Skip to content (Press Enter)

Hva er SMART-mål?

Hjelp de ansatte med å planlegge og nå mål med SMART, et rammeverk for å fastsette mål som er spesifikke, målbare, oppnåelige og som har en tidsfrist (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Et Paper-dokument viser et diagram som deler opp et SMART-mål i de fem elementene for SMART-mål, med en beskrivelse av hvert element.

Hva er SMART-mål?

SMART er et kriterium for målsetting som bidrar til å øke teammedlemmenes muligheter til å nå målene. Å hjelpe teammedlemmene med å fastsette og nå mål er noe av det beste du kan gjøre for å holde motivasjonen på et høyt nivå, gi fortløpende tilbakemeldinger og koble den individuelle arbeidsbyrden til bredere bedriftsmål. Vi har en omfattende veiledning som inneholder alt du trenger å vite om SMART-mål, og vi starter med definisjonen på SMART-mål.

Definisjon på SMART-mål

Hva er SMART-mål? SMART er et akronym som blir brukt til å fastsette optimale mål for bedriften, særlig når det gjelder prosjektledelse, markedsføringskampanjer, prestasjonsledelse og personlig utvikling. Hva står akronymet for? Bokstavene kan stå for ulike ting avhengig av kilde, så du kan få se ulike versjoner av SMART. Men kriteriene som vanligvis blir forbundet med SMART er:

 • Spesifikk (specific): Generelle mål holder ikke. Du må være spesifikk og utvetydig når det gjelder hva du ønsker å oppnå. Tenk på spørsmålsordene hvem, hva, når, hvilken og hvorfor. Hvem må være involvert? Hva ønsker du å oppnå? Når ønsker du å oppnå det? Hvilke hindringer eller krav vil du møte? Hvorfor har du satt deg disse målene? Svar gjerne så detaljert som mulig.
 • Målbar (measurable): Du må ha spesifikke kriterier som du kan bruke for å måle fremdriften mot måloppnåelse. Når du fastsetter et målbart mål, tenk på hvilke måledata du skal bruke, og fastsett milepæler for når du ønsker å nå gitte mål.
 • Oppnåelig (achievable): Er det mulig å nå målet? Finn ut om målet faktisk er oppnåelig, og vei tidsbruk, innsats og kostnader opp mot fordelene, samt andre ting du må prioritere på jobb. Du bør også tenke på hva som kreves for å nå målet, og om du har de nødvendige verktøyene eller ferdighetene. Hvis ikke, hvor vanskelig vil det være å nå målene? Det er ikke nødvendigvis noe galt i å sette tøffe mål, men hvis det ikke er realistisk å nå dem, kan det være en god idé å revurdere dem.
 • Relevant: Det er også viktig å tenke på hvor relevant målet er i forhold til organisasjonen som en helhet. Hvis du for eksempel har fått ansvar for å lære deg en ny programvare for regnskap, bør du vurdere hvor relevant programvaren er for jobben din og for bedriften som en helhet. Eller hvis du lanserer en ny produktserie, hvordan passer den inn i bedriftens strategiske mål?
 • Tidsfrist (time-bound): Til rett tid har alt å si. Du må oppgi en måldato og stille spesifikke spørsmål om hva som kan oppnås innenfor denne tidsrammen. Sørg for at tidsfristene er realistiske og samtidig fleksible. Et visst tidspress er viktig, men å gjøre målsetting til en kamp mot klokken er neppe fordelaktig for teammedlemmene eller for bedriften som en helhet.

Når du leser om SMART målsetting, kan du også møte på begrepet SMARTER om mål. SMARTER-systemet er en utvidelse av SMART, men med to bokstaver i tillegg, som står for evaluere og omjustere (Evaluate and Readjust). For å si det enkelt gjør disse to bokstavene det mulig å analysere og forbedre SMART-metodologien for å få fullt utbytte av prosessen. Vurderer du målene fortløpende og finner ut at du jevnlig støter på problemer, bør du omjustere.

Hva er fordelene med SMART-mål?

Med SMART-mål blir klarhet og fokus alltid en viktig del av målsettingsprosessen. Vage mål uten et tydelig veikart blir lett oversett, mens spesifikke mål gjerne blitt tatt mer seriøst.

SMART leverer det rammeverket du trenger for å vurdere hvor viktige målene er og fastsette hvordan du skal nå dem. Det er også viktig å huske at SMART målsetting er enkel å forstå og at du ikke trenger å implementere kostbare verktøy. Det betyr at så og si alle organisasjoner kan ha fordel av det, fra globale kjemper og ambisiøse oppstartsbedrifter til små, familiedrevne butikker.

SMART-metodologien legger opp til full måloppnåelse. Så hvis du gjerne vil innføre en ny måte å fastsette mål på i hele organisasjonen, kan SMART være en effektiv og kostnadsbesparende løsning. «Målbar» er et nøkkelord for prosessen, det vil si at den er enkel å følge opp. Som et resultat kan SMART-mål hjelpe deg til å se når mål ikke blir oppnådd. Dermed kan du reagere raskere og foreta nødvendige endringer når et mål står i fare for å bli uoppnåelig.

Hva er den beste måten å bruke SMART-mål på?

I forretningssammenheng blir SMART-mål ofte brukt til å styrke prestasjonsledelse. Når du gjennomfører medarbeidervurderinger, kan SMART-mål hjelpe deg med å formulere og nå mål. La oss ta en titt på noen eksempler på SMART-mål for å sette det i sammenheng.

SMART-mål, eksempel 1: Øke nettrafikk med 20 % innen årsslutt

Å gi et teammedlem ansvar for å øke nettrafikken kan ha avgjørende innvirkning på bunnlinjen til bedriften, bidra til å få kontakt med flere kunder og få inn flere potensielle kunder i toppen av kjøpstrakten.

 • Spesifikk – øke nettrafikk med minst 20 % innen årsslutt.
 • Målbar – ved bruk av standardkontroller for nettrafikk som Google Analytics kan fremdriften måles fortløpende.
 • Oppnåelig – med verktøyene og de digitale markedsføringsteknikkene som teamet allerede er kjent med, er dette et oppnåelig mål hvis det blir prioritert fremfor andre bedriftsmål.
 • Relevant – økt trafikk kan bidra til økt salgsinntekt og utvidet rekkevidde for bedriften.
 • Tidsfrist – dette målet har årsslutt som tidsfrist, med månedlige milepæler som sørger for fremdrift.
SMART-mål, eksempel 2: Nedbetale 200 000 i gjeld i løpet av 24 måneder

Å fastsette økonomiske mål kan være en god måte å få kontroll på økonomien på. Hvis du vil ta SMART-mål inn i den økonomiske styringsprosessen, kan nedbetaling av bedriftsgjeld være en god start.

 • Spesifikk – nedbetale 200 000 av bedriftsgjelden.
 • Målbar – overvåke fremdriften ved hjelp av regnskapsverktøy og dele opp eller følge med på fremdriften på månedlig eller ukentlig basis.
 • Oppnåelig – ved å optimalisere kundefordringer og sørge for at forhandlere betaler hele beløpet i tide, er 200 000 et oppnåelig mål.
 • Relevant – nedbetaling av bedriftsgjeld kan sikre at bedriften kommer i en best mulig økonomisk posisjon og har nødvendige midler til å stimulere til vekst og kjøpe inn nye eiendeler.
 • Tidsbasert – med en tidsramme på 24 måneder kan milepæler hver tredje måned bidra til at du leverer i tide.
SMART-mål, eksempel 3: En programvare for regnskap kan forbedre prestasjonsevnen på seks måneder

Et annet praktisk SMART-mål kan være å utvikle ferdighetene til et av teammedlemmene i en bestemt type programvare, som Salesforce, for å forbedre jobbytelsen.

 • Spesifikk – få økt Salesforce-kunnskap og vise faktisk forbedring til neste medarbeidersamtale.
 • Målbar – innen neste medarbeidersamtale bør medarbeideren kunne vise solide kunnskaper om nøkkelfunksjonene i Salesforce. Vedkommende bør også få et sertifikat som bevis på fremgangen.
 • Oppnåelig – ved å sette av litt tid hver uke sammen med kollegaer, er bedre Salesforce-ferdigheter et oppnåelig mål.
 • Relevant – å jobbe med Salesforce er allerede en viktig del av jobben. Ved å få bedre ferdigheter kan medarbeideren støtte kollegaene på en mer effektiv måte og sikre en lang og resultatrik karriere i bedriften.
 • Tidsfrist – medarbeideren jobber mot måldatoen seks måneder fram i tid for å bli dyktig nok i Salesforce til å bruke mye mindre tid på det.

Hvilke verktøy er best for å sette seg SMART-mål?

Det finnes mange verktøy og strategier du kan bruke for å fastsette, følge opp og holde deg til SMART-mål. Du kan for eksempel bruke Dropbox til å lage effektive tidslinjemaler for å følge opp og lede fremdriften til teamet. Lag gjøremålslister, del ideer med kollegaer og sørg for at du holder deg innenfor de planlagte tidslinjene for SMART-målene.

Dropbox tilbyr også en mal for prosjektplanlegging som kan bidra til at alle er på samme side. Dette er en enkel måte å lede hele SMART-målsettingsprosessen på. Plattformen gjør det enklere for alle i teamet å ha full oversikt, fra å fastsette mål og tidslinjer til å legge til handlingselementer og samle tilbakemeldinger.

SMART står for en effektiv, enkel og kostnadsbesparende måte å sette mål på i bedriftssammenheng. Enten du har et helt spesifikt bedriftsmål, for eksempel å øke markedsandelen med 5 % innen slutten av året, eller du bare vil ha en mer pålitelig måte å håndtere medarbeidersamtaler på, kan SMART-mål være en ideell løsning.

Følg opp og nå SMART-målene dine

Prøv Dropbox Paper gratis