Skip to content (Press Enter)

กฎหมายเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก

ลองดูเหตุผลที่กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญ กฎหมายประเภทต่างๆ ที่คุณอาจพบเจอ และวิธีการที่ประเทศต่างๆ 14 ประเทศทั่วโลกจัดการกับกฎหมายเหล่านี้

ภาพประกอบของบุคคลที่กำลังลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต

ทุกคนที่เคยได้ลงนามสิ่งต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะรู้สึกถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความทรงพลังของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นกำลังกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในเกือบทุกธุรกรรมทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกขนาด และทุกสถานที่มีศักยภาพในการขยายการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

แต่ยิ่งคุณทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรจากต่างชาติมากเท่าไร คุณก็อาจจะยิ่งสงสัยว่ากฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ

บทความนี้จะสำรวจความสำคัญของกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ประเภทต่างๆ ของกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณอาจพบเจอ และความสำคัญในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณปลอดภัยและถูกต้อง

เหตุใดกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสำคัญ

คุณต้องการปกป้องตัวคุณและองค์กรของคุณโดยการทำให้แน่ใจว่าเอกสารใดๆ ที่คุณหรือลูกค้าของคุณจะลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายกว่าหากคุณทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น แต่ถ้าเป็นสัญญาแบบข้ามเขตรัฐหรือแบบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศล่ะ

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีไว้เพื่อทำให้คุณและพันธมิตรทางธุรกิจของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ การทำความเข้าใจกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการนำกฎหมายเหล่านี้ไปใช้กับสัญญาระหว่างประเทศนั้นจะทำให้คุณสามารถดำเนินการธุรกิจด้านกฎหมายในระดับสากลได้

ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาและในสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้เพื่อรับรองว่าข้อตกลงที่ลงนามทางเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีการคงระดับความถูกต้องเช่นเดียวกับข้อตกลงที่ลงนามด้วยมือ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะปฏิบัติต่อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะลงลึกเกี่ยวกับกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเทศ เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ กันก่อน

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 ประเภทจากทั่วโลก

เมื่อคุณเริ่มนำกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกมาเปรียบเทียบกัน คุณจะพบว่ากฎหมายเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดหมู่ ได้แก่ แบบเรียบง่าย แบบสองระดับ และแบบที่เป็นข้อกำหนด

1. กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียบง่ายหรือกฎหมายอนุญาต

กฎหมายประเภทนี้จะทำให้สามารถบังคับใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เกือบทุกกรณี โดยมีข้อยกเว้นเพียงบางประการเท่านั้น กฎหมายแบบเรียบง่ายจะสร้างการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากกว่ากฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ

กฎหมายเหล่านี้แนวโน้มที่จะเป็นกลางทางเทคโนโลยี ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าข้อตกลงจะมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตาม ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีน้ำหนักทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ

ประเทศที่มีการใช้กฎหมายแบบเรียบง่ายสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

2. กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบที่เป็นข้อกำหนด

กฎหมายแบบที่เป็นข้อกำหนดเป็นกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่เข้มงวดที่สุด และเป็นประเภทที่ปฏิบัติตามได้ยากที่สุดหากคุณไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่นเป็นเพราะว่าจะมีกฎที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะสามารถสร้างและลงนามข้อตกลงทางออนไลน์ได้

กฎหมายเหล่านี้มีข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับวิธีการที่จะสามารถลงนามเอกสารได้ กฎหมายแบบที่เป็นข้อกำหนดจะควบคุมสั่งการว่าคุณจะต้องใช้กระบวนการและเทคโนโลยีใดบ้างเพื่อสร้างลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

กฎหมายแบบที่เป็นข้อกำหนดซึ่งพบเห็นได้ยากที่สุดนั้น มีการบังคับใช้ในบางประเทศเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยบราซิล อินเดีย อิสราเอล และมาเลเซีย

3. กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบสองระดับ

กฎหมายแบบสองระดับอาจทำความเข้าใจยากเนื่องจากเป็นการรวมกันของทั้งกฎหมายแบบเรียบง่ายและแบบที่เป็นข้อกำหนด

กฎหมายแบบสองระดับจะอนุญาตและยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบสำหรับข้อตกลงส่วนตัว (ตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกัน) เช่นเดียวกับกฎหมายแบบเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม กฎหมายเหล่านี้ยังมีการกำหนดว่าจะต้องใช้กระบวนการและเทคโนโลยีใดบ้างสำหรับสัญญาบางประเภท เช่นเดียวกับกฎหมายแบบที่เป็นข้อกำหนด

คุณจะพบเห็นกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบสองระดับได้ในหลายประเทศในยุโรป เช่นเดียวกับจีนและเกาหลีใต้

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน 14 ประเทศ

เอกสารใดๆ ที่มีความสำคัญมากพอที่จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นนั้นมีความสำคัญเพียงพอที่ต้องปกป้องโดยปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายนั้นมาจากคนละประเทศ

สหรัฐอเมริกา

กฎหมายที่บังคับใช้

ภาพรวม

ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการควบคุมทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ ภายใต้รัฐบัญญัติ ESIGN ปี 2000 ของรัฐบาลกลางนั้น โดยทั่วไปแล้วลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีน้ำหนักทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกัน (UETA) ปี 1999 ทำให้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระดับรัฐมีกฎระเบียบที่ละเอียดมากขึ้น กฎหมาย UETA ได้รับการรับรองและใช้ใน 47 รัฐ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ปวยร์โตรีโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

ประกาศทางกฎหมายบางฉบับซึ่งรวมถึงการโอนทรัพย์สินและพินัยกรรมอาจไม่รวมอยู่ในรัฐบัญญัติ ESIGN และกฎหมาย UETA

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ภายใต้รัฐบัญญัติ ESIGN และกฎหมาย UETA นั้น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีน้ำหนักในการใช้เป็นหลักฐานได้ในระดับเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือในกรณีส่วนมากในสหรัฐอเมริกา

อาร์เจนตินา‍

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายลายเซ็นดิจิทัลปี 2001

ภาพรวม

เนื่องจากกฎหมายลายเซ็นดิจิทัลได้รับการประกาศใช้ในปี 2001 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงถือว่าใช้ได้ในอาร์เจนตินา เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นที่ถูกต้อง จะสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นได้ ตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกัน

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ประเทศอาร์เจนตินา‍ทำให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนด้วยการใช้กฎหมายฉบับเดียวที่ระบุว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลผูกพันทางกฎหมายในสถานการณ์ส่วนใหญ่หากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงนั้น

ออสเตรเลีย

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 1999

ภาพรวม

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในออสเตรเลียมีการควบคุมโดยกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 1999 กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในออสเตรเลียเป็นแบบ “เรียบง่าย” และยอมรับการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในปี 2011 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการแก้ไขเพื่อให้การคุ้มครองแก่ธุรกิจและผู้บริโภคในออสเตรเลียมากขึ้น

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทจะสามารถใช้ในศาลได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของออสเตรเลียไม่ยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการอพยพ นอกจากนี้ กฎหมายของรัฐอาจส่งผลต่อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของกฎหมายครอบครัวและอสังหาริมทรัพย์

แคนาดา

กฎหมายที่บังคับใช้

ภาพรวม

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในแคนาดาจะได้รับการควบคุมทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ

ในระดับภาครัฐ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งได้รับการยอมรับตั้งแต่ที่มีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกัน (UECA) ปี 1999 โดยมีเก้ารัฐในแคนาดาที่นำกฎหมายนี้ไปใช้

ในปี 2004 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับในระดับรัฐบาลกลางโดยอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PIPEDA) กฎหมายดังกล่าวมีการอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับสัญญาเกือบทุกประเภท และถือว่าสัญญาเหล่านั้นมีความถูกต้องเท่าเทียมกับลายเซ็นที่เป็นปากกาและหมึก

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในแคนาดาจะมีความน่าเชื่อถือและสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ แต่กฎหมายครอบครัว (พินัยกรรม ทรัสต์ การหย่าร้าง) และธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์บางอย่างจะไม่ครอบคลุมโดย PIPEDA

จีน

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพรวม

ภายใต้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับและสามารถบังคับใช้ได้ในจีน อย่างไรก็ตาม ระบบศาลจีนยังคงพึ่งพาเอกสารแบบกระดาษเป็นอย่างมาก เพื่อให้ข้อตกลงสามารถใช้ในศาลได้ แต่ละฝ่ายจะต้องนำเสนอบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิสูจน์ว่าข้อตกลงที่ลงนามแล้วมีอยู่จริง

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ภายใต้กฎหมายจีน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความถูกต้อง แต่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ได้มีน้ำหนักทางกฎหมายระดับเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

สหภาพยุโรป

กฎหมายที่บังคับใช้

ภาพรวม

สำหรับ 27 ประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับบริการระบุตัวตน การพิสูจน์ตัวตน และความไว้วางใจ (eIDAS) เนื่องจาก eIDAS ได้ประกาศใช้ในปี 2016 ตอนนี้ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปจึงสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในข้อตกลงข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องใช้เสียเวลาและทรัพยากรไปกับการตรวจสอบความถูกต้อง

eIDAS มีผลบังคับใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงเบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และสวีเดน

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

การประกาศใช้ eIDAS ได้ทำให้กฎระเบียบว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรฐานทั่วทั้งยุโรป ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำจัดความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

ฮ่องกง

กฎหมายที่บังคับใช้

ภาพรวม

พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETO) ได้ประกาศใช้ในปี 2000 และได้รับการแก้ไขในปี 2004 โดยทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีคุณค่าทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่ลงนามด้วยมือ ในบางกรณี ฝ่ายต่างๆ อาจจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนยืนยันการมีอยู่จริงและความถูกต้องของข้อตกลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ ธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลฮ่องกงอาจจำเป็นต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบขั้นสูงที่รับรองโดยหน่วยงานการรับรองที่ได้รับการจดทะเบียน

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ภายใต้ ETO ของฮ่องกงนั้น โดยทั่วไปแล้วลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานจะมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือในข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าและผู้บริโภค

ญี่ปุ่น

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายธุรกิจลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการรับรอง

ภาพรวม

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นมีความถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายกฎหมายธุรกิจลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองปี 2000 กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แบ่งเป็นระดับของญี่ปุ่นระบุว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเท่าเทียมกับลายเซ็นที่เป็นปากกาและหมึกในหลายๆ กรณี อย่างไรก็ตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจจะต้องมีการรับรองจากนิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลเป็นบางกรณี

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

นอกเหนือจากธุรกรรมและการรับรองของรัฐบาลที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้ในศาลได้ รวมถึงมีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

เม็กซิโก

กฎหมายที่บังคับใช้

  • ประมวลกฎหมายสหพันธ์พาณิชย์

ภาพรวม

เม็กซิโกได้ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายในปี 2003 ภายใต้ประมวลกฎหมายสหพันธ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยอมรับว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในข้อตกลงทางดิจิทัลนั้นมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ในกรณีส่วนมากในเม็กซิโก ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทราบว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นแยกเป็นสองประเภทภายใต้กฎหมายเม็กซิโก ได้แก่ แบบมาตรฐานและแบบขั้นสูง ลายเซ็นทั้งสองประเภทนี้จะได้รับการปฏิบัติคล้ายกันในศาล แต่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องปฏิบัติตามชุดข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดมากกว่า

นิวซีแลนด์

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA)

ภาพรวม

ในนิวซีแลนด์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) ปี 2002

กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้ถือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เทียบเท่ากับลายเซ็นที่เป็นหมึกปากกาในเกือบทุกกรณี และ ETA ยังมีการสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมืออาจจะไม่มีความจำเป็นหากข้อตกลงนั้นอยู่ในรูปแบบฉบับกระดาษ

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ตราบเท่าที่มีการทำตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงต่างๆ ศาลนิวซีแลนด์จะถือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีน้ำหนักเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เป็นปากกาและหมึก

นอร์เวย์

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2001

ภาพรวม

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความถูกต้องตามกฎหมายในนอร์เวย์มาตั้งแต่ปี 2001 โดยกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แบ่งเป็นระดับของนอร์เวย์จะยอมรับทั้งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง

แม้จะไม่ใช้สมาชิกของสหภาพยุโรป แต่โดยทั่วไปกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในนอร์เวย์มักปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมแห่งยุโรป (ETSI) อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกษัตริย์แห่งนอร์เวย์

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับการยอมรับในทางกฎหมายในนอร์เวย์ ภายใต้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แบ่งเป็นระดับของประเทศ เอกสารบางประเภทจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติม หรือจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะต้องได้การรับรองโดยหน่วยงานการรับรองที่ได้รับการอนุมัติ

เกาหลีใต้

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายลายเซ็นดิจิทัล
  • กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ESA) ของเกาหลี

ภาพรวม

เกาหลีใต้ได้ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายโดยการร่างกฎหมายลายเซ็นดิจิทัลขึ้นในปี 1999 กฎหมายดังกล่าวได้สร้างกรอบการทำงานพื้นฐานสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อความอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุว่าสัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่ถูกปฏิเสธเพียงเพราะว่าอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ESA) ของเกาหลีมีการให้คำจำกัดความของ “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” โดยกว้างไว้ว่ามีลักษณะแบบสื่อเป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำให้การสร้างและลงนามสัญญาทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่าย

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามกฎหมาย และบังคับใช้ได้ในเกาหลีใต้

ไทย

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวม

ไทยมีการใช้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบสองระดับ ภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2001 มีการกำหนดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นที่เป็นการเขียน และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถมีผลผูกพันทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับในศาล ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงทางดิจิทัลกับธุรกิจหรือลูกค้าในไทยจะต้องตรงตามคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าใช้ได้ในศาล

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ในไทยมีการอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ก็ยังปฏิบัติตามโมเดลกฎหมายแบบสองระดับที่กำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาและลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

สหราชอาณาจักร

กฎหมายที่บังคับใช้

ภาพรวม

ในสหราชอาณาจักร กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ภายใต้กฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2000 (ECA 2000) และกฎระเบียบว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ปี 2002 โดย ECA 2000 จะครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและสัญญาออนไลน์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่กฎระเบียบว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดให้ตัวลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เองมีผลผูกพันทางกฎหมาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสหราชอาณาจักรจะสามารถนำไปใช้และบังคับใช้ได้ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในธุรกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

สหราชอาณาจักรมีการยอมรับให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมายในแทบทุกกรณี เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และหลายๆ ประเทศที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สรุปโดยย่อ: แล้วลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกถูกกฎหมายหรือไม่

คำตอบสั้นๆ ก็คือ ใช่ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกกฎหมายและมีความปลอดภัยตราบใดที่แพลตฟอร์มที่ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด!

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เนื่องจากหลายๆ ประเทศมีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับวิธีการและเวลาที่จะสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะใช้เทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและลงนามเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยสอดกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศได้

HelloSign ไม่เพียงแต่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายฉบับเท่านั้น (รวมถึง ESIGN, UETA และ eIDAS!) แต่เรายังดำเนินการในส่วนของเราเพื่อให้คุณขยายตัวไปยังตลาดใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นอีกด้วย โปรดติดตามบล็อก HelloSign เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและการพัฒนาที่สำคัญของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกต่อไป

คำจำกัดสิทธิ์: ข้อมูลที่อยู่ในบล็อกนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการอัพเดทบ่อยครั้ง HelloSign ไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นั้นจะเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับว่าโซลูชันของ HelloSign นั้นเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่ โปรดขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยวิชาชีพจากทนายความที่มีใบอนุญาตในภูมิภาคของคุณ

มาดูว่า HelloSign จะช่วยให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำงานแทนคุณทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HelloSign