Skip to content (Press Enter)

Tips om sikker filoverførsel til små virksomheder og solo-iværksættere

Hvad gør man, når en forretningskritisk fil er for stor at sende som e-mail? Se, hvordan du sikkert kan overfører store filer, i denne guide til solo-iværksættere.

Opdag Dropbox Transfer
En solo-iværksætter, der arbejder med videoprojekter på sin bærbare computer

Forestil dig, at du har besluttet at starte din egen virksomhed som fotograf og har skaffet tre kunder inden for første måned – godt gået!

Billederne er taget, du er færdig med den første redigering, og du er klar til at dele billederne med dine spændte kunder – som dog ikke kender så meget til teknologi. Der er ét problem: Den endelige eksportfil er 4 GB, og kundens e-mailprogram kan ikke håndtere vedhæftede filer på over 15 MB. Hvad nu?

Den slags udfordringer står alt for mange spirende virksomheder over for – særligt iværksættere, der har masser af fart på, men mangler udstyr og teknologi.

I denne guide til solo-iværksættere og små virksomheder fortæller vi alt om overførsel af store filer. I guiden kan du lære, hvordan du altid kan dele filer – uanset størrelsen – hver gang din virksomhed har brug for det.

Hvad er en filoverførsel, og hvordan kan man sammenligne det med fildeling?

Filoverførsel er processen, hvor man flytter digitale filer – f.eks. dokumenter, billeder og videoer – fra ét sted til et andet. Disse placeringer kan være fysiske, f.eks. den lokale harddisklagring på din bærbare computer eller digitale lagerløsninger som Dropbox.

Hvis du kender dette begreb, har du sikkert også hørt om fildeling i samme sammenhæng. Mens de to begreber ofte bruges til at beskrive det samme, er det faktisk to forskellige processer:

 • Filoverførsel er en måde at sende en kopi af en fil til et andet sted eller en anden enhed.
 • Fildeling betyder, at man giver andre brugere adgang den samme version af en bestemt fil via internettet og cloudbaseret teknologi.

For små virksomheder, opstartsvirksomheder og solo-iværksættere, der har brug for at sende store filer til deres kunder, er det helt afgørende at finde den rigtige fileroverførselsløsning.

Der er mange forskellige typer filoverførsel, og vi vil beskrive hver enkelt af dem, så du kan træffe et velovervejet valg for din virksomhed.

 En solo-iværksætter, der producerer musik, flytter filer til sit Dropbox-cloudlager, så de er nemme at dele eller overføre

Hvorfor er filoverførsel så vigtigt for solo-iværksættere og opstartsvirksomheder?

En solo-iværksætter er en virksomhedsejer, der ikke har andet personale end sig selv til at udføre virksomhedens væsentligste opgaver. Almindeligt kendte solo-iværksættere er:

 • Konsulenter og coaches
 • Bloggere
 • Kursusudbydere
 • E-handelsbutikker og "dropshipping"-udbydere
 • Skabere af podcast-, streaming- og videoindhold

Mens store virksomheder og koncerner typisk har særlige teams og teknologiske løsninger for hele deres virksomhed, har man som solo-iværksætter og opstartsvirksomheder ofte kun sig selv og sine egne enheder til rådighed.

Det betyder, at du som solo-iværksætter har hele ansvaret for at have den nødvendige teknologi. Det kan være både indholdsskabere, der skal overføre store råvideofiler mellem enheder, eller konsulenter, der skal dele dokumenter med kunder.

Typer af filoverførsel

Der er mange måder at overføre filer på – både online og offline – og de har hver især forskellige fordele og anvendelsesområder. Dette er fem af de mest almindelige typer filoverførsel:

 • Vedhæftet fil i e-mail
 • Filoverførselswebsted
 • Cloudlager
 • Flytbar lagerenhed, f.eks. en ekstern harddisk eller et USB-flashdrev
 • FTP (File Transfer Protocol, filoverførselsprotokol)

Der er ikke én løsning, der er bedst som sådan, og mange af dem har forskellige fordele, afhængigt af hvad behovet i en given situation. Vi vil nu gå i dybden med hver metode, så det er lettere at forstå.

En gif-fil af, at nogen sender filer med Dropbox Transfer

Vedhæftet fil i e-mail

En vedhæftet fil i en e-mail indebærer, at der sendes en kopi af en fil til en anden person via e-mail. Der gemmes en kopi af filen i e-mailen, som sendes og derefter modtages af modtagerens e-mailprogram.

Fordele ved filoverførsel via vedhæftede filer i e-mails:

 • Hurtigt og nemt – Når en fil skal vedhæftes til en e-mail, er det bare at trække og slippe filen
 • Gratis –- Mange populære e-mailprogrammer giver dig mulighed for at sende og modtage vedhæftede filer i e-mails med en gratis e-mailkonto

Ulemper ved filoverførsel via vedhæftede filer i e-mails:

 • Begrænset filstørrelse – Du kan typisk ikke sende mere end ca. 25 MB som vedhæftede filer i e-mails
 • Sikkerhed – Når man sender vedhæftede filer, oprettes der en kopi, der vil eksistere evigt og kan videresendes til hvem som helst
 • Manglende kontrol – Når den er sendt, er den sendt. Når først en vedhæftet fil er sendt til modtageren, kan den ikke hentes tilbage eller opdateres – heller ikke hvis du har brug for at ændre en slåfejl, eller du er kommet til at sende en forkert fil.

Hvornår skal du bruge e-mails med vedhæftede filer?

I den moderne cloudbaserede it-verden er e-mails med vedhæftede filer egentlig ikke nødvendige. De fungerer fint, hvis du bare skal sende noget med det samme og ikke er bekymret for sikkerhedsrisici, men andre muligheder vil næsten altid fungere bedre.

Det er lige så hurtigt og nemt at sende en fil via et link i stedet, og det giver dig mulighed for at styre, hvem der kan se den, og du kan øge sikkerheden ved f.eks. at bruge adgangskodebeskyttelse. Og hvis du gerne vil rette nogle få ting i din fil, behøver du ikke at generere et nyt link til modtagerne af filen. Du skal blot gemme den opdaterede fil i Dropbox (med samme filnavn og i samme mappe) – så kan dine modtagere se den senest opdaterede version.

En person, der deler filer via et cloudlager

Filoverførselswebsteder

Et filoverførselswebsted er en selvstændig platform, som du uploader filer – eller samlinger af filer – til, hvor filerne konverteres til et link, som du kan dele med modtagerne.

Fordele ved filoverførselswebsteder:

 • Højere grænser for filstørrelse – Med Dropbox Transfer kan du sende op til 100 GB ad gangen
 • Sikker filoverførsel – Filoverførsler bliver krypteret, og du har altid mulighed for at slette en overførsel, hvis du vil fjerne alles adgang til linket.
 • Større kontrol med adgang til filer – Angiv adgangskoder og udløbsdatoer for links, så du er sikker på, at din filoverførsel kun ses af de rigtige personer i det rigtige tidsrum
 • Tilpasning af branding – Gør et godt indtryk på dine kunder med en side til fildownload, der har din solo-virksomheds egen branding
 • Leveringsbekræftelse – Få besked, når dine filer modtages og downloades

Ulemper ved filoverførselswebsteder:

 • Der er stadig begrænsninger i filstørrelsen – Selvom grænserne er højere, er der stadig begrænsninger i filstørrelserne for dine overførsler. Hvis du har brug for at sende endnu større filsamlinger, kan du altid løse dette ved at opdele dem i flere overførsler på under 100 GB.

Hvornår bør man bruge et filoverførselswebsted?

En filoverførselsplatform er en glimrende løsning, hvis du vil sende store filer til dine kunder og ikke ønsker, at de skal have adgang til originalen.

Dette er særlig relevant, når din solo-virksomhed har brug for at sende video, lyd eller andre typer store multimediefiler til kunderne. Portrætfotografer, bryllupsvideofotografer og musikproducere er blandt de typiske brugere med dette behov.

Hvis du vil dele eller tilbyde samarbejde om én og samme version af et dokument, vil en cloudlagerløsning muligvis passe bedre til dine behov.

En visualisering af de fildelingsfunktioner, der er tilgængelige med Dropbox-cloudlager

Cloudlager

Cloudlagre minder om lagerpladsen på din harddisk, men filerne gemmes online og kan tilgås via internettet.

Når du opbevarer din filer online, kan du give andre adgang uden at skulle sende dem en særskilt kopi. Det gør nemt at samarbejde om filer og udveksle feedback om dem, fordi alt er samlet og strømlinet på ét sted.

Fordele ved fildeling via et cloudlager:

 • Hurtigt og nemt – Du deler filerne ved bare at kopiere et link
 • Ubesværet samarbejde – Cloudbaseret lagring og fildeling gør det muligt for to personer at arbejde på samme fil samtidigt. Perfekt løsning, hvis du får hjælp af en freelancer i en travl periode!
 • Al feedback samlet på ét sted – Hvis du arbejder på en fil og har brug for at sende den til korrektur hos flere personer, kan du holde styr på det hele ved at give dem adgang i stedet for at sende dem individuelle kopier

Ulemper ved fildeling via cloudlager:

 • Andre får adgang til din originaludgave – I nogle tilfælde kan det være uhensigtsmæssigt, at andre har adgang til originalfilen. I sådanne tilfælde kan det være fornuftigt at vælge en anden fildelingsløsning.
 • Utilsigtet sletning filer – En modtager kan komme til at slette din fil og tro, at det bare er en særskilt kopi. Heldigvis kommer Dropbox dig til undsætning, da du kan gendanne slettede filer i 30 dage.

Hvornår skal du bruge et cloudlager til deling af filer:

Fildeling via cloudlager er ideelt, når du vil samarbejde med andre om en fil eller sende den til korrektur. Det gør, at du kan holde styr på dit projekt og samarbejde med andre i én og samme fil.

Hvis du vil levere et færdigt produkt til dine kunder, vil det generelt være bedst at sende en kopi via filoverførsel. På den måde får dine kunder det produkt, de har betalt for, hvorefter de kan bruge det, som de vil.

En illustration af en person, der afleverer et sæt nøgler til en anden, som symbol på fysisk overførsel af sikre data

Alternative filoverførselsmetoder

Flytbar lagerenhed

En flytbar lagerenhed er et fysisk lagringsmedie, ligesom harddisken på din computer, men det kan – selvfølgelig – fjernes fra din computer. De findes i mange størrelser og udformninger, lige fra små USB-flashdrev til store eksterne harddiskenheder.

Flytbare lagerenheder kan bruges til filoverførsel, ved at enheden fysisk forbindes til en enhed, filerne flyttes eller kopieres til lagerenheden, hvorefter lagerenheden kobles fra denne enhed og forbindes til en anden enhed. Selvom det er en relativt nem måde at overføre filer på, er den også langsom og manuel, og den kan udgøre en sikkerhedstrussel, hvis du mister drevet.

Tidligere var flytbare lagerenheder en almindelig overførselsmetode til store filer, men udviklingen inden for cloudteknologi betyder, at det næsten altid er en bedre løsning for dig at bruge en internetbaseret metode.

FTP

FTP står for File Transfer Protocol (filoverførselsprotokol), som en gammel internetprotokol for filoverførsel, der gjorde det muligt hurtigt at sende filer fra en computer til en server.

Med cloudteknologiens fortsatte udvikling er det usandsynligt, at du får brug for FTP, men du kan støde på begrebet, når du læser om fillagringsløsninger og fildeling.

Det anbefales ikke for solo-iværksættere eller startups at bruge FTP som en fast løsning til filoverførsel. Vælg i stedet et cloudbaseret fildelings- eller filoverførselssystem, da det både vil give dig en bedre oplevelse og større sikkerhed.

En solo-iværksætter, der bruger indstillinger for branding i Dropbox til at gøre sin fildelingsside personlig

Tips til sikker deling af filer for solo-iværksættere og ejere af små virksomheder

Når du har besluttet dig for en filoverførselsløsning til din virksomhed, er det vigtigt at have styr på sikkerheden. Du er trods alt kun dig selv, og din virksomhed har ikke råd til sikkerhedsbrud eller tab af data.

Her er nogle af de bedste tips til sikker fildeling, du bør huske:

1. Brug cloudlagring, så du kan dele filer og samarbejde med andre ved bare at kopiere et link

Husk, at det ikke altid er nødvendigt at overføre filer, og deling via cloudlager kan være den perfekte måde at holde styr på både versionsstyring og adgangen til dine filer.

Med Dropbox kan du gemme dine filer i skyen, så du ubesværet kan samarbejde med andre eller dele adgang til filer, når du har brug for det.

2. Når det er nødvendigt at bruge filoverførsel, skal du sørge for, at overførslen er krypteret

Kryptering af filoverførsler er en væsentlig sikkerhedsforanstaltning, der koder for dataene, så udenforstående ikke kan læse eller forstå de data, der overføres. Kort sagt beskytter kryptering dataene i dine filoverførsler mod potentielle hackere.

Derfor er alle filer, du sender med Dropbox Transfer, krypteret for at beskytte dem mod sikkerhedstrusler.

3. Gør et godt indtryk ved at bruge filoverførsel med egen branding som en del af eksponeringen for din solo-virksomhed

Førstehåndsindtrykket betyder meget, især når din virksomhed er i opbygningsfasen.

Du har allerede lagt kræfter i at designe et logo og en visuel identitet, og måske også websted eller tilstedeværelse på sociale medier. Dine filoverførsler bør ikke være nogen undtagelse.

Ved at udnytte, at brandingen kan tilpasses på downloadsiden til din overførsel, er du sikker på at gøre et godt og vedvarende indtryk på dine kunder.

4. Husk at sikkerhedskopiering giver et ekstra lag af filsikkerhed

Selv med cloudlagring er dine lokale data og filer udsat for risiko. Når din virksomhed lever og ånder på en bærbar computer – altså din egen bærbare computer – er det en god investering at have en backup-løsning.

Dropbox Backup opretter et øjebliksbillede af filerne og mapperne på din enhed, så du kan vende tilbage til en tidligere version af dine data, hvis der opstår en kritisk fejl.

Saml alle disse sikre fildelingsfunktioner på ét sted med Dropbox

Uanset hvad din solo-virksomhed beskæftiger sig med, har vi alt, hvad du behøver, på ét og samme sted.

Fildeling er hurtigt og nemt med Dropbox. Ved at dele et link kan du sende hvad som helst til hvem som helst – også til dem, der ikke har en Dropbox-konto.

Og når du vil sende lidt større filer, er det nemt og sikkert at overføre en stor fil – eller en samling af filer – med Dropbox Transfer.

Nem og ubesværet fildeling til din virksomhed.

Få mere at vide om Dropbox Transfer