Skip to content (Press Enter)

Fire miljøfordeler ved fjernarbeid

Er det miljøvennlig å jobbe hjemmefra? Les om noen av de største miljøfordelene ved å jobbe hjemmefra, og hvordan de kan bidra til en mer effektiv arbeidsplass.

En person jobber ute på en bærbar datamaskin

Det er ingen hemmelighet at fjernarbeid innebærer mange fordeler for ansatte, men også for bedriftene, som økt produktivitet, færre utskiftninger og en bedre livsbalanse. Men er det også miljøvennlig å jobbe hjemmefra?

Og hvis det er det, nøyaktig hvordan hjelper du miljøet ved å jobbe hjemmefra?

Færre utslipp

Når ansatte ikke trenger å møte opp på kontoret hver dag, blir det færre biler på veiene – og det vil si mindre utslipp fra vanlige bilbrukere. 

Faktisk viser en undersøkelse fra Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i Spania at hjemmekontor fire dager i uken kan redusere nitrogendioksidutslipp fra biltrafikk med rundt 10 %.

Hjemmekontor fire dager i uken er neppe praktisk for alle virksomheter, men noen dager med hjemmekontor er bra for produktiviteten også. Undersøkelser viser at ansatte med hjemmekontor er 35-40 % mer produktive enn kollegene på kontoret.

Redusert kommersielt energiforbruk 

Når ansatte ikke trenger å være på kontoret hver dag, står mindre lys på og færre maskiner går, noe som bidrar til å redusere energiforbruket. Dette er en god måte å få lavere elektrisitetskostnader på, samtidig som du gjør ditt for å redusere karbonfotavtrykket.

Faktisk har enkelte virksomheter, som Spotify, helt og holdent gått over til fjernarbeid, mens andre, som Lyft og Reddit, har tatt i bruk en hybridmodell.

Selv om du ikke kan stenge kontoret eller lageret helt, kan strømkutt i deler av bygningen redusere energiforbruket for virksomheten med opptil 50 %. Det er bra for miljøet og betyr lavere faste utgifter.

Overgang fra urbane til landlige områder

Når flere har mulighet til å jobbe hvor som helst, velger mange medarbeidere å flytte fra kjas og mas i urbane strøk til et roligere og mer landlig område med mer plass. Bare i USA har fem millioner mennesker flyttet til et nytt sted siden 2020 fordi fjernarbeid har gitt dem fleksibiliteten til det. 

Dette er gode nyheter for miljøet, fordi landlige områder vanligvis er mindre forurenset enn urbane områder. Når færre ansatte pendler til kontoret hver dag, blir det færre biler på veiene og mindre trafikkork. 

Fjernarbeid er fordelaktig ikke bare for miljøet, men også for bedrifter som vil ansette og holde på de beste medarbeiderne. Når du ansetter for fjernarbeid, får du tilgang til et bredere utvalg av kandidater, med bredere ferdigheter. I tillegg sier 74 % av fjernmedarbeidere at det er mindre sannsynlig at de slutter i en jobb når de kan jobbe hjemmefra.

Mindre papirbruk

Tenk på hvor ofte du skriver ut dokumenter og deler papirkopier med teamet. Dessverre blir det meste av dette papiret kastet. 

Faktisk ender omtrent 45 % av alle ark som blir skrevet ut på kontorer i papirkurven når arbeidsdagen er over, og bedrifter bruker over 120 milliarder dollar årlig på papirutskrifter. De fleste blir utdatert i løpet av tre måneder.

Så mye papiravfall er ikke bra for miljøet. Det antas at fjernarbeid kan spare rundt 247 billioner papirark hvert år, og rundt 16 billioner trær vil bli reddet fra avskoging.

Det beste er at det finnes mange verktøy bedrifter kan bruke for å bli papirløse og få produktive fjernteam. Når det gjelder prosjektsamarbeid, kan for eksempel medarbeiderne enkelt se, redigere, lagre og dele dokumenter på sikre plattformer som Dropbox.

Til og med avtaleinngåelser og nyansettelser kan bli papirløse ved hjelp av et e-signaturverktøy som Dropbox Sign. Det gjør det enkelt å be om underskrifter og skrive under på kontrakter, uansett hvor du befinner deg.

Hva kan arbeidsgivere gjøre for å bli mer miljøvennlige og samtidig legge til rette for fjernarbeid?

Første skritt er å investere i verktøy som legger til rette for effektivt digitalt samarbeid mellom medarbeidere. 

Teknologi som elektroniske systemer for dokumentstyring og e-signaturer gjør jobben enklere, både for medarbeidere som jobber på kontoret og hjemmefra. Samtidig blir kostnader knyttet til papirbasert kommunikasjon, utskrifter og arkivering redusert.

Ikke bare legger Dropbox Sign til rette for at du kan kutte ned på fysiske papirspor og ineffektivitet, du kan også øke graden av kontraktinngåelser med så mye som 26 % og få signatur på HR-dokumenter opptil tre ganger raskere.

Få raskere og enklere fjernsignaturer på dokumenter med Dropbox Sign

Finn ut mer om Dropbox Sign