Skip to content (Press Enter)

Wat zijn soft skills op de werkvloer?

Lees meer over zachte vaardigheden, wat ze zijn en waarom ze zo cruciaal zijn voor succes op de werkvloer.

Aan de slag met Dropbox
true

Wat zijn zachte vaardigheden?

Het aannemen van de meest ervaren kandidaat lijkt misschien de meest logische en verstandige beslissing, maar een goed teamlid heeft veel meer nodig dan alleen de juiste kwalificaties en ervaring. Voor het vormen van een sterker en efficiënter team is het van cruciaal belang om te begrijpen wat het verschil is tussen zachte en harde vaardigheden en waarom zachte vaardigheden absoluut essentieel zijn.

Naarmate het bedrijfsleven zich in een snel tempo blijft ontwikkelen en het traditionele idee van een 'loopbaan' verschuift en verandert, wordt het overdragen van vaardigheden die in elke functie en elke branche kunnen worden toegepast elke dag alleen maar belangrijker.

Terwijl harde vaardigheden lang werden beschouwd als de meer 'professionele vaardigheden' en zachte vaardigheden alleen werden gezien als een manier om ruimte te vullen op een cv, hebben onderzoeken aangetoond dat HR-professionals tegenwoordig de voorkeur geven aan zachte vaardigheden boven harde vaardigheden bij het kiezen van de ideale kandidaat.

Harde vaardigheden zijn meetbare en tastbare vaardigheden die, hoewel ze in elke functie belangrijk zijn, niet de uiteindelijke bepalende factor zijn voor een goede medewerker. Harde vaardigheden verwijzen naar technische vaardigheden, zoals o.a. wiskunde, begrijpend lezen, taalvaardigheid en computervaardigheden.

Zachte vaardigheden daarentegen zijn persoonlijkheidskenmerken en -eigenschappen die minder kwantificeerbaar zijn, maar die net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn op de werkvloer en daarbuiten. Ze zijn geworteld in gedrag, houding en waarden.

Hoewel harde vaardigheden een grotere invloed hebben op het resultaat van het werk dat je uitvoert, helpen zachte vaardigheden bij het ontwikkelen van menselijke relaties en het tot stand komen van een gevoel van cultuur en gemeenschap op de werkvloer. Zachte vaardigheden hebben echter ook zeker een positieve invloed op het resultaat van je werk, vooral als je met anderen samenwerkt.

Wat zijn de belangrijkste zachte vaardigheden?

Zachte vaardigheden zijn meer dan alleen sociale vaardigheden en een positieve instelling. De onderstaande belangrijke zachte vaardigheden kunnen met elkaar verweven zijn en veel van dezelfde wederzijdse principes en toepassingen hebben. Geen enkele van de belangrijkste zachte vaardigheden is belangrijker dan de anderen en de lijst wordt steeds aangevuld, maar de lijst hieronder bevat enkele van de meest waardevolle persoonlijke eigenschappen die je op de moderne werkplek moet bezitten:

Lijst van zachte vaardigheden

1. Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie omvat veel van de essentiële kenmerken van zachte vaardigheden, van conflictoplossing tot sociale vaardigheden, zelfbewustzijn, mededogen en empathie.

Een persoon met een hoge emotionele intelligentie heeft het vermogen om de emoties van zichzelf en degenen met wie hij/zij werkt te interpreteren, begrijpen en beheren. Ze kunnen omgaan met druk en tegelijkertijd anderen helpen om zich op hun gemak te voelen. Ook begrijpen ze hoe hun gedrag hun werkomgeving kan beïnvloeden. Dit vermogen om sterke interpersoonlijke relaties op te bouwen is een zachte vaardigheid die de productiviteit en prestaties van je team kan verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie is het hebben van een uitstekend vermogen om te luisteren. Actief luisteren zorgt voor meer open en productieve communicatie op de werkplek en zorgt er ook voor dat iedereen in het team zich erkend, begrepen en gewaardeerd voelt.

2. Communicatie

Communicatieve vaardigheden zijn cruciaal op de werkvloer; niet alleen om een open en gastvrije omgeving te creëren, maar ook om ervoor te zorgen dat het resultaat van je werk gericht en duidelijk is.

Een team dat goed kan communiceren, zal efficiënter en beter georganiseerd zijn en beter op elkaars ideeën en perspectieven aansluiten. Het hebben van communicatieve vaardigheden betekent niet alleen dat je vlot kunt praten; het gaat veel verder dan alleen verbale communicatie. Het vermogen om eenvoudig complexe ideeën te communiceren en belangrijke berichten duidelijk en beknopt over te brengen, hetzij gesproken, geschreven of anderszins, zal fouten en inefficiëntie minimaliseren.

Goede samenwerking is simpelweg niet mogelijk zonder efficiënte communicatie. Het is vooral belangrijk omdat externe, digitale werkomgevingen steeds vaker voorkomen; sterke soft skills brengen mensen bij elkaar, zelfs als ze op afstand werken. Tools zoals Dropbox zijn ontworpen om samenwerking en communicatie te vergemakkelijken en verbeteren, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat degenen die de tools gebruiken de nodige soft skills hebben. Dit geldt met name in een virtuele eerste omgeving waar het moeilijk kan zijn om je punt duidelijk te maken. Met een schermrecorder zoals Dropbox Capture kun je meer zeggen in minder tijd en impact maken in je eigen woorden. Het is een geweldige manier om het meeste uit asynchrone communicatie te halen.

3. Teamwerk en respect

Een goede teamspeler is iemand die alles doet om de collectieve doelen van het team te bereiken. Het betekent dat je egoïsme terzijde moet schuiven en je echt moet bekommeren om degenen met wie je samenwerkt door alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het team op een flexibele en hechte manier samenwerkt en door de belangen van het team boven die van jezelf te stellen. Teamspelers zijn open en eerlijk tegenover elkaar; ze tonen op alle mogelijke manieren betrouwbaarheid en loyaliteit.

Wederzijds respect tussen jou en je collega's is echt essentieel. Dat betekent dat je respect hebt voor verschillende opvattingen en meningen, de verantwoordelijkheden van elke persoon en het werk dat je doet. Een werkplek zonder respect kan simpelweg geen respectabel resultaat opleveren.

4. Flexibiliteit en creativiteit

Het vermogen om je aan te passen aan nieuwe omgevingen en uitdagingen is een zeer waardevolle eigenschap. Ongeacht de baan, het bedrijf of de branche moeten we altijd alles verwachten en de flexibiliteit hebben om ons aan te passen aan alle mogelijke situaties. Veelzijdigheid is cruciaal voor het succes van elk team, of het nu gaat om aanpassing aan nieuwe technologie, nieuwe systemen en structuren of gewoon een nieuw project.

Creativiteit is net zo belangrijk in een steeds veranderende zakelijke omgeving; het vermogen om buiten de gebaande paden te denken en innovatieve ideeën te bedenken, zorgt ervoor dat je een betrouwbaar en waardevol lid van elk team kunt zijn. Sommige problemen vragen om nieuwe oplossingen en creativiteit is de motor achter innovatie en vooruitgang. Een team van creatieve denkers is een team dat goed kan zorgen voor groei en ontwikkeling.

5. Probleemoplossend en kritisch denken

Probleemoplossende vaardigheden zijn het vermogen om problemen te deconstrueren en onmiddellijke, logische acties te ondernemen om ze op te lossen en gaan hand in hand met flexibiliteit en creativiteit. De wetenschap dat je team klaar en in staat is om productieve en rationele oplossingen voor onverwachte problemen te bedenken, zal het vertrouwen op de werkplek vergroten en opwekken en je helpen om uitdagingen zonder stress of last aan te pakken.

Het vermogen om dieper op een probleem in te gaan en de nuances ervan te analyseren en evalueren met een logische, systematische aanpak, zorgt ervoor dat je altijd de beste mogelijke oplossing vindt. Kritisch denken betekent dat je elk aspect van het probleem volledig deconstrueert en besluitvorming vermijdt die is gebaseerd op instinct of intuïtie.

6. Leiderschap

Ongeacht je specifieke titel of functie binnen de bedrijfshiërarchie zijn leiderschapsvaardigheden voor jou absoluut essentieel in elke rol. Je wilt dat je team gemotiveerd, gedreven en doelgericht is en je wilt groei en ontwikkeling faciliteren. Door ervoor te zorgen dat elk individu in je team sterke leiderschapsvaardigheden heeft, weet je dat je erop kunt vertrouwen dat iedereen de leiding kan nemen.

Wanneer je een lid aan je team toevoegt, wil je hem of haar kunnen zien in je bedrijfsplannen voor de lange termijn. Je wilt een team dat bereid en klaar is om te groeien en dat de ruimte en tools heeft om dat te doen.

Goede leiders geven niet zomaar bevelen, maar inspireren en moedigen hun team aan en bekommeren zich om degenen die met en voor hen werken. Leiderschap is niet voorbehouden aan bazen, managers en leidinggevenden, en een persoon met leiderschapsvaardigheden kan de leiding en het eigenaarschap van zelfs de kleinste projecten op zich nemen.

7. Tijdbeheer en organisatie

Het is van groot belang om te weten dat je erop kunt vertrouwen dat je team de klus snel zal klaren zonder de kwaliteit van het werk in gevaar te brengen. Tijdbeheer is meer dan alleen op tijd komen en werk leveren wanneer daarom wordt gevraagd; het gaat erom dat je weet hoe je prioriteiten moet stellen, hoe je moet plannen en hoe je de tijd die je hebt optimaal kunt benutten. Tijdbeheer verhoogt niet alleen de productiviteit en efficiëntie, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het werk dat je levert.

Rommel is nooit goed voor een werkomgeving, of het nu op kantoor, digitaal of in je hoofd is. Georganiseerd zijn betekent dat je weet hoe je zowel de ruimte waarin je werkt als je tijd en werklast efficiënt kunt beheren. Iemand die echt georganiseerd is, zal in staat zijn om efficiëntiebevorderende systemen en structuren te creëren en zich daaraan te houden, en zal niet toestaan dat hij overweldigd raakt of dat zijn processen rommelig worden.

8. Motivatie en arbeidsethos

Je wilt weten dat je het beste werk uit jezelf en je collega's haalt, en een manier om dit te doen is door de motivaties van de collega's met wie je samenwerkt te begrijpen, aan te moedigen en te benutten.

Een zeer bekwame programmeur lijkt bijvoorbeeld waardevol, maar zijn ware potentieel wordt pas weerspiegeld in zijn prestaties als hij ook zijn best doet.

Motivatie kan en moet worden beïnvloed door zowel persoonlijke als professionele prestaties. Je moet weten dat je team echt geeft om wat ze doen. Ze zullen niet hun best doen als ze geen passie hebben voor hun werk en niet toegewijd zijn aan de bredere doelen van het team en de organisatie.

Een arbeidsethos is verwant aan motivatie. Iemand met een goede arbeidsethos geniet van hun werk; ze begrijpen en accepteren hun verantwoordelijkheden. Ze zijn gedisciplineerd, gefocust en altijd professioneel. Het hebben van een goede arbeidsethos en motivatie betekent dat je begrijpt dat hard werken loont en dat je iedere inspanning moet leveren om alle aspecten van je werk goed uit te voeren.

Zachte vaardigheden online gebruiken

Het lijkt misschien alsof zachte vaardigheden een kwaliteit is die alleen persoonlijk wordt getoond, maar er zijn tal van manieren om zachte vaardigheden te herkennen en toe te passen bij het werken en samenwerken op afstand en online. Nu op afstand werken steeds vaker voorkomt in bedrijven over de hele wereld is de behoefte aan zachte vaardigheden om online samenwerking organisch en productief te maken belangrijker dan ooit.

Of het nu gaat om het vermogen om effectieve bestandssystemen te organiseren, tools te gebruiken om taakbeheer te vergemakkelijken of vlotte communicatie binnen je team aan te moedigen, Dropbox maakt efficiënt online teamwerk eenvoudig door je de mogelijkheid te bieden om je soft skills te omarmen en verbeteren.

Zachte vaardigheden leiden tot harde werkers

Dit zijn slechts enkele van de vele belangrijke vaardigheden die een carrière enorm succesvol kunnen maken.

Het maakt niet uit hoe goed iemand een specifieke taak kan uitvoeren; als ze geen goede zachte vaardigheden hebben, zullen ze als teamlid minder waardevol zijn. Zachte vaardigheden zijn nodig om de doelen en visie van het bedrijf te begrijpen, om de bedoeling van het werk te herkennen, om ideeën zowel te communiceren als te krijgen van anderen, om een comfortabele en veilige werkomgeving te bevorderen en om een medewerker in staat te stellen zijn om maximale potentieel te bereiken.

Uiteraard zijn technische vaardigheden ook van belang, maar die technische vaardigheden zullen geen kans krijgen om effectief te zijn tenzij zachte vaardigheden ook worden toegepast.

Als werver moet je bij het opstellen van een functiebeschrijving of het formuleren van sollicitatievragen altijd rekening houden met deze vaardigheden en duidelijk maken dat ze niet minder belangrijk zijn dan ervaring en expertise. Wanneer je een sollicitatiebrief leest, een cv beoordeelt of een sollicitatiegesprek voert, moet je ervoor zorgen dat je verder kijkt dan de kwalificaties en werkspecifieke competenties door ook de interpersoonlijke vaardigheden, houding en waarden van de kandidaat te beoordelen.

Zachte vaardigheden in acht nemen bij het werven van personeel leidt tot een veelzijdige, efficiënte, productieve en enthousiaste omgeving waar iedereen zich gewaardeerd en vertrouwd voelt.

Ontdek een betere manier van samenwerken.

Ga aan de slag met Dropbox Business