Skip to content (Press Enter)

Що таке SMART-цілі?

Допоможіть своїм співробітникам у плануванні й досягненні їхніх цілей за допомогою методики SMART, яка являє собою основні принципи визначення конкретних, вимірюваних, досяжних, точних і обмежених у часі цілей.

Документ Paper містить таблицю, у якій SMART-ціль розбита на п’ять елементів з описом кожного з них.

Що таке SMART-цілі?

SMART — це критерій постановки цілей, який допомагає підвищити шанси учасників вашої команди досягти своїх цілей. Допомога учасникам команди в постановці й досягненні цілей є одним із найкращих способів підтримати високий рівень мотивації, забезпечити постійний зворотний зв’язок і об’єднати індивідуальні робочі завдання з ширшими корпоративними завданнями.  Отримайте всю необхідну інформацію про SMART-цілі в нашому докладному посібнику, який починається з визначення цього терміна.

Визначення терміна «SMART-цілі»

Що саме означає термін «SMART-цілі»? SMART — це абревіатура, яка використовується для оптимізації постановки цілей усередині організації, зокрема в таких аспектах, як керування проєктами, рекламні кампанії, керування ефективністю й особистісний розвиток. Отже, що означає ця абревіатура? Варто зазначити, що різні джерела використовують це поєднання букв для позначення інших речей, а тому ви можете помітити деякі розбіжності між різними варіантами розшифровки абревіатури «SMART». Однак під пов’язаними критеріями SMART зазвичай слід розуміти такі:

 • Конкретність: загальних цілей не достатньо. Навпаки, вам потрібно конкретно й однозначно визначати те, чого ви хочете досягти. Подумайте про запитання, які починаються зі слів «хто», «що», «коли», «які» та «чому». Хто має брати участь? Що ви намагаєтеся зробити? Коли це потрібно зробити? Які перешкоди або вимоги стоять перед вами? Чому ви ставите цю ціль? Не бійтеся максимально докладних відповідей на ці запитання.
 • Вимірність: необхідно використовувати конкретні критерії для оцінки прогресу в досягненні поставленої цілі. Ставлячи вимірювану ціль, слід продумати систему показників, які використовуватимуться, і основні етапи виконання конкретних завдань.
 • Досяжність: чи може ціль бути досягнута? Проаналізуйте реальність досягнення поставленої цілі, зіставивши час, зусилля й витрати з очікуваними перевагами та іншими пріоритетними завданнями бізнесу. Також слід подумати про те, що знадобиться для досягнення цієї цілі та чи є у вашому розпорядженні необхідні інструменти або навички. Якщо немає, то наскільки важко їх буде отримати? У постановці сміливих цілей не обов’язково є щось погане, але якщо немає реальної надії на їх досягнення, можливо, є сенс переглянути такі цілі.
 • Релевантність: також важливо подумати про релевантність цілі в рамках ширшої організації. Наприклад, якщо вам доручили навчитися працювати з новим програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку, варто проаналізувати актуальність цього програмного забезпечення для вашої роботи та компанії в цілому. Подібним чином, якщо ви запускаєте нову лінійку продуктів, подумайте, наскільки це відповідає стратегічним цілям компанії.
 • Обмеженість у часі: час — це все. Вам потрібно визначити цільову дату й поставити конкретні запитання з приводу того, що можна зробити за цей проміжок часу. Терміни виконання мають бути реалістичними та гнучкими. Хоча відчуття терміновості має важливе значення, перетворення постановки цілей на гонку з часом навряд чи принесе користь учасникам команди або компанії в цілому.

Читаючи матеріали про постановку SMART-цілей, ви також можете натрапити на термін «SMARTER». Система SMARTER — це розширення SMART із доданими першими буквами двох слів: evaluate (оцінка) та readjust (коригування). Простіше кажучи, додавання цих двох букв означає ще й можливість аналізу й удосконалення методики SMART для максимально ефективного використання переваг цього процесу. Постійно аналізуйте цілі та коригуйте їх у разі регулярного виявлення проблем.

У чому полягають переваги SMART-цілей?

Методика SMART гарантує такий підхід, за якого ясність і чіткість залишаються важливою частиною процесу постановки цілей. Зрештою, незрозумілі цілі без чіткого плану дій легко ігнорувати, тоді як конкретні цілі, швидше за все, сприйматимуться серйозно.

Методика SMART забезпечує необхідну основу для аналізу важливості цілей і допомагає зрозуміти, як потрібно діяти для їх досягнення. Також важливо пам’ятати, що методику постановки SMART-цілей легко зрозуміти та її запровадження не вимагає дорогих інструментів. Це означає, що її перевагами може скористатися практично будь-яка організація, від світових титанів і енергійних стартапів до маленьких сімейних крамничок.

Методика SMART гарантує успішне досягнення поставлених цілей. Тому якщо ви хочете впровадити новий спосіб постановки цілей для своєї організації, методика SMART може стати ефективним і економічним рішенням. Вимірність є одним із ключових елементів процесу, оскільки надає можливість зручно його контролювати. Як результат, методика SMART дає можливість виявити випадки, коли поставлені цілі не були досягнуті. А це означає, що ви можете оперативно реагувати та вносити необхідні зміни, якщо ціль ризикує стати недосяжною.

Як найкраще використовувати SMART-цілі?

У бізнесі SMART-цілі часто використовуються для покращення керування продуктивністю. Коли ви проводите атестацію персоналу, методика постановки SMART-цілей використовується для формулювання й досягнення цілей. Наведемо кілька прикладів SMART-цілей для більшої наочності.

Приклад № 1. Збільшення відвідуваності сайту на 20% до кінця року

Доручення учаснику команди збільшити відвідуваність сайту може суттєво вплинути на результати бізнесу, оскільки вирішення цього завдання дозволяє встановити контакти з більшою кількістю клієнтів і розширити коло потенційних покупців.

 • Конкретність: збільшити відвідуваність сайту принаймні на 20% до кінця року.
 • Вимірність: використання стандартних лічильників вебтрафіку, як-от Google Analytics, забезпечує можливість кількісної оцінки результатів на регулярній основі.
 • Досяжність: завдяки інструментам і технікам цифрового маркетингу, з якими ваша команда вже знайома, ця ціль може бути досягнута, якщо їй буде надано пріоритет порівняно з іншими цілями компанії.
 • Релевантність: збільшення трафіку може допомогти збільшити прибуток і розширити охоплення аудиторії.
 • Обмеженість у часі: ціль має бути досягнута до кінця року зі щомісячними етапами для контролю проміжних результатів.
Приклад № 2. Погашення заборгованості в розмірі 20 000 доларів США за 24 місяці

Постановка фінансових цілей може бути відмінним способом контролювати свої фінанси. Якщо ви хочете впровадити методику постановки SMART-цілей у процес фінансового менеджменту, хорошим початком для цього може стати погашення заборгованості компанії.

 • Конкретність: погасити заборгованість компанії в розмірі 20 000 доларів США.
 • Вимірність: відстежувати прогрес за допомогою інструментів бухгалтерського обліку з контролем результатів на щомісячній або щотижневій основі.
 • Досяжність: завдяки оптимізації дебіторської заборгованості та своєчасному надходженню оплати від постачальників у повному обсязі сума 20 000 доларів США буде досяжною ціллю.
 • Релевантність: погашення заборгованості компанії забезпечить оптимальне фінансове становище й надасть кошти, необхідні для стимулювання зростання та придбання нових активів.
 • Обмеженість у часі: з часовими рамками у 24 місяці можна встановити щоквартальний контроль досягнутих результатів.
Приклад № 3. Поліпшення навичок роботи з бухгалтерською програмою за півроку

Ще однією практичною SMART-ціллю може бути поліпшення навичок роботи з конкретною програмою, як-от Salesforce, одним учасником команди для підвищення продуктивності праці.

 • Конкретність: стати більш досвідченим користувачем програми Salesforce, продемонструвавши реальний прогрес під час наступної атестації.
 • Вимірність: до наступної атестації співробітник має бути готовим продемонструвати знання основних функцій Salesforce. Також співробітник повинен підтвердити досягнуті результати відповідним сертифікатом.
 • Досяжність: у разі щотижневого виділення часу та взаємодії з колегами поліпшення навичок роботи із Salesforce є досяжною ціллю.
 • Релевантність: використання Salesforce вже є важливою частиною роботи. Поліпшуючи свої навички, співробітник зможе надавати більш ефективну підтримку колегам і гарантувати собі можливість тривалої та плідної роботи в компанії.
 • Обмеженість у часі: до кінця визначеного піврічного терміну співробітник має опанувати Salesforce в такому обсязі, який дозволить витрачати набагато менше часу на роботу в цій програмі.

Які інструменти найкраще підходять для постановки SMART-цілей?

Існує багато інструментів і стратегій, які можна використовувати для постановки, відстеження й досягнення SMART-цілей. Ви можете почати зі створення в Dropbox ефективних шаблонів графіків роботи для контролю команди та керування її прогресом. Складайте списки завдань, обмінюйтесь ідеями з колегами та слідкуйте за дотриманням запланованих термінів виконання для SMART-цілей.

Dropbox також пропонує шаблон для планування проєктів, який допоможе забезпечити скоординовану роботу всіх працівників. Це зручний спосіб керування всім процесом постановки SMART-цілей. За допомогою нашої платформи простіше тримати всіх учасників команди в курсі подій — від визначення цілей і часових рамок до додавання завдань і збору відгуків.

Методика SMART — це ефективний, простий і економічний спосіб постановки цілей і завдань у корпоративному середовищі. Незалежно від того, що вам потрібно, — досягти цілком конкретної цілі, наприклад збільшення частки на ринку на 5% до кінця року, або знайти більш надійний спосіб проведення атестації персоналу, — методика постановки SMART-цілей може стати ідеальним рішенням.

Відстежуйте й досягайте своїх SMART-цілей

Спробувати Dropbox Paper безкоштовно