Skip to content (Press Enter)

Molnlagring eller säkerhetskopiering i molnet: därför bör varje soloprenör känna till skillnaden

Molnlagring och säkerhetskopiering i molnet är värdefulla verktyg för alla soloprenörer och småföretag, men förstår du skillnaden mellan de båda? Vi hjälper dig i denna detaljerade guide.

Upptäck Dropbox Backup
En solopreneur som arbetar över flera enheter i sin fotoverksamhet

Termerna molnlagring, molnsynkronisering och säkerhetskopiering i molnet har blivit allt vanligare de senaste åren.

För soloprenörer och småföretagare kan det bli dyrt att inte veta vad var och en av dessa tjänster gör – eller varför de är nödvändiga – förrän det är för sent.

I den här introduktionsguiden förklarar vi skillnaden mellan dem så att du kan lägga mindre tid på att oroa dig för filhanteringen och mer tid på att fokusera på att skapa tillväxt i ditt företag.

Så innan vi går vidare ska vi klargöra den verkliga skillnaden mellan två av de vanligaste termerna: molnlagring och säkerhetskopiering i molnet.

Molnlagring eller säkerhetskopiering i molnet: vilken är skillnaden?

Skillnaden mellan dessa tekniker utgår ifrån deras huvudsakliga syfte.

Molnlagring bidrar till att göra filer tillgängliga från vilken enhet eller plats som helst. Dina dokument bor online, vilket gör det enkelt att samarbeta med andra personer i realtid.

Säkerhetskopiering i molnet skapar å andra sidan en skyddad ögonblicksbild av dina filer och data. Detta innebär att du omedelbart kan återställa denna ögonblicksbild om filerna försvinner eller blir otillgängliga.

Illustration av en person vid ett skrivbord framför en dator med en bock på skärmen

Ett annat sätt att se på det: tänk dig en bank

Se molnlagringen som ditt uttagskonto. Du använder ditt uttagskonto dagligen och ansluter det till andra tjänster när du till exempel shoppar online. Det är transaktionsbaserat och dubbelriktat.

Se säkerhetskopieringen i molnet som ditt sparkonto. Det är här du förvarar dina pengar för en nödsituation. Du använder inte det här kontot för att betala räkningarna. Det är ett konto som du inte rör så ofta, om det inte finns en särskild anledning till det.

Med den övergripande sammanfattningen avklarad har det blivit dags att gå in på detaljerna för de olika termerna, inklusive molnsynkronisering.

En grafisk visualisering av samarbetsfunktionerna i Dropbox-molnlagringen

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan molnlagring, molnsynkronisering och säkerhetskopiering i molnet?

  Molnlagring Säkerhetskopiering i molnet Molnsynkronisering
Vilket är syftet? Fillagring Filåterställning Filspegling
Hur fungerar det? Gör samma filer tillgängliga från flera platser via internet. Skapar en ögonblicksbild av filerna i en enhet som kan återställas från flera platser via internet. Gör filerna i din molnlagring tillgängliga på din lokala enhet.
Vad möjliggör detta?
 • Åtkomst till filer från flera enheter
 • Enkel fildelning
 • Samarbete i realtid
 • Återställning av oavsiktligt raderade filer
 • Enhetsåterställning efter en attack från sabotageprogram
 • Skydd för alla filer och data på din enhet
 • Lagra filer i molnet, men samarbeta i dem lokalt i appar på din enhet
 • Frigör utrymme på hårddisken genom att lagra filer enbart online

Vad är molnlagring?

Molnlagring påminner om din hårddisklagring, men filerna lagras online och kan nås via internet.

Varför behöver du molnlagring?

Med molnlagring kan du komma åt dina filer var du än är och från vilken internetansluten enhet som helst. För att komma åt dina dokument behöver du bara logga in på din molnlagringsplattform.

Det betyder också att du kan ge andra åtkomst till dina filer utan att behöva skicka dem en kopia. På så vis blir samarbete och feedbackprocesser kring filerna enkla, med allting smidigt samlat på en och samma plats.

Fördelar med molnlagring

 • Användbarhet och tillgänglighet – det ” bara fungerar” och känns ungefär som att använda din lokala lagring
 • Säkerhet – filerna lagras på flera servrar med säkerhetskopior
 • Enkel fildelning – dela bara en länk utan att behöva skicka kopior eller bilagor
 • Synkronisering – du behöver inte längre oroa dig för filkonflikter, alla spåras och hanteras automatiskt
 • Flera användare – alla kan komma åt samma filer på samma plats
 • Bekvämlighet – du behöver inte installera hårdvara utan skapar bara ett konto och börjar lagra
 • Skalbarhet – du kan snabbt och enkelt ta in nya användare i ditt konto
Animationer och illustrationer beskriver hur du ser skillnaden mellan Dropbox Backup och synkning

Vad är säkerhetskopiering i molnet?

Säkerhetskopiering i molnet är ett sätt att säkerhetskopiera en ögonblicksbild av hela ditt system och lagra det online, så att allt kan återställas via internet.

Varför behöver du säkerhetskopiering i molnet?

Även om molnlagring är bra för den dagliga lagringen och fildelningen kan den fortfarande vara sårbar för borttappade filer eller hot, till exempel:

 • Någon kan av misstag ta bort en delad fil
 • Sabotageprogram kan skada din enhet och dina filer, som sedan synkroniseras med din molnlagring
 • Du kanske inte lagrar alla dina filer i molnlagringen eftersom ditt molnutrymme är begränsat, vilket innebär att vissa av dina data fortfarande riskerar att gå förlorade om du får problem med din enhet

Med säkerhetskopiering i molnet kan du om något av detta skulle hända återställa hela datorn till en ögonblicksbild som sparades innan problemet uppstod.

Fördelar med säkerhetskopiering i molnet

 • Spara pengar och resurser – att säkerhetskopiera via molnet är billigare än att investera i hårdvara eller börja om från början
 • Data är tillgängliga för återställning var du än är – återställ din säkerhetskopia via internet, från vilken plats och enhet som helst
 • Bättre datasäkerhet – särskilt för soloprenörer och småföretag som inte har något dedikerat IT-stöd
 • Skydd mot IT-attacker – om en cyberbrottsling riktar in sig på din arbetsplats kan de inte komma åt återställningsdata som lagras på annan plats i molnet
 • Skalbarhet – om du någonsin vill utöka din soloverksamhet och ta in samarbetspartner eller anställd personal är det enkelt att skala upp en säkerhetskopieringslösning i molnet

Lokal eller onlinebaserad systembackup: vilket är bäst?

Även om det också är möjligt att säkerhetskopiera dina filer lokalt, till exempel med en extern hårddisk, finns det många fler fördelar med att säkerhetskopiera via molnet.

Några av de viktigaste fördelarna med säkerhetskopieringslösningar i molnet jämfört med lokal säkerhetskopiering är till exempel:

Fjärråterställning

Med lokal säkerhetskopiering kan du bara återställa enheten till ett tidigare tillstånd, förutsatt att själva enheten fortfarande fungerar. Med säkerhetskopiering online kan du återställa dina filer och system från vilken enhet som helst.

Spara utrymme

Lokal säkerhetskopiering tar upp massor av utrymme, eftersom du i praktiken lagrar en kopia av hela systemets hårddisk på en annan hårddisk. Med säkerhetskopiering i molnet har du dina säkerhetskopierade filer i säkert förvar på en server, vilket innebär att de inte tar upp något utrymme alls på dina enheter.

Spara tid

Säkerhetskopiering i molnet kan konfigureras så att den automatiskt säkerhetskopierar med jämna mellanrum. Alltså en sak mindre att oroa sig över för dig.

En grafisk visualisering av filer som synkroniseras mellan dator och mobil med Dropbox

Vad är molnsynkronisering?

Molnsynkronisering skapar en spegel av dina molnlagringsfiler på din lokala enhet och vice versa, uppdaterar filerna när en ändring görs på endera plattform, online eller offline.

Varför behöver du molnsynkronisering?

Molnsynkronisering gör det enkelt att arbeta lokalt och i skrivbordsappar utan att offra fördelarna med molnlagring.

Om du till exempel är designer arbetar du förmodligen i Adobe Creative Cloud-appar de flesta dagar. Med molnsynkronisering kan du komma åt dessa filer på skrivbordet och öppna dem i din lokala programvara, som om de var lokalt lagrade. När du arbetar med och sparar filerna lokalt speglar molnsynkroniseringen uppdateringarna till motsvarande fil i molnlagringen.

Fördelar med molnsynkronisering

 • Flexibelt – arbeta i skrivbordsprogram och spara filer automatiskt i molnlagringen
 • Enkelt – när lösningen är installerad körs den automatiskt utan att du behöver ägna den en massa uppmärksamhet
 • Smidigt – filspegling och uppdateringar sker snabbt och smidigt
 • Effektivt – lagra enkelt filer enbart online för att frigöra utrymme på hårddisken
Illustration av person som använder flera skärmar hemifrån

När du har fått din molnlagrings-, säkerhetskopierings- och synkroniseringsteknik på plats är det en bra idé att fundera på din filsäkerhetsstrategi och hur den kan utnyttja alla tre lösningar.

Därför måste du tänka på filsäkerheten

Föreställ dig detta scenario: för omväxlings skull sitter du på ett lokalt kafé och arbetar ikapp med ditt senaste projekt. Efter att ha lagt hela morgonen på att arbeta med ett nytt dokument håller du precis på att avsluta när – från ingenstans – en annan kafébesökare snubblar till och spiller ut hela sin latte över din bärbara dator.

Hur mycket du än försöker torka den med papperdukar måste du bara inse: den är död.

Dina viktigaste filer finns förvisso redan i molnlagringen, men du förlorat din programvara, systemfiler och andra affärskritiska data. Även om du kan byta ut själva enheten tar det veckor att komma igång igen. Veckor som ditt soloföretag inte har råd med. Katastrof!

​​Illustration av en person som arbetar med ett projekt på ett kafé

Dataförlust i något skede – vare sig det handlar om oavsiktlig radering, egendomsskador eller filsäkerhetsintrång – är en oundviklighet som vi alla bör förbereda oss på.

Enligt branschforskning har mer än två tredjedelar av konsumenterna förlorat personuppgifter, och hälften av de användare som faktiskt säkerhetskopierar lagrar bara sina säkerhetskopior lokalt. Dessutom använder endast 17 % av användarna både lokal lagring och molnlagring för att hålla sina data säkra, genom redundanta kopior som sparas både lokalt och på distans.

Med de snabba framstegen inom molnteknik i vårt dagliga yrkes- och privatliv har detaljerna varit lätta att förbise.

Framför allt finns det en vanlig missuppfattning om att molnlagring håller hela ditt arbetsflöde säkert. Molnlagring skyddar dina dokument, medan ditt operativsystem och andra viktiga data fortfarande bara finns lokalt på hårddisken.

Genom att använda molnlagring i kombination med en säkerhetskopieringslösning i molnet kan du kombinera molnlagringens bekvämlighet med säkerhetskopieringslösningens skydds- och versionskontrollfördelar.

Hur kan soloprenörer och småföretagare hålla filer och data säkra?

Du som är soloprenör eller småföretagare är inte bara chef. Du är också ekonomiavdelning, säljteam och – kanske viktigast av allt – IT-support. Om din enhet slutar funka kan inte ditt företag leverera längre.

Det är därför det lönar sig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, för att slippa falla offer för en svaghet som du inte upptäckt förrän det var för sent.

Filsäkerhet: Lika enkelt som 3-2-1

Om du vill skydda företagsfiler och data ska du följa den branschgodkända 3-2-1-metoden:

3: Skapa tre kopior av dina data

Skapa en primär säkerhetskopia och två kopior av dina data.

2: Spara dina säkerhetskopior på två olika typer av media

Lagra dina kopior i minst två typer av lagringsmedia, som till exempel datorns hårddisk och en extern hårddisk.

1: Förvara minst en säkerhetskopia på en annan plats

Förvara minst en säkerhetskopia på annan plats i molnet och skydda dig mot maskinvarufel eller naturkatastrofer.

Någon som skickar filer med Dropbox Transfer

Håll ditt digitala liv säkert med Dropbox Backup

Ditt företag kanske till stor del är en soloverksamhet, men dina fillagrings- och återställningslösningar behöver inte vara det. Och du behöver inte vara ett tekniskt geni för att hålla ditt arbete och dina data säkra.

Dropbox Backup gör det enkelt att automatiskt säkerhetskopiera dina filer till molnet så att du snabbt och smidigt kan hantera allt som kan hända i livet.

Fortsätt precis där du slutade.

Läs mer om Dropbox Backup