Skip to content (Press Enter)

Hva er kritisk vei?

Forenkle arbeidslivet ditt med metoden for kritisk vei, slik at du kan sikre at prosjektet alltid er i tide og på budsjett.

Metoden for kritisk vei forklart

Når du administrerer et komplekst prosjekt med mange deler som beveger seg og frister som oppstår, kan det være vanskelig å levere i tide og på budsjett. Det finnes et bredt spekter av prosjektstyringsverktøy som kan hjelpe deg med å nå disse målene, hvorav det ene er metoden for kritisk vei (CPM).

Så hva er en kritisk vei?

CPM er en prosjektmodelleringsteknikk som du kan bruke til å analysere, planlegge og tidsplanlegge komplekse prosjekter. I hovedsak krever metoden for kritisk vei at du lister opp alle aktivitetene som må fullføres for å fullføre et prosjekt, hvor lang tid hver aktivitet vil ta, og avhengigheten mellom disse aktivitetene. Selve den kritiske veien er den lengste tiden det tar deg å fullføre det totale prosjektet, og gir deg et innblikk i hvordan du best kan strukturere prosjektplanen din for å sikre at den blir levert i tide og til minimale kostnader. Enkelt sagt hjelper metoden kritisk vei deg til å forstå den optimale tidslinjen for å fullføre prosjektet.

Historien om analyse av kritisk vei

CPM ble utviklet på slutten av 1950-tallet av James E. Kelley fra Remington Rand og Morgan R. Walker fra DuPont. De prøvde å finne ut flere måte å redusere kostnaden på i forbindelse med nedleggelse av fabrikker og omstarter som ble forårsaket av ineffektiv planlegging. Ved å sikre at de riktige oppgavene utføres til rett tid, i stedet for bare å møte problemet med ekstra arbeidskraft, fant de ut at overskytende kostnader kan unngås.

Kelley og Walker publiserte en artikkel om sin forskning i 1959, selv om DuPont flyttet fra det tekniske etter at ledergruppen som var ansvarlig for den endret seg. Rundt samme tid utviklet den amerikanske marinen og Booz Allen Hamilton en lignende teknikk⁠ - PERT (Program Evaluation and Review Technique)⁠ - som er opphavet til begrepet "kritisk vei". Faktisk hadde analyse av kritisk vei sine røtter i noen DuPont-teknikker som dateres tilbake til begynnelsen av 1940-tallet, der de bidro til suksessen til Manhattan-prosjektet.

Selv om DuPonts interesse for metoden med kritisk vei avtok på begynnelsen av 1960-tallet, begynte et par andre selskaper å bruke den til å overvåke store prosjekter, inkludert Mauchly Associates og Catalytic Construction. Opprinnelig var det behov for tilgang til store, spesialiserte datamaskiner for å bruke CPM. Som et resultat var kostnadene for prosjektledelse med kritisk vei en betydelig inngangsbarriere. Etter at PC-revolusjonen og innovasjonene innen datautstyr / programvare gjorde det mulig å utføre administrasjon av tidsplanlegging på en standard stasjonær datamaskin, ble bruken av kritisk vei mye mer utbredt.

Hvordan fungerer prosjektledelse med kritisk vei?

Den første fasen av metoden for kritisk vei har fire grunnleggende trinn. Slik fungerer de litt mer detaljert:

 

 1. Liste over  alle oppgaver / aktiviteter: Først må du liste opp alle oppgavene og aktivitetene som er nødvendige for å fullføre prosjektet i en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS). Generelt sett bør dette bare omfatte kritiske oppgaver og aktiviteter på høyere nivå (i stedet for granulerte detaljer), da det er mulig at en analyse med kritisk vei blir for komplisert til å administreres hvis en detaljert oversikt over alle aktiviteter er inkludert.

 2. Beregn varigheten på hver oppgave: For det andre må du beregne den lengste tiden hver oppgave trenger i kritisk vei for å fullføres. Selvfølgelig må en varighet til en aktivitet være et estimat, så bruk din erfaring, så vel som kunnskapen til kollegene dine, for å gjøre en kvalifisert gjetning. Du må også oppgi hver oppgave i henhold til den tidligste datoen den kan starte og avslutte uten å forsinke prosjektet.

 3. Etabler oppgaveavhengigheter: Deretter bør du samle alle oppgaveavhengigheter, der en første aktivitet eller forgjengeroppgave bestemmer startdatoen for etterfølgeroppgaven. For å utarbeide prosjektets avhengige oppgaver, still deg selv følgende spørsmål når du lister opp aktiviteter:
  a. Hvilken oppgave må fullføres før denne oppgaven kan begynne?
  b. Hvilken oppgave skal skje umiddelbart etter denne oppgaven?
  c. Hvilken oppgave skal avsluttes samtidig med denne oppgaven?

 4. Merk prosjektets milepæler: Til slutt er det viktig å notere hovedprosjektets milepæler, samt prosjektleveranser.

Når du har samlet alle disse dataene, må du lage en modell for å anskueliggjøre prosjektaktivitetene dine. Det er flere forskjellige modeller du kan bruke, fra enkle grafer og nettverksdiagrammer til Gantt-diagramvisninger. Deretter kan du ved å bruke denne modellen utarbeide den kritiske veien til selve prosjektet. Bare for å oppdatere, det er den lengste veien til de planlagte aktivitetene dine til slutten av prosjektet, så vel som de tidligste og seneste datoene / tidspunktene som hver aktivitet kan starte på uten å forsinke prosjektet. Dette viser deg også den lengste varigheten av prosjektet som kreves for fullføring.

Etter at du har utarbeidet den kritiske veien, kan du identifisere hvilke elementer som er "kritiske aktiviteter" og hvilke som har "total flyt" (kan bli forsinket uten å utvide prosjektet). Du kan deretter bruke denne informasjonen til å spore starttidspunktene til bestemte oppgaver raskt, forkorte prosjekttiden om nødvendig og administrere ressursbegrensninger mer effektivt.

Fordeler med metoden kritisk vei

Det er flere viktige fordeler forbundet med prosjektledelse med kritisk vei. Først og fremst hjelper det prosjektledere med å identifisere de viktigste oppgavene i prosjektet ditt. Hvis noen av aktivitetene dine i kritisk vei har et sent starttidspunkt eller tar mer tid enn forventet, vil hele prosjektet berøres. Som sådan er det nyttig for prosjektledere å ha en prosjektplan som identifiserer hvilke oppgaver som må styres tettere enn andre. Det er også viktig å vurdere det faktum at analyse med kritisk vei kan bidra til å redusere prosjektets tidslinjer. Etter at du har gjennomført analysen din, vil du ha innsyn i oppgavene som er best egnet til reduksjon av varighet.

I tillegg kan prosjektledelse med kritisk vei gjøre prosessen med risikovurdering mye enklere. Når du har etablert oppgaveavhengigheter, er det relativt enkelt å finne ut hva effekten av at en frist ikke er nådd kommer til å ha på neste leveranse. Videre gir analyse med kritisk vei prosjektledere det perfekte rammeverket for å måle den faktiske fremdriften i prosjektet mot forventet fremgang. Ved å spore resultatene dine mot den opprinnelige grunnlinjen, kan du finne ut hvor ineffektivitetene befinner seg og ta skritt for å eliminere dem fra arbeidsflyten din.

Er kritisk vei riktig for meg?

Analyse med kritisk vei kan brukes til praktisk talt alle typer prosjekter, inkludert forskning, ingeniørarbeid, produktutvikling, programvareutvikling, konstruksjon og så videre. Hvis følgende uttalelser stemmer for prosjektet du legger ut på, kan metoden for kritisk vei være passende:

 • Aktivitetene er veldefinerte, og når de er avsluttet, vil de signalisere fullføringen av prosjektet.
 • Aktivitetene er bestilt og må utføres i rekkefølge. For eksempel må materialer til et byggeprosjekt hentes før selve konstruksjonen kan begynne.
 • Aktiviteter kan stoppes og startes uavhengig i en gitt sekvens (holder utenfor en kontinuerlig strøm av prosessaktiviteter som oljeraffinering).

Som du kan se, kan prosjektledelse med kritisk vei være egnet for et bredt spekter av bransjer og prosjekter. Men du trenger ikke å innføre en kritisk vei i sin helhet for å dra nytte av dens effekter. Hvis det er et element av CPM som fungerer for deg kan det være fordelaktig å integrere det i prosjektstyringsprosessen. Til slutt er tilpasningsevne en av viktige egenskapene til en vellykket prosjektleder.

Bruke kritisk vei med teamet ditt

Nå som du vet litt mer om metoden for kritisk vei, er det verdt å tenke på hvordan du kan bruke den i organisasjonen din. Dropbox tilbyr noen få verktøy som kan hjelpe deg med å implementere analyse med kritisk vei. For eksempel kan Dropbox Paper hjelpe deg med å administrere hele prosjektets veikart fra ett sted, noe som gjør det til en ideell måte å modellere prosjektledelse med kritisk vei på. Først bruk prosjektets planleggingsmal til å lede teammedlemmene gjennom prosjektet, hvert steg på veien. Deleger deretter oppgaver til de aktuelle teammedlemmene, lag gjøremålslister for å sikre at prosjektet ditt beveger seg i et optimalt tempo, og bruk oppgavestyringsverktøy for et perspektiv på høyt nivå på teamets tildelte oppgaver.

Siste tanker

Til slutt gir metoden for kritiske vei deg klarhet, og tilbyr en visuell skildring av hele prosjektets arbeidsflyt, fra start til slutt. Ved å identifisere den "kritiske veien" kan du sikre at ressursene allokeres til de viktigste oppgavene og optimalisere hastigheten som kritiske prosjekter fullføres og leveres med.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Kom i gang med Dropbox Business