Skip to content (Press Enter)

Undang-undang tandatangan elektronik di seluruh dunia

Ketahui mengapa undang-undang e-Tandatangan penting, jenis berbeza yang anda mungkin akan hadapi dan bagaimana 14 negara berbeza di seluruh dunia mengendalikannya.

Ilustrasi seseorang menandatangani dokumen pada tablet

Sesiapa sahaja yang pernah menandatangani apa-apa secara elektronik mengiktiraf kemudahan, keselamatan dan kuasa e-Tandatangan.

Sebagai elemen teras transformasi digital, tandatangan elektronik dengan pantas menjadi komponen utama dalam hampir setiap transaksi perniagaan. e-Tandatangan memberi peluang kepada perniagaan daripada semua bentuk, saiz dan lokasi untuk meluaskan pencapaian mereka dan menjalin hubungan dengan pelbagai organisasi di seluruh dunia.

Tetapi semakin kerap anda bekerja dengan klien dan rakan niaga antarabangsa, semakin kerap anda mungkin akan tertanya tentang perbezaan undang-undang e-Tandatangan antara negara.

Artikel ini akan meneroka kepentingan undang-undang e-Tandatangan, pelbagai jenis undang-undang e-Tandatangan yang anda mungkin akan hadapi dan kepentingan memastikan e-Tandatangan anda selamat dan sah.

Kenapa undang-undang e-Tandatangan penting?

Anda ingin melindungi diri anda dan organisasi anda dengan memastikan sebarang dokumen yang ditandatangani oleh anda atau klien anda sah di sisi undang-undang. Ini mungkin lebih mudah apabila anda bekerja dengan organisasi tempatan, tetapi bagaimana pula dengan kontrak yang merentasi sempadan negara—atau sempadan antarabangsa?

Secara umum, undang-undang e-Tandatangan wujud untuk memastikan anda dan rakan kongsi perniagaan anda selamat. Memahami undang-undang e-Tandatangan dan cara ia digunakan pada kontrak antara negara yang berbeza membenarkan anda menjalankan perniagaan sah pada skala antarabangsa.

Sebagai contoh, peraturan tandatangan elektronik di AS dan Kesatuan Eropah disediakan untuk memastikan perjanjian yang ditandatangani secara elektronik mengekalkan tahap kesahan yang sama seperti perjanjian yang ditandatangani dengan tangan.

Walau bagaimanapun, bukan semua negara mempunyai undang-undang e-Tandatangan yang sama. Jadi, sebelum kami mengkaji undang-undang e-Tandatangan mengikut negara, mari jelaskan pelbagai jenis undang-undang tandatangan elektronik.

3 jenis undang-undang e-Tandatangan di seluruh dunia

Apabila anda mula membandingkan undang-undang e-Tandatangan dari seluruh dunia, anda mendapati bahawa undang-undang tersebut terbahagi kepada tiga kategori secara am: Minimalis, dua peringkat dan preskriptif.

1. Undang-undang tandatangan elektronik minimalis atau permisif

Undang-undang ini membenarkan e-Tandatangan untuk dikuatkuasakan dalam hampir setiap kes, dengan beberapa pengecualian kecil. Undang-undang minimalis memberikan tahap keselamatan yang paling tinggi untuk mereka yang terlibat dan boleh digunakan secara lebih meluas berbanding jenis undang-undang e-Tandatangan yang lain.

Undang-undang ini biasanya lebih cenderung neutral teknologi, bermaksud tidak kira bagaimana sesebuah perjanjian ditandatangani secara elektronik — e-Tandatangan mempunyai kuasa perundangan yang sama dengan tandatangan tulisan tangan.

Negara dengan undang-undang minimalis untuk tandatangan elektronik termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan New Zealand.

2. Undang-undang tandatangan elektronik preskriptif

Undang-undang preskriptif adalah jenis undang-undang e-Tandatangan yang paling kukuh — dan yang paling sukar untuk dipatuhi jika anda tidak menggunakan teknologi yang betul. Ini kerana terdapat peraturan khas tentang cara anda boleh mencipta dan menandatangani perjanjian dalam talian.

Undang-undang ini mempunyai keperluan teknikal untuk cara dokumen boleh ditandatangani. Undang-undang preskriptif menentukan proses dan teknologi yang anda perlu gunakan untuk membentuk tandatangan yang sah di sisi undang-undang.

Jenis undang-undang tandatangan elektronik yang paling jarang digunakan, iaitu undang-undang preskriptif hanya digunakan di beberapa negara termasuk Brazil, India, Israel dan Malaysia.

3. Undang-undang tandatangan elektronik dua peringkat

Gabungan kedua-dua undang minimalis dan preskriptif, undang dua peringkat boleh menjadi sukar untuk navigasi.

Seperti undang-undang minimalis, undang-undang e-Tandatangan dua peringkat membenarkan dan menerima semua jenis tandatangan elektronik untuk perjanjian persendirian (selagi kedua-dua pihak bersetuju bersama). Walau bagaimanapun, seperti undang-undang preskriptif, undang-undang ini juga mengawal jenis proses dan teknologi yang mesti digunakan untuk suatu kontrak tertentu.

Anda akan menemui undang-undang e-Tandatangan dua peringkat di pelbagai negara Eropah serta China dan Korea Selatan.

Undang-undang tandatangan elektronik di 14 negara berbeza

Sebarang dokumen yang cukup penting untuk memerlukan tandatangan cukup penting untuk dilindungi dengan mematuhi piawaian undang-undang — terutamanya jika satu atau lebih pihak yang terlibat adalah dari negara yang berbeza.

Amerika Syarikat

Undang-undang yang berkenaan

Gambaran umum

Di Amerika Syarikat, undang-undang e-Tandatangan dikawal di peringkat persekutuan dan negeri. Di bawah Akta ESIGN persekutuan 2000, e-Tandatangan lazimnya diberikan kuasa undang-undang yang sama seperti tandatangan yang ditulis tangan.

Akta Transaksi Elektronik Seragam (UETA) 1999 menyediakan peraturan yang lebih terperinci untuk undang-undang e-Tandatangan di peringkat negeri. UETA telah diterima pakai di 47 negeri, Daerah Columbia, Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS.

Beberapa notis perundangan, termasuk pemindahan harta dan wasiat, mungkin dikecualikan daripada Akta ESIGN dan UETA.

Apa yang anda perlu tahu

Di bawah kedua-dua Akta ESIGN dan UETA, tandatangan elektronik diberi kuasa keterangan yang sama seperti tandatangan tulisan tangan dalam kebanyakan kes di Amerika Syarikat.

Argentina

Undang-undang yang berkenaan

  • Undang-undang Tandatangan Digital 2001

Gambaran umum

Sejak Undang-undang Tandatangan Digital digubal pada tahun 2001, tandatangan elektronik dianggap sah di Argentina. Di mana sahaja tandatangan yang sah diperlukan, e-Tandatangan boleh memenuhi keperluan tersebut selagi kedua-dua pihak bersetuju bersama.

Apa yang anda perlu tahu

Argentina menjadikannya mudah dengan satu undang-undang yang menyatakan e-Tandatangan sah di sisi undang-undang dalam pelbagai keadaan sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan bersama.

Australia

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Transaksi Elektronik 1999

Gambaran umum

Undang-undang tandatangan di Australia dikawal oleh Akta Transaksi Elektronik 1999. Sama seperti undang-undang AS, undang-undang e-Tandatangan Australia adalah "minimalis" dan menerima penggunaan e-Tandatangan untuk hampir setiap jenis transaksi. Pada tahun 2011, Akta Transaksi Elektronik telah dipinda untuk memberikan perlindungan yang lebih kukuh kepada perniagaan dan pengguna Australia.

Apa yang anda perlu tahu

Di bawah Akta Elektronik, semua jenis e-Tandatangan boleh diterima di mahkamah. Walau bagaimanapun, undang-undang Australia tidak menerima e-Tandatangan dalam kes kewarganegaraan dan migrasi. Selain itu, undang-undang negeri mungkin memberi impak kepada e-Tandatangan dalam hal undang-undang keluarga dan hartanah.

Kanada

Undang-undang yang berkenaan

Gambaran umum

Undang-undang tandatangan elektronik di Kanada dikawal di kedua-dua peringkat persekutuan dan wilayah.

Di peringkat wilayah, e-Tandatangan telah diiktiraf sejak Akta Perdagangan Elektronik Seragam (UECA) pada tahun 1999. Sembilan wilayah Kanada sudah menerima pakai Akta ini.

Pada tahun 2004, e-Tandatangan telah diterima di peringkat persekutuan di bawah Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik (PIPEDA). Akta tersebut membenarkan penggunaan e-Tandatangan untuk hampir setiap jenis kontrak dan menganggapnya sah sama rata dengan tandatangan pen dan dakwat.

Apa yang anda perlu tahu

Di Kanada, tandatangan elektronik diberikan kredibiliti dan status perundangan yang sah, sama seperti tandatangan tulisan tangan. Undang-undang keluarga tertentu, (wasiat, amanah, penceraian) dan transaksi hartanah tidak dilindungi oleh PIPEDA.

‍China

Undang-undang yang berkenaan

  • Undang-undang Tandatangan Elektronik Republik Rakyat China

Gambaran umum

Di bawah Undang-undang Tandatangan Elektronik Republik China, e-Tandatangan diterima dan boleh dikuatkuasakan di China. Walau bagaimanapun, sistem mahkamah di China masih bergantung pada penggunaan dokumen kertas. Untuk memastikan sesebuah perjanjian sah di mahkamah, semua pihak mesti mengemukakan rekod elektronik untuk membuktikan kewujudan perjanjian yang ditandatangani.

Apa yang anda perlu tahu

Di bawah undang-undang China, tandatangan elektronik adalah sah. Walau bagaimanapun, e-Tandatangan tidak selalu diberi kuasa perundangan berbanding dengan tandatangan tulisan tangan, terutamanya dalam perkara yang melibatkan kerajaan.

Kesatuan Eropah

Undang-undang yang berkenaan

Gambaran umum

Bagi 27 negara yang tergolong dalam Kesatuan Eropah, undang-undang e-Tandatangan berada di bawah peraturan Perkhidmatan Pengenalan Elektronik, Pengesahan dan Amanah (eIDAS). Sejak eIDAS digubal pada tahun 2016, negara Eropah kini boleh menggunakan e-Tandatangan dalam perjanjian merentas sempadan tanpa menghabiskan masa dan sumber untuk pengesahan.

eIDAS boleh digunakan di seluruh Kesatuan Eropah: termasuk Belgium, Denmark, Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol dan Sweden.

Apa yang anda perlu tahu

Penggubalan peraturan eIDAS telah seragamkan peraturan eIDAS di seluruh Eropah, menjimatkan masa dan wang dengan menghapuskan keperluan untuk proses pengesahan intensif sumber.

Hong Kong

Undang-undang yang berkenaan

Gambaran umum

Digubal pada tahun 2000 dan dikemas kini pada tahun 2004, Ordinan Transaksi Elektronik (ETO) memberikan e-Tandatangan nilai perundangan yang sama seperti tandatangan tulisan tangan. Dalam sesetengah kes, pihak mungkin diminta memberikan bukti untuk menyokong kewujudan dan kesahihan perjanjian digital. Selain itu, transaksi yang melibatkan kerajaan Hong Kong mungkin memerlukan tandatangan elektronik lanjutan yang disahkan oleh pihak berkuasa pensijilan berdaftar.

Apa yang anda perlu tahu

Di bawah ETO Hong Kong, e-Tandatangan standard biasanya mempunyai status perundangan yang sama seperti tandatangan tulisan tangan dalam perjanjian perdagangan dan pengguna.

Jepun

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Tandatangan Elektronik dan Pensijilan Perniagaan

Gambaran umum

Tandatangan elektronik adalah sah di Jepun di bawah Akta Tandatangan Elektronik dan Pensijilan Perniagaan 2000 Undang-undang e-Tandatangan berperingkat Jepun menyatakan bahawa tandatangan elektronik adalah sama rata dengan tandatangan pen dan dakwat dalam pelbagai kes; walau bagaimanapun, kadangkala e-Tandatangan memerlukan pensijilan oleh entiti yang diluluskan oleh kerajaan.

Apa yang anda perlu tahu

Selain daripada transaksi dan perakuan kerajaan tertentu, e-Tandatangan boleh diterima pakai di mahkamah dan sah di sisi undang-undang di bawah perundangan Jepun.

Mexico

Undang-undang yang berkenaan

  • Kod Perdagangan Persekutuan

Gambaran umum

Mexico membenarkan penggunaan e-Tandatangan pada tahun 2003 di bawah Kod Perdagangan Persekutuan. Undang-undang tersebut menerima tandatangan elektronik pada perjanjian digital sebagai sah di sisi undang-undang, dengan beberapa pengecualian.

Apa yang anda perlu tahu

Dalam kebanyakan kes, tandatangan elektronik sah di sisi undang-undang di Mexico. Walau bagaimanapun, perlu diambil perhatian bahawa terdapat dua jenis e-Tandatangan yang berasingan di bawah undang-undang Mexico —standard dan lanjutan. Kedua-dua jenis tandatangan dikendalikan secara sama rata di mahkamah, tetapi e-Tandatangan lanjutan mesti mematuhi set keperluan yang lebih ketat.

‍New Zealand

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Transaksi Elektronik (ETA)

Gambaran umum

Di New Zealand, e-Tandatangan dikawal di bawah Akta Transaksi Elektronik (ETA) 2022.

Akta ini membenarkan tandatangan elektronik dianggap setara dengan tandatangan dakwat basah dalam hampir semua kes. ETA juga menggariskan keadaan khas apabila tandatangan elektronik diperlukan, walaupun tandatangan tulisan tangan mungkin tidak diperlukan sekiranya perjanjian dibuat di atas kertas.

Apa yang anda perlu tahu

Selagi syarat tertentu dipenuhi, mahkamah New Zealand memberikan tandatangan elektronik nilai yang sama rata dengan tandatangan pen dan dakwat.

‍Norway

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Tandatangan Elektronik 2001

Gambaran umum

Tanda tangan elektronik sudah menjadi sah di Norway sejak 2001. Undang-undang eTandatangan berperingkat Norway mengiktiraf Tanda tangan Elektronik Lanjutan dan Tanda tangan Elektronik yang Berkelayakan.

Walaupun bukan ahli Kesatuan Eropah, undang-undang e-tandatangan Norway lazimnya mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Institut Piawaian Telekomunikasi Eropah (ETSI). Walau bagaimanapun, keperluan untuk Tandatangan Lanjutan dan Berkelayakan ditetapkan secara rasmi oleh Raja Norway.

Apa yang anda perlu tahu

Tandatangan elektronik diiktiraf secara sah di Norway. Di bawah undang-undang e-Tandatangan berperingkat negara tersebut, jenis dokumen tertentu memerlukan Tandatangan Elektronik Lanjutan, yang mesti memenuhi standard tambahan, atau Tandatangan Elektronik Berkelayakan, yang mesti diakreditasi oleh badan pensijilan yang diluluskan.

Korea Selatan

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Tandatangan Digital
  • Akta Tandatangan Elektronik Korea (ESA)

Gambaran umum

Korea Selatan membenarkan e-tandatangan dengan penciptaan Akta Tandatangan Digital pada tahun 1999. Akta ini menyediakan rangka kerja asas untuk keselamatan mesej elektronik dan e-Tandatangan. Ia menyatakan bahawa kontrak dan tandatangan elektronik tidak boleh dinafikan hanya kerana bersifat elektronik.

Akta Tandatangan Elektronik Korea (ESA) menyediakan takrifan luas tentang "e-Tandatangan" yang neutral media dan tidak melibatkan keperluan teknikal khusus. Ini menjadikannya agak mudah untuk mencipta dan menandatangani kontrak secara maya.

Apa yang anda perlu tahu

Tandatangan elektronik boleh diterima pakai, sah dan boleh dikuatkuasakan di Korea Selatan.

Thailand

Undang-undang yang berkenaan

  • Akta Transaksi Elektronik

Gambaran umum

Thailand menggunakan undang-undang e-tandatangan dua peringkat. Di bawah Akta Transaksi Elektronik 2001, tandatangan bertulis tidak diperlukan dan tandatangan elektronik adalah sah di sisi undang-undang. Walau bagaimanapun, hanya Tandatangan Elektronik Berkelayakan diiktiraf di mahkamah. Ini bermaksud, perjanjian digital dengan perniagaan atau pelanggan di Thailand mesti memenuhi kelayakan khusus untuk dianggap sah di mahkamah.

Apa yang anda perlu tahu

e-Tandatangan dibenarkan di Thailand, tetapi negara tersebut mematuhi model undang-undang dua peringkat yang mengenakan keperluan tambahan pada perjanjian dan tandatangan elektronik.

United Kingdom

Undang-undang yang berkenaan

Gambaran umum

Di United Kingdom, undang-undang e-Tandatangan terletak di bawah Akta Komunikasi Elektronik 2000 (ECA 2000) dan Peraturan Tandatangan elektronik 2022. ECA 2000 merangkumi semua yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak dalam talian dengan tandatangan elektronik, manakala Peraturan Tandatangan Elektronik mentakrifkan e-Tandatangan sendiri sebagai sah di sisi undang-undang.

Dengan beberapa pengecualian, e-Tandatangan boleh diterima pakai dan dikuatkuasakan di U.K dan boleh digunakan secara amanah untuk transaksi perniagaan.

Apa yang anda perlu tahu

Sama seperti A.S, Kanada dan kebanyakan negara yang disenaraikan di atas, U.K menerima e-Tandatangan sebagai sah di sisi undang-undang dalam hampir setiap keadaan.

TL;DR: adakah e-Tandatangan sah di seluruh dunia?

Jawapan ringkasnya adalah ya — e-Tandatangan adalah sah dan selamat selagi pelantar yang menyediakannya mematuhi semua undang-undang yang berkaitan!

Walau bagaimanapun, pematuhan tersebut bukan selalunya mudah kerana begitu banyak negara mempunyai peraturan khusus tentang cara dan waktu tandatangan elektronik boleh digunakan. Itulah sebabnya sangat penting untuk menggunakan teknologi e-Tandatangan selamat yang membenarkan anda mencipta dan menandatangani dokumen yang sah di sisi undang-undang mengikut perundangan antarabangsa dan tempatan.

HelloSign bukan sahaja selamat dan sah di bawah pelbagai undang-undang e-Tandatangan (termasuk ESIGN,UETA dan eIDAS!) kami juga berusaha untuk memudahkan anda berkembang maju ke dalam pasaran baru. Nantikan blog HelloSign untuk terus belajar tentang peraturan dan perkembangan e-Tandatangan yang penting dari seluruh dunia.

PENAFIAN: Maklumat dalam blog ini bertujuan sebagai maklumat am sahaja dan tidak bertujuan untuk berkhidmat sebagai nasihat undang-undang. Memandangkan undang-undang dan peraturan yang mengawal e-Tandatangan mungkin kerap dikemas kini, HelloSign tidak menjamin semua maklumat di laman tersebut terkini atau tepat. Sekiranya anda mempunyai soalan perundangan tentang kandungan pada laman ini, atau sama ada penyelesaian HelloSign memenuhi keperluan anda, sila dapatkan nasihat perundangan daripada peguam berlesen di rantau anda.

Ketahui cara HelloSign boleh membantu e-Tandatangan memenuhi keperluan anda— merentasi dunia.

Ketahui lebih lanjut tentang HelloSign