Skip to content (Press Enter)

Czy małe i średnie przedsiębiorstwa są gotowe na powrót do gry?

Jak małe i średnie firmy poradziły sobie z globalną pandemią? Przeprowadziliśmy ankietę wśród trzech tysięcy liderów biznesu, by sprawdzić, co rok 2020 zmienił w ich pracy, i czy były to zmiany pozytywne, czy negatywne.

Pracownik w maseczce odbiera telefon

Badanie nastrojów pracowniczych (pulse survey) w małych i średnich przedsiębiorstwach w 2020 r.

Kluczowe wnioski

  • 87% ankietowanych zgłasza zmianę poziomu aktywności firmy z powodu pandemii.
  • 75% ankietowanych przyznaje, że zmieniły się ich relacje z klientami.
  • 90% ankietowanych przyznaje, że przyszłe środowiska pracy będą bardziej polegać na rozwiązaniach cyfrowych.

Jak 2020 rok zmienił biznes

Lockdown, zespoły rozproszone i ciągłość działalności biznesowej to tylko niektóre z wielkich wyzwań, jakie pandemia postawiła przed firmami z sektora MŚP. Mimo oznak ożywienia wielu menedżerów i liderów wciąż niepewnie patrzy w przyszłość. Czy pandemia na zawsze zmieniła biznes?

By lepiej zrozumieć panującą atmosferę, Dropbox połączył siły z firmą VansonBourne i przeprowadził niezależną ankietę wśród decydentów z firm biznesowych i IT z różnych branż i o różnych obrotach w Wielkiej Brytanii i USA. Dowiedz się, jak firmy radzą sobie na drodze do ożywienia gospodarczego i uczą się wychodzić z kryzysu obronną ręką.

Nowoczesne biuro typu open plan bez ludzi
Rodzic pracuje w domu na laptopie, trzymając na rękach swoje dziecko

Już nie "business as usual"

87% ankietowanych zgłasza zmianę poziomu aktywności firmy.

Po pierwszej serii wywiadów, które przeprowadziliśmy w czerwcu ubiegłego roku, stało się jasne, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanęły przed historycznymi wyzwaniami. 51% ankietowanych zgłosiło spowolnienie aktywności firmy, co w wielu przypadkach wiązało się z ryzykiem zmniejszenia zatrudnienia lub zamknięcia firmy.

Źródłem największych obaw była praca zdalna, ciągłość działalności biznesowej i produktywność. W samych Stanach Zjednoczonych małe przedsiębiorstwa zatrudniają 60 milionów osób oraz odgrywają dużą rolę w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarczym. Pandemia sprawiła, że właściciele wielu takich firm zaczęli wątpić, czy przetrwają te niepewne czasy.

Różne branże. Różne skutki.

Obostrzenia związane z Covid-19 dotknęły zwłaszcza sektor hotelarsko-rozrywkowy, za to branża technologiczna nie odnotowała spadku. W czerwcu 51% firm z tego sektora zgłosiło wzmożenie aktywności biznesowej. Do sierpnia wskaźnik ten wzrósł do 57%. Tak szybki wzrost wydaje się wskazywać na rosnące znaczenie technologii w naszym codziennym życiu, szczególnie biorąc pod uwagę, że coraz więcej firm korzysta z telekonferencji, korespondencji mailowej i narzędzi IT.

Wykresy z sierpnia 2020 r. przedstawiające zwiększony poziom aktywności biznesowej w branżach technologicznych

Lepsza perspektywa

Druga część ankiety przeprowadzona w sierpniu przyniosła lepsze wieści. Więcej organizacji zgłosiło wzmożenie aktywności biznesowej i sygnały potencjalnego ożywienia gospodarczego. 

Jak firmom udało się utrzymać działalność, dać zajęcie pracownikom i zadowolić klientów? Luzowanie obostrzeń na pewno odegrało w tym pewną rolę, ale wiele firm zaczęło też stosować inteligentną organizację pracy. Zostały zmuszone do wprowadzenia innowacji.

Czy sposobem na powrót do formy jest elastyczność?

Mimo nowych wyzwań i przeszkód priorytetem dla firm pozostają rentowność i wzrost.
Droga do odbudowy po pandemii wciąż nie jest jasno wytyczona, dlatego firmy muszą działać elastycznie i szybko dostosowywać skalę działania do zmian w popycie i postawach klientów, a także do nowych metod pracy.
Inwestując w rozwiązania IT i te służące lepszej współpracy, firmy mogą skupić się na zwiększaniu produktywności w okresie spadku koniunktury.
Gdy zmienią się perspektywy i pojawią nowe szanse, takie przedsiębiorstwa będą już w blokach startowych. W naszej ankiecie 87% ankietowanych firm przyznaje, że narzędzia do współpracy pomagają im w rozwoju biznesu.

Praca zdalna

Przeszkody we współpracy spowalniają firmy

Wirtualne spotkanie, w którym bierze udział kilku pracowników znajdujących się w różnych miejscach
Wiele folderów i plików zorganizowanych w formie siatki

Coraz trudniej pracować zespo-łowo

Gdy firmy wysłały pracowników do domów w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, wielu z nich nie było gotowych do tak nagłego przejścia na pracę zdalną. Jak pracownicy koordynują pracę nad projektami, nie przebywając w tym samym pomieszczeniu? Dzięki ankiecie odkryliśmy kilka największych przeszkód.

Trzy główne wyzwania pracy zdalnej

1. Zapewnienie współpracy w zespołach
69% ankietowanych wskazuje, że „dokumenty przechowywane i konwersacje prowadzone na różnych, niepołączonych z sobą platformach utrudniają pracę”. A gdy pracownikom trudno się współpracuje, produktywność spada.
2. Pomiar produktywności
Gdy menedżerowie nie spotykają się z zespołami osobiście, może być im trudno ocenić, czy zadania są wykonywane sprawnie. Czy pracownicy są skoncentrowani i zmotywowani, a projekty realizowane zgodnie z harmonogramem?
3. Utrzymanie silnej kultury pracy
Kultura pracy odgrywa ważną rolę w motywowaniu, przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników. Jak jednak wspierać pozytywną kulturę organizacyjną, nie mając fizycznej przestrzeni, w której pracownicy mogliby się spotykać?

Od pracy zdalnej po współpracę w zespołach

W sercu Team Epiphany znajduje się kultura pracy oparta na zgranych zespołach

W sercu Team Epiphany znajduje się kultura pracy oparta na zgranych zespołach

Gdy cały 80-osobowy zespół tej agencji marketingowej zaczął pracować z domu, właściciele Coltrane Curtis i Lisa Chu utrzymali biznes w dobrej formie, odpowiednio wykorzystując talenty swoich pracowników i przenosząc wydarzenia na żywo do świata cyfrowego. Dzięki elastyczności i wprowadzaniu innowacyjnych metod współpracy potrafili wspierać kulturę pracy zespołowej i dbać o kreatywność. Poznaj ich historię.

Obejrzyj film
Pionierzy w kulturze pracy z dowolnej lokalizacji

Pionierzy w kulturze pracy z dowolnej lokalizacji

Gdy w czasie lockdownu popyt na aplikację Cameo służącą do udostępniania wideo zaczął gwałtownie rosnąć, dyrektor generalny firmy Steven Galanis potraktował to jako szansę na zmianę działania. W efekcie Cameo zrezygnowało z biur stacjonarnych i zbudowało jeszcze silniejszy zespół.

Obejrzyj film
Rewolucja w pracy rozproszonej

Rewolucja w pracy rozproszonej

Gdy pandemia Covid-19 wstrzymała działanie branży rozrywkowej, Array, firma zajmująca się produkcją filmów, zmieniła tę przeszkodę w szansę. Przekonaj się, jak dzięki prezes Tilane Jones firma Array zrobiła zwrot, który zjednoczył zespół.

Obejrzyj film
Wsparcie milionów uczniów w powrocie do szkoły

Wsparcie milionów uczniów w powrocie do szkoły

Gdy szkoły na całym świecie zamknęły się z powodu pandemii, Sal Khan musiał szybko zorganizować zasoby, które pozwoliły nauczycielom, uczniom i rodzicom przejść na nauczanie zdalne. Dowiedz się, jak Khan Academy rozwinęło działalność, by sprostać aktualnym potrzebom.

Obejrzyj film

Rewolucja cyfrowa

Praca zdalna przyspiesza innowacje

Wraz z normalizacją pracy w zespołach rozproszonych firmy musiały szybko znaleźć sposób na umożliwienie zespołom kontaktu i sprawnej współpracy, by zadbać o realizację zadań. 

Szybko zaczęły korzystać z wideokonferencji, narzędzi do zarządzania projektami i cyfrowych obszarów roboczych. W czerwcu 2020 roku 74% ankietowanych oceniło, że korzystają z istniejących narzędzi IT i do współpracy w znacznie większym stopniu, niż by się spodziewali. W sierpniu 58% osób wskazało, że pandemia stała się katalizatorem transformacji cyfrowej, a wielu ankietowanych planowało zwiększyć budżet na IT.

Wykresy poziome z roku 2020 przedstawiające, jak pandemia napędzała transformację cyfrową

Nowatorskie metody pracy

 
Niespodziewane i gwałtowne przejście na narzędzia cyfrowe mogło na początku stanowić trudność, ale dzięki niemu dostrzegliśmy potencjał tych rozwiązań. To nie tylko fajne funkcje i ciekawostki, ale też niezbędne narzędzia, które mogą usprawnić procesy, rozbudzić kreatywność i wesprzeć rozwój biznesu.

Tomorrow Lab to wielokrotnie nagradzana grupa projektantów i inżynierów, którzy tworzą rewolucyjne produkty technologiczne. Współpraca odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przez nich innowacji. Dzięki narzędziom zespół płynnie łączy procesy projektowe, technologiczne i inżynieryjne. Ich efektywności nie zaburzyło nawet obowiązkowe przejście na pracę online z powodu pandemii. Zespoły zaczęły wykorzystywać sprytne metody pracy – wideokonferencje do codziennych odpraw, udostępnianie ekranu w czasie sesji poświęconych przeglądowi pracy i szkicowaniu oraz Slack do codziennej komunikacji.

Logo firmy Tomorrow Lab
Tablica ogłoszeń z rysunkami, zdjęciami i notatkami
Nie ma czegoś takiego jak myślenie grupowe. Współpraca wymaga narzędzi, które pozwalają ludziom łączyć indywidualne pomysły i tworzyć coś lepszego.
Tomorrow Lab
Pracownik Tomorrow Lab

Obsługa klienta

Nowe reguły gry. Nowe postawy klientów.

Osoba pracująca w domu na laptopie patrzy na swojego psa
Karton z artykułami spożywczymi na podłodze

75% ankietowanych przyznaje, że zmieniły się ich relacje z klientami.

Kryzys wywołał gwałtowne i trwałe zmiany w oczekiwaniach klientów. Z powodu obostrzeń i środków bezpieczeństwa ludzie zaczęli wyszukiwać i kupować produkty online. Już przed pandemią 67% decyzji konsumenckich podejmowano online. Klienci przyzwyczają się do wygody i szerokiego asortymentu w sklepach online, a ten wskaźnik będzie rósł. Jak firmy mogą się wyróżniać i utrzymywać przewagę konkurencyjną? Priorytetem każdej organizacji musi być doświadczenie klienta.

Czy Twój zespół ma odpowiednie narzędzia do współpracy?

 

92% ankietowanych zgadza się, że dobra współpraca w zespole jest kluczem do zapewnienia klientom właściwych doświadczeń.

Różne osoby odpowiadające na komentarze w Dropbox za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych

Kluczowe wnioski

Największe wyzwania w obsłudze klienta

  • Utrzymanie silnych relacji z obecnymi klientami
  • Budowanie silnych relacji z nowymi klientami internetowymi
  • Zapewnienie wyróżniających się doświadczeń online
  • Skuteczne wsparcie klienta w kanałach online

Jak poprawić obsługę klienta

Gwałtowne zwiększenie skali zastosowania narzędzi cyfrowych jest tak naprawdę ogromną szansą. Kanały internetowe mogą pomagać firmom redukować koszty, zwiększać udziały w rynku i prowadzić skuteczniejszą komunikację. Trzeba jednak działać szybko, jeśli chce się zyskać przewagę konkurencyjną. Stworzenie silnej marki online jest teraz jeszcze istotniejsze.

 

  • Popraw obsługę klienta, wprowadzając czat na żywo.
  • Docieraj do nowych i aktualnych klientów w mediach społecznościowych.
  • Upewnij się, że strona firmy jest przyjazna dla użytkownika i świetnie działa na urządzeniach mobilnych, które są obecnie w użyciu częściej niż kiedykolwiek. 

Florystka używająca smartfona do streamowania domowego samouczka ogrodniczego online dotyczącego sadzenia sukulentów

Bardziej osobisty świat cyfrowy

Revival Retro to niezależna, nagradzana marka modowa, która przywraca blask modzie lat 20., 30. i 40. XX wieku. Po pierwszych sukcesach sklepu stacjonarnego w Londynie szybko okazało się, że aby się rozwinąć i stać bardziej konkurencyjną, marka musi zaistnieć w internecie. Czytaj dalej, by poznać historię marki
Dwie osoby w ubraniach Revival Retro pozują do zdjęcia
Logo firmy Revival Retro
Zarówno dla mnie, jak i dla mojej firmy zawsze ważne było budowanie trwałych relacji z klientami. Uznałam, że z pomocą odpowiednich technologii możemy osiągnąć to samo online i stworzyć sklep internetowy, w którym klienci poczują się jak w sklepie stacjonarnym. Sukces sklepu online był dla nas przełomowy i wygląda na to, że przed nami świetlana przyszłość. Podstawą tego sukcesu są media społecznościowe, świetne zdjęcia oraz społeczność naszych klientów, i to Dropbox Business pomaga nam tym wszystkim zarządzać.
Rowena Howie, właścicielka Revival Retro
Rowena Howie, właścicielka Revival Retro, pozuje przed swoim sklepem

Krajobraz po pandemii

Wyjść z kryzysu obronną ręką

Siedząca na kanapie osoba prowadząca wideokonferencję na laptopie
Logo producentów różnych narzędzi do współpracy, w tym m.in. Dropbox, Slack, Microsoft i Adobe

90% ankietowanych przyznaje, że przyszłe środowiska pracy będą skoncentrowane na rozwiązaniach cyfrowych.

Pandemia niemal z dnia na dzień zmieniła sposób, w jaki pracujemy i współdziałamy – w zespołach i z klientami. Nie ma już odwrotu. Narzędzia IT i do współpracy nie tylko wspierają powrót do biznesowej normalności, ale też pomagają realizować priorytety firm i dają wyjątkowe korzyści organizacjom, pracownikom i klientom.  

Obecnie każda firma przechodzi przyspieszoną przemianę. By teraz i w przyszłości nadal liczyć się dla klientów, musimy poddać się transformacji. Innowacje są niezbędne, a każda inwestycja w cyfrowe rozwiązania bierze się z potrzeb dziesiątek milionów klientów, których obsługujemy.

Catherine Hamilton, dyrektor ds. wydajności biznesowej, Post Office

Zmiana sposobów pracy może być trwała

Wiele firm stara się wyciągać wnioski z kryzysu i usprawnić funkcjonowanie miejsc pracy. Niektóre organizacje zamierzają stosować model hybrydowy będący połączeniem biura i pracy z domu, inne całkowicie zamykają biura. Oba te rozwiązania mogą dawać ciekawe korzyści, takie jak obniżenie kosztów, dostęp do większej puli talentów czy wspieranie pracowników w utrzymywaniu zdrowszej równowagi między pracą a życiem osobistym. Ale tak naprawdę to dopiero początek. W praktyce firmy muszą wprowadzać innowacje, by utrzymać przewagę konkurencyjną i wyjść z pandemii obronną ręką. Dzięki elastyczniejszemu podejściu do godzin i miejsca pracy organizacje mogą na nowo kształtować kulturę pracy i wkroczyć w kolejny etap rozwoju.

Jak na tych polach radzi sobie Twoja organizacja?

Weź udział w krótkiej ankiecie porównawczej i przekonaj się, jak Twoja firma wypada pod kątem zarządzania w porównaniu z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Osoba pracuje w domu na komputerze, trzymając w ręku napój i papierowe notatki

Informacje o badaniu

VansonBourne
W ankiecie udział wzięło trzy tysiące decydentów w obszarze biznesu i IT w Wielkiej Brytanii i USA. Wywiady odbyły się w dwóch turach – na przełomie czerwca i lipca oraz w sierpniu.
Uczestnicy
Respondentami byli przedstawiciele organizacji o różnej skali: średnich (mających 250-2499 pracowników), małych (20-249 pracowników) i bardzo małych (2-19 pracowników).
Branże
Firmy te należały do takich sektorów jak technologia, budownictwo, handel detaliczny, finanse, hotelarstwo, produkcja i generowały przychody różnej skali.