Skip to content (Press Enter)

4 miljöfördelar med distansarbete

Är det miljövänligt att arbeta hemifrån? Ta del av ett antal viktiga miljöfördelar med distansarbete, inklusive hur dessa fördelar bidrar till en mer effektiv arbetsplats.

En person som arbetar utomhus på en bärbar dator

Det är ingen hemlighet att distansarbetet har medfört många fördelar för både anställda och företag – specifikt större produktivitet, mindre personalomsättning och bättre balans mellan arbete och fritid. Men är det också miljövänligt att arbeta hemifrån?

Och om så är fallet, exakt hur är arbete hemifrån bättre för miljön?

Lägre utsläpp

Om man slipper ta sig in till kontoret varje dag i veckan blir det också färre bilar på vägarna – vilket innebär lägre utsläpp från den genomsnittliga bilisten. 

Faktum är att en studie från Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i Spanien fann att arbete hemifrån fyra dagar i veckan kunde minska kvävedioxidutsläppen från trafiken med cirka 10 %.

Fyra dagar i veckan med distansarbete kanske inte är praktiskt genomförbart för alla företag, men att ge personalen bara några dagars distansarbete är faktiskt också bra för produktiviteten. Forskning visar att distanspersonal är 35–40 % mer produktiva än sina kolleger på kontoret.

Minskad kommersiell energianvändning 

När personalen inte längre behöver komma in till kontoret varje dag blir det färre lampor att tända och maskiner att hålla igång – vilket bidrar till att minska strömförbrukningen. Detta är ett fantastiskt sätt att minska elkostnaderna, samtidigt som man gör din del för att sänka koldioxidavtrycket.

Faktum är att vissa företag som Spotify har gått över till distansarbete för gott, medan andra företag som Lyft och Reddit har implementerat en hybridmodell.

Även om ditt företag inte kan stänga kontor eller lageranläggningar helt kan företaget spara upp till 50 % i energikostnader genom att stänga ner vissa delar av fastigheterna, vilket både är bra för miljön och innebär sänkta kostnader.

En flytt från staden till landet

När allt fler människor har möjlighet att arbeta var som helst kommer fler medarbetare att byta stadens stress mot tystare och rymligare landsbygd och förort. Sedan 2020 har fem miljoner människor bara i USA flyttat till en annan ort tack vare distansarbetets flexibilitet. 

Detta är goda nyheter för miljön eftersom landsbygden vanligtvis är mindre förorenad än staden. Färre medarbetare som pendlar till kontoret varje dag innebär också färre bilar på vägarna och mindre trafikstockningar. 

Distansarbete är inte bara bra för miljön utan ger också fördelar för företag som vill rekrytera och behålla de bästa talangerna. Rekrytering på distans ger dig tillgång till ett bredare utbud av kompetens med större färdigheter. Dessutom säger 74 % av distansarbetarna att de är mindre benägna att sluta på ett distansjobb.

Mindre pappersanvändning

Fundera på hur ofta du skriver ut dokument och delar ut papperskopior till teamet. Dessvärre hamnar det mesta av detta papper direkt i soporna. 

Faktum är att cirka 45 % av allt papper som skrivs ut på kontor hamnar i papperskorgen vid dagens slut, och företag spenderar mer än 120 miljarder dollar per år på tryckta dokument – varav de flesta är inaktuella efter bara tre månader.

Allt detta pappersavfall är inte heller bra för miljön. Det uppskattas emellertid att distansarbete kan spara cirka 247 biljoner pappersark varje år vilket motsvarar cirka 16 biljoner träd som inte behöver sågas ner.

Det bästa är att det finns massor av verktyg som företag kan använda för att bli pappersfria och hålla teamen produktiva på distans. När det till exempel gäller samarbete i projekt kan personalen enkelt visa, redigera, lagra och dela dokument på säkra plattformar som Dropbox.

Till och med avtals- eller rekryteringsprocesser kan bli pappersfria med ett e-signaturverktyg som Dropbox Sign som låter dig begära in signaturer och underteckna avtal på enkelt vis var du än befinner dig.

Vad kan arbetsgivare göra för att bli mer miljövänliga och samtidigt tillåta distansarbete?

Första steget är att investera i verktyg som möjliggör effektivt digitalt samarbete i personalstyrkan. 

Teknik som elektroniska dokumenthanteringssystem och e-signaturer gör arbetet enklare för både kontorspersonalen och de som jobbar på distans, samtidigt som kostnaderna för pappersbaserad kommunikation, utskrifter och arkivering minskar.

Med Dropbox Sign kan du inte bara minska det fysiska pappersarbetet och dess ineffektivitet, utan också öka andelen avslut i avtalsprocesserna med så mycket som 26 %och få HR-dokument registrerade upp till tre gånger snabbare.

Få dokument signerade snabbare, enklare och på distans med Dropbox Sign.

Läs mer om Dropbox Sign