Skip to content (Press Enter)

Soloprenörer, entreprenörer och frilansare: vad är en soloprenör?

Framväxten av enmansföretag har skakat om den traditionella uppstartmodellen. Men vad är en soloprenör, och hur skiljer de sig från andra mer typiska entreprenörer? Allt detta förklarar vi i vår introduktionsguide.

Prova Dropbox i dag
En soloprenör som driver ett fotoföretag

Det är ingen hemlighet att affärsvärlden har sin beskärda del av modeord. Det finns en myntad term för nästan allt, vare sig du är en ”unicorn” i riskkapitalbranschen eller en startup som specialiserat sig på ”Software as a Service” (SaaS).

Ett nytt uttryck som du kanske ännu inte hört är soloprenör.

Med ursprung i den globala framväxten av hybridarbete och ”hustle”-mentalitet förändrar denna växande kategori av enmansföretagare hur vi ser på uppstartsbolag.

I denna introducerande artikel kommer vi att utforska vad en soloprenör är och hur de skiljer sig från entreprenörer och frilansare.

 

Vad är en soloprenör?

Enkelt uttryckt är en soloprenör en person som grundar ett företag som hen är den enda anställda på.

En soloprenör är både ägare och personal på sitt företag. Hen ansvarar för att organisera, hantera och bära riskerna i sitt företagande, utan hjälp av någon partner.

Nu kanske du frågar dig hur detta skiljer sig från en entreprenör eller andra typer av uppstartsföretag. Visst är väl alla entreprenörer individer som börjar i ett enmansteam, och är inte alla i så fall soloföretagare? Inte riktigt.

Låt oss titta på detaljerna som gör soloprenörer annorlunda.

En illustration av en person som balanserar många saker samtidigt vilket symboliserar det dagliga livet för soloprenörer och entreprenörer

Soloprenör jämfört med entreprenör

Även om det tveklöst finns likheter mellan dessa båda termer är de i praktiken mycket olika.

I likhet med många andra affärstermer är exakta definitioner svåra att ringa in – och du kanske tycker att förklaringarna varierar beroende på vem du frågar. Med detta sagt är följande definitioner de mest accepterade:

Soloprenörer ... Entreprenörer ...
Gör allt på sitt företag Hanterar och delegerar uppgifter
Har ett enda affärsfokus Söker nya sätt att utöka sitt affärserbjudande
Behöver inte lägga så mycket tid på logistik Lägger mycket tid på beslutsfattande
Hanterar mindre ekonomiska risker Behöver tänka på löner, förmåner och skatter

Som du kan se finns det inte bara tydliga skillnader i den dagliga verksamheten för vardera roll, utan också i den övergripande visionen, riktningen och omfattningen av deras arbete.

Nu när vi har en sammanfattning på övergripande nivå kan det vara värt att jämföra de viktigaste skillnaderna lite mer detaljerat för att verkligen ringa in vad som gör soloprenörer unika.

Soloprenörer gör allt på sitt företag. Entreprenörer leder och delegerar.

Soloprenörer är både grundare och anställda. Därmed inte sagt att de inte kan – eller vill – arbeta och samarbeta med andra, men de kommer inte att anställa någon på heltid.

En soloprenör kanske arbetar tillsammans med en frilansare eller konsult, till exempel för att utföra vissa uppgifter eller klara deadlines en hektisk månad. Men detta skulle inte ingå i den dagliga verksamheten på företaget. Företaget skulle heller aldrig vara beroende av dessa parter för att leverera de grundläggande tjänsterna.

Entreprenörer kan å sin sida ha grundat sitt företag på egen hand, men kommer vanligtvis att försöka växa, leda och delegera ansvar till andra människor över tid.

Det ena sättet är inte bättre än det andra, det rör sig helt enkelt om två olika tillvägagångssätt i företagandet. Till exempel kommer en soloprenör att ha lättare att hålla sitt arbete organiserat utan kolleger, men måste också konfigurera och hantera IT-säkerhetsstrategier åt sig själv. I motsats till detta kan en entreprenör ha ett team som löser IT-säkerheten, men måste ägna mer uppmärksamhet åt att effektivisera filhanteringen och samarbetet.

Entreprenörer fokuserar på att skapa tillväxt i sitt företag. Soloprenörer har ett enda fokus.

En stor skillnad mellan soloprenörer och traditionella entreprenörer handlar om den bakomliggande ambitionen som ligger till grund för verksamheten.

En entreprenör vill vanligtvis skapa tillväxt i sitt företag för att kunna sälja det i framtiden. Expansion anses vara ett tecken på framgång för ett entreprenörsdrivet företag.

Med soloprenörer är tillväxt inte ett fokusområde. Istället är verksamheten ett egennyttigt passionsprojekt som betalar räkningarna och ger mening, utan något behov eller någon plan för en framtida exit.

Till exempel kanske en entreprenör startar ett restaurangföretag med en liten investering och en enda lokal. Med tiden skapar hen en tillväxtstrategi som gör det möjligt för verksamheten att expandera till ytterligare platser efterhand som vissa milstolpar nås. Entreprenören hoppas att en dag kunna sälja sin restaurangkedja till investerare, och sedan gå vidare till andra idéer som står och puttrar.

En spirande soloprenör har å sin sida fattat beslutet att som frilansare grunda ett fotoföretag. Det började som en hobby, men har blivit tillräckligt lönsamt för att ge en stadig inkomst, vilket kombineras egenföretagandets fördelar och flexibilitet. Soloprenören fokuserar inte på att bygga ett fotoimperium – hen vill bara arbeta på sina egna villkor och säkerställa att affärsmodellen är hållbar.

Entreprenörer lägger mycket tid på beslutsfattande. Soloprenörer behöver inte det.

Entreprenörer måste – på grund av deras tillväxtfokus – fatta regelbundna och ofta affärskritiska beslut. Deras satsningar har fler rörliga delar, som var och en har konsekvenser som påverkar alla beslut.

Om en entreprenör till exempel har skapat en marknadsföringsbyrå och vill expandera kan hen behöva överväga hur man expanderar. Det kan innebära att titta på ytterligare kontorslokaler eller implementera en hybridarbetsmodell. Om några teammedlemmar arbetar på distans kan de också titta på sätt att säkerställa att teamet kan maximera sin produktivitet, var medlemmarna än befinner sig.

För soloprenörer är besluten ofta jämförelsevis enkla personliga val. Till exempel arbetar en varumärkeskonsult som är soloprenör hemifrån och ibland från en delad lokal. Hen behöver inte fundera på medarbetarkulturen, utrymmeskraven eller andra faktorer, eftersom det bara finns en enda medarbetare.

Soloprenörer hanterar mindre ekonomisk risk. Entreprenörer måste tänka på löner, förmåner och skatter.

Det är inte bara beslutsfattandet som blir lättare för soloprenörer, utan även ekonomin.

För företagare finns en myriad av ekonomiska faktorer att förhålla sig till – löner, förmåner och skatter är bara några exempel. För att inte tala om att ha en lämplig fillagringslösning på plats, för att säkerställa att alla kan komma åt finansdokument vid behov.

Medan ekonomisk planering, hantering av skatter och andra finansiella uppgifter fortfarande är närvarande för soloprenörer är dessa frågor mycket enklare att hantera när de bara gäller en person.

En soloprenör arbetar inifrån en husbil och driver sitt företag på distans

Är en frilansare en soloprenör?

Det beror på vem du frågar.

Som ett framväxande koncept har soloprenörer utan tvekan paralleller med frilansare, men åsikterna skiljer sig från person till person.

För vissa är frilansare bara frilansare tills deras verksamhet växer till en viss storlek. Då blir de soloprenörer eftersom de anses driva ett företag, medan frilansare ses mer som konsulter med en liten kundbas.

Men när vi tittar tillbaka på vår tidigare definition vet vi att en soloprenör är en individ som skapar och driver sin verksamhet utan hjälp. Om detta är vad frilansare gör kan – och bör – de betraktas som soloprenörer.

Det kan vara lättast att se det på detta vis: vissa frilansare är kanske soloprenörer, men soloprenörer är inte nödvändigtvis frilansare. Är en frilansande grafisk formgivare som arbetar heltid mot en lista med 10 stadiga kunder en soloprenör? Förmodligen ja. Skulle du kalla en person som ensam driver ett hundklippningsföretag en frilansare? Antagligen inte.

I slutändan ska dessa nyanser och definitioner inte behöva definiera dig eller ditt företag. De bör bara vägleda dig på vägen mot att förstå målsättningarna, och därmed bästa möjliga rutiner, för ditt företag.

Soloprenörsidéer sin kan inspirera

Om möjligheterna med ett solopreneörskap tilltalar dig, men du behöver inspiration kring var du ska börja någonstans har du kommit rätt.

Här är fyra vanliga affärsmodeller för soloprenörer som du själv kan utgå ifrån.

Starta ett e-handelsföretag

E-handelsföretag säljer konsumtionsvaror via internet.

De är perfekta för soloprenörer eftersom det inte behövs några fysiska lokaler. Därför är behovet mindre av ytterligare personal som en fysisk butik behöver. Du kan också automatisera mycket av e-handelsarbetet och dess processer, så du behöver inte manuellt hantera varje beställning som kommer in.

En verksamhet som i synnerhet ringar in soloprenörsmentaliteten i e-handelsbranschen är ”dropshipping”. Om du inte hört talas om detta tidigare är dropshipping är en ny modell för onlineförsäljning. Säljaren har inga varor i lager, utan beställer dem istället från tillverkaren när en order från slutkund kommer in.

Med dropshipping kan du effektivt driva ett e-handelsföretag med mycket låga fasta kostnader. På så vis kan du fokusera mindre på den operativa sidan av ditt företag och mer på att kurera en produktkatalog och nå ut till konsumenterna.

Prova att frilansa

Som vi nämnt tidigare i denna guide är gränserna mellan frilansare och soloprenörer minst sagt suddiga.

Vanligtvis avser termen frilansare roller som bygger på att förse företag med design-, utvecklings- eller produktionstjänster i någon mening. Du kan frilansa som skribent, grafisk formgivare, musikkompositör eller någon av de många andra roller som företag regelbundet behöver.

För att hitta en frilansposition som passar dig ska du fundera på dina passioner och färdigheter. Är du en stilsäker skribent? Då kan en copywriterroll vara något för dig. Har du många års erfarenhet av att arbeta i ett visst programmeringsspråk? Då kanske du ska överväga att frilansa som utvecklare.

Om du har en färdighet som företag är i behov av och är villiga att betala för är detta ett gott tecken på en soloprenörsmöjlighet.

När du frilansar är det viktigt att komma ihåg att du kommer att integreras i ett team och måste visa att du kan dela och samarbeta effektivt med dina nya kolleger. Om du till exempel arbetar som videoredigerare måste du se till att du kan få feedback på ditt arbete utan att störa arbetsflödet.

Arbeta som konsult eller coach

Du behöver inte heller bara fundera på hur du kan leverera arbete åt företag.

Om du är specialist inom ditt område – och har rätt kombination av erfarenhet och självförtroende – är arbete som konsult eller coach också ett bra alternativ.

Detta handlar mindre om att producera en tillgång som du fått i uppdrag att leverera, och mer om att komma med kunskap och erfarenhet inom ett ämnesområde för att hjälpa företag att fatta välgrundade beslut.

Till exempel har du kanske lång erfarenhet av varumärkesidentitet och designstrategier. Du kan använda denna erfarenhet för att etablera dig som en varumärkeskonsult, och hjälpa företag förstå varför de har svårt att upprätta kontakt med sin målgrupp hur de kan förändras.

Passiv inkomst

Ett sista område att överväga är konceptet passiv inkomst.

Enkelt uttryckt innebär begreppet passiv inkomst att du genererar en regelbunden inkomst, samtidigt som det bara krävs minimal eller ingen arbetsinsats.

Traditionella exempel på passiv inkomst kan vara pengar som genereras av investeringar, royalties på kreativa verk eller intäkter från en hyresfastighet.

Men i den ständigt föränderliga världen av ”sidoinkomster” och genom den allt vanligare automatiseringen finns det fler möjligheter att skapa passiv inkomst än någonsin förr. Du kan utveckla en app, börja sälja stockfoton eller skapa en butik för utskrifter på begäran – möjligheterna är oändliga.

En soloprenör som driver sitt företag hemifrån

Arbeta solo, men aldrig ensam

Du tar kanske själv hand om allt i ditt soloföretag, men varje dag behöver du någonstans där du kan föra samman dig själv, ditt arbete och dina kunder eller klienter.

Dropbox har utformats för att göra din arbetsdag så samarbetsinriktad som möjligt. Vare sig du arbetar ensam med ett projekt eller vill bjuda in kunder till ett utrymme för att få feedback på det arbete du har levererat har Dropbox funktioner som hjälper dig.

Enkel och säker fildelning och molnlagring är bara början. Vänta tills du börjar samarbeta i realtid över stora avstånd, eller får realtidsfeedback och kommentarer på ditt senaste videoprojekt. Du kan till och med konfigurera en automatisk säkerhetskopiering av din datorn – bra om olyckan skulle vara framme och du måste återställa dina filer.

Upptäck ett utrymme för allt ditt arbete.

Prova Dropbox i dag