Skip to content (Press Enter)

Hvad er SMART-mål?

Hjælp dine medarbejdere med at planlægge og nå deres mål med SMART, en ramme for fastlæggelse af Specifikke, Målbare, Opnåelige (Achievable), Relevante og Tidsbundne mål.

Et Paper-dokument viser en tabel, der opdeler et SMART-mål i de fem elementer i et SMART-mål, med en beskrivelse for hvert.

Hvad er SMART-mål?

SMART er et målsætningskriterium, der hjælper med at øge dine teammedlemmers chancer for at nå deres mål. At hjælpe dine teammedlemmer med at sætte og nå mål er en af de bedste måder at holde motivationen oppe, give løbende feedback og forbinde individuelle arbejdsbyrder med bredere virksomhedsmål. Find ud af alt, hvad du har brug for at vide om SMART-mål med vores omfattende guide, der starter med vores definition af SMART-mål.

Definition af SMART-mål

Hvad er SMART-mål? SMART er en forkortelse, der bruges til at optimere målsætning i din virksomhed, især for projektledelse, markedsføringskampagner, styring af præstationer og personlig udvikling. Så hvad står forkortelsen for? Det er værd at påpege, at forskellige kilder bruger bogstaverne til at henvise til forskellige ting, så du kan forvente at se en variation mellem forskellige versioner af SMART. Imidlertid forstås de tilknyttede SMART-kriterier generelt som:

 • Specifikt: Generiske mål er ikke nok. I stedet skal du være specifik og utvetydig om, hvad du vil opnå. Tænk på "hv"-spørgsmålene: hvem, hvad, hvornår, hvilket og hvorfor. Hvem skal inddrages? Hvad prøver du at opnå? Hvornår skal du opnå det? Hvilke forhindringer eller krav står du overfor? Hvorfor sætter du dette mål? Vær gerne så detaljeret som muligt i dine svar.
 • Målbart: Du skal have specifikke kriterier, som du kan bruge til at måle dine fremskridt mod at nå dette mål. Når du laver et målbart mål, skal du overveje, hvilke metrik du vil bruge, og angive milepæle for, hvornår du vil have nået specifikke mål.
 • Opnåeligt (Achievable): Er målet opnåeligt? Undersøg, om målet virkelig kan nås, og afvej tid, umage og omkostninger i forhold til fordelene samt andre prioriteter, du måtte have inden for virksomheden. Du bør også tænke over, hvad der skal til for at nå dette mål, og om du har de nødvendige værktøjer eller færdigheder til rådighed. Hvis ikke, hvor svært ville det være at nå dem? Der er ikke nødvendigvis noget galt med at sætte dristige mål, men hvis der ikke er noget realistisk håb om at nå dem, kan det være en god idé at revurdere målet.
 • Relevant: Det er også vigtigt at tænke over målets relevans i den bredere organisation. Hvis du f.eks. har fået til opgave selv at lære at bruge et nyt regnskabssoftware, er det værd at overveje relevansen af dette software for dit job og for virksomheden som helhed. Ligeledes skal du, hvis du lancerer en ny produktserie, overveje, hvordan dette stemmer overens med virksomhedens strategiske mål.
 • Tidsbestemt: Timing er alt. Du skal angive en måldato og stille specifikke spørgsmål til, hvad der kan opnås inden for denne tidsramme. Sørg for, at tidsfristerne er realistiske, men alligevel fleksible. Selv om uopsættelighed er vigtigt, vil det sandsynligvis ikke være gavnligt for teammedlemmer eller virksomheden som helhed at omsætte mål til et løb mod uret.

Når du læser om SMART-målsætninger, støder du måske også på begrebet SMARTER-mål. SMARTER-systemet er en udvidelse af SMART, blot med to tilføjede bogstaver: Evaluer og Ret til. Kort sagt kan du med tilføjelsen af disse to bogstaver analysere og forbedre SMART-metoden, så du kan drage fuld fordel af processen. Evaluer løbende dine mål, og hvis du opdager, at du støder på problemer med jævne mellemrum, retter du dem til.

Hvad er fordelene ved SMART-mål?

SMART-mål sikrer, at klarhed og fokus fortsat er en væsentlig del af målsætningen. Trods alt ignoreres vage mål uden en klar køreplan nemt, mens det er mere sandsynligt, at specifikke mål bliver taget alvorligt.

SMART giver de nødvendige rammer for at undersøge vigtigheden af dine mål og hjælpe dig med at bestemme, hvordan du skal nå dem. Det er også vigtigt at huske, at SMART-målsætninger er nemme at forstå og ikke kræver dyre værktøjer at implementere. Det betyder, at stort set enhver organisation kan drage fordel af det, fra globale titaner og ambitiøse opstartsvirksomheder til små enkeltmandsvirksomheder.

SMART-metoden sikrer, at dine mål er kodet til succes. Så hvis du ønsker at introducere en ny måde at sætte mål på i din organisation, kan SMART være et effektivt og omkostningseffektivt middel til at gøre det. ”Målbar” er et centralt element i processen, hvilket betyder, at den er nem at overvåge. Som et resultat kan SMART-mål hjælpe dig med at identificere, hvornår mål ikke nås. Som et resultat kan du reagere hurtigere og foretage de nødvendige ændringer, når et mål risikerer at blive uopnåeligt.

Hvordan bruges SMART-mål bedst?

I virksomheder bruges SMART-mål ofte til at forbedre styring af præstationer. Når du foretager medarbejderevalueringer, kan SMART-målsætning hjælpe med at formulere og nå mål. Lad os se på nogle eksempler på SMART-mål for lidt mere kontekst.

Eksempel på SMART-mål 1: Øg webtrafikken med 20 % inden udgangen af året

At få et teammedlem til at øge webtrafikken kan have en afgørende indflydelse på din virksomheds bundlinje og hjælpe dig med at få kontakt med flere kunder og bedre kundeemner.

 • Specifikt – Øg webtrafikken med mindst 20 % inden udgangen af året.
 • Målbart – Fremskridt kan måles løbende med standardkontrol af webtrafik som Google Analytics.
 • Opnåeligt (Achievable) – På grund af de værktøjer og digitale marketingteknikker, teamet allerede kender, er dette et opnåeligt mål, hvis det prioriteres frem for andre virksomhedsmål.
 • Relevant – Øget trafik kan bidrage til at øge omsætningen og hjælpe virksomheden med at udvide sin rækkevidde.
 • Tidsbegrænset – Der er fastsat en deadline i slutningen af året for dette mål, hvor månedlige milepæle sikrer, at der gøres fremskridt.
Eksempel på SMART-mål 2: Betal gæld på 20.000 USD inden for 24 måneder

At sætte økonomiske mål kan være en god måde at få styr på din økonomi. Hvis du vil have SMART-målsætning i økonomistyringsprocessen, kan afbetaling af virksomhedsgæld være en god start.

 • Specifik – Betal 20.000 USD i virksomhedsgæld.
 • Målbart – Overvåg fremskridt med regnskabsværktøjer, og udspecificer eller spor progression månedligt eller ugentligt.
 • Opnåeligt (Achievable) – Ved at optimere tilgodehavender og sikre, at leverandører betaler til tiden og fuldt ud, er 20.000 USD et opnåeligt mål.
 • Relevant – Betaling af virksomhedsgæld kan sikre, at din virksomhed har den bedst mulige økonomiske stilling, hvilket giver dig de nødvendige midler til at stimulere vækst og købe nye aktiver.
 • Tidsbestemt – Med en tidsramme på 24 måneder kan milepæle angives hver tredje måned for at sikre, at du kan opnå målet.
Eksempel på SMART-mål 3: Blive bedre til at bruge regnskabssoftware inden for seks måneder

Et andet praktisk SMART-mål kan være forbedring af et af dine teammedlemmers evner med et specifikt stykke software, f.eks. Salesforce, der hjælper med at forbedre deres jobydelse.

 • Specifik – Bliv bedre til at bruge Salesforce, og vis en reel forbedring ved den næste resultatgennemgang.
 • Målbart – Ved tidspunktet for deres næste gennemgang skulle de kunne demonstrere færdigheder med nøglefunktioner i Salesforce. De bør også opnå en certificering, der viser deres fremskridt.
 • Opnåeligt (Achievable) – Ved at afsætte en afgrænset tidsmængde hver uge og være i kontakt med kolleger er forbedring af Salesforce-færdigheder et opnåeligt mål.
 • Relevant – Arbejde med Salesforce er allerede en væsentlig del af deres job. Ved at forbedre deres kompetencer kan de støtte deres kolleger mere effektivt og sikre sig en lang og frugtbar karriere i virksomheden.
 • Tidsbegrænset – Inden måldatoen på seks måneder vil de sigte mod at blive så gode til at bruge Salesforce, at det fylder en væsentligt lavere andel af deres tid.

Hvad er de bedste værktøjer til SMART-målsætning?

Der er mange værktøjer og strategier, som du kan bruge til at hjælpe med at sætte, spore og overholde SMART-mål. Du kan bruge Dropbox til at oprette effektive tidslinjeskabeloner, der kan spore og administrere dit teams fremskridt. Lav opgavelister, del ideer med dine kolleger, og sørg for, at du opfylder forventede tidslinjer for dine SMART-mål.

Dropbox har også en skabelon til projektplanlægning, der kan hjælpe med at sikre, at alle er orienterede. Det er en enkel måde at styre hele SMART-målsætningsprocessen. Fra at definere mål og fastsætte tidslinjer til tilføjelse af handlingspunkter og indsamling af feedback, gør platformen det nemmere at sørge for, at alle teammedlemmer er opdaterede.

SMART repræsenterer en effektiv, enkel og omkostningseffektiv måde at sætte mål i virksomheder. Uanset om du har et meget specifikt virksomhedsmål – f.eks. en stigning i markedsandele på 5 % inden udgangen af året – eller du bare vil have en mere pålidelig måde at styre medarbejdersamtaler på, kan SMART-målsætning være den ideelle løsning.

Spor og opnå dine SMART-mål

Prøv Dropbox Paper gratis