Skip to content (Press Enter)

Virtual First Toolkit

Vi utformar ett mer upplyst arbetssätt – virtuellt. På Dropbox har vårt mål alltid varit att föra in enkelhet och mänsklighet i arbetet. När vi nu blivit ett Virtual First-företag bygger vi ut denna filosofi ytterligare. I den här verktygssatsen hittar du praktiska, virtuellt anpassade övningar – från hur du sätter upp bättre mål till hur du förbättrar teamets välbefinnande – för att hjälpa er lyckas med distansarbetet. Vare sig ni arbetar helt på distans eller arbetar hemifrån ibland hoppas vi att dessa verktyg kan hjälpa dig och teamet att hålla er effektiva, uppkopplade och lyckliga.

Effektivitetssats

Produktivitetsexperter vet att upptagen inte är samma sak som effektiv. När allt kommer omkring kan du bocka av hundra uppgifter varje dag – men är det rätt saker du gjort? Använd vår effektivitetssats för att skilja ut signalen från bruset och ringa in dina viktigaste mål. 

Illustration som visar en man och två kvinnor som bär en hoprullad matta

Teamworksats

Hur kan ni tillsammans stanna kvar i flödet när antalet Zoom-skärmar är oändligt och många mil skiljer teammedlemmarna åt? Vare sig du vill ta dig förbi småpratet, kommunicera kring ett gemensamt syfte eller bygga en känsla av tillhörighet har vår Teamworksats lösningar som hjälper till.

Illustration som visar fyra personer som vandrar uppför en kulle med stora ryggsäckar

Kommunikationssats

Distansarbete innebär att tolka lagkamraternas ansiktsuttryck (och användning av skiljetecken!) i chattfönster och videokonferenser hela dagen. Använd kommunikationssatsen för att enkelt navigera i en värld av virtuell mänsklig interaktion – vare sig du hanterar en knepig konversation eller leder ett lyckat möte. 

Illustration av en kvinna som håller en pappersmugg med kaffe och tittar på en videokonferens på sin stationära dator

Välbefinnandesats

Arbete och fritid blandas som aldrig förr, vilket innebär att balansen i yrkeslivet kräver lite extra ansträngning. Vår välbefinnandesats erbjuder enkla verktyg som tar hand om hela dig. Läs mer om hur du sätter bättre gränser, minskar mängden negativa mentala störningar och mycket annat.

Illustration som visar en kvinna omgiven av lövverk som planterar en rotfrukt

skrolla Virtual First-manifestet 

Principerna vi använder för att vägleda oss i det virtuella arbetet:

groddAllt är en prototyp

Våra förväntningar kring hur och när vi ska arbeta förändras snabbare än någonsin. Att blomstra i detta sammanhang innebär att behandla allt vi bygger – från vår kultur till våra produkter – som kreativa experiment. Vi levererar för att lära oss. Och vi blir aldrig mer än 1 % klara.

högspänningVälj asynkront som standard

I en kultur som plågas av närvarobesatthet står vi för autonomi och fokus. Vi begränsar möten till tre D (diskussion, debatt och beslut). Allt annat hanterar vi via chatt, e-post eller i ett dokument. Vi bryr oss om hur du påverkar – inte hur många möten du är med i.

Gör (det virtuella) arbetet mänskligt

Vi vill att du ska göra ditt bästa arbete virtuellt, vem du än är och var du än kommer ifrån. För att nå dit bygger vi en medkännande kultur som uppmuntrar till välbefinnande – och produkter som ger lite mer flyt i arbetsdagen. 

gnistorHåll det enkelt 

Arbete behöver inte betyda att gräva efter filer och hoppa mellan för många appar hela dagen. För att hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt eliminerar vi det onödiga jobbet i arbetet. Hur klarar vi det? Genom att hålla resurserna kortfattade, centraliserade och självbetjänande. 

 

person som jonglerarDesign för glädje 

Vi kanske bygger företagsprogramvara, men vårt arbete behöver inte kännas byråkratiskt. Vi vet att kreativa kulturer är mer uppfinningsrika, så vi bygger in lite lek i allt vi gör – vare sig det handlar om ett virtuellt möte eller ett designbeslut.