Skip to content (Press Enter)

Er små og mellomstore bedrifter klare for å komme sterkere tilbake?

Hvordan har små og mellomstore bedrifter klart seg under den globale pandemien? Vi gjennomførte en undersøkelse blant 3000 bedriftsledere for å ta pulsen på hvordan 2020 har endret måten de jobber på, på godt og vondt.

En medarbeider tar en telefonsamtale med ansiktsmaske på

2020 pulsundersøkelse av små og mellomstore bedrifter

Hovedfunn

  • 87 % rapporterer om endringer i aktivitetsnivået på grunn av pandemien.
  • 75 % er enige i at forholdet til kundene har endret seg.
  • 90 % er enige i at mer digitale arbeidsmiljøer er fremtidens måte å jobbe på.

Hvordan 2020 endret arbeidslivet

Nedstengninger, distribuerte arbeidsstyrker og forretningskontinuitet – den globale pandemien har ført til store utfordringer for små og mellomstore bedrifter. Til tross for tegn til bedring, er mange ledere usikre på fremtiden. Har pandemien ført til en varig endring av arbeidslivet?

For å forstå det aktuelle klimaet bedre, slo Dropbox seg sammen med VasonBourne for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse blant forretnings- og IT-beslutningstakere i Storbritannia og USA, i bedrifter med ulike omsetningsstørrelser og ulike bransjer. Les mer for å se hvordan bedrifter styrer mot bedre tider og hvordan de lærer å komme sterkere tilbake etter en krise.

Moderne, åpent kontorlandskap uten mennesker
En forelder jobber hjemmefra på en bærbar datamaskin med et barn på fanget

Tilbake til unormalen

87 % rapporterte om endringer i forretningsaktivitet.

Etter den innledende intervjurunden i juni i fjor, var det ganske tydelig at små og mellomstore bedrifter sto overfor historiske utfordringer. 51 % rapporterte om en nedgang i forretningsaktiviteten, og mange sto i fare for å måtte nedbemanne eller legge ned.

Fjernarbeid, forretningskontinuitet og produktivitet var de viktigste problemområdene. Bare i USA er 60 millioner ansatt i små bedrifter, og de spiller en stor rolle når det gjelder å skape jobber og økonomisk vekst. Pandemien ga mange ledere grunn til bekymring for hvordan de ville håndtere en usikker fremtid.

Ulike bransjer. Ulik innvirkning

Reiselivsbransjen ble spesielt hardt rammet av restriksjonene i forbindelse med COVID-19, mens teknologibransjen kunne vise til mer positive tall. I juni rapporterte 51 % om en økning i forretningsaktiviteten. Innen august var tallet 57 %. Denne raske økningen ser ut til å gjenspeile den stadig større betydningen teknologi får i hverdagen vår, særlig ettersom flere organisasjoner benytter seg av videokonferanser, e-post og IT-verktøy.

Grafer fra august 2020 som viser økt forretningsaktivitet for teknologibransjen

Lysere utsikter

Den andre runden av undersøkelsen, i august, ga oss bedre nyheter. Flere organisasjoner rapporterte om økt forretningsaktivitet og mulige tegn på bedring. 

Hvordan klarte bedrifter å holde dørene åpne, de ansatte sysselsatte og kundene fornøyde? En lettelse i restriksjonene spilte selvsagt inn, men mange bedrifter tydde også til smartere måter å jobbe på. De ble tvunget til å tenke nytt.

Er fleksibilitet veien til bedring?

Til tross for mange utfordringer og tilbakeslag, prioriterer bedrifter fortsatt lønnsomhet og vekst høyt.
Veien til bedring er fortsatt uviss, og bedrifter må være fleksible for å kunne tilpasse organisasjonen raskt til markedsendringer, nye måter å jobbe på og endret kundeatferd.
Ved å investere i IT-/samarbeidsverktøy kan bedrifter fokusere på økt produktivitet i nedgangstidene.
Når utsiktene blir bedre og nye muligheter dukker opp, vil de da være helt klare til å slå til. Undersøkelsen viser at 87 % av små og mellomstore bedrifter er enige i at samarbeidsverktøy er avgjørende for å støtte forretningsvekst.

Fjernarbeid

Hindringer for samarbeid bremser bedrifter

Virtuelt møte med flere medarbeidere på flere steder
Flere mapper og filer organisert i et rutenett

Teamarbeid blir tøffere

Da bedrifter sendte ansatte hjem for å overholde sikkerhetstiltak i forbindelse med COVID-19, var mange uforberedt på den plutselige overgangen til fjernarbeid. Hvordan samler ansatte seg om et prosjekt når de ikke en gang er i samme rom? Undersøkelsen vår identifiserte noen viktige hindringer.

De tre største utfordringene for fjernarbeid

1. Å sørge for at team kan jobbe sammen
69 % rapporterer at dokumenter og samtaler som ikke er sammenkoblet, men spredt på forskjellige plattformer, gjør jobben vanskeligere. Når det er vanskelig for ansatte å samarbeide, går produktiviteten ned.
2. Å måle produktivitet
Når ledere ikke møter teamene ansikt til ansikt, kan det bli vanskelig å passe på at de fullfører oppgaver på en effektiv måte. Er medarbeiderne fokuserte, motiverte og i rute?
3. Å opprettholde en sterk arbeidskultur
Arbeidskulturen er en viktig faktor for å motivere, tiltrekke seg og holde på ansatte. Hvordan skape en positiv bedriftskultur uten et fysisk sted hvor ansatte kan samhandle og være sosiale?

Fra fjernarbeid til teamarbeid

En arbeidskultur preget av tett samhold står i sentrum for Team Epiphany

En arbeidskultur preget av tett samhold står i sentrum for Team Epiphany

Da alle de 80 ansatte i dette markedsføringsbyrået begynte å jobbe hjemmefra, holdt eierne, Coltrane Curtis og Lisa Chi, bedriften over vannet ved å pleie talentene i teamet og gjøre fysiske arrangementer om til digitale opplevelser. De klarte å gi næring til teamkultur og kreativitet ved å være fleksible og finne nye måter å jobbe sammen på. Les mer om historien deres.

Se video
Pionerer for en jobb-der-du-er-kultur

Pionerer for en jobb-der-du-er-kultur

Da videodelingsappen Cameo fikk en eksplosiv vekst under nedstengningen, grep CEO Steven Galanis muligheten til å gjøre ting på en annen måte. Cameo kvitter seg med kontoret helt og holdent, med et sterkere team som et resultat.

Se video
Snu opp ned på distribuert arbeid

Snu opp ned på distribuert arbeid

Da COVID-19 stengte ned underholdningsbransjen, snudde filmproduksjonsselskapet Array et tilbakeslag til en mulighet. Finn ut hvordan direktøren, Tilane Jones, klarte å snu driften og forene teamet.

Se video
Å hjelpe flere millioner med å komme tilbake til skolen

Å hjelpe flere millioner med å komme tilbake til skolen

Da skoler over hele verden stengte ned på grunn av pandemien, måtte Sal Khan snu seg rundt og skape ressurser for å hjelpe foreldre, lærere og studenter med å vende seg mot virtuell læring. Se hvordan Khan Academy utvidet virksomheten for å innfri et behov i sanntid.

Se video

Digital transformasjon

Fjernarbeid får fart på innovasjon

Da det viste seg at en distribuert arbeidsstyrke skulle bli den nye normalen, måtte bedrifter snu seg rundt og samle team for å beholde arbeidsflyten. 

Plutselig var det videokonferanser, prosjektstyringsverktøy og digitale arbeidsområder som gjaldt. I juni i fjor sa 74 % av deltakerne i undersøkelsen at de brukte eksisterende IT-/samarbeidsverktøy på måter de aldri hadde tenkt på. Innen august rapporterte 58 % at pandemien hadde fungert som en katalysator for digital transformasjon, og mange planla å øke IT-budsjettet.

Horisontale grafer fra 2020 som viser hvordan pandemien ble en pådriver for digital transformasjon

En opplyst måte å jobbe på

 
Den uventede overgangen til digitale verktøy var kanskje tøff til å begynne med, men mange har fått øynene opp for mulighetene dette fører med seg. Det er ikke bare snakk om et par kule funksjoner vi kan leke oss med, men viktige verktøy som kan forbedre arbeidsflyter, frigjøre kreativitet og skape forretningsvekst.

Tomorrow Lab er en prisbelønt gruppe designere og ingeniører som skaper revolusjonære teknologiprodukter. Samarbeid er avgjørende for at de kan være så nyskapende. Med de rette verktøyene kan teamet integrere design, teknologi og ingeniørprosesser i arbeidsflyten på en sømløs måte. Selv da bedriften måtte jobbe digitalt på grunn av sikkerhetsrutinene rundt COVID-19, gikk det ikke ut over ytelsen. De kunne ta i bruk smartere måter å jobbe på, som videokonferanser for daglige, stående møter, skjermdeling for gjennomganger og tegneøkter, og Slack for den daglige kommunikasjonen.

Bedriftslogo for Tomorrow Lab
Oppslagstavle med tegninger, bilder og notater
Gruppetenkning finnes ikke. Samarbeid krever verktøy som kan slå sammen individuelle ideer og skape noe bedre.
Tomorrow Lab
Medarbeider i Tomorrow Lab

Kundeopplevelse

Nye regler. Ny kundeatferd

En person jobber hjemmefra på en bærbar datamaskin og ser ned på hunden sin
En pappeske med matvarer på gulvet

75 % er enige i at kunderelasjonene har endret seg.

Krisen har ført til raske og varige endringer i kundenes forventninger. På grunn av restriksjoner og sikkerhetstiltak begynte folk å søke etter og kjøpe ting på nett. Selv før pandemien var veien til en kjøpsbeslutning digital for 67 % av de spurte. Dette tallet kommer til å øke ettersom kunder blir vant til å handle på en så enkel måte og med et så stort utvalg. Hvordan kan bedrifter skille seg ut og holde seg konkurransedyktige? Organisasjoner må prioritere kundeopplevelsen.

Har teamet ditt samarbeidsverktøyene det trenger?

 

92 % er enige i at effektivt internt samarbeid er avgjørende for å levere gode kundeopplevelser.

Flere personer responderer på kommentarer i Dropbox fra skrivebordet eller mobilen

Hovedfunn

De største utfordringene for kundeservice

  • Å opprettholde sterke relasjoner med eksisterende kunder
  • Å skape sterke relasjoner med nye nettkunder
  • Å levere en sterk nettopplevelse
  • Å gi effektiv støtte via digitale kanaler

Hvordan forbedre kundeopplevelsen

Den raskt økende digitale tilpasningen er faktisk en stor mulighet. Nettkanaler kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader, nå ut til et større marked og kommunisere mer effektivt. Men de må handle raskt for å få konkurransefordeler. En sterk tilstedeværelse på nett er viktigere enn noensinne.

 

  • Bruk direktechat for å gi bedre kundestøtte.
  • Nå ut til nye og eksisterende kunder via sosiale mediekanaler.
  • Sørg for at nettstedet ditt er mobil- og brukervennlig – vi bruker mobilenhetene våre mer enn noensinne. 

En blomsterhandler bruker en smarttelefon for å strømme nettleksjoner om hagearbeid og planting av sukkulenter

Når det digitale blir personlig

Revival Retro er en uavhengig, prisbelønt motebutikk som gjenoppliver glamouren fra 1920 til 1940. Den fysiske butikken i London ble en suksess, men så innså merket at de måtte være tilstede på nett for å vokse og bli mer konkurransedyktige. Les mer om historien deres
To personer med antrekk fra Revival Retro poserer for et bilde
Bedriftslogo for Revival Retro
Jeg er stolt over at jeg og bedriften skaper varige kunderelasjoner. Med rett teknologi regnet jeg med at vi kunne overføre det til nett og skape en nettbutikk som føltes som en fysisk butikk. Nettbutikken vår ble en så stor suksess at den førte til en forvandling for oss, og fremtidsutsiktene er helt klart veldig lyse. Sosiale medier, fellesskap og flotte bilder er grunnmuren som denne forvandlingen er bygget på, og Dropbox Business hjelper oss med å styre det hele.
Rowena Howie, eier av Revival Retro
Rowena Howie, eier av Revival Retro, poserer utenfor butikken

Bakenfor pandemien

Kom sterkere tilbake etter krisen

En person sitter på en sofa og deltar i en videokonferanse på en bærbar datamaskin
Bedriftslogoer for ulike samarbeidsverktøy, som Dropbox, Slack, Microsoft, Adobe og flere

90 % er enige i at digitale arbeidsmiljøer er fremtiden.

Den globale pandemien førte tilsynelatende til en endring over natten i måten vi jobber og samarbeider på – både i team og overfor kunder. Det er virkelig ingen vei tilbake. IT-/samarbeidsverktøy gjør det ikke bare enklere å komme tilbake, men også å prioritere forretningsaktiviteter og skape unike fordeler for organisasjoner, ansatte og kunder.  

I dag opplever alle bedrifter endring i høyt tempo. Vi må endre oss totalt for å være relevante for kunder nå og i fremtiden. Innovasjon er avgjørende, og alle digitale investeringer foretas på grunnlag av behovene til de mange titalls millionene kunder vi tjener.

Catherine Hamilton, Business Performance Director, Post Office

Vi kan ha fått en varig endring i måten vi jobber på.

Mange bedrifter prøver å lære av krisen for å skape en bedre arbeidsplass. Noen velger hybridmodeller som kombinerer kontor- og fjernarbeid, andre kvitter seg med kontoret helt og holdent. Begge deler kan føre til spennende nye fordeler, som lavere kostnader, tilgang til flere talenter og en bedre balanse mellom jobb og privatliv for ansatte. Men dette er bare begynnelsen. Når alt kommer til alt må bedrifter være nyskapende for å holde seg konkurransedyktige og kunne komme sterkere tilbake når pandemien går tilbake. Ved hjelp av fleksible tidsplaner, steder og verktøy, kan de forme en ny arbeidskultur og ta fatt på en ny vekstæra.

Hvordan klarer din organisasjon seg?

Svar på denne korte undersøkelsen, og bruk den som referanse for å se hvordan bedriften din håndterer aktuelle utfordringer sammenlignet med andre små og mellomstore organisasjoner.

En person jobber hjemmefra på datamaskinen med drikke og papirnotater

Om undersøkelsen

VansonBourne
Gjennomførte en undersøkelse blant 3000 forretnings- og IT-beslutningstakere i Storbritannia og USA. Intervjuene foregikk i to runder – juni/juli og august.
Deltakere
Middelstore (250-2499 ansatte), små (20-249 ansatte) og svært små (2-19 ansatte) organisasjoner var representert.
Bransjer
Undersøkelsen omfattet bedrifter innen teknologi-, bygg-, detaljhandels-, finans-, reiselivs- og produksjonsbransjen, med ulike omsetningstall.