Skip to content (Press Enter)

Är små och medelstora företag redo för comeback?

Hur har små och medelstora företag klarat av den globala pandemin? Vi frågade 3000 företagsledare för att få en känsla av hur 2020 på gott och ont förändrat deras arbetssätt.

En arbetare pratar i telefon och bär en ansiktsmask

2020 Pulse-undersökning av små och medelstora företag

Viktiga resultat

  • 87 procent rapporterar förändrade affärsaktiviteter på grund av den globala pandemin.
  • 75 procent anser att relationerna till kunderna har förändrats.
  • 90 procent anser att mer digitalt fokuserade arbetsmiljöer är framtiden för sättet vi arbetar på.

Så förändrade 2020 näringslivet

Lockdowns, arbetskraft distans och företagskontinuitet – den globala pandemin skapade ett antal stora utmaningar för små och medelstora företag. Trots tecken på återhämtning är många chefer och ledare osäkra inför framtiden. Har pandemin förändrat näringslivet för alltid?

För att bättre förstå det aktuella klimatet samarbetade Dropbox med VasonBourne för att genomföra en oberoende undersökning med affärs- och IT-beslutsfattare i Storbritannien och USA i en rad olika branscher och företag av olika storlek. Läs vidare för att få information om hur företag söker vägen till återhämtning och lär sig gå starkare ur en kris.

Modernt kontor med öppen planlösning utan människor
En förälder arbetar hemifrån på en bärbar dator och håller sitt barn

Allt annat än vardag

87 procent rapporterade förändringar i affärsverksamheten.

Efter vår första våg av intervjuer i juni förra året var det ganska tydligt att små och medelstora företag stod inför ett antal historiska utmaningar. 51 procent rapporterade minskade affärsaktiviteter, och många riskerade att behöva minska personalstyrkan eller stänga verksamheter.

Distansarbetet, affärskontinuiteten och produktiviteten var de mest trängande problemen. Småföretag bara i USA sysselsätter över 60 miljoner människor och spelar en stor roll för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Pandemin gjorde många företagsledare osäkra på hur de skulle kunna klara av denna osäkra framtid.

Olika branscher. Olika effekter.

Hotell- och turismbranschen drabbades särskilt hårt av Covid-19-restriktioner, medan teknikbranscherna hade mer positiva siffror. I juni rapporterade 51 procent en ökning i affärsaktiviteten. I augusti hade denna siffra stigit till 57 procent. Denna snabba ökning tycks peka på teknikens växande betydelse i vår vardag, särskilt när allt fler organisationer använder videokonferenser, e-post och IT-verktyg.

Diagram för augusti 2020 som visar ökad affärsaktivitet i teknikindustrin

Ljusare framtidsutsikter

Vår andra undersökningsvåg i augusti avslöjade ett antal positiva nyheter. Fler organisationer rapporterade ökande affärsaktivitetsnivåer och tecken på möjlig återhämtning.

Hur lyckades företagen hålla dörrarna öppna, de anställda sysselsatta och kunderna nöjda? Lättade restriktioner spelade självklart in, men många företag tillämpade också smartare arbetssätt. De tvingades till innovation.

Är flexibilitet vägen till återhämtning?

Trots alla utmaningar och bakslag är lönsamheten och tillväxten de viktigaste affärsprioriteringarna.
Eftersom vägen till återhämtning fortfarande är höljd i dunkel måste företag vara flexibla så att de snabbt kan skala upp eller ner sin organisation utifrån förändringar i marknadsefterfrågan, nya arbetssätt och förändringar i kundernas beteende.
Genom att investera i IT-/samarbetsverktyg kan företag fokusera på att öka produktiviteten under nedgången.
När utsikterna förändras och möjligheterna strömmar in är de då helt redo att slå till. Enligt vår undersökning anser 87 procent av de små och medelstora företagen att samarbetsverktyg är en nyckel till förbättrad företagstillväxt.

Distansarbete

Hinder för samarbetet bromsar upp företagen

Virtuellt möte med flera medarbetare på olika platser
Flera mappar och filer ordnade i ett rutnät

Lagarbetet blir svårare

När företag skickade hem sin personal i enlighet med säkerhetsåtgärderna för Covid-19 var många inte förberedda på den plötsliga övergången till distansarbete. Hur skulle teamet kunna samordna ett projekt när de inte ens befann sig i samma rum? I vår undersökning kunde vi identifiera ett antal viktiga hinder.

De 3 viktigaste utmaningarna i distansarbetet

1. Se till att team kan arbeta tillsammans
69 procent rapporterade att ”dokuments och konversationer som inte är sammankopplade och är utspridda över olika plattformar gör arbetet svårare.” När medarbetare får kämpa för att samarbeta sjunker produktiviteten.
2. Mät produktiviteten
När chefer inte träffar sina team ansikte mot ansikte kan det vara svårt att se till att de slutför uppgifterna på ett effektivt sätt. Är medarbetarna fokuserade, motiverade och på rätt spår?
3. Bibehåll en stark arbetskultur
Arbetskulturen spelar stor roll för att motivera, locka och behålla medarbetare. Utan ett fysiskt utrymme där medarbetarna kan interagera och umgås, hur främjar man en positiv företagskultur?

Från distansarbete till teamwork

En sammansvetsad arbetskultur är hjärtat i Team Epiphany

En sammansvetsad arbetskultur är hjärtat i Team Epiphany

När alla 80 medarbetare på denna marknadsföringsbyrå började arbeta hemifrån höll ägarna Coltrane Curtis och Lisa Chu verksamheten vid liv genom att omfamna teamets talanger och förvandla fysiska evenemang till digitala upplevelser. De kunde vårda lagandan och kreativiteten genom att vara flexibla och hitta på nya sätt att arbeta tillsammans. Läs mer om deras berättelse.

Titta på video
Banbrytande kultur av arbete från vilken plats som helst

Banbrytande kultur av arbete från vilken plats som helst

När Cameo-videodelningsappen började växa explosivt under karantänen tog VD Steven Galanis chansen att göra saker och ting på ett annorlunda sätt. Cameo eliminerar kontoret helt och bygger ett starkare team som ett resultat.

Titta på video
Ett nytt manus för distansarbete

Ett nytt manus för distansarbete

När Covid-19 stängde ner underhållningsbranschen förvandlade filmproduktionsbolaget Array ett bakslag till en möjlighet. Läs om hur deras VD Tilane Jones lyckades vända verksamheten och föra samman teamet.

Titta på video
Hjälper miljoner tillbaka till skolan

Hjälper miljoner tillbaka till skolan

När skolor runt om i världen stängdes på grund av pandemin kämpade Sal Khan för att snabbt skapa resurser för att hjälpa föräldrar, lärare och elever att gå över till virtuellt lärande. Läs om hur Khan Academy fick verksamheten att växa för att tillgodose ett behov i realtid.

Titta på video

Digital omvandling

Distandsarbetet utvecklas snabbt

När arbetskraft på distans blev det nya normala behövde företagen snabbt föra samman sina team så att arbetet kunde hållas igång.

Plötsligt började de använda videokonferenser, projektledningsverktyg och digitala arbetsytor. I juni förra året sa 74 procent av deltagarna i undersökningen att de använde befintliga IT-/samarbetsverktyg på ett sätt som de aldrig tänkt på tidigare. I augusti rapporterade 58 procent att pandemin hade fungerat som en katalysator för digital omvandling, och många planerade att utöka sina IT-budgetar.

Horisontella diagram för 2020 som visar hur pandemin drev på den digitala omvandlingen

Ett upplyst sätt att arbeta

 
Den oväntade övergången till digitala verktyg kan ha varit kämpig i början, men den har öppnat människors ögon för möjligheterna.Digitala lösningar är inte bara coola funktioner att leka med utan viktiga verktyg som kan förbättra arbetsflöden, låsa upp kreativitet och skapa tillväxt.

Tomorrow Lab är en prisbelönt grupp designers och ingenjörer som skapar revolutionerande teknikprodukter. Samarbetet spelar en avgörande roll för deras innovationer. Digitala verktyg gör det möjligt för teamet att smidigt kombinera design, teknik och ingenjörsprocesser i sina arbetsflöden. Inte ens när Covid-19-restriktioner tvingade företaget att arbeta online stördes deras arbete. De kunde utnyttja smartare arbetssätt genom att använda videokonferenser för dagliga snabbmöten, skärmdelning för genomgångar och skissmöten och Slack för den vardagliga kommunikationen.

Tomorrow Lab-företagslogo
Anslagstavla med ritningar, foton och anteckningar
Det går inte att tänka i grupp. Samarbete kräver verktyg som låter människor slå samman enskilda idéer och skapa något bättre.
Tomorrow Lab
Tomorrow Lab-medarbetare

Kundupplevelse

Nya regler. Nya kundbeteenden.

En person som arbetar hemifrån på sin bärbara dator tittar ner på sin hund
En kartong med matvaror på golvet

75 procent anser att relationerna till kunderna har förändrats.

Krisen fick snabba och bestående effekter på kundernas förväntningar. På grund av restriktioner och säkerhetsåtgärder började människor göra efterforskningar och inköp online. Redan före pandemin hade 67 procent av köparna en digital beslutsresa. Denna siffra kommer bara att öka efterhand som kunderna vänjer sig vid bekvämligheten och det bredare utbudet av alternativ. Hur kan företag sticka ut och behålla konkurrenskraften? Organisationer måste prioritera sin kundupplevelse.

Har ditt team verktygen för samarbete?

 

92 procent anser att effektivt internt samarbete är nyckeln till att kunna leverera en framgångsrik kundupplevelse.

Olika personer som svarar på kommentarer i Dropbox med dator och mobil

Viktiga resultat

De största kundservice-utmaningarna

  • Att bibehålla starka relationer till befintliga kunder
  • Att skapa starka relationer till nya onlinekunder
  • Att tillhandahålla en stark onlineupplevelse
  • Att tillhandahålla effektivt stöd via digitala kanaler

Så kan man förbättra kundupplevelsen

Den snabba ökningen av digital användning är faktiskt en stor möjlighet.Onlinekanaler kan hjälpa företag att sänka kostnaderna, öka marknadsräckvidden och kommunicera mer effektivt. Men de måste agera snabbt för att få ut någon konkurrensfördel. Det är viktigare än någonsinför med en stark närvaro online.

 

  • Använd livechatt för att förbättra kundsupporten.
  • Nå ut till nya och befintliga kunder via sociala medier.
  • Se till att webbplatsen är mobilanpassad och användarvänlig – människor använder sina mobila enheter mer än någonsin.

En florist som använder en smarttelefon för att strömma en instruktionsvideo om trädgårdsarbete och planterar suckulenter

Gör det digitala mer personligt

Revival Retro är ett fristående, prisbelönt modeföretag som återupplivar glamouren från 1920- till 1940-talet. Efter de första framgångarna med en fysisk butik i London insåg varumärket snart att de behövde en större onlinenärvaro för att blir mer konkurrenskraftiga och växa.Läs mer om deras berättelse
Två personer som bär Revival Retro-kläder poserar för ett foto
Revival Retro-företagslogotyp
Jag är stolt över hur vi i verksamheten kunnat skapa varaktiga relationer med våra kunder. Jag tänkte att vi med rätt teknik kunde implementera den strategin online och skapa en webbutik som kändes som en fysisk butik. Framgångarna för vår onlineverksamhet har varit omvälvande och framtidsutsikterna ser verkligen ljusa ut. Sociala medier, gemenskap och fantastiska bilder är grunden som allt detta har byggts på, och Dropbox Business hjälper oss att hantera det hela.
Rowena Howie, ägare Revival Retro
Rowena Howie, ägare till Revival Retro poserar utanför sin butik

Bortom pandemin

Starkare ut ur krisen

En person som sitter i en soffa deltar i en videokonferens på bärbar dator
Företagslogotyp för olika samarbetsverktyg inklusive Dropbox, Slack, Microsoft, Adobe och andra

90 procent anser att digitalt fokuserade arbetsmiljöer är framtiden för sättet vi arbetar på.

Den globala pandemin gav en mer eller mindre omedelbar förändring av hur vi alla arbetar och samarbetar – både med våra team och med våra kunder. Och det finns egentligen ingen återvändo. IT-/samarbetsverktyg underlättar inte bara återhämtningen utan förverkligar också affärsprioriteringar och ger unika fördelar till organisationer, medarbetare och kunder.

Idag märker alla företag av en allt snabbare förändring. Vi måste förändras för att förbli relevanta för kunderna nu och i framtiden. Innovation är avgörande och varje digital investering vi gör har sitt ursprung i behoven hos de tiotals miljoner kunder vi betjänar.

Catherine Hamilton, Business Performance Director, Post Office

Sättet vi arbetar på kanske aldrig mer blir sig likt

Många företag försöker lära sig av kriser och skapa en bättre arbetsplats. Vissa har presenterat hybridmodeller som kombinerar kontoret med distansarbete, och andra har gjort sig av med kontoret helt och hållet. Båda dessa strategier kan leda till nya spännande fördelar som sänkta kostnader, tillgång till en större talangpool och möjligheter till en bättre balans mellan arbete och privatliv för medarbetarna. Men det är faktiskt bara början. Sanningen är att företag måste förnya sig för att hålla sig konkurrenskraftiga och kunna gå starkare ur krisen när pandemin avtar. Genom att implementera mer flexibla scheman, platser och verktyg kan de skapa en ny arbetskultur och inleda en ny era av tillväxt.

Hur står sig din organisation i konkurrensen?

Genomför vår snabba jämförelseundersökning för att se hur din hantering av aktuella affärsutmaningar står sig mot andra små och medelstora organisationer.

En person arbetar hemifrån på sin dator och håller ett glas och pappersanteckningar

Om forskningen

VansonBourne
Intervjuade 3 000 affärs- och IT-beslutsfattare i Storbritannien och USA. Intervjuerna genomfördes i två vågor – juni/juli och augusti.
Deltagare
Representerade medelstora (250–2499 anställda), små (20–249 anställda) och mycket små (2–19 anställda) organisationer.
Branscher
Inbegrep teknik, konstruktion, detaljhandel, ekonomi, hotell och turism samt tillverkning, och med olika omsättning.