Skip to content (Press Enter)

10 hinder för en bra balans mellan arbete och fritid ... och hur du kan övervinna dem

”Balans mellan arbete och fritid” har blivit något av ett buzzword de senaste åren. Det är något som ofta diskuteras på moderna arbetsplatser, men att förverkliga denna perfekta livsstil är ofta lättare sagt än gjort. Här är 10 vanliga hinder för en bra balans mellan arbete och fritid, och praktiska lösningar för hur du kan övervinna dem.

Testa Dropbox utan extra kostnad
En illustration av en person som balanserar flera saker samtidigt, vilket symboliserar balansen mellan arbete och fritid

Arbetets själva natur förändras. Hybridinriktat och virtuellt arbete är mer populärt än någonsin förr, och traditionella arbetstider mellan 9 och 5 blir allt mer sällsynta. Dessa mer flexibla arrangemang har olika fördelar, från minskad tid som arbetstagare behöver slösa bort på pendling till möjligheten för arbetsgivare att locka kompetens bortom de geografiska gränserna.

Men hur påverkar detta balansen mellan arbete och fritid? När vi utvecklar vår förståelse för hur vårt arbete kan anpassa sig till dessa kulturella förändringar börjar många av oss identifiera konflikter som orsakar obalans mellan våra yrkesliv och privatliv.

Om du känner dig pressad att arbeta mer när du arbetar hemifrån, eller om ditt schema börjar inkräkta på din fritid, då har du kommit rätt. Innan vi börjar diskutera våra tips för en bättre balans mellan arbete och fritid ska vi emellertid påminna oss själva om vad detta begrepp egentligen betyder.

Vad är ”balans mellan arbete och fritid”?

Begreppet ”balans mellan arbete och fritid” diskuteras mycket i dag, av både privatpersoner och företag. Men vad betyder det egentligen?

Enligt Cambridge Dictionary avser balansen mellan arbete och fritid ”hur mycket tid du tillbringar med ditt arbete jämfört med hur mycket tid du tillbringar med din familj och gör saker du tycker om”.

Alla uppleva detta på ett unikt sätt. För en arbetande förälder kan detta innebära att du har flexibiliteten att förbereda barnen för skolan på morgonen och delta i deras aktiviteter, samtidigt som du kan utvecklas i din yrkesroll.

För en soloprenör, frilansare eller småföretagare kan en bra balans mellan arbete och fritid vara något så enkelt som att ha tid att äta och sova bra varje dag.

Men det finns några övergripande teman som definierar en bra balans mellan arbete och fritid:

 • Att ha möjlighet att göra de saker du måste göra – som att äta, sova och gå till tandläkaren
 • Att ha möjlighet att göra de saker du vill göra – till exempel fritidsaktiviteter och hobbyer
 • Att kunna tillbringa tid med nära och kära, utan att du bara sitter och tänker på jobbet
 • Att inte oroa dig över jobbet när du inte arbetar

Varför är detta viktigt?

De flesta av oss håller med om att det är viktigt att upprätthålla en gräns mellan våra privata och professionella liv. Med ett ökat fokus på balansen mellan arbete och fritid försvinner emellertid förståelsen för varför detta är så viktigt ibland i ett enormt utbud av tips, råd och tillgängligt stödmaterial.

För vissa kan det vara svårt att föreställa sig en bra balans mellan arbete och fritid eftersom de aldrig har upplevt den. Det är just därför en bra balans mellan arbete och fritid är så viktig – enkelt uttryckt för att det finns annat i livet än bara jobb!

Varje förvärvsarbetare – vare sig du är soloprenör, frilansare eller anställd – behöver en sund balans mellan arbete och fritid. Det finns en mängd olika anledningar till detta, som till exempel:

 • För att minska stress och undvika att bli utbränd
 • Bättre fysisk och mental hälsa
 • Förbättrad produktivitet och kreativ förmåga

När du har utrymme att fokusera på bara en sak – vare sig det är en arbetsuppgift, en hobby eller att bara tillbringa kvalitetstid med nära och kära – tränar du din förmåga att vara ”närvarande” i det du gör.

Sju kolleger arbetar över fyra skrivbord på ett kontor

Utmaningar för en bra balans mellan arbete och fritid – och hur man övervinner dem

Vi har förklarat vad balans mellan arbete och fritid betyder och varför det är viktigt. Så hur ser varningstecknen ut om du behöver fokusera lite på din balans mellan arbete och fritid?

Här beskriver vi 10 vanliga hinder för en god balans mellan arbete och fritid, och våra lösningar för hur du, dina kollegor och ditt företag kan övervinna dem.

1. Företagskultur

Vi ser ofta företagskultur som den sociala och fysiska arbetsmiljön – vare sig kontoret till exempel har ett öppet landskap eller separata bås.

Men termen avser också de värderingar som driver ett företag. Principerna som ett företag står bakom – både internt inför personalen och externt inför klienter eller kunder – kommer att skapa vissa standarder eller förväntningar som sipprar ner i kulturen.

Kulturkänslan som ett företag skapar bör odlas till stöd för utveckling. Men att nå mål ska aldrig påverka medarbetarnöjdheten negativt. Ingen kommer att vilja vara kvar så länge att de ser företaget nå målen om de känner att deras ansträngningar inte uppskattas, eller deras åsikter inte får något gehör.

”Kulturen” ska aldrig pressa någon – nyanställd eller rutinerad – att bli något de inte är. För nyutexaminerade medarbetare kan ett företag med en aktiv afterwork-kultur vara jättebra, men för mer erfarna kolleger med andra prioriteringar (till exempel familj) kan det bli en börda att känna sig tvingad att delta i aktiviteter efter arbetet varje vecka (till exempel).

Lösning: För arbetsgivare – att inse att ”skoj” med obligatorisk närvaro sällan är roligt för alla. Använd samarbetsverktyg för att engagera personalen i diskussioner och omröstningar kring teamaktiviteter.

För anställda – att övervinna denna barriär kan börja så tidigt som på intervjun och under onboardingen. Du kan kontakta befintliga medarbetare och fråga vad de tycker om företagskulturen, för att förstå om den passar dig.

2. Företagspolicyer

Sättet ett företag strukturerar arbetsplatskulturen på beror ofta på policyer. Detta inbegriper många saker, inklusive arbetstid, betald sjukfrånvaro, förmåner och tillgång till psykisk hälsovård.

Om dessa faktorer inte uppdateras regelbundet kan policyer bli föråldrade – se bara hur snabbt covid-19-pandemin förändrade prioriteringar och arbetsmönster. 

Företagspolicyer blir en utmaning för balansen mellan arbete och fritid när de börjar bli begränsande. Detta kan till exempel vara en brist på flexibla arbetsmöjligheter som gör det möjligt för personalen att arbeta tider utanför den traditionella 9–5.

Lösning: För chefer – uppmuntra dina medarbetare att berätta hur du kan göra deras arbete mer hanterbart, så att det inte spiller över på deras privatliv. Detta kan handla om bättre stöd för föräldrar och vårdnadshavare eller längre lunchraster som gör det möjligt för personal att gå till kurator eller ta del av andra vårdtjänster.

En grupp ledande befattningshavare diskuterar några dokument

3. Ledning

Chefer är avgörande för en bra balans mellan arbete och fritid, särskilt när det gäller arbetsbelastningen och uppgiftshanteringen. Det är inte bara de som delegerar ut uppgifter bland sina teammedlemmar utan de är vanligtvis också de första som behöver ta tag i eventuella problem.

Problem på arbetet kan förvärras om du känner att du inte kan prata med din chef om något tynger dig – och ännu mer om ledningen som helhet saknar utbildning för att hantera komplexa frågor kring balansen mellan arbete och fritid.

Chefer kan också vara orsaken till dålig balans mellan arbete och fritid. Genom att pressa dig och dina kollegor att arbeta längre och hårdare, eller uppmuntra er till obetald övertid för att nå vissa mål eller nyckeltal kan en chef styra dig mot utbrändhet.

Lösning: Chefer och arbetsledare ska utbildas i att upptäcka tecken på stress och dålig balans mellan arbete och fritid bland sina kollegor, och arbeta tillsammans med personalen för att hjälpa dem att övervinna detta.

4. Bluffsyndromet

Har du svårt att tro att dina framgång är välförtjänta, och kompenserar för detta genom att arbeta ännu hårdare? Eller tycker du inte att du är så kompetent som andra uppfattar dig som? Dessa är två tecken på vad som brukar kallas bluffsyndromet.

För många handlar bluffsyndromet inte bara om tvivel på sig själv. Det kan också handla om brist på självförtroende i yrkesrollen, överkänslighet mot misstag eller kritik, en överväldigande rädsla att göra någon besviken och utbrändhet eftersom man kämpar för hårt.

Enligt forskning från Asana rapporterar 62 % av de tillfrågade kunskapsarbetarna (som programmerare, redaktörer, jurister och andra akademiker) över hela världen att de upplevt bluffsyndromet. Och personer i ledande befattningar är faktiskt mer benägna än mindre erfaren personal att ha erfarenhet av det.

Lösning: Det finns ett antal saker som företag kan göra för att hantera bluffsyndromet. Här ingår transparens kring organisationens mål, att utveckla utbildningar och mentorskap eller ”kompis”-program och att tillhandahålla stöd för den mentala hälsan.

På individnivå är det en bra idé att fokusera på fakta när känslan av att vara en bluff smyger sig på. Ta ett steg tillbaka, och försök ta ett större perspektiv – påminn dig själv om de färdigheter och erfarenheter du har med dig i din roll. Istället för att jämföra dig själv med andra ska du fundera på hur långt du har kommit sedan förra året eller för fem år sedan.

Du ska utnyttja alla möjligheter att lära dig av dina kollegor. Boka ett möte med en mentor eller handledare, anteckna de punkter som känns mest rimliga, och spara denna information på en plats som du enkelt kan komma åt om bluffsyndromet gör sig påmint.

Du kan också skapa ett dokument i Dropbox Paper och göra en lista över beröm, fina meddelanden från kolleger och sammanfattningar av dina prestationer. Gå tillbaka till denna om du känner dig som en bluff, så att du istället kan påminnas om de fantastiska saker du har åstadkommit.

Chefer bör också föregå med gott exempel. Beteenden som en bra chef bör uppvisa är till exempel:

 • Att ta ledigt och inte arbeta utanför ordinarie öppettider – detta kan få teamet att känna att de inte arbetar tillräckligt hårt, vilket förvärrar bluffsyndromet
 • Att erkänna och dela sina egna känslor kring utbrändhet eller bluffsyndromet
 • Att stämma av med teammedlemmar individuellt och som kollektiv
 • Att dela tydlig och praktiskt användbar feedback med teammedlemmarna tidigt och ofta
 • Att berömma teammedlemmar för ett väl utfört jobb
En distansarbetare använder sin telefon för att kommunicera med kollegerna.

5. Kommunikation som alltid är igång

Det kan vara kul att ha en gruppchatt med kollegerna och följa varandra på sociala medier om ni alla är kompisar. Risken kan emellertid vara att detta gör att du glider tillbaka till – eller aldrig helt lämnar – ditt ”arbetsläge”.

Det blir ännu svårare att skilja ditt yrkesliv och privatliv om du har arbetsrelaterade appar på din privata telefon, som Google Spaces eller Gmail. Dessa kan vara praktiska om du ofta arbetar på språng. Men har du dem på telefonen är det frestande att kolla mejlen utanför kontorstid eller på semestern, bara för att hålla koll på vad som händer.

Lösning: Försök att göra det till en vana att stänga av aviseringarna på din telefon så fort du är klar för dagen. 

På företagsnivå ska ledningen uppmuntra till ett mer asynkront synsätt på kommunikation. Detta är när det finns en tidsfördröjning mellan att kommunikation tas emot och besvaras – alltså att det inte finns något krav på att svara på ett meddelande eller mejl direkt.

Ni kan också integrera verktyg som Dropbox Capture i verksamheten. Möten och andra videomeddelanden, till exempel utbildningsvideor, spelas in i förväg så att innehållet kan visas vid ett senare tillfälle.

När personalen har möjlighet att ta in information i sin egen takt med mindre press att ge ett snabbt svar är de mindre benägna bli utbrända på grund av konkurrenskrav och mer benägna att använda sin tid produktivt.

6. Otydliga arbetsprioriteringar

När arbetet blir alltmer digitalt kan vissa medarbetare märka att deras jobb faktiskt är flera roller sammanslagna i en – en ”innehållsskapare” kan till exempel hantera sociala medier, fysiskt innehåll, e-postmarknadsföring och mycket annat.

Detta betyder att det kan vara svårt att specificera dina prioriteringar för en viss dag. Bluffsyndromet kan börja göra sig påmint, och det blir svårt att dra en tydlig linje under arbetsdagen.

Lösning: Sätt gränser med dina kollegor så att du inte tar på dig för mycket! Använd aktivitetshanteringsresurser i Dropbox Paper för att skapa dagordningar och projektplaner åt teamet, så att alla är på banan och vet vem som ska göra vad och när.

Om du gillar att hålla dig till en stabil rutin och sluta klockan 17 ska du bestämma vilka uppgifter som är mer brådskande och prioritera de som måste slutföras under de närmaste 24 timmarna. På så vis behöver du inte oroa dig för din ”att göra”-lista när du loggar ut vid dagens slut.

En distansarbetare arbetar på sin bärbara dator sent på kvällen.

7. Otrygga arbetsvillkor

Detta är en stor fråga för soloprenörer, frilansare och småföretagare. För många av oss är karriären en del av vår identitet, och vi bedömer vårt arbete utifrån våra prestationer. Och även när så inte är fallet är de flesta människor beroende av arbetet för den ekonomisk säkerhetens skull.

Arbetsmarknadens instabilitet påverkar många i arbetslivet i dag – forskning visar att rädsla för att förlora jobbet kan vara värre för din hälsa än att faktiskt förlora jobbet. Känslor av ovisshet och ångest kan göra att du tar på dig ännu fler uppgifter på jobbet, och till slut kanske ditt arbete börjar inkräkta på ditt privatliv.

Lösning: Först och främst är det viktigt att erkänna för dig själv och acceptera hur du mår. Du kan sedan använda denna självmedvetenhet för att identifiera och förstå vilka aspekter av din situation du kan styra. Detta hjälper dig att få perspektiv och bekräfta ditt värde både på jobbet och hemma.

Du bör också vara villig och redo att omfamna förändringar när de sker. Se förändring som en möjlighet och en chans att växa och lära sig. Var proaktiv istället för reaktiv – skapa en personlig tillväxtplan (PGP) med Dropbox Paper för att formulera dina karriärs- och utvecklingsmål.

8. En kultur av sidoinkomster

Sidoinkomstkulturen frodas bland arbetsnarkomaner som romantiserar hårt arbete. Sidoinkomstkulturen kommer härifrån och är anledningen att många har ett andra projekt utanför heltidsanställningen, som komplement till inkomsten.

Att ha en sidoinkomst kan vara ett bra sätt att få utlopp för kreativiteten och en möjlighet att driva projekt du verkligen brinner för. Om du lyckas kan det till och med leda till en blomstrande frilanskarriär. Detta måste emellertid hanteras på ett bra sätt. Du vill inte lägga åtta timmar om dagen på ditt vanliga jobb och sedan ägna varje ledig minut på kvällar och helger till din sidoinkomst.

Lösning: Planera och organisera din tid med Dropbox Paper och andra produktivitetsverktyg. Skapa personliga förväntningar på hur en ”bra” arbetsdag ser ut du måste se till att du har tid att äta, vila, och gör andra saker utöver arbetet!

9. ”Sjuknärvaro” och skuldkänslor

Tillbringar du någonsin mer tid på jobbet än du borde, även när du är sjuk? Detta kallas ”sjuknärvaro” – du är fysiskt närvarande (eller online om du jobbar på distans), men du är inte särskilt produktiv och kan faktiskt vara mer benägen att göra misstag.

Detta är ett stort problem i företagskulturer där långa arbetsdagar och sena nätter på kontoret ses som normen, ett beteende som ofta odlas av ledningen. Det kan leda till att personalen får skuldkänslor om de avslutar för dagen i normal tid eller ansöker om ledighet, eller känner att de helt enkelt aldrig gör tillräckligt.

Lösning: Lösningen här måste börja högst upp med en ledning som föregår med gott exempel. 

Uppmuntra dina kollegor att ”stämpla ut” i tid. Skicka inte mejl relaterade till arbetsuppgifter sent på dagen (i synnerhet inte en fredag!) och räkna med att uppgiften ska hanteras direkt. Visa empati och förståelse när en kollega sjukanmäler sig – låt hen inte få skuldkänslor med påminnelser om hur mycket arbete som väntar på jobbet!

En distansarbetare arbetar vid sitt köksbord.

10. Att inte ha en separat arbetsplats

Distansarbete har ökat i popularitet de senaste åren. Denna lösning har en mängd fördelar, men för många har den tagit bort de fysiska skillnaderna mellan arbetsplatsen och hemmet.

Utrymmesbegränsningar är en utmaning för många som arbetar med hemmet som bas. Inte alla har lyxen att kunna upprätta särskilt kontor eller välja ett extra rum att arbeta i. Att bo och arbeta på samma plats kan ibland få dig att känna dig dränerad eftersom du aldrig riktigt ”åker hem” från ”jobbet”. Följaktligen kan det sluta med att du får längre arbetstider än vad du skulle haft på kontoret.

Men detta behöver inte bara handla om fysiskt utrymme. Har du använt din personliga bärbara dator i jobbet? Då vet du hur lätt det kan vara att blanda samma det privata och jobbrelaterade livet – särskilt om du inte har ett ordentligt filsystem på plats!

Lösning: Som chef eller arbetsledare ska du inte vara rädd för distansarbete! Arbetsgivare måste vara redo att stötta en övergång till hybrid- eller distansarbete, vilket kan börja med onboardingprocesser för nya medarbetare. Här ingår även utbildningar samt enkäter kring välbefinnande och arbetstillfredsställelse från distanspersonal.

Individer ska försöka upprätthålla ett organiserat filsystem som håller arbetet och de personliga filerna åtskilda. Dropbox-molnlagring är perfekt för detta.

Arbeta för att leva, lev inte för att arbeta

Att hitta en bättre balans mellan arbete och fritid är en ständigt pågående process – du kommer inte att hitta den över en natt. Dina omständigheter kanske förändras, vilket innebär att din ”balans” kan behöva anpassas när prioriteringarna inte längre är desamma.

Du behöver vissa resurser som hjälper dig förstå om dina prioriteringar stämmer överens med sättet du tillbringar din tid på. Dropbox erbjuder ett säkert och användarvänligt utrymme som låter dig förstå hur en bra balans mellan arbete och fritid ser ut för dig.

Från olika teamkonton och personliga konton som håller dina jobbrelaterade och privata filer åtskilda till innovativa funktioner och integreringar som ger flexibilitet i ditt arbete har Dropbox allt som behövs för att du ska kunna ta dessa steg mot en mer balanserad uppdelning av arbetsliv och fritid.