Skip to content (Press Enter)

Slik kan du kjenne igjen tegn på utbrenthet på jobb og unngå det

Finn ut hvordan du kan gjenkjenne, håndtere og unngå utbrenthet på jobb og få økt teamproduktivitet og økt velvære for medarbeiderne.

true

Hva er utbrenthet?

Er ikke jobben like givende som den har vært? Får du ikke gjort like mye, og selv om du gjør det, føler du at du ikke yter ditt beste? Er du trett hele tiden, og føler du deg litt isolert? Hvis du svarer ja, kan det være sannsynlig at du opplever utbrenthet.

Å forstå hva utbrenthet er og vite hvordan du skal gjenkjenne det og lette det er avgjørende for alle arbeidsgivere og selvsagt for din egen mentale helse. Selv om utbrenthet ikke er en offisiell psykiatrisk diagnose i henhold til diagnosesystemet DSM-5 (ennå), er det ikke bare et moteord heller, utbrenthet er virkelig. Alle som opplever det kan bekrefte at det er en virkelig tilstand med tydelige årsaker og virkninger, og at det er noe som kan skje alle.

Utbrenthet er ikke bare en populær måte å si at du er utslitt eller stresset på, det handler om mye mer enn det. Ordet er ganske beskrivende i seg selv, for når noen opplever utbrenthet, er de på mange måter et lys uten flamme.

Utbrenthet er en beskrivelse på fullstendig tap av motivasjon og driv, økt kynisme og et dårligere selvbilde. Det påvirker velvære og helse både fysisk og mentalt og kan ha en negativ innvirkning på både jobb og privatliv, etter hvert som hverdagslige oppgaver blir anstrengende og demotiverende.

Begrepet ble først tatt i bruk på 1970-tallet av psykologen Herbert Freudenberger, som definerte utbrenthet som en «tilstand av mental og fysisk utmattelse i yrkeslivet.» Verdens helseorganisasjon oppsummerer utbrenthet som «et syndrom som blir konseptualisert som et resultat av kronisk stress på arbeidsplassen som ikke har blitt håndtert på en god måte», og den velrenommerte Mayo-klinikken beskriver utbrenthet som «en tilstand av fysisk eller følelsesmessig utmattelse som også medfører en følelse av å oppnå mindre og et tap av egen identitet.»

Det kan være vanskelig å skille mellom utbrenthet og følelser som kronisk stress og følelsesmessig utmattelse, fordi det ene kan bidra til det andre, og mange av symptomene på utbrenthet ligner på symptomene på psykiske lidelser, spesielt depresjon.

Men utbrenthet skiller seg ut ved at det for det meste er forbundet med, eller forårsaket av, problemer på jobb. Utbrenthet vil selvsagt påvirke privatlivet, men det utvikler seg som regel i jobbsammenheng.

De gode nyhetene? Utbrenthet trenger ikke være kronisk, og det kan både forebygges og behandles på en effektiv måte. For det første må du forstå hva årsakene er.

Hva forårsaker utbrenthet på jobb?

Utbrenthet på jobb skyldes stress, utmattelse og misnøye på jobb.  

I motsetning til stress, kan utbrenthet komme snikende. Du merker det ikke nødvendigvis før det slår til. Generell frustrasjon på jobb kan føre til utmattelse, eller omvendt, men sammen med kronisk, jobbrelatert stress, kan det føre til utbrenthet. 

Når det gjelder hvilke typer jobbrelatert stress som kan være utløsende, kan det være snakk om flere. Det kan være at du føler at du ikke har kontroll over jobben eller arbeidsmengden. Eller du kan føle at du blir mikrostyrt og ikke har mulighet til å styre din egen arbeidsdag. Dette kan føre til en følelse av hjelpeløshet. Det kan også oppstå hvis du er usikker på hvilke forventninger lederen eller nærmeste overordnede har til deg. Når du ikke er helt klar over hva ansvarsområdene dine er, eller du føler at du ikke kan bidra til eller styre din egen jobbhverdag, kan du bli utbrent.

Utbrenthet kan også skyldes oppgavene du har i jobben din. Noen foretrekker ganske ensartede oppgaver, andre ønsker seg variasjon. Hvis du føler at jobben ikke lever opp til forventningene eller ønskene dine, kan det fort føre til misnøye. Det kan være at du synes jobben er kjedelig, monoton eller lite tilfredsstillende, eller tvert imot, for uoversiktlig eller kaotisk.

Hvis du hele tiden blir avbrutt av varslinger med forespørsler fra alle kanter, kan du miste konsentrasjonen. Det kan være at du må bruke så mye tid på generelle administrative oppgaver at du ikke får gjort det du egentlig skal gjøre. Mange føler at de bruker så mye av arbeidsdagen på små, enkle oppgaver at de ikke får gjort de viktige oppgavene uten å jobbe overtid. Å jobbe for mye og for sent kan fort få konsekvenser.

Selv om du egentlig liker jobben din, går du mye lettere tom for energi hvis livsbalansen er ujevn. Det er alltid viktig å ta deg tid til de du er glad i og til deg selv, og unngå å bli overveldet av jobben.

En annen mulig årsak til utbrenthet på jobb er at jobben rett og slett er for enkel eller repetitiv. Hvis du ikke føler at du får utfordringer på jobb, kan du kjede deg og bli rastløs, og kjedsomhet kan være utmattende i seg selv.

Risikoen for utbrenthet er mye større hvis du allerede har psykiske plager som angst eller depresjon. Det vil styrke negative følelser du allerede har, både på jobb og hjemme. 

Hvis det ikke blir tatt tak i, kan utbrenthet føre til større psykiske problemer, så det er svært viktig å gripe inn umiddelbart hvis du tror at du eller noen du kjenner opplever dette.

Hvordan vet jeg om jeg er utbrent?

Hvis du føler deg mye mer tappet for energi og humøret er mye dårligere enn vanlig, kan det skyldes utbrenthet. Når det gjelder fysiske symptomer, kan det være at du føler deg konstant trett og svak, som om du ikke har energi til å få gjort den minste lille ting. Immunsystemet kan også bli dårligere, så hvis du blir syk oftere enn før, kan det også være et tegn på at du er utbrent. Du kan merke endringer i appetitten eller søvnmønsteret, og hodepine og muskelverk kan også være symptomer på utbrenthet.

Mentalt kan du bli overveldet av pessimistiske tanker. Du kan føle på hjelpeløshet og håpløshet, og oppleve at du står ved siden av verden rundt deg. Tap av motivasjon er et fremtredende symptom på utbrenthet.

Du vil også merke atferdsendringer, som at du lar være å ta på deg mer krevende oppgaver, unngår sosiale sammenhenger eller hele tiden utsetter ting. Du kan også merke at utbrenthet ikke bare gjør deg trist eller fortvilet, men også sint og frustrert, og denne frustrasjonen kan komme til uttrykk på uheldige måter. Eller du kan føle deg helt følelsesløs, nummen og apatisk, både på jobb og privat.

Alle disse symptomene er alvorlige og kan få stor innvirkning på produktivitet og velvære. Dette er ikke bra for teamet, og slett ikke for deg, men det er håp: Det er fullt mulig å unngå utbrenthet.

Hvordan kan jeg gjenkjenne tegn på utbrenthet på jobb?

Det er ikke sikkert du klarer å kjenne igjen alle indre symptomer på utbrenthet hos kollegaer med en gang, men hvis du har lagt merke til atferdsendringer, kan det skyldes utbrenthet. Hvis du er bekymret for en teamkollega, kan du tenker over om vedkommende henger etter på jobb, kommer sent eller ikke kommer på jobb i det hele tatt.

Hvis en kollega leverer dårligere kvalitet på arbeidet eller yter mindre, kan det bety at vedkommende er utbrent. Hvis en teamkollega er irritabel og fjern og ser ut til å ha mistet pågangsmotet, kan det også handle om utbrenthet. Og hvis en kollega ser ut til å bli overveldet av arbeidsmengden og du har lagt merke til en holdningsendring i det siste, kan utbrenthet være årsaken.

Hva kan jeg gjøre med utbrenthet på jobb?

Fordi symptomene på utbrenthet og depresjon er like, er det viktig å være ganske sikker på hva du opplever og snakke med en lege om det. Selvdiagnostisering er ofte første skritt for mange, men det bør aldri være det siste.

Til tross for likhetene, er det store variasjoner i behandlingsmetodene for utbrenthet og depresjon, så hvis du er redd for at du lider av en av delene, er det beste du kan gjøre å kontakte en lege som kan vurdere og identifisere hva du går gjennom og hvordan du kan komme gjennom det, for eksempel ved hjelp av Maslach Burnout Inventory, som måler utbrenthet.

Å snakke åpent med lederen din om hvordan du har det er svært viktig. Du kan bare få den støtten du trenger fra mennesker rundt deg hvis de vet at du trenger den. Ikke vær redd for å ta kontakt og snakke om hva du sliter med. Til syvende og sist er ikke det bare det beste for deg, men også for teamet og bedriften.

Hvis utbrenthet går ut over kvaliteten på arbeidet ditt, er det i bedriftens interesse å hjelpe deg med å komme ut av det, så å fortelle lederen din at du er utbrent bør aldri oppfattes som et nederlag eller et tegn på svakhet. Det er ganske enkelt et problem som må tas opp for ditt eget velvære og med tanke på bedriftens mål.

Enten du er overarbeidet, underarbeidet eller bare generelt misfornøyd med jobben, kan du ikke gjøre noe med utbrenthet hvis du ikke tar det opp med lederen eller nærmeste overordnede. Det kan virke pinlig eller skremmende, men en god leder og en solid bedrift vil være åpne og villige til å hjelpe deg gjennom dette.

Arbeidsplassen bør være et sted hvor du føler at du er komfortabel, får støtte og er verdsatt. Hvis du føler at dette ikke gjelder for din arbeidsplass, bør du gjøre noe med det og snakke om bekymringene dine.

Først og fremst må du styre din egen energi og tid, og det innebærer å sørge for at du spiser godt, drikker nok vann, trener jevnlig og får nok søvn. Å justere vanene dine slik at du kan krysse av for alle disse punktene kan være nok til å komme tilbake på rett spor.

Ikke vær redd for å strekke ut en hånd hvis du tror at en teamkollega er utbrent. Snakk med vedkommende om det han eller hun går gjennom, årsaker til det og mulige løsninger. I mange tilfeller kan noen dagers hvile for å hente seg inn være nok. I andre tilfeller må du jobbe for at teamkollegaen skal ha det bra og være fornøyd i jobben. Hvis du ikke er åpen for positiv endring for at teamet skal være fornøyd, vil det bare føre til større problemer senere.

Slik kan du unngå utbrenthet

Hvis tanken på jobb gir deg angst og ubehag, kan det være at du sliter med utbrenthet.

En svært vanlig årsak til utbrenthet er at jobben blir for kaotisk og uorganisert, eller at dynamikken på arbeidsplassen gjør det vanskelig å konsentrere seg. En av de enkleste måtene å forebygge utbrenthet på er å sørge for at alle eksisterende systemer og infrastruktur bidrar til å skape et så effektivt og organisert arbeidsmiljø som mulig for deg og teamet.

Et uorganisert team eller en uorganisert bedrift kan føre til at ting blir uklare og vanskelige å ha oversikt over. I alle bedrifter er det mye bevegelse, og det er viktig å sørge for en effektiv flyt i alle ledd. Et logisk og organisert arbeidsområde, både digitalt og fysisk, kan bidra til å skape et mer effektivt og håndterlig arbeidsmiljø. Å begrense støy fra det digitale arbeidsområdet kan være avgjørende for å få den energien du trenger til å fokusere på de viktige oppgavene.

Dropbox er en alt-i-ett-løsning for å ha kontroll på alt og redusere mulig jobbrelatert stress og uorden ved hjelp av organiseringsverktøy, intuitive filsynkroniseringssystemer og praktiske nettskylagringsløsninger. Med et smart arbeidsområde hvor du har apper, plattformer og innhold på ett sted, blir det mye enklere å ha full oversikt over arbeidet ditt. 

Som leder bør du sørge for at teammedlemmene føler seg trygge på og komfortable med å gi uttrykk for bekymringer de måtte ha om teamet generelt og egen rolle i det. Mange lar seg selv bli utbrent fordi det virker enklere å overse problemet enn å konfrontere det. Ledere bør alltid ha som mål å skape et miljø hvor medarbeiderne kan være åpne og ærlige uten å føle seg engstelige eller truet. Å være åpen for slike samtaler mellom deg og teamet vil etter hvert føre til økt produktivitet og et mer fornøyd team som føler at de blir hørt og at de personlige målene deres blir anerkjent.

For å forhindre at du skal bli utbrent, må du styre tiden din godt. Da snakker vi blant annet om noen av de mest grunnleggende, men også mest betydningsfulle grepene for å ta vare på egen helse, som å få nok søvn og ha en sunn livsstil, og å være åpen og ærlig om problemer som kan oppstå på jobb. At du tar vare på deg selv er avgjørende for at både du og teamet skal lykkes. 

Hvis du merker at ting begynner å gå nedoverbakke, bør du skifte gir, men ikke stå på bremsen med en gang. Hvis du setter ned farten for mye, kan det gjøre ting verre. Så hvis du merker at du begynner å bli utbrent, grip inn og vær forsiktig, men ikke kutt flyten helt. Å ta noen dager fri kan være en god løsning, men det er ikke alltid mulig. Du bør alltid ta opp problemet med lederen din eller nærmeste overordnede først for å se om det finnes umiddelbare justeringer som kan forbedre arbeidsmiljøet og din mentale helse.

Det kan være at du er et lys som har mistet flammen midlertidig, men hvis du er klar over problemet og villig til å snakke om det og gjøre en innsats for å finne en løsning, vil du snart lyse opp rommet igjen.  

Unngå utbrenthet på jobb, og behold gnisten

Kom i gang