograniczonego dostępu – niezbędna jest koordynacja. Jeśli informacje nie będą dostępne w jednym miejscu, zespoły szybko przestaną współpracować i zaczną tworzyć się silosy. W połączeniu z odpowiednią architekturą informacji kontrola wersji może pomóc w utworzeniu i zachowaniu wspólnego źródła danych we wszystkich obszarach Twojej organizacji.

Zamiast stale wysyłać zaktualizowane wytyczne, możesz skorzystać z kontroli wersji pozwalającej na pracę z jednym, scentralizowanym dokumentem objętym przyrostową kopią zapasową, do którego mogą odwoływać się wszyscy członkowie Twojej organizacji. Na przykład dzięki Dropbox Twoje wytyczne kadrowe mogą być przechowywane w jednym folderze udostępnionym z konkretnymi uprawnieniami dostępu dla różnych członków zespołu. Po aktualizacji tych plików członkowie zespołu będą mieć dostęp do najnowszych danych w tym samym miejscu, a redaktorzy będą mogli zapoznać się z zapisem wszystkich wycofanych informacji. Jest to prosty sposób na bezpieczne przechowywanie informacji, tworzenie ich kopii zapasowych i udostępnianie ich każdemu, kto ich potrzebuje.

5. Automatyzuj i przyspieszaj procesy biznesowe

Ostatecznym celem optymalizacji każdego procesu powinno być ułatwienie wykonywania zadań i sprawienie, że będą one mniej czasochłonne zarówno dla menedżerów, jak i członków zespołu. W pierwszej kolejności wersjonowanie dokumentów ma za zadanie sprawić, aby praca Twojego zespołu była bardziej płynna. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu są zawsze na bieżąco i korzystają z odpowiednich dokumentów, a do tego mają niezawodne zabezpieczenie przed pomyłkami.

Dzięki dodatkowym korzyściom płynącym z nadzoru, przejrzystości i bezpieczeństwa systemy kontroli wersji oferują więcej niż tylko zapewnienie najnowszej wersji pliku. Mogą one bowiem zapewnić wgląd w procesy Twojego zespołu, pomóc Ci je usprawnić i, co za tym idzie, lepiej skoordynować je w całej organizacji.

Jak stworzyć system zarządzania dokumentami z kontrolą wersji?

Jest wiele sposobów kontrolowania wersji plików – to, który z nich wybierzesz, zależy od potrzeb Twojego zespołu i wielkości Twojej organizacji. Najczęściej po prostu informujemy, którą wersję pliku wysyłamy, i dodajemy do jego nazwy nasze inicjały lub przymiotnik „zweryfikowano”. Każdy jednak inaczej oznacza dokumenty, więc takie rozwiązanie może szybko okazać się zbyt chaotyczne, zwłaszcza w dużych organizacjach, w których nad jednym plikiem pracuje wiele osób. W takiej sytuacji potrzebna jest konkretna metoda zarządzania plikami zespołu.

1. Konwencje nazewnictwa plików

Może się to wydawać oczywiste, ale sztywne, przestrzegane przez cały zespół zasady nazywania plików stanowią podstawę kontrolowania wersji plików. Po pierwsze, konwencja nazewnictwa, którą przyjmiemy, musi być spójna i zrozumiała dla każdego, kto ma dostęp do Twoich plików. Powinna być też oparta na sposobie, w jaki Twój zespół pracuje z tymi plikami. Na przykład jeśli dla Twojego zespołu najistotniejszą kwestią w zarządzaniu dokumentami jest ich datowanie, nazwy plików powinny zaczynać się od daty. Pierwsza część nazwy powinna zawierać informacje, według jakich najczęściej wyszukuje się dokumenty. Oprócz tego w nazwie powinny się też znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zawartości plików. Jeśli konwencja nazewnictwa plików ma być Twoim jedynym systemem kontroli wersji, musi ona również zawierać numerowanie kolejnych wersji plików.

2. Architektura informacji

Po ustaleniu preferowanej przez Twój zespół metody oznaczania dokumentów będziesz potrzebować przystępnego systemu do ich bezpiecznego przechowywania. Właśnie tu przyda się architektura informacji, która jest po prostu układem folderów i plików używanych do przechowywania informacji. Oczywiście tutaj konwencja nazewnictwa także odgrywa istotną rolę – nazywanie plików w ściśle określony sposób jest bezcelowe, jeśli te pliki znajdują się w folderze „Praca”. Projektowanie architektury informacji to jednak także decydowanie, kto ma dostęp do tych plików, gdyż nie każdy plik powinien być dostępny dla każdego członka Twojej organizacji.

Zwykle najlepszym sposobem na zarządzanie dostępnością plików jest rozwiązanie do przechowywania udostępnionych plikówFoldery zespołu w Dropbox Business pozwalają stworzyć bezpieczną architekturę informacji. Gdy przydzielisz określonym zespołom konkretne zadania w Dropbox, możesz utworzyć archiwa projektów z określonymi uprawnieniami dostępu dla osób w zespole i poza nim.

3. Oprogramowanie do kontroli wersji plików

Konwencje nazewnictwa plików i architektura informacji są podstawą skutecznego systemu zarządzania dokumentami. Mogą one jednak stać się czasochłonne, jeśli korzysta się z nich jako głównych metod kontroli wersji plików. Oprogramowanie do kontroli wersji plików usprawnia wiele procesów związanych z kontrolą wersji i gwarantuje dodatkowe korzyści, których sama konwencja nazewnictwa plików nie może zaoferować.

Dropbox Sync automatycznie przechowuje wszystkie poprzednie wersje pliku. Wszystkie pliki można otworzyć lub przywrócić do poprzedniej wersji nawet przez 180 dni. Sync tworzy też kopię zapasową bieżącej wersji pliku. Członkowie zespołu mogą pracować jednocześnie nad osobnymi plikami w Dropbox, a potem aktualizować je do najnowszej wersji. Pozwala to na łatwe scalanie zmian i rozwiązywanie problemów ze zduplikowanymi plikami.

W skrócie: oprogramowanie do kontroli wersji ułatwia proces wersjonowania plików i zapewnia dodatkowe korzyści zespołom korzystającym z tych plików.

Odkryj lepszy sposób na wspólną pracę

Wprowadzenie do Dropbox