Skip to content (Press Enter)

Vad är flödestillståndet?

Flödestillståndet handlar om konsten och vetenskapen kring att skapa rätt mental sinnesstämning i teamet.

En person i flödestillståndet

Komma in i flödet

Flödestillståndet är ett mentalt tillstånd som kännetecknas av en känsla av fullständig omslutning och koncentration på en aktivitet, vilket gör att processen blir tillfredsställande och rolig. Du kanske har märkt någon gång hur tiden bara flyger iväg och du och ditt team är helt ”i zonen” under arbetet. Flödesteorier låter dock antyda att detta inte bara är något som händer spontant. Vi kan aktivt skapa den perfekta miljön för att uppnå flödestillståndet. Och detta är fantastiska nyheter för tidsplaneringen, projektledningen, lagandan och nästan allt du vill uppnå i livet.

Flödeteori: en mycket snabb historia

Namnet flöde, eller Flow, myntades av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi 1975 efter att han observerade konstnärer som kunde bli så uppslukade av sitt arbete att de ignorerade, eller helt enkelt inte påverkades av, behovet av mat, dryck eller sömn.

I ett nyligen genomfört TED Talk gick Csikszentmihalyi så långt som att antyda att flödet erbjuder en ”optimerad upplevelse” av vilken uppgift som helst, vilket leder till större tillfredsställelse. Det anses vara en del av positiv psykologi, som ett otroligt gynnsamt sinnestillstånd som positivt påverkar människans hela varande.

Vad är flödesupplevelsen?

Så vad exakt innebär det att vara i ”flödestillståndet”? Csikszentmihalyi beskriver följande element som kännetecknande för flödet, oavsett kultur, utbildning, plats med mera:

 • Intensiv koncentration
 • En sammanfogning av både handling och medvetenhet
 • Förlorat självmedvetande
 • En känsla av att uppgiftshanteringen är mycket enkelt
 • En stark känsla av kontroll över uppgiften
 • En förvrängd känsla av tiden/förlorad tidsuppfattning
 • En känsla av att uppgiften är belöning i sig, även innan den är klar

Andra psykologer har också föreslagit att en stark känsla av potentiell framgång och omedelbar återkoppling – till exempel i fallet med konstnärer de tydliga framstegen som varje penseldrag ger – viktiga faktorer.

När kan flödet uppstå?

Den ursprungliga forskningen bakom flödet byggde på konstnärer, men flödet kan uppstå i ett brett spektrum av miljöer, inklusive sport, yrkeslivet eller till och med under kvällslöpningen. Tanken är att flödet är ett tänkesätt som uppmuntras av följande:

 • Tydliga mål
 • En genomförbar utmaning
 • En aktivitet som är trevlig/givande i sitt genomförande, även känd som en autotelisk uppgift

För att uppleva flödestillståndet i sin verkligaste form – på ett sätt som konkurrerar med konstnärens känsla vid sin duk – krävs förmodligen också följande:

 • En passion för eller förutbestämd njutning av uppgiften
 • Känslan av att din skicklighetsnivå eller allmänna prestation kan förbättras via denna uppgift

Går det att uppnå flöde på arbetsplatsen?

Hur mycket du än älskar ditt jobb kommer inte alla uppgifter du gör som en del av jobbet kommer att vara din passion. Det betyder inte att det är omöjligt att hitta flödestillståndet här – Csikszentmihalyi tror att flödet korrelerar med motivation, liksom med den allmänna lyckan. Översatt till arbetsplatsen betyder det att saker som företagskultur, balansen mellan arbetsliv och fritid eller arbete hemifrån spelar en roll för att främja en flödeskänsla.

Flödet kan inte nås om uppgiften är meningslös. Den viktigaste anledningen till varför målare kan bli så uppslukade av sitt arbete är att de känner en stark, personlig känsla av ansvarsskyldighet, stolthet och prestation i själva uppgiften. Det betyder att du och ditt team måste kunna ta del av dessa egenskaper när ni hanterar gemensamma uppgifter och projekt.

Låt teamet komma in i flödet

Du kanske inte är naturligt passionerad kring varje uppgift du åtar dig, men helst bör du ha en djupt rotad drivkraft att göra ditt bästa på jobbet. I slutändan är ju detta avgörande för om du har rätt jobb eller om du kanske ska fundera på att söka dig vidare? Om personalen arbetar hemifrån kan du utforska virtuell teambuilding för att föra medarbetarna samman. Ett motiverat och samarbetsinriktat team kan uppnå flödet eller något som liknar det på följande vis:

Eliminera distraktionerna

Flödestillståndet uppstår inte direkt, det tar tid att sätta sig in i en uppgift och sedan ytterligare lite tid att verkligen ta sig in i zonen. Så se till att inget kan distrahera dig i denna process. Du kan till och med avsätta en tidsperiod för att verkligen hänge dig, och försök i så fall att använda en tidsplaneringsteknik som Pomodoro för att se till att du kan vara helt engagerad i uppgiften. Du ska också lägga undan din telefon, stänga av aviseringsljudet och eliminera allt annat som kan distrahera.

Bli tyst i sinnet

Du och ditt team kan befinna er i ett kalt rum med vita väggar och ändå bli distraherade. Tankar som vandrar, ett stressigt liv och alla små orosmoment som vardagen bjuder på kan enkelt förstöra möjligheterna att nå flödet. En annan teknik som kan hjälpa dig att nå flödet är mindfulness som handlar om att verkligen hamna i samklang med sig själv. Saker som daglig meditation kan hjälpa dig att nå ett lugnt sinnelag, hålla distraherande tankar borta och driva dig själv framåt för att nå dina mål.

Lär känna teamets tidsvanor

Alla fungera olika. Vissa presterar på max direkt på morgonen medan andra inte kommer igång förrän efter lunch. Tänk på att ni inte måste arbeta samtidigt i teamet för att nå flödet. Flödet är en personlig upplevelse som handlar om att driva sig själv framåt, och inte något som en chef kan sätta igång med en order. Så det viktigaste att komma ihåg är att ha realistiska förväntningar. Du bör också vara medveten om dina kollegers mest högpresterande tidpunkter så att du inte distraherar dem med ett ad hoc-möte klockan 15 om du vet att detta är den tidpunkt kollegan förmodligen är i sin zon.

Gör det utmanande

Det finns en rimlig psykologisk förklaring till varför människor kan slösa bort hela dagar av sina liv på TV-spel och ta sig an samma utmaning om och om igen för en känsla av extas och prestation när de når sitt mål. TV-spelande kanske känns mycket avlägset från yrkeslivet men många av de inneboende motivationskraven för flöde finns faktiskt närvarande. En uppslukande miljö, ständiga utmaningar, vetskapen om att de kan övervinnas, plus den ständiga känslan av att du blir bättre och lär dig nya färdigheter. Faktum är att det finns ett TV-spel tillägnat Csikszentmihalyis flödeskoncept. Lärdomen här är att inte räkna med att teamet kommer att komma in i flödet framför ett excelark. Du måste lägga upp era uppgifter på ett tydligt, genomtänkt och engagerande sätt och dela ut uppgifter utifrån styrkorna hos varje enskild teammedlem. Kom ihåg: flödets största fiende är tristess.

Utrusta ditt team för fokus

På samma vis som videospel har utformats för att vara engagerande kan rätt verktygskonfiguration också hjälpa dig och teamet att fokusera, med minimerade avbrott och maximerat engagemang bland kollegerna. Smarta arbetsplatsverktyg hjälper ditt team att samarbeta och arbeta på ett unikt och fritt sätt, så att de kan ha kontroll över och uttrycka sig i sitt arbete. Ett exempel är Dropbox Paper-dokument som låter dig skapa allt från videogallerier till projekttidslinjer och att göra-listor från en och samma mångsidiga mall. Detta ger ditt team de verktyg som krävs på ett och samma ställe och friheten att samarbeta på det sätt de tycker är mest engagerande – vilket också tar dem närmare flödet.

Långa arbetsdagar är inte samma sak som flöde

Tro inte att många timmar med samma arbetsuppgift automatiskt är flöde. Flöde är när du inte ens märker att tiden går, när du motiveras av själva uppgiften och jobbet du gör, när du fortsätter för att du är så engagerad i det du gör. Och omvänt så är du inte i flödet om du sitter vid ett skrivbord i timme efter timme för att gneta dig igenom en uppgift bara för att du måste.

Om du tänker på något annat än uppgiften framför dig, eller om du inte känner att det du gör är utvecklande eller positivt är du troligtvis inte i flödet. Den goda nyheten är att själva flödet inte är en färdighet du lär dig – det är en upplevelse som förekommer naturligt och ett tankesätt som du kan odla. Om du misslyckas med att uppnå flödet ska du fundera på din uppgift, strategi eller miljö och försöka igen.

Upptäck ett bättre sätt att arbeta tillsammans.

Kom igång med Dropbox för team