Skip to content (Press Enter)

Vilka är fördelarna med att använda säkerhetskopiering till molnet?

Eftersom molntekniken fortsätter att växa i popularitet framträder säkerhetskopiering till molnet som ett måste i dagens datadrivna värld. Ta reda på varför i denna guide.

Upptäck Dropbox Backup
En person arbetar med en bärbar dator och en mobiltelefon

Dataförlust är en frustrerande och tyvärr oundviklig upplevelse som vi alla bör vara förberedda på.

En säkerhetskopieringslösning är en av de bästa strategierna för att säkerställa att dina filer är skyddade och enkla att återställa. Helst bör du skapa minst tre kopior av dina data som ska säkerhetskopieras till flera platser. Detta kallas 3-2-1-metoden.

Två av dessa kopior bör säkerhetskopieras till två olika enheter där du är, till exempel hårddiskar. Den tredje ska vara en säkerhetskopia på annan plats i ett molnsystem – en viktig faktor i alla datalagrings- och katastrofåterställningsplaner.

Men är det verkligen nödvändigt att gå så långt för att säkerhetskopiera dina data? I den här vägledningen tittar vi på fördelarna med säkerhetskopiering till molnet och förklarar varför den är så viktig.

En illustration av en person som arbetar över flera enheter från en soffa

Låt oss börja med grunderna: Vad är säkerhetskopiering till molnet?

Säkerhetskopiering till molnet är processen då du skickar kopior av data till servrar utanför webbplatsen istället för en lokal säkerhetskopieringsenhet som till exempel en hårddisk.

Servrarna som lagrar dina säkerhetskopieringsdata kan vara privata eller offentliga och finns i ett eller flera datacenter. 

Molnsäkerhetskopiering fungerar genom att en kopia av en fil förs över till ett fjärrlagringssystem som vanligtvis drivs av en tredjepartsleverantör. Denna leverantör tar ut en prenumerationsavgift baserat på flera faktorer, till exempel kapacitet, bandbredd och antal användare som behöver åtkomst till data.

Syftet med säkerhetskopiering till molnet är att bevara data så att användare kan återställa sina filer och system i händelse av dataförlust eller fel.

Om du någonsin varit mitt i ett viktigt redigerings- eller skrivarbete och plötsligt förlorat allt du gjort eftersom din enhet låst sig vet du hur förödande detta kan vara. Med säkerhetskopiering till molnet kan du vara säker på att kunna fortsätta där du slutade och återställa ditt arbete utan problem.

Vilka är fördelarna med säkerhetskopiering till molnet?

En av de största fördelarna med säkerhetskopiering till molnet är den bekvämlighet lösningen erbjuder användarna. Jämfört med lokala säkerhetskopior frigör säkerhetskopiering till molnet mycket tid och resurser som annars skulle lagts på tråkigt manuellt arbete.

Om du driver ett litet företag eller arbetar själv kanske du inte har den tid som behövs för att säkerhetskopiera hela datorn till en hårddisk. Att övervaka säkerhetskopieringens förlopp eller felsöka om något går fel är inte heller något du egentligen vill hålla på med.

Säkerhetskopieringstjänster till molnet tar automatiskt hand om uppgifter som dessa, vilket innebär att du är fri att fokusera på mer produktivt och lönsamt arbete.

Låt oss titta på några fler anledningar till varför du bör överväga säkerhetskopiering till molnet.

En illustration av två händer som håller ett blått lås

Säkerhet

Data som säkerhetskopieras till molnet krypteras innan de skickas till servern. Detta förhindrar att obehöriga användare får åtkomst till dina data medan säkerhetskopieringen pågår eller när den är klar. Även om dina data skulle läcka ut under överföringen kommer de att inte att kunna användas av någon.

De leverantörer av säkerhetskopieringstjänster till molnet som du funderar på att anlita bör ha strikta säkerhetsprotokoll. Här ingår övervaknings-, hanterings- och rapporteringsfunktioner som är aktiva dygnet runt. Detta bör vara en bärande del av din IT-säkerhetsstrategi om de data du vill säkerhetskopiera omfattas av regler som HIPAA.

Dataskydd

Programvara för säkerhetskopiering till molnet blir allt viktigare i olika nödsituationsstrategier. Om filer säkerhetskopieras till molnet innebär detta att de inte bara är lätta att vid behov få tillgång till – de är också skyddade från oväntade katastrofer och skador.

Eftersom dina säkerhetskopior kommer att förvaras i ett lagringssystem på annan plats kommer de att vara säkra från de risker lokala säkerhetskopior omfattas av. Detta kan exempelvis vara sabotageprogram och ransomware. eller förstörelse på grund av naturkatastrofer, stulna enheter eller systemfel. Detta är risker du aldrig mer behöver oroa dig för!

Säkerhetskopiering till molnet minskar också kritiska datarisker som orsakas av den mänskliga faktorn, till exempel oavsiktlig borttagning av filer. Det har hänt oss alla: du försöker rensa upp i ditt filsystem och inser sedan – för sent – att du har tagit bort en superviktig fil. Inte roligt alls.

Om dina filer innehåller personuppgifter eller annan känslig information är det särskilt viktigt att kunna återställa data om de av misstag går förlorade.

Illustration av en person som lutar sig tillbaka i en stol vid ett skrivbord med en dator som har en bock på skärmen

Pålitlighet

Många säkerhetskopieringstjänster i molnet, till exempel Dropbox Backup, erbjuder automatisk säkerhetskopiering. Denna lösning är alltid aktiv och gör det enkelt att återställa förlorade eller skadade filer och skydda dig mot en potentiell datakatastrof.

Säkerhetskopiering till molnet innebär också att du får större kontroll över dina data. Till exempel behåller du möjligheten att övervaka och hantera de filer du har säkerhetskopierat, liksom dataåterställningsprocessen.

Tillgänglighet

Till skillnad från lokala säkerhetskopior kan du komma åt filerna du säkerhetskopierar till molnet var och när som helst – så länge du har en internetanslutning.

Så om du är på resande fot och bara har din mobiltelefon till hands kan du fortfarande komma åt dina säkerhetskopior via en app eller på webben.

Detta är särskilt fördelaktigt för Mac-datorer, som inte alltid är lika kompatibla med molntjänster som Windows-enheter. För Mac-användare är en separat säkerhetskopieringstjänst i molnet ofta den bästa dataskyddsstrategin.

Skalbarhet

Om du börjat din bana som soloprenör och inte har så stora datamängder ännu kanske du inte har funderat på säkerhetskopiering till molnet. Du har organiserat dina filer i prydliga mappar på din enhet, och ingenting har gått fel hittills.

Men vad händer om ditt arbete involverar massor av mycket stora filer i varje projekt, till exempel foton eller videor? I så fall tar det inte lång tid förrän du nått din lagringsgräns, vilken maskin- eller programvara du än använder. Det är också svårt att återställa dessa filer från din enhet om den skadas eller försvinner.

En viktig fördel med säkerhetskopiering till molnet är att du kan säkerhetskopiera så mycket eller lite data du vill. Tjänsten anpassar sig efterhand som dina kapacitetsbehov förändras, och detta sker på begäran.

Med säkerhetskopiering till molnet betalar du också bara för det du behöver. På så vis slipper du onödiga inköp av extra maskin- och programvara för att lagra ett växande antal säkerhetskopieringsfiler.

En animering över val av mappar och en fil för säkerhetskopiering i Dropbox Backup

Håll ditt digitala liv säkert med Dropbox Backup

Att se till att dina filer är skyddade och enkla att återställa ska inte vara en komplicerad process. 

Dropbox Backup gör det enkelt att automatiskt säkerhetskopiera dina filer till molnet så att du snabbt och smidigt kan hantera allt som kan hända i livet.

Fortsätt precis där du slutade.

Läs mer om Dropbox Backup