Skip to content (Press Enter)

Emosjonell intelligens på arbeidsplassen

Lær om emosjonell intelligens og hvorfor den er så viktig på den moderne arbeidsplassen.

true

Hva er emosjonell intelligens?

Emosjonell intelligens er et konsept som dukket opp på 1990-tallet som et tema for akademisk diskurs, og som raskt skjøt fart som en avgjørende del av bedriftspsykologi og studiet om arbeidsplassdynamikk.

Det blir ofte referert til som EQ (emosjonell intelligens) som et motstykke til IQ (intelligenskvotient). En medarbeider med høy EQ er mer fleksibel, allsidig, drevet og produktiv. EQ er akkurat like viktig, om ikke viktigere, enn harde ferdigheter og kvalifikasjoner.

Enkelt sagt, emosjonell intelligens refererer til evnen til å tolke, forstå og håndtere følelsene til både deg selv og de rundt deg. Det handler om å holde seg kald under press, hjelpe andre til å føle seg vel og forstå hvordan oppførselen din kan påvirke miljøet ditt.

Mens IQ har som mål å måle kognitiv evne, er emosjonell intelligens forankret i vår oppførsel. Det kan i begynnelsen virke abstrakt eller vilkårlig, men tankene våre er systemer, og det er viktig å behandle dem som sådan. Som mennesker har vi kunnskapen om å administrere, justere og forbedre systemer slik at de presterer på sitt beste, og dette kan og bør gjelde for vår egen emosjonelle velvære.

Et individ kan ha all den kompetansen som trengs for en jobb, men hvis de ikke kan kommunisere i teamet og ikke kan kontrollere sine egne følelser, vil det påvirke kvaliteten på arbeidet deres negativt.

Hvordan forbedre emosjonell intelligens

Hvert menneske har emosjonell intelligens. Å ha høy emosjonell intelligens handler egentlig bare om å vite hvordan man skal omfavne og forbedre den intelligensen.

I det omfattende arbeidet sitt med å studere og definere emosjonell intelligens, skisserte atferdsforsker Daniel Goleman fem kjerneferdigheter som må dyrkes for å oppnå høy EQ:

1. Selvbevissthet

Det første trinnet mot fullstendig emosjonell intelligens er å forstå dine egne følelser. Vi alle opplever og uttrykker forskjellige emosjonelle tilstander på forskjellige måter, og jo mer du forstår hvordan du personlig mestrer dem, jo mer vil du kunne forstå perspektivene til disse rundt deg.

Det er ikke bare emosjonell bevissthet; selvbevissthet er knyttet til å forstå nyansene i identiteten din, oppførsel og tankegang. Det handler om å være klar over hvordan andre ser deg og responderer på deg, og å være klar over hvordan handlingene dine påvirker miljøet ditt.

Det er det vi kaller offentlig selvbevissthet - bevisstheten om hvordan du fremstår for andre. Dette betyr å ikke bekymre deg for mye om hvordan folk oppfatter deg, men heller ha evnen til å upartisk evaluere og gjenkjenne hvordan andre oppfatter deg, og forstå hvorfor.

Så, hvordan blir du selvbevisst?

Følelser kan virke som noe som eksisterer utelukkende i sinnet, men i virkeligheten kan vi oppleve og uttrykke følelser fysisk. Dette er dette vi kaller privat selvbevissthet.

For eksempel, når du er sint, kan du oppleve den "det bobler av sinne"-følelsen, når du er engstelig, kan du ha en følelse av "sommerfugler" i magen, eller du kan føle deg skjelven. Når du er lykkelig, kan du føle deg lettere og mer energisk.

Hvis du kan gjenkjenne disse fysiske indikasjonene i deg selv og forstå når og hvorfor de oppstår, vil du kunne forstå, forutse og håndtere følelsene dine bedre.

Mye av det kommer ganske enkelt ned til personlig refleksjon; ta et øyeblikk for å stoppe og spør deg selv hvordan du har det, og spør deg selv hvordan og hva du bidrar med på arbeidsplassen din. Hvis du føler deg frakoblet eller misforstått i teamet ditt, så vurder hvorfor det er tilfelle, og om det er noe du gjør eller sier som kan føre til at problemet vedvarer.

Legg merke til tankene og følelsene dine og prøv å forstå hvordan forskjellige situasjoner kan påvirke deg eller utløse emosjonelle reaksjoner. Når du jobber, kan du spørre deg selv om du vil frembringe det samme arbeidet når du er frustrert som når du er fornøyd, og ta sikte på å gjenkjenne hvordan mentaliteten din påvirker arbeidsytelsen og produktiviteten din.

Intuisjon er veldig nært knyttet til emosjonell intelligens. Intuisjon dreier seg om hvordan vi oppfatter en situasjon, og vi kan bruke vår intuisjon til å få en forståelse av hvordan vi virkelig føler. Dette er ikke for å si at du alltid skal følge din intuisjon - heller ikke skal du alltid ignorere den - men du bør absolutt akseptere den og undersøke den slik at du kan danne deg en bedre forståelse av dine egne synspunkter og følelser.

Selvbevissthet betyr også å være bevisst på styrkene og svakhetene dine, og være virkelighetsnær hva angår kompetansen din. Å anerkjenne svakhetene dine er det første trinnet for å overvinne dem, mens erkjennelse av styrkene dine hjelper motivasjon og generell velvære.

2. Selvregulering

Når du vet hvordan du skal kjenne igjen og skjelne mellom følelsene dine, kan du begynne å håndtere dem. Hvis du lar følelsene dine overta arbeidet ditt, presterer du kanskje ikke etter beste evne. Selvregulering betyr ikke å tillate deg selv å bli fanget opp av eksterne faktorer, og i stedet for la deg konsentrere deg om oppgaven du utfører.

Vi har alle våre egne tanker og meninger, men det er viktig å vite hvordan og når vi skal uttrykke disse tankene og meningene på arbeidsplassen. Hvis du ikke ser ut til å ha kontroll over følelsene dine, kan det føre til at du blir sett på som upålitelig, eller en ulempe. Det betyr ikke at du ikke skal uttrykke deg eller være åpen om følelsene dine, men selvkontroll betyr å håndtere følelsene dine riktig, profesjonelt og bevisst.

Hvordan være selvregulerende

Unngå å ta impulsive avgjørelser og handle på innfall. Å tenke før du handler er en stor del av selvregulering. Tenk på hvordan handlingene dine eller ord kan påvirke miljøet ditt og teamet ditt, og spør om du kommuniserer ideene dine på en mest mulig produktiv, konstruktiv måte.

Selvregulering er noe som absolutt vil hjelpe deg på arbeidsplassen, men teknikkene bak kan og bør strekke seg utover ni-til-fire-jobben. Å være aktiv og drive med hobbier utenfor jobben, opprettholde en sunn søvnsyklus, samt å finne et trygt og sunt utløp for sinne eller frustrasjon er viktig for å regulere følelsene dine og balansere energien din, slik at du ikke tar med deg negativitet inn på arbeidsplassen.

Verktøyene og teknikkene bak selvregulering kan sammenlignes med de som praktiseres i kognitiv atferdsterapi (CBT), som er designet for å hjelpe oss med å håndtere problemene våre ved å justere tankeprosessen og oppførselen vår. CBT brukes vanligvis til å behandle psykiske sykdommer og stemningslidelser, men teknikkene og ferdighetene den lærer kan utvilsomt brukes for å hjelpe til med selvregulering.

Noen av kjerneteknikkene inkluderer:

 • Bryte ned problemene og bekymringene dine; hvis du lar mange mindre problemer samle seg i ett stort problem, vil det bli overveldende å løse det

 • Å etablere et skille mellom problemene som kan løses og problemene du ikke har kontroll over, og fokusere energien din på det du kan ordne opp i

 • Dediker spesifikke tider til å håndtere spesifikke problemer og gjør ditt beste for ikke å tenke på dem før den tildelte tiden, i stedet for å la dem tynge deg hele dagen

 • Øv på oppmerksomt nærvær; ta deg tid til å fokusere på åndedretten din og avsondre deg selv fra problemene dine

 • Gå tilbake og se på problemer du møter fra et perspektiv på utsiden

 • Å skrive ned følelsene dine; vil bidra til å materialisere og foredle diffuse problemer og danne løsninger som kan føre til handling

Hvis du føler deg opprørt, frustrert eller har en åpenbart negativ følelse, ta grep for å dempe det, og vær åpen med kollegene dine om opplevelsen din.

Å øve på selvregulering vil hjelpe deg til å bli mer tilpasningsdyktig på arbeidsplassen, og vil hjelpe deg med å være fokusert. Hvis du kan styre og prioritere emosjonelle problemer, vil du kunne håndtere og prioritere arbeidsmengden din like bra.

3. Motivasjon

Indre motivasjon refererer til de som setter og forfølger mål for sin egen personlige realisering. Dette er ikke motivasjon drevet av penger, omdømme eller vekst; dette er motivasjon drevet av lidenskap og personlig tilfredshet.

Å ha integritet for stillingen din og vite at det harde arbeidet ditt ikke drives av penger, men av personlige ambisjoner, vil hjelpe deg med å prestere bedre og yte bedre kvalitetsarbeid. Selvfølgelig er det ingenting galt med å streve etter beundring og økonomisk suksess, men hvis det er alt du jobber for, vil du kanskje aldri føle deg virkelig fornøyd med yrkeslivet ditt. Du skal ikke jobbe hardt bare for å behage sjefer og kunder, du bør streve for å oppnå større personlige prestasjoner ved å være mer emosjonelt intelligent.

Hvordan være motivert på jobben

Hvis du sliter med å finne den motivasjonen, kan du spørre deg selv hva det egentlig er du leter etter i din stilling og din karriere, og fortsett å spørre deg selv til du får et solid svar. Finn ut hva som driver deg, hvor du vil være i fremtiden, og hva du trenger å gjøre for å komme dit.

Sett deg realistiske, men utfordrende mål som støtter din personlige lidenskap og lyst, slik at du vet hvordan og hvorfor du jobber for deg selv, selv når du jobber for andre. Å sette mål regelmessig er en fantastisk måte å oppmuntre til motivasjon på og øke produktiviteten.

Fokuser energien på de delene av jobben du liker, og resonner med deg selv for å forstå at delene du ikke liker kan være nødvendige for å komme til de delene du liker. Bruk de aspektene av arbeidet du liker for å motivere deg på andre områder. Spør deg selv hvorfor du liker disse aspektene, og hvorfor du ikke liker andre.

Hvis du føler deg helt uten selvrealisasjon og utbrent på jobben, kan det være på tide å ta opp dette med dine overordnede. Hvis du ikke er fornøyd på jobben, er det ikke bare dårlig for deg, det er også dårlig for dem, så ikke vær redd for å ta tak i disse bekymringene direkte.

Motivasjon er smittsom; entusiasmen, optimismen og samvittighetsfullheten din vil reflekteres til miljøet ditt og vil bidra til å skape en positiv arbeidsplass drevet av innlevelse, ikke av en lønnsslipp.

4. Empati

Emosjonell intelligens innebærer ikke bare å forstå deg selv, men å gjøre et forsøk på å forstå andres følelser. I stedet for å fullstendig avvise eller ugyldiggjøre andre menneskers følelser eller meninger hvis du er uenig med dem, prøv i stedet å se ting fra deres standpunkt. Lytt til dem, la dem uttrykke seg, og prøv å lære av samspillet ditt. Empati er alt når det kommer til konflikthåndtering.

Å ha høy emosjonell intelligens betyr å ha evnen til å erkjenne og lære av tidligere feil og forstå forskjellige perspektiver. Du trenger ikke å være enig i alt som er sagt eller gjort av en kollega, men du skal alltid gjøre en innsats for i det minste å forstå andres følelser, slik at du kan hjelpe dem med å håndtere dem.

Ha medfølelse for medlemmene i teamet ditt, hør på dem og svar konstruktivt. Aggresjon eller avvisning vil bare hindre kommunikasjon og velbefinnende på arbeidsplassen din, noe som kan ha betydelig negativ innvirkning på arbeidet ditt og lederskapet.

5. Sosiale ferdigheter

Å ha sterk sosial bevissthet er en grunnleggende del for relasjonsstyring og i sin tur EQ. Å ha sosial intelligens er mer enn bare å være vennlig og bruke smilefjes-emojier (selv om det absolutt hjelper), det handler om å være tilgjengelig, engasjerende, åpen og sørge for at de du kommuniserer med, føler seg komfortable og hørt.

Unngå å være en passiv lytter i en samtale. Sørg for å holde deg engasjert, ha øyekontakt, vær en aktiv bidragsyter til diskusjonen, og vis at du er oppriktig interessert med vilje til å lære. Få tillit fra kollegene dine gjennom integriteten og medfølelsen din, og frem positivitet og vennlighet.

Prøv å være oppmerksom på kroppsspråk, både ditt eget og andres; å ha sterke mellommenneskelige ferdigheter betyr å ha evnen til å "lese rommet" og forstå hva som er og ikke er passende uten at noen trenger å si et ord.

Både når det gjelder empati og sosiale ferdigheter, er det viktig å huske disse trinnene:

 • Lytt til kollegene dine

 • Ikke avbryt mennesker

 • Sørg for at tilbakemeldingene dine alltid er konstruktive

 • Vær åpen og ekte, og oppmuntre til det samme fra andre

 • Oppfatt når du eller et medlem av teamet ditt føler seg utbrent og ta grep

 • Vi tid til sosiale aktiviteter

Kommunikasjon er nøkkelen

Et team som vet hvordan de skal kommunisere med og forstå hverandre, vil uunngåelig fungere bedre, og ferdighetene vi har skissert ovenfor handler om solid kommunikasjon, både med teamet ditt og med deg selv.

Flytende kommunikasjon er viktig uansett om du jobber sammen på samme kontor eller samarbeider eksternt. Å bruke teknikker og verktøy som  Dropbox Paper og skjermbildevideoer for å lette åpen kommunikasjon og direkte tilbakemeldinger vil hjelpe til med å utvikle emosjonell intelligens. Hvert verktøy kan hjelpe deg med å administrere arbeidet ditt og samarbeide med teamet ditt effektivt.

En arbeidsplass med sterke ferdigheter i emosjonell intelligens vil være mer produktiv, mer dreven og et sunnere og lykkeligere miljø. Du trenger ikke å være bestevenn med alle kollegene dine, men å forstå kollegene dine, hvordan de tenker, og hvordan din egen atferd og handlinger oppfattes, utgjør en stor forskjell.

Å jobbe med emosjonell intelligens betyr ikke å la følelsene dine forstyrre kvaliteten på arbeidet ditt eller forholdet til teamet ditt. Det betyr å vite hvordan du kan utnytte styrkene dine og erkjenne og overvinne svakhetene dine. Virkelig emosjonelt intelligente mennesker vil ikke ignorere et problem eller en negativ følelse, men i stedet for vil de konfrontere det pragmatisk.

En høy EQ på arbeidsplassen er like viktig som IQ - om ikke mer. Å praktisere og forbedre emosjonell intelligens vil hjelpe deg med å øke selvtilliten din, kontroll, ferdigheter i beslutningsprosesser og generell psykisk helse.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Kom i gang med Dropbox for team