Skip to content (Press Enter)

Hva er myke ferdigheter på arbeidsplassen?

Lær om myke ferdigheter, hva de er og hvorfor de er så kritiske for å lykkes på arbeidsplassen.

true

Hva er myke ferdigheter?

Bare å ansette den mest erfarne kandidaten kan virke som den mest logiske og fornuftige avgjørelsen; men det er mye mer som utgjør et godt teammedlem enn kvalifikasjoner og erfaring. Å forstå forskjellen mellom myke og harde ferdigheter, og hvorfor myke ferdigheter er helt essensielle, er viktig for å etablere et sterkere, mer effektivt team.

Etter hvert som virksomheten fortsetter å utvikle seg i raskt tempo, og det tradisjonelle konseptet med "karriere" endrer seg og omformes, har overførbare ferdigheter som kan brukes i enhver stilling og hvilken som helst bransje, bare blitt viktigere for hver dag.

Mens harde ferdigheter i lang tid ble ansett som de mer "profesjonelle ferdighetene", og myke ferdigheter bare ble sett på som plassfyll på CV-en, har studier vist at personalavdelingen i dag har en tendens til å favorisere myke ferdigheter framfor harde ferdigheter når de velger den ideelle kandidaten.

Harde ferdigheter er målbare, håndgripelige ferdigheter som selv om de er viktige i en hvilken som helst stilling, ikke er det virkelig avgjørende for hva som utgjør en god ansatt. Harde ferdigheter refererer til teknisk evne, som matematikk, leseforståelse, beherske språk flytende og dataferdigheter, for å nevne noen.

Myke ferdigheter er derimot personlighetstrekk og egenskaper som er mindre kvantifiserbare, men like viktige på arbeidsplassen og utenfor, om ikke mer. De er forankret i adferd, holdning og verdier.

Mens harde ferdigheter har større innvirkning på arbeidet du produserer, hjelper myke ferdigheter med å utvikle menneskelige forbindelser og etablere en følelse av kultur og fellesskap på arbeidsplassen. Når det er sagt, har myke ferdigheter absolutt en positiv innvirkning på arbeidet du produserer, spesielt når du samarbeider.

Hva er de viktigste myke ferdighetene?

Myke ferdigheter er mer enn bare forståelse av og for andre mennesker og en positiv holdning. De viktigste myke ferdighetene som er oppført nedenfor, kan flettes sammen og dele mange gjensidige prinsipper og applikasjoner. Det finnes ikke en eneste, viktigste myke ferdighet, og listen vokser stadig, men dette er noen av de mest verdifulle personlige egenskapene å ha på den moderne arbeidsplassen:

Liste over myke ferdigheter

1. Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens innkapsler mange av de mest vitale egenskapene til myke ferdigheter, fra konfliktløsning, til sosiale ferdigheter, til selvbevissthet, til medfølelse og empati.

En person med høy emosjonell intelligens har evnen til å tolke, forstå og håndtere følelsene til både seg selv og dem de jobber med. De kan håndtere og takle press mens de hjelper andre til å føle seg vel, og de forstår hvordan atferden deres kan påvirke arbeidsmiljøet. Denne evnen til å utvikle sterke mellommenneskelige forhold, er en myk ferdighet som kan styrke produktiviteten og ytelsen til teamet ditt.

En stor del av emosjonell intelligens består også i å ha gode ferdigheter i å lytte. Aktiv lytting inspirerer til mer åpen, produktiv kommunikasjon på arbeidsplassen og sørger for at alle i teamet føler seg anerkjent, forstått og verdsatt.

2. Kommunikasjon

Kommunikasjonsevner er avgjørende på arbeidsplassen, ikke bare for å bidra til å etablere et åpent og innbydende miljø, men for å sikre at arbeidet du produserer er fokusert og tydelig.

Et team som vet å kommunisere godt vil være mer effektivt, mer organisert og mer i tråd med hverandres idéer og perspektiver. Å ha kommunikasjonsevner betyr ikke bare å ha gaven til å kunne snakke enkelt og overbevisende; det går langt utover verbal kommunikasjon. Evnen til å enkelt kommunisere komplekse ideer og formidle viktige meldinger med klarhet og fattet i korthet, enten det er sagt, skrevet eller på annen måte, vil minimere feil og ineffektivitet.

Godt samarbeid er rett og slett ikke mulig uten effektiv kommunikasjon. Dette er spesielt viktig når digitale fjernarbeidsmiljøer blir mer og mer utbredt. Solide myke ferdigheter bringer folk sammen, selv når de jobber langt unna. Verktøy som Dropbox er utformet for å forenkle og forbedre samarbeid og kommunikasjon, men det er viktig å sikre at de som bruker verktøyene har nødvendige myke ferdigheter. Dette gjelder spesielt i et miljø som først og fremst er virtuelt, hvor det kan være vanskelig å få fram poenget. Ved hjelp av en skjermopptaker som Dropbox Capture kan du få sagt mer på kortere tid og la dine egne ord bli virkningsfulle. Det er en flott måte å få mest mulig ut av asynkron kommunikasjon på.

3. Teamarbeid og respekt

Å være en god lagspiller betyr å overprestere for å nå lagets kollektive mål. Det betyr å sette egoisme til side og virkelig ta vare på dem du samarbeider med, ta de nødvendige skrittene for å sikre at teamet fungerer med flyt og sammenheng, og sette interessene for teamets beste foran dine egne. Lagspillere er åpne og ærlige med hverandre, de viser pålitelighet og lojalitet på alle måter.

Gjensidig respekt mellom deg og dine kolleger er helt avgjørende. Det betyr å respektere forskjellige synspunkter og meninger, respektere hver persons ansvar og respektere arbeidet du gjør. En arbeidsplass uten respekt kan rett og slett ikke yte respektabelt arbeid.

4. Fleksibilitet og kreativitet

Evnen til å tilpasse seg nye miljøer og utfordringer er et enormt verdifullt trekk. Uansett hvilken jobb, selskap eller bransje, bør vi alltid forvente det uventede, og ha fleksibilitet til å tilpasse oss det som kommer mot oss. Enten det er å tilpasse seg ny teknologi, nye systemer og strukturer eller bare et nytt prosjekt, er allsidighet avgjørende for suksessen til ethvert team.

Kreativitet er like viktig i et forretningsmiljø som er i stadig utvikling; å ha muligheten til å tenke utenfor boksen og lage strategier for innovative konsepter og idéer gjør deg til et pålitelig, verdifullt medlem av ethvert team. Noen problemer krever nye løsninger, og kreativitet er det som driver innovasjon og fremgang. Et team av kreative tenkere er et team som er godt rustet for vekst og utvikling.

5. Problemløsing og kritisk tenkning

Problemløsningsevner kommer hånd i hånd med fleksibilitet og kreativitet og er evnen til å dekonstruere problemer og utføre umiddelbare, logiske handlinger for å løse dem. Å vite at teamet ditt er klar og i stand til å lage strategier for produktive, rasjonelle løsninger på uventede problemer, vil øke og inspirere tilliten til arbeidsplassen og hjelpe deg med å takle utfordrende hindringer uten stress eller belastning.

Evnen til å gå dypere inn i et problem og analysere og evaluere nyansene med en logisk, systematisk tilnærming, vil sikre at du alltid kommer til den best mulige løsningen. Kritisk tenkning betyr å dekonstruere alle vinklinger på problemet og unngå beslutningstaking basert på instinkt eller intuisjon.

6. Ledelse

Uavhengig av deres spesifikke stillingstittel eller stilling i bedriftens hierarki, er lederevner helt essensielle i enhver rolle. Du vil at teamet ditt skal være motivert, drevent og målrettet, og du vil legge til rette for vekst og utvikling. Å sørge for at hver enkelt i teamet ditt har sterke lederegenskaper, gir deg forsikring om at du kan stole på at noen kan ta kontrollen.

Når du tar med deg et medlem inn i teamet ditt, vil du ønske å kunne se dem i de langsiktige forretningsplanene dine. Du vil ha et team som er villig og klar til å vokse, og som har plass og verktøy til å gjøre det.

En god leder gir ikke bare kommandoer, de inspirerer og oppmuntrer teamet sitt, og de bryr seg om de som jobber med og for dem. Ledelse er ikke forbeholdt sjefer, ledere/ansvarlige og veiledere, og en person med lederegenskaper har evnen til å ta eierskap og autoritet over selv de minste prosjekter eller oppgaver.

7. Tidsstyring og organisering

Å vite at du kan stole på teamet ditt for å få gjort jobben raskt, uten å gå på kompromiss med kvaliteten på arbeidet, er ekstremt viktig. Tidsstyring er mer enn bare å møte opp i tide og levere arbeid når det blir bedt om det, det handler om å vite hvordan du skal prioritere, hvordan du planlegger, og hvordan du får mest mulig ut av tiden du har. Tidsstyring forbedrer ikke bare produktivitet og effektivitet, den vil også ha en positiv innvirkning på kvaliteten på arbeidet du produserer.

Rot er aldri bra for noe arbeidsmiljø, enten det er på kontoret, digitalt eller i tankene dine. Å være organisert betyr å vite hvordan du effektivt kan håndtere ikke bare plassen du jobber på, men også din tid og arbeidsmengde. Noen som er virkelig organisert, vil ha evnen til å skape og holde fast ved systemer og strukturer som hjelper effektiviteten, og vil ikke la seg overvelde eller la prosessene deres bli rotete.

8. Motivasjon og arbeidsmoral

Du vil vite at du får best mulig arbeid ut av deg og dine kolleger, og en måte å gjøre det på er å forstå, oppmuntre og utnytte motivasjonen til de du jobber med.

En svært dyktig programmerer kan for eksempel virke verdifull, men deres virkelige potensiale vil ikke gjenspeile arbeidet de gjør med mindre de drives til å gjøre sitt beste.

Motivasjon kan og bør påvirkes av både personlig og profesjonell prestasjon. Du må vite at teamet ditt virkelig bryr seg om hva de gjør. Hvis de ikke brenner for arbeidet, og hvis de ikke er dedikert til de utvidede målene for teamet og organisasjonen, vil de ikke gjøre sitt beste.

Arbeidsmoral har mye til felles med motivasjon. Mennesker med god arbeidsmoral liker det de gjør og forstår og aksepterer ansvaret de har. De er disiplinerte, fokuserte og alltid profesjonelle. Har du sterk arbeidsmoral og motivasjon, forstår du at hardt arbeid lønner seg og legger mye i hver eneste del av jobben.

Bruke myke ferdigheter online

Myke ferdigheter kan virke som en kvalitet som bare vises personlig, men det er mange måter å gjenkjenne og bruke myke ferdigheter på når du jobber og samarbeider eksternt og online. Etter hvert som fjernarbeid blir mer og mer utbredt i bedrifter over hele verden, er behovet for myke ferdigheter for å gjøre onlinesamarbeid organisk og produktivt viktigere enn noensinne.

Enten det handler om evnen til å organisere effektive filsystemer, bruke verktøy som forenkler oppgavebehandling eller oppmuntre til flyt i teamkommunikasjonen, gjør Dropbox det enklere å jobbe effektivt i team på nett ved å legge til rette for bruk og forbedring av myke ferdigheter.

Myke ferdigheter resulterer i harde arbeidere

Dette er bare noen av de mange viktige ferdighetene som kan føre til en enorm karrieresuksess.

Det spiller ingen rolle hvor gode noen er til en bestemt oppgave, hvis de ikke har gode myke ferdigheter, vil de ikke være så verdifulle som teammedlem. Det er behov for myke ferdigheter for å forstå målene og visjonen til selskapet, for å gjenkjenne intensjonen med arbeidet, for å både kommunisere og motta idéer, for å fremme et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø, og for å gjøre det mulig for en arbeider å nå sitt maksimale potensiale.

Det er ikke det at tekniske ferdigheter ikke er viktige, men med mindre de sterke myke ferdighetene også er der, vil ikke den tekniske evnen ha mulighet til å skinne gjennom.

Når du lager en stillingsbeskrivelse eller formulerer spørsmål for intervjuet, må du alltid huske på disse ferdighetene, og være tydelig på at de ikke er mindre viktige enn erfaring og ekspertise. Sørg for at når du leser et følgebrev, vurderer en CV eller gjennomfører et intervju, ser du utover kvalifikasjonene og ferdighetene spesifikke for jobben, og overvåker kandidatenes mellommenneskelige ferdigheter, holdninger og verdier.

Å ansette med tanke på myke ferdigheter betyr å etablere et allsidig, effektivt, produktivt og entusiastisk miljø der alle føler seg verdsatt og betrodd.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Kom i gang med Dropbox Business