Skip to content (Press Enter)

Hva er PERT?

For prosjektledere som ønsker å få teamene sine til å jobbe mer effektivt, kan PERT-programmet virkelig hjelpe.

true

Historien til "Program Evaluation and Review Technique"

PERT-akronymet står for "Program Evaluation and Review Technique", et program som har vært i bruk av forskjellige organisasjoner i over 50 år. Opprinnelig utviklet i 1958 for bruk av US Navy Special Projects Office, er PERT-teknikken et prosjektstyringssystem designet for å hjelpe til med planleggingen av store og komplekse prosjekter. Starter med en samlet programevaluering, fremmer en analyse i dybden av ethvert prosjekt før startdatoen. Den ble brukt på Polaris-rakettdesignen, så vel som på vinter-OL i 1968 i Grenoble. Mens lignende styringskonsepter er blitt utviklet og raffinert siden, var PERT den første teknikken i sitt slag.

Hvordan prosjektstyring med PERT fungerer

Som nevnt ovenfor er PERT designet for å implementeres med prosjekter som er svært komplekse, som må fullføres gjennom sekvensielle oppgaver og / eller kjøres sammen med andre prosjekter. Det overordnede målet med PERT er å få prosjekter fullført i tide og på budsjett, samt å nøyaktig vurdere samlet oppgavebeskrivelse i løpet av oppgavebeskrivelsesfasen.

Oppgavebeskrivelse for PERT-prosjektet ditt

Oppgavebeskrivelse er en viktig del av PERT, da det er der du lager en handlingsplan for prosjektet ditt. Teknikken tar høyde for ting som kan gå galt eller tar lengre tid enn de burde, samt viktige ”milepæler” gjennom hele livet. Sammenlignet med teamets vanlige teknikk for oppgavebeskrivelse, kan PERT virke ekstremt grundig, og påkaller alt fra ressursadministrasjon til individuell prestasjon. Med sine militære røtter handler PERT-metoden om forberedelse, og etterlater ingen stein som ikke er snudd.

PERT-uttrykk for oppgavebeskrivelse

En PERT-oppgavebeskrivelse vil bruke følgende utrykk for å definere viktige hendelser, tidsplaner og ressurser:

Hendelser

PERT-hendelser fungerer som milepæler i prosessen din. De krever ingen ressurser i seg selv: i stedet kan en PERT-hendelse ikke fullføres før hver oppgave som fører fram til den er fullført.

 • En PERT-hendelse refererer til starten eller fullføringen av en eller flere aktiviteter
 • En forgjengerhendelse kommer rett før en eller flere hendelser
 • En etterfølgerhendelse inntreffer umiddelbart etter en eller annen hendelse

Aktiviteter

PERT-aktiviteter er aktiviteter som krever ressurser:

 • En PERT-aktivitet refererer til å utføre en oppgave som bruker ressursene dine, enten det er tid, materialer, penger eller til og med maskiner. Du kan ikke utføre en PERT-aktivitet før hendelsen som markerer begynnelsen er fullført, for eksempel hvis noe i forrige hendelsesfase er uferdig, kan den nye ikke begynne.
 • En PERT-underaktivitet refererer til de mindre oppgavene en PERT-aktivitet kan deles inn i. For eksempel kan aktiviteten "klargjøre utkast" brytes ned til "klargjøre utkast 1, 2 og 3" hvis det er sannsynlig at flere økter er nødvendig.

Tid

PERT-tidspunkter er nøkkelen til teknikken og er designet for å tillate optimal ytelse og tilbakeslag:

 • Den optimistisk varigheten refererer til minimum tid som er nødvendig for å fullføre en aktivitet, forutsatt at alt går greit og går enda bedre enn forventet
 • Den pessimistisk varigheten er motsatt, og angir den maksimale tiden som trengs for å fullføre oppgaven, forutsatt at alt som kan gå galt, går galt - ikke medregnet totale katastrofer
 • Den mest sannsynlige varigheten ligger i det lykkelige mellomsjiktet når det gjelder den forventede tiden som trengs, forutsatt at alt går som vanlig
 • Forventet varighet er den beste gjetningen din for levering, med noen innrømmelser for ting som går galt, og bør være basert på modellens gjennomsnittstid for en rutinemessig fullføring av oppgaven

Administrering

Flere andre begreper hjelper til med å definere viktigheten, fremdriften og forventningen til hver hendelse eller aktivitet:

 • Kritisk vei gir en oversikt over hele prosjektet fra dag én til sluttdatoen, og hjelper med å definere den totale tiden i dager, måneder eller år som teamet ditt trenger for å fullføre alt. Metoden for kritisk vei er faktisk en egen tilnærming som er utviklet omtrent samtidig som PERT, selv om de to primært brukes i forbindelse med hverandre.

 • Kritisk aktivitet er betegnelsen på oppgaver som ikke kan ha overskridelser eller ta opp mer ressurser enn planlagt. En kritisk aktivitet er, som navnet beskriver kritisk for vellykket prosjektgjennomføring.

 • Flyt eller slakk refererer til tiden og ressursene som er tilgjengelige under prosjektet. Fri flyt refererer til forskyvningen av ressurser du har dersom teamet ditt får en forsinkelse, mens negativ slakk refererer til oppgaver som har et underskudd på ressurser.

 • Ledetid er tiden der en forgjengerhendelse må fullføres for at en hendelse skal nås.

 • Etterslepstid er det tidligste tidspunktet en hendelse kan følge etter en annen.

 • Rask utføring er når teamet ditt bestemmer seg for å kjøre kritiske oppgaver sammen for å forkorte den samlede kritiske veien.

 • Krasjer kritisk vei betyr det at du injiserer ytterligere ressurser i en aktivitet på kritisk vei, og dermed forkorter tiden det tar å fullføre, og gjør den kritiske veien kortere.

Trinn for PERT-prosjektplanlegging

Nå som du kjenner alle nøkkelordene, her er hvordan du omsetter dem til praktiske handlinger:

 1. Identifiser oppgavene dine: Du skal angi alle oppgavene som trengs for å fullføre prosjektet ditt, noe som kan være litt tidkrevende. Men hvis du har et komplekst prosjekt i hendene, er det viktig å få synlighet på det på dette tidlige stadiet.

 2. Definer en riktig rekkefølge: Bestem den beste rekkefølgen for å få de beste resultatene fra hver oppgave, husk at du kan kjøre flere oppgaver parallelt. Sett oppgaveavhengigheter i en fornuftig rekkefølge.

 3. Estimerte varigheter: Finn ut hvor mye tid hver oppgave trenger, og skap en optimistisk, pessimistisk og forventet varighet.

 4. Lag et PERT-diagram: Lag et visuelt bilde av prosjektet ditt.

 5. Tildel flyt: Sørg for at du vet hvor mange ressurser hver oppgave vil kreve.

 6. Estimat for kritisk vei: Basert på rammeverket ditt så langt, angi en dato for total ferdigstillelse.

Planleggingsoppgaver i PERT

En PERT-tabell hjelper deg med å registrere varighetene og aktivitetsrekkefølgen. Dette er ikke bare nyttig i planleggingsfaser, det er også en verdifull tidsplan du kan referere til for hele prosjektet. Nedenfor er et PERT-tabelleksempel:

Aktivitet

Beskrivelse

Forgjengere

Optimistisk

Normal

Pessimistisk

Forventet

0

Startdato

 

0

0

0

0

A

Valg av medarbeidere

0

10

15

20

15

B

Valg av utstyr

0

5

10

15

10

C

Utkastoppretting

A

10

12

18

12

D

Innføringsprogram for ansatte

A

7

10

15

10

E

Installere nytt utstyr.

B, C

48

72

96

72

Lage et PERT-nettverksdiagram

Når tabellen din er laget, kan du opprette et tilsvarende PERT-diagram. Dette fungerer som et flytskjema for å gi en klar visuell indikasjon på prosjektsekvensen. Det kan også være lurt å bruke et digitalt Gantt-diagram. Diagrammet ditt skal bestå av knutepunkter, med hvert knutepunkt som beskriver en aktivitet, så vel som dens optimistiske, pessimistiske og forventede varigheter.

Her er et eksempel på et fullstendig PERT-nettverksdiagram.

PERT-teknikk: Fordeler og ulemper

Som du kan se er PERT-teknikken selv i planleggingsfasene ingen liten oppgave. Du og teamet ditt skal tenke nøye igjennom om dette er den beste styringsteknikken for det valgte prosjektet. Generelt er PERT-tilnærmingen ikke veldig skalerbar til små prosjekter. I tillegg, hvis du prøver å bruke den på ganske greie prosjekter, kan du havne i en situasjon med "jo flere kokker, jo mer søl". Vurder følgende fordeler og ulemper før du går videre med denne metoden:

Fordeler med PERT-teknikken

 • Skaper et klart og lettfattelig bilde på hele prosjektet
 • Tillater dybdeanalyse av prosjektressurser og prestasjoner før oppstart
 • Skaper en tydelig tidslinje for en strukturert tilnærming
 • Hjelper med å fremme ansvarlighet ettersom alle har klart definerte roller og tidsplaner
 • Tar høyde for forsinkelser
 • Kan motivere teammedlemmer gjennom en klar samarbeidsplan
 • Kan lede til raskere fullføring av prosjektet fordi alle vet hva de skal gjøre og når, dvs. ingen forsinkelser gjennom dårlig kommunisering av forventninger

Ulemper med PERT-teknikken

 • Når du begynner å bryte ned alle nødvendige aktiviteter, kan du begynne å nå et overveldende antall oppgaver
 • Ikke særlig anvendelig for mindre prosjekter og enkle oppgaver
 • Knutepunkter og diagrammer hjelper deg med å vise forventninger, men ikke live-statusen
 • Forventninger er ikke alltid virkeligheten etter hvert som prosjektet skrider frem
 • Dramatisk økt administrasjon i løpet av fasen for oppgavebeskrivelse
 • Varighetsestimater kan føles undertrykkende og bidrar ikke til kreative oppgaver

Er PERT-teknikken riktig for deg og teamet ditt?

Hvis prosjektet ditt involverer mange mennesker og mange oppgaver, vil det å ha et PERT-nettverksdiagram for å fungere som et utkast gi alle et sterkt prosjektstyringsverktøy de kan bruke som et fundament framover. Når det er sagt, hvis prosjektet ditt ikke er så komplisert trår du bare vannet og kaster bort dyrebar tid på å beskrive noe som ikke trenger slike detaljer.

Hva er alternativene til PERT?

Hvis du tror teamet ditt kan dra nytte av noen av konseptene til PERT uten å ta i bruk metoden, kan du prøve å lete etter verktøy som omfatter den samme mentaliteten med litt mindre papirarbeid. Dropbox tilbyr oppgavehåndteringsverktøy som gjør det enkelt å holde deg oppdatert på hva teamet ditt gjør. Med appintegrasjoner inkludert Xero, Monday og Trello kan du enkelt administrere økonomi, teamoppgaver og enkelt takle problemer alt fra Dropbox.

Prosjektledere kan oppleve at det et team egentlig trenger ikke er en kompleks planleggingsteknikk like mye som en tydelig definert arbeidsprosess og verktøyene for å oppnå den.

Oppdag en bedre måte å samarbeide på.

Kom i gang med Dropbox for team