Skip to content (Press Enter)

Vad är datamigrering?

Att lagra data är en sak – men vad händer när du behöver flytta på den?

Överför data med Dropbox
En person som migrerar data mellan två bärbara datorer

Vad är datamigrering?

Datamigrering är processen med att flytta stora mängder data från en plats till en annan. Du kan överväga att flytta dina persondatorfiler till en extern hårddisk som en form av datamigrering i den enklast formen. I allmänhet är datamigrering mycket mer storskaligt.

Vad används datamigrering till?

Datamigrering används till att uppdatera affärstekniker, antingen för effektivitet eller säkerhet. Moores lag hävdar att vi kan förvänta oss utveckling i fråga om hastighet och kapaciteter ungefär vartannat år och innebär att det alltid är viktigt att förekomma.

Att hålla sig uppdaterad om teknik och överge dina föråldrade system är en oundviklig del av den moderna affärsvärlden. Det innebär även att hämta upp alla dina data från ett system och flytta det till ett annat, det är vad som avses med datamigrering.

Vad finns det för olika typer av datamigrering?

Det finns flertalet olika typer av datamigrering, alla med olika tillämpningar:

  • Lagringsutrymmesmigrering: Det är när data flyttas från ett lagringsformat till ett annat, exempelvis digitalisering av pappersregister för en onlinebutik.

  • Programmigrering: Det är när du ersätter en ett program med ett annat. Om du exempelvis använder Xero istället för dina föråldrade program till att hantera ekonomi.

  • Databasmigrering: Det är när du flyttar hela din databas till en ny plats, exempelvis som att sluta använda persondatorn på ditt lokala kontor till att lagra filer och i stället ha allt i molnet.

Är molnmigrering samma sak som datamigrering?

Molnmigrering är en slags datamigrering och handlar om att flytta data från din stationära filserver, som står på kontoret, till molnet. Det är även det begrepp som används när du flyttar från ett moln till ett annat.

Är inte molnet samma för alla verksamheter?

"Molnet" är i grund och botten internet. Hur du får åtkomst till molnet beror på vilken tjänst du har valt. Ta till exempel Dropbox som skiljer sig från Google Drive. Båda erbjuder molnlagring men åtkomsten till den ena ger dig inte per automatik tillgång till filer som lagrats på den andra. Molnmigrering torde vara att flytta data från den ena till den andra.

Hur går det till att göra en datamigreringsplan?

Det är väsentligt att ha en spelplan för lyckad datamigrering. Om du inte planerar i förväg kan det sluta med att alla dina data går förlorade eller åtminstone att du får ett längre driftstopp som din verksamhet alldeles säkert kunde klara sig utan.

Här är bara några av de viktiga steg som måste vidtas innan du drar igång på riktigt:

Förstå din datakvalitet

Titta på nuvarande status för dina data. Hur känsliga är de, vilket format har de, kommer migreringen att ändra detta? Genom att identifiera vissa problem innan de inträffar kan du ta hänsyn till dessa och anpassas din migreringsplan för att förhindra dataförlust.

Gör en säkerhetskopia

Du ska redan ha en sådan på plats, och om du inte har det bör du skapa en. Datamigrering är ett jättejobb, och om något går fel måste du vara säker på att dina företagsdata fortfarande finns skyddade någonstans och kan användas i en katastrofåterställning. Om du någonsin behöver konfigurera en ny dator eller bärbar dator kan du komma åt alla dina befintliga filer med en knapptryckning.

Video som beskriver hur säkerhetskopiering gör det enkelt att flytta över filer till en ny dator.

Förstå din tidstram

Datamigreringen är ett stort åtagande så förvänta dig inte att du en vacker dag bara kan dyka upp och ha uppgiften markerad som slutförd vid lunchtid. Var medveten om att du flyttar alla dina företagsdata och det innebär att hela ditt team påverkas och så även dina aktörer. Du kan behöva förbereda och skapa utrymme i budgeten för driftstopp och kanske ordna så att migreringen utförs över helgen. I alla fall, tryck inte på "kör" innan du är helt säker på att du förstår exakt vad du ger dig in på.

Förstå din personal

Vem är det egentligen som genomför den här migreringen? Är det ditt professionella IT-team eller har du släppt den i knät på din kodare som försöker så gott hen kan? Att flytta dina data är lika viktigt som att flytta ditt företags finanser–om något försvinner eller förstörs får du betala priset. Att använda de bästa verktygen för datamigrering är minst lika viktigt för din verksamhet som att använda rätt ledningsverktyg eller någon annan viktig process. Var noggrann när du väljer. Tack och lov kan Dropbox Movebot-tillägget för datamigrering ge ditt företag den expertvägledning ni behöver och förenkla hela processen för ditt team.

Vilka är de bästa datamigreringsstrategierna?

Klar att köra igång? Förvissa dig om att du använder dig av dessa tips:

Bevilja korrekta behörigheter

Det här är ett steg som du kanske förbiser men den allra första delen för alla migreringar bör vara att utesluta alla som inte behöver vara inblandade och ge tillgång till dem som ska vara det. Detta går att beskriva som en transplantation av ditt verksamhets hjärta och du vill verkligen inte att någon trycker på fel sak. På samma sätt vill du inte behöva oroa dig för åtkomst mitt uppe i en kris. Stäm av så att alla vet vilken roll de har och vilka verktyg de behöver.

Se till att någon övervakar

Datamigrering kan vara en problemfri process om den görs på rätt sätt men det går inte att ta för givet. Kontrollera att du har någon som är tillgänglig för att hantera alla problem som kan dyka upp. Även om du använder en särskild program eller en särskild tjänst lönar det sig att vara vaksam.

Testa ditt system

Låt inte alla återgå till arbetet i samma stund som din migrering är slutförd. Du behöver testa den och du bör ha med utrymme för detta i din beräkning av tid för driftstopp. Du kanske vill att en mindre del av personalen ska vara med och hjälpa till att utröna om din migrering har påverkat någon av deras dagliga uppgifter. Om du stöter på problem kan dessa ta dagar att åtgärda.

Kör underhåll och ha en säkerhetskopia

Vissa problem visar sig inte på en gång och det är av den anledningen mycket viktigt att det finns en säkerhetskopia. Om och när du är säker på att migreringen är helt och hållet lyckad och att alla problem har blivit lösta kan du uppdatera din säkerhetskopia till dina nuvarande filformat så att du är redo för den dag det återigen är dags att migrera.

Förberedelse är nyckeln

Datamigrering är troligen den största IT-uppgift som ditt företag kommer att mötas av så du måste vara säker på att du gör det på rätt sätt och att du rustar dig själv och ditt företag med de bästa verktygen för jobbet. Dropbox-tillägget för datamigrering är den idealiska lösningen för enkel och professionell datamigrering. Det är behjälpligt för att hantera åtkomst och behörigheter, ger robusta analyser som håller dig uppdaterad vid varje steg på vägen och det finns alltid möjlighet att få hjälp av människor.

Ditt företag kan ha nått en punkt där det är oundvikligt med datamigrering men med rätt sorts förberedelser kan du definitivt undvika dataförlust.

Genom för en friktionsfri datamigrering

Kom igång